Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Bài 1: Nước Văn Lang - Trường TH Tân Tạo

Sản xuất

Trồng lúa, khoai, đỗ, cây ăn quả, rau, dưa hấu,.

- Nuôi tằm, ươm tơ, dệt vải

 Đúc đồng: giáo, mác, mũi tên, rìu, lưỡi cày,

- Làm gốm

 Đóng thuyền

Ăn uống

- Cơm, xôi.

- Bánh chưng, bánh giầy.

- Uống rượu.

- Làm mắm.

 

pptx27 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 27/11/2023 | Lượt xem: 97 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Bài 1: Nước Văn Lang - Trường TH Tân Tạo, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2017 
CN 
0 
700 
Trục thời gian 
TCN 
SCN 
Chúa Giê -su ra đời 
179 
Điền thông tin thích hợp vào bảng sau: 
Nhà n ước đầu tiên của ng ười Lạc Việt 
Tên n ước 
Thời đ iểm ra đời 
Khu vực hình thành 
V ă n Lang 
Khoảng 700 n ă m TCN 
Khu vực sông Hồng, sông Mã, 
sông Cả 
2017 
CN 
0 
700 
nước Văn Lang 
Khoảng 2717 năm 
LƯỢC ĐỒ BẮC BỘ VÀ BẮC TRUNG BỘ 
2017 
CN 
0 
700 
nước Văn Lang 
Khoảng 2717 năm 
Sông Hồng 
Sông Hồng 
Sông Mã 
Sông Cả 
LƯỢC ĐỒ BẮC BỘ VÀ BẮC TRUNG BỘ 
Vua Hùng 
Lạc t ướng , lạc hầu 
Lạc dân 
Nô tì 
Các tầng lớp trong xã hội V ă n Lang 
Lăng Vua Hùng (Phú Thọ) 
Sản xuất 
Ăn uống 
Mặc và 
trang điểm 
Ở 
Lễ hội 
Trồng lúa, khoai, đỗ, cây ăn quả, rau, dưa hấu,... 
- Nuôi tằm, ươm tơ, dệt vải 
 Đúc đồng: giáo, mác, mũi tên, rìu, lưỡi cày, 
- Làm gốm 
 Đóng thuyền 
Đời sống vật chất, tinh thần của ng ười Lạc Việt 
Lưỡi cày đồng 
Lưỡi rìu đồng 
Trang sức 
Muôi (vá, môi) bằng đồng 
§å gèm thêi Hïng V­ ư ¬ng 
Các loại chiến thuyền thời Hùng V ươ ng ( trang trí trên trống đồng ) 
Sản xuất 
Ăn uống 
Mặc và 
trang điểm 
Ở 
Lễ hội 
Trồng lúa, khoai, đỗ, cây ăn quả, rau, dưa hấu,... 
- Nuôi tằm, ươm tơ, dệt vải 
 Đúc đồng: giáo, mác, mũi tên, rìu, lưỡi cày, 
- Làm gốm 
 Đóng thuyền 
- Cơm, xôi. 
- Bánh chưng, bánh giầy. 
- Uống rượu. 
- Làm mắm. 
- Phụ nữ đeo hoa tai, vòng tay bằng đá, đồng 
- Búi tóc, cạo trọc đầu 
- Nhuộm răng đen 
- Ăn trầu 
- Xăm mình 
Đời sống vật chất, tinh thần của ng ười Lạc Việt 
Bánh chưng, bánh dày 
Kiểu tóc 
Trang sức 
Sản xuất 
Ăn uống 
Mặc và 
trang điểm 
Ở 
Lễ hội 
Trồng lúa, khoai, đỗ, cây ăn quả, rau, dưa hấu,... 
- Nuôi tằm, ươm tơ, dệt vải 
 Đúc đồng: giáo, mác, mũi tên, rìu, lưỡi cày, 
- Làm gốm 
 Đóng thuyền 
- Cơm, xôi 
- Bánh chưng, bánh dày 
- Uống rượu 
- Làm mắm 
- Phụ nữ đeo hoa tai, vòng tay bằng đá, đồng 
- Búi tóc, cạo trọc đầu. 
- Nhuộm răng đen. 
- Ăn trầu 
- Xăm mình 
 Nhà sàn 
 Quây quần thành làng, bản 
 Hóa trang 
 Vui chơi, nhảy múa 
 Đua thuyền 
 Đấu vật,... 
Đời sống vật chất, tinh thần của ng ười Lạc Việt 
C¶nh gi· g¹o 
(trang trÝ trªn trèng ®ång) 
Nhà sàn 
C¶nh ng ư ­êi nh¶y móa trªn thuyÒn 
 (h×nh trªn trèng ®ång) 
Sản xuất 
Ăn uống 
Mặc và 
trang điểm 
Ở 
Lễ hội 
Trồng lúa, khoai, đỗ, cây ăn quả, rau, dưa hấu,... 
- Nuôi tằm, ươm tơ, dệt vải 
 Đúc đồng: giáo, mác, mũi tên, rìu, lưỡi cày, 
- Làm gốm 
 Đóng thuyền 
- Cơm, xôi 
- Bánh chưng, bánh dày 
- Uống rượu 
- Làm mắm 
- Phụ nữ đeo hoa tai, vòng tay bằng đá, đồng 
- Búi tóc, cạo trọc đầu. 
- Nhuộm răng đen. 
- Ăn trầu 
- Xăm mình 
 Nhà sàn 
 Quây quần thành làng, bản 
 Hóa trang 
 Vui chơi, nhảy múa 
 Đua thuyền 
 Đấu vật,... 
Đời sống vật chất, tinh thần của ng ười Lạc Việt 
S ơ n Tinh, Thủy Tinh 
Sự tích Mai An Tiêm 
“Các vua Hùng đã có công dựng nước 
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.” 
Bác Hồ đến thăm đền Hùng vào ngày 19/9/1954 
DAËN DOØ 
Cảm ơ n các em học sinh thân yêu 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_lich_su_lop_4_bai_1_nuoc_van_lang_truong_th_tan_ta.pptx
Giáo án liên quan