Nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường của học sinh trung học cơ sở

MỤC LỤC

Nội dung Trang

PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ 2

PHẦN II: NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: 4

 1. Thực trạng ban đầu của vấn đề : 4

 2. Biện pháp và quá trình tổ chức tiến hành: 6

 2.1 Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục ý thức của học sinh và công tác giáo dục lồng ghép của nhà trường: 6

 2.2 Tổ chức lao động thường xuyên, định kỳ và giáo dục môi trường, giáo dục kỹ năng sống trong các tiết học: 12

 3. Nêu các tồn tại nẩy sinh & cơ sở thực tiễn của vấn đề: 14

 3.1 Tồn tại: 14

 3.2 Cơ sở lí luận: 14

 4. Kết quả đạt được: 15

 4.1 Về cảnh quan sư phạm: 15

 4.2 Về đội ngũ giáo viên: 16

 4.3 Về học sinh: 16

 5. Tác dụng của SKKN qua thực tiễn áp dụng: 16

 6. Phạm vi tác dụng của sáng kiến kinh nghiệm: 17

 7. Những bài học kinh nghiệm: 17

PHẦN III: KẾT LUẬN: 17

PHẦN IV: ĐỀ XUẤT, KIỆN NGHỊ: 18

 1. Đối với cấp lãnh đạo: 18

 2. Đối với cha mẹ học sinh: 19

 

