Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 4 - Tuần 15: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi "Khi nào?" - Trường TH Tân Tạo

Bài tập 1: Đọc hai khổ thơ dưới đây và trả lời câu hỏi:

Mặt trời gác núi

Bóng tối lan dần

Anh Đóm chuyên cần

Lên đèn đi gác.

Theo làn gió mát

Đóm đi rất êm,

Đi suốt một đêm

Lo cho người ngủ.

a) Con đom đóm được gọi bằng gì?

b) Tính nết và hoạt động của đom đóm được tả bằng những từ ngữ nào?

 

pptx12 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 28/11/2023 | Lượt xem: 61 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 4 - Tuần 15: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi "Khi nào?" - Trường TH Tân Tạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luyện từ và câu 
K 
H 
Ở 
I 
Đ 
Ộ 
N 
G 
Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào ? 
Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào ? 
Bài tập 1: Đọc hai khổ thơ dưới đây và trả lời câu hỏi: 
Mặt trời gác núi 
Bóng tối lan dần 
Anh Đóm chuyên cần 
Lên đèn đi gác . 
Theo làn gió mát 
Đóm đi rất êm, 
Đi suốt một đêm 
Lo cho người ngủ. 
Võ Quảng 
a) Con đom đóm được gọi bằng gì? 
b) Tính nết và hoạt động của đom đóm được tả bằng những từ ngữ nào? 
Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào ? 
Bài tập 1: Đọc hai khổ thơ dưới đây và trả lời câu hỏi: 
Mặt trời gác núi 
Bóng tối lan dần 
Anh Đóm chuyên cần 
Lên đèn đi gác . 
Theo làn gió mát 
Đóm đi rất êm, 
Đi suốt một đêm 
Lo cho người ngủ. 
Con đom đóm được gọi bằng 
Tính nết của đom đóm 
Hoạt động của đom đóm 
Anh 
Chuyên cần 
Lên đèn, đi gác, đi rất êm, đi suốt, lo cho người ngủ. 
Bài tập 2: Trong bài thơ Anh Đom Đóm (đã học trong học kì I), còn những con vật nào nữa được gọi và tả như người (nhân hóa) ? 
Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào ? 
Tên các con vật 
Các con vật được gọi bằng 
Các con vật được tả như tả người 
Cò Bợ 
Chị 
Ru con: Ru hỡi/ Ru hời?/ Hỡi bé tôi ơi/ Ngủ cho ngon giấc 
Vạc 
Thím 
Lặng lẽ mò tôm 
 Con Vạc 
 - Em hiểu nhân hóa là gì? 
Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào ? 
N hân hóa là   gọi hoặc tả con vật, cây cối, đồ vật,... bằng những từ ngữ vốn được dùng để gọi hoặc tả con người . 
 - Vì sao có thể nói hình ảnh của Cò bợ và Vạc là những hình ảnh nhân hóa? 
Vì Cò Bợ và Vạc được gọi như người bằng những từ ngữ tả người đang: ru con, lặng lẽ mò tôm. 
 - Đặt câu có sử dụng biện pháp nhân hóa? 
Cổng trường đang dang rộng đôi tay để đón chào các học sinh. 
Bài tập 3: Tìm và gạch một gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi «Khi nào ?» : 
Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào ? 
 a) Anh Đom Đóm lên đèn đi gác khi trời đã tối. 
 b ) Tối mai, anh Đom Đóm lại đi gác. 
 c ) Chúng em học bài thơ Anh Đom Đóm trong học kì I 
 - Bộ phận câu trả lời cho câu hỏi «Khi nào?» thường chỉ gì? 
Bộ phận câu trả lời cho câu hỏi «Khi nào?» thường chỉ thời gian. 
Bài tập 4: Trả lời câu hỏi:  
Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào ? 
 a) Lớp em bắt đầu vào học kì II khi nào? 
 b) Khi nào học kì II kết thúc? 
 c) Tháng máy các em được nghỉ hè? 
 Lớp em bắt đầu vào học kì II từ ngày 3 tháng 1 / khoảng đầu tháng 1 / từ thứ hai tuần sau / 
 Ngày 31 tháng 5 / cuối tháng 5 học kì II kết thúc.   
 Đầu tháng 6 / ngày 2 tháng 6 em được nghỉ hè. 
Trò chơi RUNG CHUÔNG VÀNG 
Tổng số câu hỏi: 5 câu. Mỗi câu hỏi được trả lời trong thời gian 10 giây. 
- Nội dung câu trả lời được viết vào bảng con. 
- Em nào trả lời đúng được tiếp tục tham gia trò chơi, em nào trả lời sai ở câu hỏi nào thì không được tham gia trò chơi tiếp . 
- Em nào trả lời được nhiều câu nhất là thắng. 
Củng cố, dặn dò 
CÁM ƠN VÀ CHÚC SỨC KHỎE 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_luyen_tu_va_cau_lop_4_tuan_15_nhan_hoa_on_tap_cach.pptx
Giáo án liên quan