Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 3 - Bài: Mở rộng vốn từ "Thành thị - Nông thôn". Dấu phẩy - Hà Thị Mỹ Hòa

Mở rộng vốn từ: Các dân tộc.
Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh

Câu 1: Kể tên 5 dân tộc thiểu số ở nước ta mà em biết.

Câu 2: Quan sát từng cặp sự vật được vẽ dưới đây rồi nêu những câu có hình ảnh so sánh các sự vật trong tranh :

1. Em hãy kể tên:

a) Một số thành phố ở nước ta.

Ví dụ: Nha Trang, Quy Nhơn,.

 - .

b) Một vùng quê mà em biết

Ví dụ: - Diên Điền.

 

ppt13 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 23/11/2023 | Lượt xem: 160 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 3 - Bài: Mở rộng vốn từ "Thành thị - Nông thôn". Dấu phẩy - Hà Thị Mỹ Hòa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo viên: H à Thị Mỹ Hòa 
LUYỆN TỪ VÀ CÂU 
Lớp 3.4 
Câu 1 : Kể tên 5 dân tộc thiểu số ở nước ta mà em biết . 
Mở rộng vốn từ: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh 
KTBC 
Câu 2 : Quan sát từng cặp sự vật được vẽ dưới đây rồi nêu những câu có hình ảnh so sánh các sự vật trong tranh : 
1 
2 
Mở rộng vốn từ: Thành thị - Nông thôn. 
 Dấu phẩy 
1. Em hãy kể tên: 
a) Một số thành phố ở nước ta. 
b) Một vùng quê mà em biết. 
Ví dụ: Nha Trang, Quy Nhơn,... 
Ví dụ: - Diên Điền. 
 - .. . 
TP Hà Nội 
Tp Đà Nẵng 
Tp Hải Phòng 
Tp Hồ Chí Minh 
Tp Cần Thơ 
Mở rộng vốn từ: Thành thị - Nông thôn. Dấu phẩy 
1. Tên: 
a) Một số thành phố ở nước ta: 
b) Một vùng quê: 
* Các thành phố lớn tương đương một tỉnh: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ. 
* Một số thành phố thuộc tỉnh tương đương một quận, huyện: Vinh, Nha Trang, Đà Lạt  
- Diên Khánh (Khánh Hòa). 
- Khánh Vĩnh (Khánh Hòa). 
- Khánh Sơn (Khánh Hòa). 
2. Hãy kể tên các sự vật và công việc : 
a) Thường thấy ở thành phố. 
b) Thường thấy ở nông thôn. 
Ví dụ: + sự vật: đèn giao thông, ... 
+ công việc: chế tạo máy móc,... 
Ví dụ: + sự vật: cánh đồng,... 
+ công việc: phơi thóc,... 
Thường thấy 
ở thành phố 
Thường thấy 
ở nông thôn 
Sự vật 
đèn giao thông , ... 
cánh đồng ,... 
Công việc 
chế tạo máy móc ,... 
phơi thóc ,... 
Thường thấy 
ở thành phố 
Thường thấy 
ở nông thôn 
Sự vật 
đường phố, nhà cao tầng, đèn giao thông, công viên, siêu thị, sân bay, khách sạn,... 
ruộng vườn, cánh đồng, luỹ tre, hồ sen, máy cày, máy gặt, 
Công việc 
kinh doanh, chế tạo máy móc, nghiên cứu khoa học, biểu diễn nghệ thuật, 
cấy lúa, cày bừa, phơi thóc, chăn bò, 
3. Hãy chép lại đoạn văn sau và đặt dấu phẩy vào những chỗ thích hợp: 
 Nhân dân ta luôn ghi sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đồng bào Kinh hay Tày Mường hay Dao Gia – rai hay Ê- đê Xơ – đăng hay Ba –na và các dân tộc anh em khác đều là con cháu Việt Nam đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau sướng khổ cùng nhau no đói giúp nhau. 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
Câu 1 : Nhóm từ nào sau đây đều là các từ chỉ công việc thường thấy ở thành phố: 
 kinh doanh, chế tạo ô tô, biểu diễn nghệ thuật 
 gặt hái, cày bừa, chế tạo máy móc 
 nuôi gà, trồng trọt, chăn trâu 
Câu 2 : Nhóm từ nào sau đây dều là các từ chỉ sự vật thường thấy ở nông thôn: 
 đồng ruộng, con trâu, máy cày 
 cây đa, lũy tre, nhà cao tầng 
 công viên, rạp xiếc, ao sen 
Kính chuùc Quyù thaày coâ 
nhieàu söùc khoûe 
Chaøo taïm bieät 
 caùc em! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_luyen_tu_va_cau_lop_3_bai_mo_rong_von_tu_thanh_thi.ppt
Giáo án liên quan