Ôn tập về nguyên hàm

 I. Mục tiêu:

 1. Kiến thức:

 Nhằm giúp học sinh nắm vững ĐN, Tính chất của nguyên hàm, bảng các nguyên hàm cơ bản để vận dụng tìm nguyên hàm của các hàm số sơ cấp, hàm số hợp

 Học sinh biết vận dụng linh hoạt các nguyên hàm của hàm số để định hướng biến đổi tính nguyên hàm

 2. Kỹ năng:

Rèn luyện kỹ năng nhớ, tính toán, tính nhẩm, phát triển tư duy cho học sinh. Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, khoa học cho học sinh.

3. Tư duy, thái độ:

Qua bài giảng, học sinh say mê bộ môn hơn và có hứng thú tìm tòi, giải quyết các vấn đề khoa học. Kỹ năng áp dụng vào cuộc sống.

II. Chuẩn bị:

 1. GV: giáo án, sgk, thước.

 2. HS: vở, nháp, sgk và làm và ôn các dạng bài tập nguyên hàm.

III. Tiến trình bài dạy:

 1. Kiểm tra bài cũ: (Xen kẽ bài mới)

 2. Bài mới:

 

docx9 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 30/01/2015 | Lượt xem: 776 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ôn tập về nguyên hàm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 ôn tập về nguyên hàm.
 I. Mục tiêu:
 1. Kiến thức:
 Nhằm giúp học sinh nắm vững ĐN, Tính chất của nguyên hàm, bảng các nguyên hàm cơ bản để vận dụng tìm nguyên hàm của các hàm số sơ cấp, hàm số hợp
 Học sinh biết vận dụng linh hoạt các nguyên hàm của hàm số để định hướng biến đổi tính nguyên hàm
 2. Kỹ năng:
Rèn luyện kỹ năng nhớ, tính toán, tính nhẩm, phát triển tư duy cho học sinh. Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, khoa học cho học sinh.
3. Tư duy, thỏi độ:
Qua bài giảng, học sinh say mê bộ môn hơn và có hứng thú tìm tòi, giải quyết các vấn đề khoa học. Kỹ năng áp dụng vào cuộc sống.
II. Chuẩn bị:
 1. GV: giáo án, sgk, thước.
 2. HS: vở, nháp, sgk và làm và ôn các dạng bài tập nguyên hàm.
III. Tiến trình bài dạy:
 1. Kiểm tra bài cũ: (Xen kẽ bài mới)
 2. Bài mới:
 Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
 Nội dung
F(x) là nguyên hàm của f(x) khi nào?
Tính F’(x)
Tìm a,b để F(x) là nguyên hàm của f(x)
Theo dõi hs trình bày cách giải
Đưa về dạng 
quan sát và nhận xét
HD: phân tích hướng làm 
tính nguyên hàm?
Nêu cách làm?
Tìm nguyên hàm?
quan sát và nhận xét
Hs suy nghĩ trả lời
Tính đạo hàm
Giải hệ phương trình
suy nghĩ trả lời
Tính vi fân của1-2x
quan sát và trả lời
tìm nguyên hàm
Đưa về dạng nguyên hàm của ax
lên bảng làm
Bài 1: Xác định a,b c để hs là một nguyên hàm của trên R
giải:
 có 
 F(x) là nguyên hàm của f(x) khi và chỉ khi 
 = 
với mọi x
Ta có:
 Bài 2: Tính nguyên hàm của các hàm số sau
 Giải:
Bài 3:Tính nguyên hàm của hs 
 Giải:
3. Củng cố, luyện tập:
- Yờu cầu học sinh nhắc lại :
 Phương phỏp tớnh nguyờn hàm bằng cỏch đổi biến số và phương phỏp nguyờn hàm từng phần 
Tính nguyên hàm của gợi ý đặt x= tant
-Nắm vững cỏc cỏch tớnh nguyờn hàm của hàm số 
-Làm cỏc bài tập SGK và SBT.
Ngày soạn:
Ngày giảng
12B7
12B8
12B9
Tiết 20: 
 ôn tập về nguyên hàm 
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
 Nhằm giúp học sinh nắm vững ĐN, Tính chất của nguyên hàm, bảng các nguyên hàm cơ bản để vận dụng tìm nguyên hàm của các hàm số sơ cấp, hàm số hợp
 Học sinh biết vận dụng linh hoạt các nguyên hàm của hàm số để định hướng biến đổi tính nguyên hàm
2. Kỹ năng:
Rèn luyện kỹ năng nhớ, tính toán, tính nhẩm, phát triển tư duy cho học sinh. Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, khoa học cho học sinh.
3. Tư duy, thaii độ:
Qua bài giảng, học sinh say mê bộ môn hơn và có hứng thú tìm tòi, giải quyết các vấn đề khoa học. Kỹ năg áp dụng vào cuộc sống.
II. Chuẩn bị:
1. GV: giáo án, sgk, thước.
2. HS: vở, nháp, sgk và làm và ôn các dạng bài tập nguyên hàm.
III.Tiến trình bài dạy:
1. Kiểm tra bài cũ:
 Nêu các pp tính nguyên hàm?
 Hỏi: tính NH sau 
 Đáp án: 2pp: ĐBS và từng fần
