Bài giảng Địa lí Lớp 5 - Bài 2: Địa hình và khoáng sản - Trường TH Tân Tạo

Kiểm tra bài cũ:

1. Nêu tên những nước giáp phần đất liền của nước ta?

2. Nêu tên một số đảo và quần đảo ở nước ta mà em biết?

3. Từ Bắc vào Nam, phần đất liền của nước ta dài bao nhiêu ki-lô-mét? Diện tích lãnh thổ là bao nhiêu ki-lô-mét vuông?

 

ppt15 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 24/11/2023 | Lượt xem: 92 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Địa lí Lớp 5 - Bài 2: Địa hình và khoáng sản - Trường TH Tân Tạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ThiÕt kÕ bµi gi¶ng 
Địa lý 5 
Bài 2: 
ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN 
Kiểm tra bài cũ: 
Môn : ĐỊA LÍ 
1. Nêu tên những nước giáp phần đất liền của nước ta? 
2. Nêu tên một số đảo và quần đảo ở nước ta mà em biết? 
3. Từ Bắc vào Nam, phần đất liền của nước ta dài bao nhiêu ki-lô-mét? Diện tích lãnh thổ là bao nhiêu ki-lô-mét vuông? 
Môn : ĐỊA LÍ 
Bài 2 : ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN 
Trang 69 
Hoạt động 1 
 Quan sát, tự tìm vùng đồi núi và vùng đồng bằng trên lược đồ địa hình Việt Nam? 
 So sánh diện tích của vùng đồi núi và vùng đồng bằng nước ta mà em vừa tìm được? 
1. Địa hình : 
Hãy chỉ vùng đồi núi và đồng bằng trên hình 1. 
Đồng bằng Nam bộ 
Đồng bằng duyên hải miền Trung 
Vùng đồng bằng 
Vùng đồi núi 
Đồng bằng Bắc bộ 
 Phần đất liền của nước ta khoảng ¾ diện tích là đồi núi, chủ yếu là đồi núi thấp. 
 Diện tích phần đồng bằng chỉ khoảng ¼ diện tích đất liền. 
CHÚ GIẢI 
Phân tầng độ cao (m) 
0 50 200 500 1500 trên 1500 
 Dãy núi 
 1. Cánh cung Sông Gâm. 
 2. Cánh cung Ngân Sơn. 
 3. Cánh cung Bắc Sơn. 
 4. Cánh cung Đông Triều. 
Cánh cung Sông Gâm 
CHÚ GIẢI 
Phân tầng độ cao (m) 
0 50 200 500 1500 trên 1500 
 Dãy núi 
 1. Cánh cung Sông Gâm. 
 2. Cánh cung Ngân Sơn. 
 3. Cánh cung Bắc Sơn. 
 4. Cánh cung Đông Triều. 
Cánh cung Ngân Sơn 
Cánh cung Bắc Sơn 
Cánh cung Đông Triều 
Dãy Hoàng Liên Sơn 
Dãy Trường Sơn 
Những dãy núi có hình cánh cung như: Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều  
Những dãy núi có hướng tây bắc – đông nam như: dãy: Hoàng Liên Sơn, dãy Trường Sơn  
Những dãy núi nào có hướng tây bắc – đông nam? 
Chỉ trên lược đồ những dãy núi nào có hình cánh cung? 
Chỉ trên hình bên phần đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ và dải đồng bằng Duyên hải miền Trung? 
Đồng bằng Nam bộ 
Đồng bằng duyên hải miền Trung 
Đồng bằng Bắc bộ 
CHÚ GIẢI 
Phân tầng độ cao (m) 
0 50 200 500 1500 trên 1500 
 Dãy núi 
 1. Cánh cung Sông Gâm. 
 2. Cánh cung Ngân Sơn. 
 3. Cánh cung Bắc Sơn. 