doc20 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 17/11/2015 | Lượt xem: 743 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường của học sinh trung học cơ sở, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h với hành động của bản thân. Để kế hoạch thành công, Bí thư chi đoàn phát huy vai trò đoàn thể đi đầu, phối hợp công tác với Đội thiếu niên và giáo viên chủ nhiệm.
- Công tác tuyên truyền giáo dục thực hiện phong trào xây dựng: “ Trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn” được thực hiện với các hình thức cụ thể như:
- Tuyên truyền trong giờ chào cờ đầu tuần: nhận xét, đánh giá, nhắc nhở, khen thưởng, động viên, trao cờ thi đua, thi hái hoa dân chủ dười cờ, tổ chức hoạt cảnh dưới cờ.
- Từng bước giáo dục ý thức học sinh , thay đổi thói quen và có nhận thức đúng về môi trường thông qua BCH Chi đoàn thực hiện kế hoach "Đổi rác lấy quà học tập". Nhằm phân loại rác, rác phân hủy được như: lá cây trong khuôn viên nhà trường ủ lại để làm phân bón vào các bồn hoa và kiểng trong khuôn viên nhà trường. Rác không phân hủy được như: ống hút, ly nhựa, muỗng nhựa, bọc ni lông, chai nhựa (thu gom và bán lại cho các cơ sở phế liệu, nhằm lấy tiền để hoạt động theo kế hoạch và hộp xốp thu gom, đốt vào ngày học sinh nghỉ học).
- Xây dựng biểu mẫu cụ thể, để ghi nhận, kiểm tra kế hoạch.
 a) Mẫu kế hoạch "Đổi rác lấy quà"
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
CHI ĐOÀN THCS .......
Số: 0.../ KHCĐ
 ............, ngày.... tháng.... năm 201...
KẾ HOẠCH "ĐỔI RÁC LẤY QUÀ"
TRONG KHUÔN VIÊN NHÀ TRƯỜNG 
I. Mục đích yêu cầu:
- Hưởng ứng chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn năm 20......" 
- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường , tạo vẻ mỹ quan trong nhà trường cũng như trong cộng đồng. Qua đó, Chi đoàn tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích , thực hiện phần việc có ích cho xã hội.
- Chi Đoàn vạch ra kế hoạch "Đổi rác lấy quà " cho học sinh và đoàn viên giáo viên như sau:
II. Thành phần tổ chức:
- BCH Chi đoàn 
- Cùng ......... GVCN trong nhà trường
III. Nội dung kế hoạch:
 1. Thời gian:
- Thời gian phát động kế hoạch: từ tuần ...... (thời gian cụ thể) 
- Thời gian thu gom: 1lần/ ngày (nhận đầu giờ học tại phòng số..... và gửi lại rác vào cuối giờ học tại nhà kho.
- Thời gian nhận quà: 1 lần/ tuần (vào giờ sinh hoạt lớp)
 2. Hình thức thực hiện kế hoạch: 
- Mỗi ngày lớp trưởng nhận túi đựng rác đầu giờ học tại phòng số..... và gửi lại rác vào cuối giờ học tại nhà kho .....(thu gom , phân loại, gửi lại cho bộ phận nhận rác)
- Bộ phận nhận rác có nhiệm vụ phát túi đựng rác đầu giờ học, thu nhận rác cuối giờ học, ghi nhận số lượng rác vào sổ.
- Bộ phận nhận rác sẽ trao quà dựa trên số rác lớp đổi vào giờ sinh hoạt lớp hàng tuần (lớp trưởng liên hệ người thu gom rác).
- Bộ phận nhận rác sẽ thanh lí rác 1 lần/ tuần (....giờ....phút thứ bảy hàng tuần). Số tiền thu được sẽ làm nguồn kinh phí hoạt đông kế hoạch.
 3. Địa điểm thực hiện kế hoạch : khuôn viên trường THCS
 4. Đối tượng tham gia kế hoạch: học sinh và CB- CNV - GV trường THCS
 - Mỗi thành viên của tập thể trường THCS .........sẽ góp phần gìn giữ, là tấm gương sáng cho gia đình và xã hội.
 5. Cách thức đổi quà:
 a) Loại rác thu gom: bọc(túi) ni lông, vỏ ly nhựa, ống hút, chai nước suối.
 b) Qui đổi quà:
Tên loại rác
Số lượng
Đổi quà
Ống hút (nhỏ, lớn)
10
1 cục kẹo (giấy bài kiểm tra)
Vỏ ly
20
1 viết xanh 
Chai nước suối
05
1 cây thước 
Bọc ni lông + hộp cơm
1 bọc
Ni lông(2kg)
1 viết chì 2B
