Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lý đất nước - Năm học 2019-2020

Nhà Hậu Lê được Lê Lợi thành lập năm 1428, lấy tên nước là Đại Việt, đóng đô ở Thăng Long.

Gọi là Hậu Lê để phân biệt với triều Lê do Lê Hoàn lập ra từ thế kỉ thứ X.

Việc quản lí đất nước dưới thời Hậu Lê ngày càng được củng cố và đạt tới đỉnh cao vào đời vua Lê Thánh Tông.

Các vị vua: Lê Thái Tổ, Lê Thánh Tông, Lê Nhân Tông .

ppt21 trang | Chia sẻ: thúy anh | Ngày: 08/05/2023 | Lượt xem: 203 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lý đất nước - Năm học 2019-2020, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỊCH SỬ LỚP 4 
21. NHÀ HẬU LÊ VÀ VIỆC TỔ CHỨC QUẢN LÝ ĐẤT NƯỚC 
22. TRƯỜNG HỌC THỜI HẬU LÊ 
Nêu kết quả và ý nghĩa của chiến thắng Chi Lăng? 
Kết quả : Quân ta đại thắng, quân địch thua phải rút về nước. 
Ý nghĩa : Nước ta hoàn toàn độc lập, Lê Lợi lên ngôi, mở đầu thời Hậu Lê. 
Thứ bảy ngày 18 tháng 4 năm 2020 
 Lịch sử 
Thứ bảy ngày 18 tháng 4 năm 2020 
 Lịch sử 
1. Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước 
1. Nhà nước thời Hậu Lê và quyền lực của nhà vua 
Câu 1 : Nhà Hậu Lê do ai thành lập? Ra đời trong th ờ i gian n à o? T ê n n ướ c g ọ i l à g ì ? Đó ng đô ở đâ u ? 
 Nhà Hậu Lê được Lê Lợi thành lập năm 1428, lấy tên nước là Đại Việt, đóng đô ở Thăng Long. 
Câu 2 : Vì sao triều đại này gọi là triều Hậu Lê? 
 Gọi là Hậu Lê để phân biệt với triều Lê do Lê Hoàn lập ra từ thế kỉ thứ X. 
Lª Hoµn 
( Nhà Tiền Lê ) 
Lê Lợi 
( Nhà Hậu Lê) 
Thứ bảy ngày 18 tháng 4 năm 2020 
 Lịch sử 
1. Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước 
1. Nhà nước thời Hậu Lê và quyền lực của nhà vua 
Thứ bảy ngày 18 tháng 4 năm 2020 
 Lịch sử 
1. Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước 
1. Nhà nước thời Hậu Lê và quyền lực của nhà vua 
 Nhà Hậu Lê được Lê Lợi thành lập năm 1428, lấy tên nước là Đại Việt, đóng đô ở Thăng Long. 
 Gọi là Hậu Lê để phân biệt với triều Lê do Lê Hoàn lập ra từ thế kỉ thứ X. 
Câu 3 : Việc quản lí đất nước dưới thời Hậu Lê như thế nào? 
 Việc quản lí đất nước dưới thời Hậu Lê ngày càng được củng cố và đạt tới đỉnh cao vào đời vua Lê Thánh Tông. 
Câu 4 : Kể tên một số vị vua Thời Hậu Lê ? 
 - Các vị vua: Lê Thái Tổ, Lê Thánh Tông, Lê Nhân Tông ... 
Lê Thái Tông 
(Nguyên Long) 
(1433-1442) 
Lê Nhân Tông (Lê Bang Cơ ) ( 1442-1459) 
Lê Lợi 
(Lê Thái Tổ) (1428-1433) 
Lê Thánh Tông (Tư Thành) 
1460-1497) 
Thứ bảy ngày 18 tháng 4 năm 2020 
 Lịch sử 
1. Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước 
1. Nhà nước thời Hậu Lê và quyền lực của nhà vua 
Sơ đồ tổ chức bộ máy hành chính nhà nước thời Hậu Lê 
Các bộ 
Các viện 
Đạo 
Phủ 
Huyện 
Xã 
Vua (Thiên tử) 
Thứ bảy ngày 18 tháng 4 năm 2020 
 Lịch sử 
1. Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước 
1. Nhà nước thời Hậu Lê và quyền lực của nhà vua 
Sơ đồ tổ chức bộ máy hành chính nhà nước thời Hậu Lê 
- Dưới triều Hậu Lê , vua là người đứng đầu nhà nước, mọi quyền lực đều tập trung vào tay vua. V ua trực tiếp chỉ huy quân đội. 
Thứ bảy ngày 18 tháng 4 năm 2020 
 Lịch sử 
1. Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước 
1. Nhà nước thời Hậu Lê và quyền lực của nhà vua 
Câu 5 : Để quản lí đất nước, Nhà Hậu Lê đã làm gì? 
 Để quản lí đất nước vua Lê Thánh Tông đã cho vẽ bản đồ đất nước, gọi là bản đồ Hồng Đức và ban hành Bộ luật Hồng Đức . 
2. Bộ luật Hồng Đức 
Câu 6 : Nhà Lê đưa ra Bộ luật Hồng Đức để làm gì? 
 Bộ luật Hồng Đức là công cụ để quản lí đất nước. 