 4. Cánh cung Đông Triều. 
 Đồng bằng nước ta phần lớn là đồng bằng châu thổ do phù sa của sông ngòi bồi đắp, có địa hình thấp và tương đối bằng phẳng. Đó là những nơi trồng lúa rất tốt và thường tập trung dân cư đông đúc. 
KẾT LUẬN: 
Phần đất liền của nước ta với ¾ diện tích là đồi núi và chủ yếu là đồi núi thấp, chỉ có ¼ diện tích là đồng bằng. 
Đồi núi nước ta trải rộng khắp các tỉnh biên giới phía Bắc và chạy dài từ Bắc vào Nam. Các dãy núi phần lớn có hướng tây bắc- đông nam và một số có hình cánh cung. 
Môn : ĐỊA LÍ 
Bài 2 : ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN 
Trang 69 
Hoạt động 2 
 Dựa vào hình 2 trong SGK và phần chuẩn bị bài, hãy trả lời các câu hỏi sau: 
2. Khoáng sản : 
CHÚ GIẢI 
 Dầu mỏ	 Đồng 
 Khí tự nhiên	Bô-xit	 
 Than	 Vàng 
 Sắt	 A-pa-tit 
 Thiếc 
A 
AI 
Dầu mỏ 
Khí tự nhiên 
Than 
Thiếc 
Sắt 
Bô-xít 
Đồng 
Vàng 
A-pa-tit 
- Kể tên một số loại khoáng sản ở nước ta? 
- Chỉ những nơi có mỏ than, sắt, A-pa-tit, bô-xit, dầu mỏ? 
KẾT LUẬN : 
Nước ta có nhiều loại khoáng sản như: Than, dầu mỏ, khí tự nhiên, bô-xit, sắt, a-pa-tit, thiếc  than có nhiều ở nước ta, tập trung ở tỉnh Quảng Ninh và thuộc loại than tốt trên thế giới. 
Khoáng sản được dùng làm nguyên liệu cho nhiều ngành công nghiệp. Chúng ta cần khai thác khoáng sản một các hợp lí, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả. 
Môn : ĐỊA LÍ 
Bài 2 : ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN 
GHI NHỚ . 
Trên phần đất liền của nước ta, ¾ diện tích là đồi núi và ¼ diện tích là đồng bằng. Nước ta có nhiều loại khoáng sản như than ở Quảng Ninh, a-pa-tit ở Lào Cai, Sắt ở Hà Tĩnh, bô-xit ở Tây Nguyên, dầu mỏ và khí tự nhiên ở biển Đông  
3.Củng cố: 
* Ñaùnh daáu x vaøo oâ troáng tröôùc caâu traû lôøi ñuùng: 
Câu 1: Vùng đồi núi nước ta chiếm khoảng mấy phần diện tích đất liền? 
1/4 
3/4 
2/4 
4/4 
Môn : ĐỊA LÍ 
Bài 2 : ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN 
* Ñaùnh daáu x vaøo oâ troáng tröôùc caâu traû lôøi ñuùng: 
Câu 2: Tỉnh nào của nước ta có nhiều mỏ than nhất? 
Khánh Hòa 
Tây Nguyên 
Hà Tĩnh 
Quảng Ninh 
Môn : ĐỊA LÍ 
Bài 2 : ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN 
* Ñaùnh daáu x vaøo oâ troáng tröôùc caâu traû lôøi ñuùng: 
Câu 3: Vùng đồi núi nước ta chiếm khoảng mấy phần diện tích đất liền? 
1/4 
3/4 
2/4 
4/4 
Môn : ĐỊA LÍ 
Bài 2 : ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN 
Các em về nhà nhớ học thuộc bài 
và làm bài tập nhé 
Hẹn gặp lại các em 
CHÀO TẠM BIỆT CÁC EM 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dia_li_lop_5_bai_2_dia_hinh_va_khoang_san_truong_t.ppt
Giáo án liên quan