Bài giảng môn Tin học Lớp 4 - Bài 4: Tạo hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu (Tiết 1) - Đỗ Thị Sánh

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

Tạo hiệu ứng chuyển động cho hình ảnh

 Quan sát hình trả lời câu hỏi: Để tạo hiệu ứng chuyển động cho hình ảnh chúng ta thực hiện những bước nào?

Bước 1: Chọn hình ảnh cần tạo hiệu ứng

Bước 2: Chọn thẻ Animations

Bước 3: Chọn Add Animations

Bước 4: Nháy chọn More Moton Paths rồi hiệu ứng thích hợp

pptx15 trang | Chia sẻ: Khải Anh | Ngày: 25/04/2023 | Lượt xem: 288 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Tin học Lớp 4 - Bài 4: Tạo hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu (Tiết 1) - Đỗ Thị Sánh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GV: Đỗ Thị Sánh 
MÔN TIN HỌC 
LỚP 4A 
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 
TR ƯỜ NG TIỂU HỌC CẨM ĐOÀI 
KIỂM TRA BÀI CŨ  
Câu 1 : Tiết trước lớp mình học bài gì? 
Câu 2: Bạn hãy nêu cách làm và tạo hiệu ứng xuất hiện dòng chữ sau: 
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM ĐOÀI 
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM ĐOÀI 
1 
2 
Bắt đầu 
Mục tiêu 
	- Tạo được hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu. 
	- Biết cách chọn hiệu ứng âm thanh, thay đổi được tốc độ hiển thị hiệu ứng. 
Thứ ba ngày 5 tháng 3 năm 2019 
Tin học 
Bài 4: Tạo hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu (T1) 
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 
Tạo hiệu ứng chuyển động cho hình ảnh 
Thứ hai ngày 5 tháng 3 năm 2019 
Tin học 
Bài 3: Tạo hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu (T1) 
	Quan sát hình trả lời câu hỏi: Để tạo hiệu ứng chuyển động cho hình ảnh chúng ta thực hiện những bước nào? 
Bước 1: Chọn hình ảnh cần tạo hiệu ứng 
Bước 2: Chọn thẻ Animations 
Bước 3: Chọn Add Animations 
Bước 4 : Nháy chọn More Moton Paths rồi hiệu ứng thích hợp 
1 
2 
3 
4 
Thứ ba ngày 5 tháng 3 năm 2019 
Tin học 
Bài 4: Tạo hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu (T1) 
Thứ ba ngày 5 tháng 3 năm 2019 
Tin học 
Bài 4: Tạo hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu (T1) 
Thứ ba ngày 5 tháng 3 năm 2019 
Tin học 
Bài 4: Tạo hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu (T1) 
Thứ ba ngày 5 tháng 3 năm 2019 
Tin học 
Bài 4: Tạo hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu (T1) 
Bắt đầu 
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 
2. Chọn hiệu ứng âm thanh, thay đổi tốc độ hiển thị hiệu ứng 
Thứ hai ngày 5 tháng 3 năm 2019 
Tin học 
Bài 3: Tạo hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu (T1) 
B. THỰC HÀNH 
Em hãy thực hành nhóm theo yêu cầu sau 
Mở bài trình chiếu có tên Phương tiện giao thông đã tạo ở bài 3 
Thêm một trang trình chiếu mới 
Chèn hình ảnh một phương tiện giao thông vào trang trình chiếu mới. Sau đó tạo hiệu ứng cho hình ảnh đó. 
Thay đổi màu nền. Lưu bài trình chiếu vào máy tính 
Đại diện nhóm lên trình chiếu bài 
Thứ hai ngày 5 tháng 3 năm 2019 
Tin học 
Bài 3: Tạo hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu (T1) 
	 Các bước tạo hiệu ứng chuyển động cho hình ảnh trong trang trình chiếu 
Bước 1: Chọn hình ảnh cần tạo hiệu ứng 
Bước 2: Chọn thẻ Animations 
Bước 3: Chọn Add Animations 
Bước 4 : Nháy chọn More Moton Paths rồi hiệu ứng thích hợp 
Thứ ba ngày 5 tháng 3 năm 2019 
Tin học 
Bài 4: Tạo hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu (T1) 
CHÚC SỨC KHỎE QUÝ THẦY CÔ 
Chúc các em chăm ngoan, học giỏi 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_mon_tin_hoc_lop_4_bai_4_tao_hieu_ung_cho_hinh_anh.pptx
Giáo án liên quan