Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Bài: Nhà Nguyễn thành lập - Huỳnh Tấn Lợi

Theo em, tại sao vua Quang Trung lại đề cao chữ Nôm ?

Em hiểu câu “xây dựng đất nước lấy việc học làm đầu” của vua Quang Trung như thế nào?

I/ Hoàn cảnh ra đời của Nhà Nguyễn.

Năm 1802, Nguyễn Ánh lật đổ triều Tây Sơn lập nên triều Nguyễn.

 

pptx30 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 28/11/2023 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Bài: Nhà Nguyễn thành lập - Huỳnh Tấn Lợi, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nhiệt liệt chào mừng 
Môn : Lịch sử 
GÍAO VIÊN: HUỲNH TẤN LỢI 
 TRÒ CHƠI: Ô CỬA BÍ MẬT 
Kiểm tra bài cũ 
Ô cửa số 1 
Ô cửa số 2 
Ô cửa số 3 
Theo em, tại sao vua Quang Trung lại đề cao chữ Nôm ? 
 TRÒ CHƠI Ô CỬA BÍ MẬT 
Ô cửa số 2 
Ô cửa số 3 
Kiểm tra bài cũ 
 Em hiểu câu “xây dựng đất nước lấy việc học làm đầu” của vua Quang Trung như thế nào? 
Kiểm tra bài cũ 
 TRÒ CHƠI Ô CỬA BÍ MẬT 
Ô cửa số 3 
PHẦN THƯỞNG 
Lịch sử 
I/ Ho à n cảnh ra đời của Nh à Nguyễn. 
Nhà Nguyễn thành lập 
NHÀ NGUYỄN THÀNH LẬP 
Lịch sử 
I/ Ho à n cảnh ra đời của Nh à Nguyễn. 
Thảo luận 
Nhóm 3 
Nh à Nguyễn ra đời trong ho à n cảnh n à o? 
Thời gian: 2 phút 
Năm 1802, Nguyễn Ánh lật đổ triều Tây Sơn lập nên triều Nguyễn. 
Lịch sử 
NHÀ NGUYỄN THÀNH LẬP 
I/ Ho à n cảnh ra đời của Nh à Nguyễn. 
Vua Nguyễn Ánh 
1802 
Vua Nguyễn Ánh 
 Tên húy: Nguyễn Phúc Ánh 
 Sinh năm: 1762 
 Mất năm: 1820 
 Trị vì: 1802 – 1820 
 Niên hiệu: Gia Long 
Vua Minh Mạng 
Vua Tự Đức 
NHÀ NGUYỄN THÀNH LẬP 
Lịch sử 
II/ Sự thống trị của nhà Nguyễn 
Thảo luận nhóm 6 
Câu 1 : Những sự kiện n ào chứng tỏ vua Nguyễn không muốn chia sẽ quyền lực cho ai ? 
Câu 2: : Quân đội nh à Nguyễn được tổ chức như thế n à o ? 
Câu 3: Nh à Nguyễn đã ban h à nh Bộ luật gì ? B ộ luật Gia Long ban hành nhằm mục đích của bộ luật đó l à gì ? 
Thời gian: 2 phút 
 Các vua triều Nguyễn đã thực hiện nhiều chính sách để tập trung quyền hành trong tay và bảo vệ tuyệt đối ngai vàng của mình. 
NHÀ NGUYỄN THÀNH LẬP 
Lịch sử 
NHÀ NGUYỄN THÀNH LẬP 
THỦY BINH 
II/ Sự thống trị của nhà Nguyễn 
Lịch sử 
TƯỢNG BINH 
MÃ BINH 
Hình phạt cùm tay, cùm cổ. 
NHÀ NGUYỄN THÀNH LẬP 
 Các vua nhà Nguyễn dùng mọi biện pháp thâu tóm quyền hành vào tay mình. 
 Năm 1802, Nguyễn Ánh lật đỗ triều Tây Sơn, lập nên triều Nguyễn. 
Nội dung : 
Lịch sử 
Trò chơi 
 Câu 1 
 Câu 3 
 Câu 2 
Nguyễn Ánh lật đổ triều Tây Sơn, lập nên triều Nguyễn vào năm nào ? 
Trò chơi 
 a. Năm 1802 
 b. Năm 1082 
 c. Năm 1858 
 10 
 c. Năm 18 0 8 
Trò chơi 
 Câu 3 
 Câu 2 
Lịch sử 
NHÀ NGUYỄN THÀNH LẬP 
Nhà Nguyễn chọn đâu làm kinh đô ? 
 a. Thăng Long 
 b. Hoa Lư 
 c. Phú Xuân 
 d. Cổ Loa 
 10 
 Những ý n à o dưới đây thể hiện sự thống trị của nh à Nguyễn? 
a. Các vua Nguyễn không muốn chia sẽ 
 quyền h à nh cho ai. 
b. Nh à Nguyễn quan tâm cũng cố quân đội . 
c. Nh à Nguyễn ban h à nh Bộ luật Gia Long 
 bảo vệ tuyệt đối quyền h à nh của nh à vua. 
d. Tất cả các ý trên . 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
NHÀ NGUYỄN THÀNH LẬP 
 Các vua nhà Nguyễn dùng mọi biện pháp thâu tóm quyền hành vào tay mình. 
 Năm 1802, Nguyễn Ánh lật đỗ triều Tây Sơn, lập nên triều Nguyễn. 
Nội dung : 
Lịch sử 
Chào tạm biệt . Hẹn gặp lại . 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_lich_su_lop_4_bai_nha_nguyen_thanh_lap_huynh_tan_l.pptx
Giáo án liên quan