Bài giảng Khoa học Khối 4 - Bài 57: Thực vật cần gì để sống? - Trường TH Tân Tạo

1. Điều kiện sống của từng cây

* Quan sát và mô tả các thí nghiệm sau

- Có năm cây đậu như hình vẽ. Bốn cây được trồng trong chậu có chứa đất màu (đất trồng có chứa chất khoáng) như nhau. Một cây được trồng trong một chậu sỏi đã được rửa sạch.

ppt18 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 22/11/2023 | Lượt xem: 128 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Khoa học Khối 4 - Bài 57: Thực vật cần gì để sống? - Trường TH Tân Tạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NÀM2019 
KHOA HỌC 
LỚP 4/10 
THỰC VẬT 
CẦN GÌ ĐỂ SỐNG? 
Khoa học 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
* Nêu vai trò của nhiệt đối với con người, động vật và thực vật? 
 * Điều gì xảy ra nếu Trái Đất không được mặt trời sưởi ấm? 
 - Có năm cây đậu như hình vẽ. Bốn cây được trồng trong chậu có chứa đất màu (đất trồng có chứa chất khoáng) như nhau. Một cây được trồng trong một chậu sỏi đã được rửa sạch. 
1. Điều kiện sống của từng cây 
* Quan sát và mô tả các thí nghiệm sau 
Đặt trong phòng tối, tưới nước thường xuyên 
Khoa học 
Thực vật cần gì để sống? 
1. Điều kiện sống của từng cây 
* Quan sát và so sánh đ iều kiện sống với cây 4 
 Để nơi có ánh sáng, tưới nước thường xuyên nhưng bôi một lớp keo mỏng, trong suốt lên hai mặt lá nhằm ngăn cản sự trao đổi khí của lá. 
Khoa học 
Thực vật cần gì để sống? 
1. Điều kiện sống của từng cây 
* Quan sát và so sánh với đ iều kiện sống cây 4 
Để nơi có ánh sáng nhưng không tưới nước. 
Khoa học 
Thực vật cần gì để sống? 
1. Điều kiện sống của từng cây 
* Quan sát và so sánh đ iều kiện sánh với cây 4 
 Để nơi có ánh sáng, tưới nước thường xuyên 
Khoa học 
Thực vật cần gì để sống ? 
1. Điều kiện sống của từng cây 
* Quan sát đ iều kiện sống cây 4 
- Để nơi có ánh sáng, tưới nước thường xuyên, nhưng trồng trong sỏi, đá đã rửa sạch. 
Khoa học 
Thực vật cần gì để sống. 
1. Điều kiện sống của từng cây 
* Quan sát và so sánh đ iều kiện sống với cây 4 
- Các cây đậu trên có những điều kiện sống nào giống nhau và khác nhau ? 
Khoa học 
Thực vật cần gì để sống ? 
1. Điều kiện sống của từng cây 
* Quan sát và mô tả các thí nghiệm sau 
Cây 1 
Cây 2 
* Cây 1 và cây 2 thiếu điều kiện gì ? Vì sao em biết điều đó ? 
- Cây 1 thiếu ánh sáng, vì đặt ở nơi tối ánh sáng không chiếu vào được. 
- Cây 2 thiếu không khí, vì lá cây đã bị bôi một lớp keo làm cho không thực hiện quá trình trao đổi khí với môi trường. 
Khoa học 
Thực vật cần gì để sống ? 
1. Điều kiện sống của từng cây 
* Cây 3 và cây 5 thiếu điều kiện gì ? Vì sao em biết điều đó ? 
- Cây 3 thiếu nước, vì cây không được tưới nước thường xuyên, khi hút hết nước trong đất, cây không được cung cấp nước. 
- Cây 5 thiếu chất khoáng có trong đất. Vì cây được trồng bằng sỏi đã rửa sạch. 
Khoa học 
Thực vật cần gì để sống ? 
1. Điều kiện sống của từng cây 
 Đánh dấu X vào các yếu tố mà cây được cung cấp và dự đoán sự phát triển của cây: 
Cây 
Á nh 
s á ng 
Kh ô ng 
kh í 
N ướ c 
Ch ấ t 
kho án g 
D ự đ o án k ế t qu ả 
C â y 1 
C â y 2 
C â y 3 
C â y 4 
C â y 5 
X 
X 
X 
C â y y ế u ớ t, s ẽ b ị ch ế t 
X 
X 
C â y c ò i c ọ c, ch ế t nhanh 
X 
X 
X 
C â y bị héo, ch ế t nhanh 
X 
X 
X 
X 
C â y ph á t tri ể n b ì nh th ườ ng 
X 
X 
X 
C â y b ị v à ng l á , ch ế t nhanh 
X 
C â y y ế u ớ t, s ẽ b ị ch ế t. 
C â y c ò i c ọ c , bị héo , vàng lá chết nhanh 
Cây phát triển tốt. 
Khoa học 
Thực vật cần gì để sống ? 
2. Kết luận, đ iều kiện sống của từng cây 
Bài học: 
 Thực vật cần có đủ nước, chất khoáng, không khí và ánh sáng thì mới sống và phát triển bình thường. 
* Hãy nêu những điều kiện để cây sống và phát triển bình thường? 
Khoa học 
Thực vật cần gì để sống ? 
2. Kết luận, đ iều kiện sống của cây 
TRÒ CHƠI 
Đúng - Sai 
5. Các yếu tố cần thiết cho thực vật sống và phát triển bình thường là: chất khoáng, nước, không khí và ánh sáng. 
S 
S 
Đ 
Đ 
Đ 
3. Chỉ có động vật mới cần không khí để thở còn thực vật thì không. 
2. Cây chỉ cần bón phân, tưới nước là đủ rồi. 
4. Ánh sáng là một trong các yếu tố cần thiết cho cây. 
1. Nếu thiếu chất khoáng, cây sẽ không phát triển bình thường được. 
 Thực vật cần có đủ nước, chất khoáng, không khí và ánh sáng thì mới sống và phát triển bình thường. 
Bài học: 
Khoa học 
Thực vật cần gì để sống ? 
CHÀO ,CẢM ƠN ! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_khoa_hoc_khoi_4_bai_57_thuc_vat_can_gi_de_song_tru.ppt