Bài giảng Lịch sử Lớp 5 - Bài: Vượt qua tình thế hiểm nghèo - Trường TH Tân Tạo

2. Phong trào yêu nớc do Phan Bội Châu lãnh đạo ?

. Nơi nổ ra phong trào Xô viết?

3. Tên của Bác Hồ trong hội nghị thành lập Đảng C S V N?

6. Cuộc cỏch mạng mùa thu diễn ra trong thời gian này?

14. Ngời lập ra hội Duy Tân?

5. Phong trào yêu nớc sau cuộc phản công ở Huế?

13. Ngời chủ chiến trong

triều đình nhà Nguyễn?

 

ppt22 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 25/11/2023 | Lượt xem: 63 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Lịch sử Lớp 5 - Bài: Vượt qua tình thế hiểm nghèo - Trường TH Tân Tạo, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô về dự 
môn lịch sử 
lớp 5.2 
L ịch sử: 
Vượt qua tỡnh thế hiểm nghốo 
Kiểm tra bài cũ 
1.Tên của Bình tây Đại nguyên soái? 
Trương Định 
2. Phong trào yêu nước do Phan Bội Châu lãnh đạo ? 
Đông Du 
3. Tên của Bác Hồ trong hội nghị thành lập Đảng C S V N? 
Nguyễn Aí Quốc 
4. Nơi nổ ra phong trào Xô viết? 
Nghệ - Tĩnh 
5. Phong trào yêu nước sau cuộc phản công ở Huế? 
Cần V ương 
6. Cuộc cỏch mạng mùa thu diễn ra trong thời gian này? 
Tháng tám 
7. Theo lệnh triều đình, Trương Định 
 phải về đây để nhận chức lãnh binh? 
An Giang 
8. Nhân dân cỏc huyện này đã tham gia 
 cuộc biểu tình ngày 12/9/ 1930 
Nam Đàn, Hưng Nguyờn 
9. Tên quảng trường nơi Bác Hồ 
đọc Tuyên ngôn độc lập? 
 Ba Đỡnh 
10. Giai cấp xuất hiện ở nước ta khi 
 thực dân Pháp đô hộ? 
Công Nhân 
11. Nơi diễn ra hội nghị 
thành lập Đảng CSV N? 
Hồng Kông 
12. CM tháng 8 đã giải thoát 
dân ta khỏi kiếp người này? 
Nô lệ 
13. Người chủ chiến trong 
triều đình nhà Nguyễn? 
Tôn Thất Thuyết 
14. Người lập ra hội Duy Tân? 
Phan Bội Châu 
1. Hoàn cảnh nước ta sau Cỏch mạng thỏng Tỏm 
Quaõn Phaựp ụỷ Saứi Goứn 1945 
Quaõn Anh ủeỏn Saứi Goứn 9/1945 
Daõn ủoựi naờm 1945 
Xửụng cuỷa naùn nhaõn traọn ủoựi 1945 ủửụùc caỷi taựng tửứ caực hoỏ choõn taọp theồ 
(Haứ Noọi) 
L ịch sử: 
Vượt qua tỡnh thế hiểm nghốo 
1 . Hoàn cảnh nước ta sau Cỏch mạng thỏng Tỏm 
Quõn Tưởng tràn 
 vào Hải Phũng 
Hố chụn người 
 trong nạn đúi 
Quõn Anh chiếm Sài Gũn 
Người chết đúi 
khụng kịp chụn 
1. Hoaứn caỷnh nửụực ta luực ủoự coự nhửừng khoự khaờn, nguy hieồm gỡ? 
2. Em hieồu theỏ naứo laứ nghỡn caõn treo sụùi toực? 
Quan saựt hỡnh aỷnh treõn maứn hỡnh keỏt hụùp ủoùc sgk ủoaùn “Tửứ cuoỏi 1945 -> nghỡn caõn treo sụùi toực” thaỷo luaọn nhoựm ủoõi traỷ lụứi caực caõu hoỷi sau: 
1. Hoaứn caỷnh nửụực ta sau caựch maùng thaựng taựm: 
 Caực nửụực ủeỏ quoỏc vaứ caực theỏ lửùc phaỷn ủoọng choỏng phaự caựch maùng. 
 Luừ luùt, haùn haựn laứm cho noõng nghieọp ủỡnh ủoỏn. Naùn ủoựi naờm 1945 laứm hụn 2 trieọu ngửụứi cheỏt. 