* Chi Đoàn kết hợp đội trực cờ đỏ kiểm tra sau giờ ra chơi, tập thể nào còn các loại rác như trên thì tập thể đó sẽ bị phạt tương đương với mức qui đổi quà. (sẽ qui ra thành tiền và gửi lại vào giờ sinh hoạt lớp hàng tuần)
 6. Dự trù kinh phí :
- Tổng chi:
+ Thùng chứa rác : 240.000đ x 02 cái = 480.000đ
+ Găng tay+khẩu trang : 15.000đ x 10 đôi = 150.000đ (01 đôi/ tháng)
+ Túi chứa rác ( dùng bao + ruột đựng phân đã giặt sạch)
+ Tiền mua quà : 200.000đ/ tuần
- Tổng thu : sẽ được công bố dưới cờ sau mỗi tuần thanh lí.
 7. Phân công cụ thể:
- Mua quà : 
- Thanh lí rác :
- Mở & đóng nhà kho: 
- Phát túi rác: (các lớp trưởng nhận ở phòng số 8 - nhận trước 7 giờ buổi sáng và trước 13 giờ buổi chiều)
- Nhận rác: tại nhà kho số 1
Thứ 
Phát túi rác
Thu túi rác
Mở kho
Đóng kho
2 + 4 
3 + 5 
6 +7 
* Thanh lí theo tuần: 1 lần / tuần / tháng.
 Hãy vì ngôi trường thân yêu, chúng ta cùng nhau " làm cho trường ta sạch hơn, đẹp hơn. Hãy nói " KHÔNG" với rác.Trên đây là kế hoạch "Đổi rác lấy quà của chi Đoàn THCS........ Duyệt của BGH TM. BCH CHI ĐOÀN
 HT BTCĐ
 b) Biểu mẫu kiểm tra kế hoạch (theo trình tự buổi sáng - buổi chiều trên một trang nhằm giúp người kiểm tra dễ theo dõi)
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
CHI ĐOÀN THCS ..........
 BÁO CÁO THU GOM RÁC- ĐỔI QUÀ
THỨ ..............TUẦN .......THÁNG........... 
TT
LỚP
Ống hút
Vỏ ly
 Chai nước suối
Bọc ni lông + hộp cơm
ĐỔI QUÀ 
(SL)
1
6A1
2
6A2
3
6A3
4
6A4
5
6A5
6
6A6
7
9A1
8
9A2
9
9A3
10
9A4
11
9A5
12
7A1
13
7A2
14
7A3
15
7A4
16
7A5
17
8A1
18
8A2
19
8A3
20
8A4
21
8A5
22
8A6
* Ghi chú: Qui đổi quà: (tổng kết số lượng sau mỗi ngày
Tên loại rác
Số lượng
Đổi quà
Ghi chú 
 Ống hút (nhỏ, lớn)
10
1 cục kẹo
Vỏ ly
20
1 viết xanh 
Chai nước suối
05
1 cây thước 
Bọc ni lông + hộp cơm
1 bọc
Ni lông
1 viết chì 2B
 NGƯỜI THU GOM TM. BCH CHI ĐOÀN
N Lưu ý: nên đóng tập, ghi chép hàng tuần. Tổng kết sau mỗi tuần, khen thưởng kịp thời. Thường xuyên động viên, nhắc nhở học sinh để các em có được ý thức và tự nguyên tham gia vào hoạt động thu gom rác trong khuôn viên nhà trường. Như một tất yếu, lâu ngày hành động trở thành thói quen hằng ngày trong cuộc sống.
- Xây dựng kế hoạch "CHĂM SÓC CÂY KIỂNG- TRỒNG HOA" trong khuôn viên nhà trường, nhằm giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, tạo vẻ mỹ quan trong nhà trường cũng như trong cộng đồng lồng ghép chủ điểm phong trào (ví dụ " chào mừng 20/11), theo quy trình cụ thể: 
- Giai đoạn 1 (cho hai tuần): cho vào đất các bồn đất + làm sạch cỏ, rác các chậu kiểng trong khuôn viên nhà trường.
- Giai đoạn 2 (1 tuần): các lớp nhận chậu kiểng + bồn hoa chăm sóc (bóc thăm), cho thành phần phân vào chậu và bồn hoa của lớp mình.
- Giai đoạn 3 (nên chọn ngày học sinh không có tiết học) trồng hoa vào bồn và chậu kiểng.
- Giai đoạn 4 (cho hai tuần ) chăm sóc hoa - kiểng. 
- Giai đoạn 5 : Hoàn tất kế hoạch.
 Hình 2 Hình 3 
Hình 2 & hình 3 :Học sinh thực hiện trồng cỏ- trồng cây xanh 
năm học 2012 -2013
- Xây dựng kế hoạch "CHỦ NHẬT XANH - LÀM NGƯỜI CÓ ÍCH" giáo dục ý thức xây dựng trường lớp "xanh - sạch - đẹp", qua đó tạo cảnh quan trong nhà trường. Nâng cao tinh thần đoàn kết trong học sinh.
 Hình 4 Hình 5
Hình 4 & hình 5 : Học sinh tham gia " Chủ nhật xanh"
 	- Xây dựng kế hoạch " Xây dựng- thực hiện- bảo quản nơi xử lí rác có hiệu quả"
 + Tăng cường rác thùng rác trong khuôn viên nhà trường.
 + Dựa trên tình hình thực tế trong nhà trường chọn khu vực xây dựng nơi xử lí rác.
+ Có kế hoạch dự chi thực hiện nơi xử lí rác ( thực hiện 2 hộc rác, dài 5m và ngang 2,3m với kinh phí 13.525.000đ (Mười ba triệu năm trăm hai mươi lăm ngàn đồng).