 AD:gợi ý. Đặt t=
2. Bài mới:
 Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
 Nội dung
Nêu pp tính các nguyên hàm trên?
Đặt như thế nào?
Theo dõi hs trình bày cách giảivà nhận xét
chú ý khi tính vi fân của hàm số hợp
Nêu pp tính các nguyên hàm trên?
tính nguyên hàm?
Tính vi fân của ?
gọi hs lên bảng
Nêu pp tìm nguyên hàm?
tính vi fân 2 vế ?
quan sát và nhận xét
Hs suy nghĩ trả lời
Tính theo pp từng fần
2 hs lên bảng làm
2hs nhận xét bài làm của bạn
suy nghĩ trả lời
Tính vi fân của sau đó biểu diễn hàm dưới dấu nguyên hàm theo ẩn t
lên bảng làm
tìm nguyên hàm
Đặt 
hs lên bảng làm
Bài 1: Tính các nguyên hàm sau
có 
 giải:
Đặt u=1-2x du=-2dx
 dv=exdx suy ra v=ex
khi đó 
Đặt u=x du=dx
 dv=e-xdx suy ra v=-e-x
khi đó 
Bài 2: Tính nguyên hàm của các hàm số sau
 Giải:
Đặt 
khi đó 
có 
Đặt 
khi đó
3. Củng cố, luyện tập:
	- Yờu cầu học sinh nhắc lại :
 Phương phỏp tớnh nguyờn hàm bằng cỏch đổi biến số và phương phỏp nguyờn hàm từng phần 
Tính nguyên hàm của 
 - Nắm vững cỏc cỏch tớnh nguyờn hàm của hàm số 
- Làm cỏc bài tập SGK và SBT.
Ngày soạn:
Ngày giảng
12B7
12B8
12B9
Tiết 21. 
 ôn tập về nguyên hàm.
I. Mục tiêu:	
1. Kiến thức:
 Nhằm giúp học sinh nắm vững ĐN, Tính chất của nguyên hàm, bảng các nguyên hàm cơ bản để vận dụng tìm nguyên hàm của các hàm số sơ cấp, hàm số hợp
 Học sinh biết vận dụng linh hoạt các nguyên hàm của hàm số để định hướng biến đổi tính nguyên hàm
2 .Kỹ năng:
 Thông qua bài giảng rèn luyện cho học sinh kĩ năng khảo sát hàm số, kĩ năng tính toán, khả năng tư duy lô gíc, tư duy toán học dựa trên cơ sở tìm nguyên hàm của các hàm số sơ cấp
3. Tư duy, thỏi độ:
 Qua bài giảng, học sinh say mê bộ môn hơn và có hứng thú tìm tòi, giải quyết các vấn đề khoa học. Kỹ năg áp dụng vào cuộc sống.
II. Chuẩn bị:
 1. GV: giáo án, sgk, thước.
 2. HS: vở, nháp, sgk và đọc trước bài.
III. Tiến trình bài dạy:
 1. Kiểm tra bài cũ:
CH:
Nêu định nghĩa nguyên hàm? Các nguyên hàm cơ bản của hàm số sơ cấp? Tính nguyên hàm của f(x)=x2 – 4x + 3
ĐA:
+ F(x) là nguyên hàm của f(x) Û F’(x) =f(x)
+ Các nguyên hàm cơ bản:
+AD: =x3/3 - 2x2 +3x +C
4
2
4
2. Bài mới:
 Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
 Nội dung
? áp dụng tính chất để tính nguyên hàm
? Em hãy biến đổi để đưa về nguyên hàm cơ bản
? Theo em có thể đưa về nguyên hàm cơ bản nào. Để đưa về nguyên hàm đó ta phải biến đổi như thế nào
? Tính (ex+1)’. Từ đó suy ra cách biến đổi đưa về các nguyên hàm cơ bản
? Để đưa về dạng ta cần biến đổi như thế nào
? cosx.dx là vi phân của hàm số nào
? Biến đổi cotgx. Từ đó hãy định hướng để đưa về nguyên hàm cơ bản
? Biến đổi sin2x.sin3x như thế nào. 
? Để tính nguyên hàm của sin5x ta làm như thế nào
? Tính (x2+2)=?. Từ đó định hướng để đưa về nguyên hàm cơ bản
? Nhận xét mối quan hệ của tử và mẫu thức. ị phương pháp giải
Hs nêu cách làm và trình bày bài giải
Hs nêu cách làm lên bảng làm
nêu cách làm
Hs nêu cách làm và trình bày bài giải
tính đạo hàm
đặt ẩn fụ
tìm giá trị LN và NN của HS dưới dấu tích phân trên đoạn tính TP
tính vi fân của sinx
biến đổi tích thành tổng 
tính vi fân của x2+2
tính vi fân của mẫu và nêu nhận xét
Bài 1:
Tính A=
 Giải
Bài 2:
Tính B=
Giải
Tính C= 
 Giải
Ta có: (5x+3)’=5. Do đó
Tính D=
 Giải
Ta có: (ex+1)’ = ex. Do đó
Tính E=
 Giải
Ta có: (2x+3)’=2. Do đó
Tính F=
Giải
Ta có: (sinx)’=cosx. Do đó
Tính G=
Giải
Ta có: (sinx)’=cosx. Do đó
Tính H=
Giải
Ta có sin2x.sin3x=(sin5x-sinx). Do đó:
Tính I=
Giải
Ta có: ( x2 + 2 )’ = 2x
Tính J=
Giải
Ta có: (x2 + 3x +5)’ =2x+3. Do đó:
3. Củng cố, luyện tập :
	Nắm vững các dạng bài toán liên quan và cách giải các dạng bài toán đó
	- áp dụng giải các bài tập còn lại
	-Xem lại các bài tập và làm các bài tập 1,2 trong SBT 

File đính kèm:

  • docxNguyên hàm.docx
Giáo án liên quan