 Hơn 90% ủoàng baứo khoõng bieỏt chửừ. 
1. Hoaứn caỷnh nửụực ta sau caựch maùng thaựng taựm: 
Giaởc ngoaùi xaõm 
	 Giaởc ủoựi 
	Giaởc doỏt 
Tỡnh thế “Nghỡn 
cõn treo sợi túc” 
Choỏng giaởc ủoựi. 
2. Choỏng giaởc doỏt. 
3. Giaỷi quyeỏt khoự khaờn veà taứi chớnh. 
4. Choỏng giaởc ngoaùi xaõm. 
Quan saựt hỡnh aỷnh treõn maứn hỡnh keỏt hụùp ủoùc sgk vaứ thaỷo luaọn nhoựm 5. Neõu nhửừng giaỷi phaựp maứ Baực, ẹaỷng vaứ chớnh phuỷ ta ủaừ thửùc hieọn ủeồ: 
2. Nhửừng giaỷi phaựp ủửa ủaỏt nửụực ta vửụùt qua tỡnh theỏ hieồm ngheứo. 
Đọc SGK,, quan sỏt hỡnh ảnh, thảo luận nhúm 4, hoàn thành phiếu học tập sau 
Vượt qua tỡnh thế hiểm nghốo 
Diệt giặc đúi 
Diệt giặc dốt 
Giặc ngoại xõm 
Khú khăn về tài chớnh 
Lễ phỏt động phong trào“ Hũ gạo cứu đúi” 
Bộ đội giỳp dõn sản xuất 
Mớt tinh cửựu ủoựi thaựng 11/ 1945 ụỷ Haứ Noọi 
Cuù Ngoõ Tửỷ Haù- ẹaùi bieồu cao tuoồi nhaõt cuỷa Quoỏc Hoọi khoựa I- 
 caàm caứng xe ủi quyeõn goựp gaùo cửựu ủoựi naờm 1946 
Phaựt ủoọng phong traứo choỏng naùn thaỏt hoùc ụỷ Haứ Noọi 1945 
Moọt lụựp bỡnh daõn hoùc vuù 
Hồ Chủ tịch thăm lớp bỡnh dõn học vụ 
ẹoà duứng hoùc taọp trong lụựp bỡnh daõn hoùc vuù 
Giaỏy baùc do chớnh phuỷ Vieọt Nam Daõn Chuỷ Coọng Hoứa phaựt haứnh naờm 1946 
Lũch sửỷ 
VệễẽT QUA TèNH THEÁ HIEÅM NGHEỉO 
Lũch sửỷ 
VệễẽT QUA TèNH THEÁ HIEÅM NGHEỉO 
2. Nhửừng giaỷi phaựp ủửa ủaỏt nửụực ta vửụùt qua tỡnh theỏ hieồm ngheứo. 
Vượt qua tỡnh thế hiểm nghốo 
Diệt giặc đúi 
Diệt giặc dốt 
Giặc ngoại xõm 
Khú khăn về tài chớnh 
L ịch sử: 
Vượt qua tỡnh thế hiểm nghốo 
Vượt qua tỡnh thế hiểm nghốo 
Diệt giặc đúi 
Diệt giặc dốt 
Giặc ngoại xõm 
Khú khăn về tài chớnh 
Lập hũ gạo cứu đúi. Ngày đồng tõm. 
 Chia ruộng đất cho dõn nghốo. Tăng gia sản xuất 
Mở lớp bỡnh dõn học vụ . Mở trường cho trẻ em 
Bằng biện phỏp ngoại giao khụn khộo 
Hoà hoón nhượng bộ với Phỏp để cú thời gian chiến đấu lõu dài 
Lập quỹ độc lập ( 60 triệu) , Quỹ đảm phụ quốc phũng, 
Tuần lễ vàng ( 4 tạ vàng) 
L ịch sử: 
Vượt qua tỡnh thế hiểm nghốo 
3, í nghĩa của việc đẩy lựi gịăc đúi, giặc dốt, giặc ngoại xõm. 
Nhõn dõn ta đoàn kết tạo ra sức mạnh to lớn để vượt qua mọi khú khăn 
Nhõn dõn tin tưởng vào đảng và Bỏc Hồ để làm cỏch mạng 
Bỏc bắt nhịp bài ca 
kết đoàn 
Thảo luận theo cặp, tỡm ý nghĩa của việc đẩy lựi giặc đúi, giặc dốt, giặc ngoại xõm 
L ịch sử: 
Vượt qua tỡnh thế hiểm nghốo 
Hỡnh ảnh Bỏc trong những ngày diệt “giặc đúi, giặc dốt, giặc ngoại xõm” 
- GHI NHỚ : 
 Trong thế “nghỡn cõn treo sợi túc”, chớnh quyền cỏch mạng non trẻ đó vượt qua hiểm nghốo, từng bước đẩy lựi “ giặc đúi, giặc dốt, giặc ngoại xõm”. 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_lich_su_lop_5_bai_vuot_qua_tinh_the_hiem_ngheo_tru.ppt