+ Kinh phí từ xã hội hóa (thực hiện công trình thanh niên cho chi đoàn).
+ Thu gom rác có phân loại trước khi xử lí rác.
 Từ kế hoạch này, chúng ta sẽ dần giáo dục học sinh để rác đúng nơi quy định, không còn thói quen vứt rác bừa bãi. Có ý thức phân loại rác phân hủy và không phân hủy. Có trách nhiệm với môi trường, xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp.
2.2 Tổ chức lao động thường xuyên, định kỳ và giáo dục môi trường, giáo dục kỹ năng sống trong các tiết học:
 Ngay từ đầu năm học nhà trường xây dựng kế hoạch lao động. Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng lớp phụ trách từng khu vực, giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm trước nhà trường về nhiệm vụ được giao.
 Các lớp vừa có trách nhiệm lao động, vệ sinh khu vực được phân công hàng ngày, đồng thời cũng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ sinh khu vực của mình. Kịp thời phát hiện và báo cáo với người phụ trách nếu có học sinh lớp khác làm mất vệ sinh khu vực của lớp mình quản lý.
Cùng với việc hướng dẫn học sinh lao động, tập thể thầy cô giáo cũng ra sức đóng góp công sức vào việc cải tạo, xây dựng cảnh quan sư phạm nhà trường vì một số công việc nặng học sinh THCS không thể làm được, đội ngũ cán bộ giáo viên, công nhân viên của đơn vị coi nhà trường là ngôi nhà chung của cả tập thể sư phạm từ đó ra sức cống hiến.
Việc tổ chức lao động thường xuyên, định kỳ đảm bảo cho khuôn viên trường, phòng học, phòng chức năng và các phòng hành chính luôn luôn được giữ gìn sạch sẽ hàng ngày, vườn hoa, cây cảnh luôn được xanh tốt.
Hình 6: Học sinh tham gia lao động định kỳ
- Giáo dục môi trường, giáo dục kỹ năng sống trong các tiết học
Hiện nay việc tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục kỹ năng sống trong một số tiết học là bắt buộc. Nếu các thầy cô giáo biết cách lồng ghép thường xuyên vấn đề này trong các bài giảng của mình thì hiệu quả chắc chắn không phải là nhỏ. Sở dĩ như vậy vì thầy cô giáo vừa là những tấm gương rất thuyết phục, vừa là những người có sức lay động, cảm hóa sâu sắc. Một lời nói của thầy cô có thể tác động trực tiếp và lớn lao hơn cả những chương trình truyền thông khô cứng.
 Để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nội dung trên thì nhà trường tổ chức tập huấn các chuyên đề bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho giáo viên về giáo dục môi trường nhằm nâng cao khả năng tích hợp, lồng ghép giáo dục môi trường trong các giờ học chính khóa.
 Tổ chức giảng mẫu cho giáo viên toàn trường rút kinh nghiệm. Tổ chức thao giảng theo các tổ khối để giáo viên trong tổ cùng bàn bạc để đưa ra những phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng học sinh từng khối.
 Ban giám hiệu thường xuyên dự giờ và góp ý cho giáo viên cách thực thực hiện để đạt mục tiêu đề ra. Đặc biệt chú ý giáo viên đến việc giáo dục bằng những tình huống cụ thể tránh nói lý thuyết suông.
 Qua các tiết học có giáo dục môi trường thì giáo viên cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về môi trường, đó là những hiểu biết về môi trường tự nhiên, sự ô nhiễm môi trường, phương pháp bảo vệ môi trường. Đặc biệt qua các tiết học này giúp cho học sinh có ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường sống và các kỹ năng bảo vệ môi trường, kĩ năng tự vệ bản thân. Từ đó, học sinh sẽ tác động đến cộng đồng học si

File đính kèm:

  • docSKKN - NANG CAO NHAN THUC BVMT CUA HS THCS.doc
  • docBIA SKKN.doc