Bài giảng Âm nhạc Lớp 3 - Bài 7: Bài hát "Ngày mùa vui" - Trường TH Tân Tạo

vỗ nhịp

Tiết 1: Ngoài đồng lúa chín thơm .con chim hót trong vườn

 X X X X

Tiết 2: Nô nức trên đường vui thay bõ công bao ngày mong chờ

 X X X X

Tiết 3: Hội mùa rộn ràng quê hương ấm no chan hòa yêu thương

 X X X X

Tiết 4: Ngày mùa rộn ràng nơi nơi. Có đâu vui nào vui hơn

 X X X XX

 

pptx13 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 28/11/2023 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Âm nhạc Lớp 3 - Bài 7: Bài hát "Ngày mùa vui" - Trường TH Tân Tạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÂM NHẠC 
LỚP 3 
TR ƯỜ NG TIỂU HỌC TÂN TẠO 
KIỂM TRA BÀI CỦ 
HÁT MẪU 
KHỞI ĐỘNG GIỌNG 
Tiết 1 : Ngoài đồng lúa chín th ơ m .con chim hót trong v ườ n 
Tiết 2: Nô nức trên đ ườ ng vui thay bõ công bao ngày mong chờ 
Tiết 3: Hội mùa rộn ràng quê h ươn g ấm no chan hòa yêu th ươn g 
Tiết 4 : Ngày mùa rộn ràng n ơi n ơ i . Có đâu vui nào vui h ơ n 
Chia tiết 
Tiết 1 : Ngoài đồng lúa chín th ơ m .con chim hót trong v ườ n 
 X	 X	 X	 X 
Tiết 2: Nô nức trên đ ườ ng vui thay bõ công bao ngày mong chờ 
	 	 X	 X X X 
Tiết 3: Hội mùa rộn ràng quê h ươn g ấm no chan hòa yêu th ươn g 
	 	 X X X X 
Tiết 4 : Ngày mùa rộn ràng n ơi n ơ i . Có đâu vui nào vui h ơ n 
 X X X XX 
vỗ nhịp 
Tiết 1 : Ngoài đồng lúa chín th ơ m .con chim hót trong v ườ n 
 X X X X X X XX 
Tiết 2: Nô nức trên đ ườ ng vui thay bõ công bao ngày mong chờ 
 X X X X X X X X 
Tiết 3: Hội mùa rộn ràng quê h ươn g ấm no chan hòa yêu th ươn g 
 X X X X X X X X 
Tiết 4 : Ngày mùa rộn ràng n ơi n ơ i . Có đâu vui nào vui h ơ n 
 X X X X X X XX 
vỗ phách 
Tiết 1 : Ngoài đồng lúa chín th ơ m .con chim hót trong v ườ n 
 X X X X X X X X X X 
Tiết 2: Nô nức trên đ ườ ng vui thay bõ công bao ngày mong chờ 
 X X X X X X X X X X X X 
Tiết 3: Hội mùa rộn ràng quê h ươn g ấm no chan hòa yêu th ươn g 
 X X X X X X X X X X X X 
Tiết 4 : Ngày mùa rộn ràng n ơi n ơ i . Có đâu vui nào vui h ơ n 
 X X X X X X X X X X X X 
vỗ tiết tấu lời ca 
CỦNG CỐ 
Hát lại bài hát 
Nhận xét tiết học 
DẶN DÒ 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_am_nhac_lop_3_bai_7_bai_hat_ngay_mua_vui_truong_th.pptx
Giáo án liên quan