Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 26: y, tr - Trường TH Tân Tạo

 ngã tư

ngõ nhỏ nghé ọ

nghỉ hè, chị kha ra nhà bé nga

Hướng dẫn viết bảng:

y tá

tre ngà

y tế

cá trê

chú ý

trí nhớ

bé bị ho, mẹ cho bé ra y tế xã

bé bị ho, mẹ cho bé ra y tế xã

y tế

cá trê

bé bị ho, mẹ cho bé ra y tế xã

 

pptx28 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 27/11/2023 | Lượt xem: 79 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 26: y, tr - Trường TH Tân Tạo, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra bài cũ 
Tư 
 	 nghệ sĩ 
ngõ nhỏ nghé ọ 
 nghỉ hè, chị kha ra nhà bé nga 
 ngã tư 
y 
y 
y tá 
 e 
tre ngà 
t 
r 
ch 
tr 
t 
r 
tr e 
tre ngà 
 y 
 y 
y tá 
tre ngà 
y tá 
1 
H ướ ng d ẫ n v iết bảng : 
Nghỉ giữa giờ 
y tế 
cá trê 
trí nhớ 
c hú ý 
cá trê 
t 
r 
tr e 
tre ngà 
 y 
 y 
y tế 
y tá 
cá trê 
trí nhớ 
chú ý 
t 
r 
tr e 
tre ngà 
 y 
 y 
y tế 
y tá 
cá trê 
trí nhớ 
chú ý 
Đuổi hình bắt chữ 
t 
r 
tr e 
tre ngà 
 y 
 y 
y tế 
y tá 
cá trê 
trí nhớ 
chú ý 
Tiết 2 
t 
r 
tr e 
tre ngà 
 y 
 y 
y tế 
y tá 
cá trê 
trí nhớ 
chú ý 
bé bị ho, mẹ cho bé ra y tế xã 
 bé bị ho, mẹ cho bé ra y tế xã 
 y 
t 
r 
tr e 
tre ngà 
 y 
 y 
y tế 
y tá 
cá trê 
trí nhớ 
chú ý 
 bé bị ho, mẹ cho bé ra y tế xã 
nghỉ giữa giờ 
nhà trẻ 
bé bị ho, mẹ cho bé ra y tế xã 
nhà trẻ 
t 
r 
tr e 
tre ngà 
 y 
 y 
y tế 
y tá 
cá trê 
trí nhớ 
chú ý 
bé bị ho, mẹ cho bé ra y tế xã 
nhà trẻ 
Trõn trọng cảm ơn cỏc thầy cụ giỏo! 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_hoc_van_lop_1_bai_26_y_tr_truong_th_tan_tao.pptx
Giáo án liên quan