Câu 7 : Luật Hồng Đức bảo vệ quyền lợi của ai? 
- Bảo vệ quyền lợi của vua, quan lại địa chủ, phụ nữ. 
- Bảo vệ chủ quyền quốc gia và phát triển kinh tế. 
Thứ bảy ngày 18 tháng 4 năm 2020 
 Lịch sử 
1. Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước 
1. Nhà nước thời Hậu Lê và quyền lực của nhà vua 
2. Bộ luật Hồng Đức 
Bài học : Thời hậu Lê, việc tổ chức quản lý đất nước rất chặt chẽ. Lê Thánh Tông đã cho vẽ bản đồ và soạn Bộ luật Hồng Đức để bảo vệ chủ quyền của dân tộc và trật tự xã hội. 
Thứ bảy ngày 18 tháng 4 năm 2020 
 Lịch sử 
2. Trường học thời Hậu Lê 
Đố các em biết đây là ảnh chụp di tích lịch sử nào? 
Di tích có từ bao giờ? 
Văn Miếu Quốc Tử Giám 
ở Hà Nội. Có từ thời Hậu Lê. 
Thứ bảy ngày 18 tháng 4 năm 2020 
 Lịch sử 
2. Trường học thời Hậu Lê 
1. Tổ chức giáo dục thời Hậu Lê 
Câu 2 : Những ai được vào học ở Quốc Tử Giám? 
Câu 1 : Nhà Hậu Lê đã tổ chức trường học như thế nào? 
 Câu 1 . Nhà Hậu Lê cho dựng nhà Thái học , dựng lại Quốc Tử Giám. Tại đây có lớp học, có chỗ ở cho học sinh và cả kho sách. 
 Câu 2 . Trường không chỉ thu nhận con cháu quan và các quan mà còn đón nhận cả con em gia đình thường dân nếu học giỏi. 
 - Ở các địa phương , nhà nước cũng mở trường công bên cạnh các lớp học tư của các thầy đồ . 
Thứ bảy ngày 18 tháng 4 năm 2020 
 Lịch sử 
2. Trường học thời Hậu Lê 
1. Tổ chức giáo dục thời Hậu Lê 
Quốc Tử Giám ngày nay 
Một góc nhìn của 
Quốc Tử Giám ngày trước 
Một góc nhìn của nhà Thái học trong Văn Miếu (Hà Nội) 
 Lớp học trong nhà Thái học 
Lớp học tư của thầy đồ 
Giáo quan 
Thứ bảy ngày 18 tháng 4 năm 2020 
 Lịch sử 
2. Trường học thời Hậu Lê 
1. Tổ chức giáo dục thời Hậu Lê 
* Việc học dưới thời Hậu Lê được tổ chức: 
 - Dựng nhà Thái Học, dựng lại Quốc Tử Giám. 
 - Trường có lớp học, có chỗ ở, có cả kho sách. 
 - Trường thu nhận cả con em gia đình thường dân nếu học giỏi. 
 - Mở trường công bên cạnh các lớp học tư . 
- Có nền nếp, qui củ. 
- Trường đào tạo những người có tài cho đất nước. 
Thứ bảy ngày 18 tháng 4 năm 2020 
 Lịch sử 
2. Trường học thời Hậu Lê 
1. Tổ chức giáo dục thời Hậu Lê 
Câu 3 : Nội dung học tập để thi cử ra sao? 
- Nội dung học tập thời Hậu Lê là Nho giáo. 
Câu 4 : Chế độ thi cử thời Hậu Lê thế nào? 
Câu 5 : Nhà Hậu Lê đã làm gì để khuyến khích việc học? 
- Cứ ba năm có một kì thi Hương ở các địa phương và thi Hội ở kinh thành để chọn tiến sĩ. 
- Đ ỗ thi Hội được dự thi Đình chọn làm trạng nguyên. 
- Nhà Hậu Lê đặt ra lễ xướng danh, lễ vinh quy, khắc tên tuổi người đỗ cao vào bia đá dựng ở Văn Miếu. 
Thứ bảy ngày 18 tháng 4 năm 2020 
 Lịch sử 
2. Trường học thời Hậu Lê 
1. Tổ chức giáo dục thời Hậu Lê 
2. Chính sách khuyến khích học tập 
Bài học 
 - Giáo dục thời Hậu Lê đã có nền nếp và quy củ. 
 - Trường học thời Hậu Lê nhằm đào tạo những người trung thành với chế độ phong kiến và nhân tài cho đất nước. 
Thứ bảy ngày 18 tháng 4 năm 2020 
 Lịch sử 
1. Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước 
1. Nhà nước thời Hậu Lê và quyền lực của nhà vua 
2. Bộ luật Hồng Đức 
2. Trường học thời Hậu Lê 
1. Tổ chức giáo dục thời Hậu Lê 
2. Chính sách khuyến khích học tập 
DẶN DÒ 
- Đọc các bài đã học cho người thân nghe. 
 Học thuộc các phần ghi nhớ trong SGK theo khả năng. 
 Xem trước bài: Văn học và khoa học thời Hậu Lê. Thành thị ở thế kỉ XVI - XVII . 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_lich_su_lop_4_nha_hau_le_va_viec_to_chuc_quan_ly_d.ppt
Giáo án liên quan