Ma trận đề kiểm tra lịch sử Lớp 7 Học kì II

 Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng ( Từ câu 1  câu 7)

Câu 1.Tự xưng là Bình Định Vương và dựng cờ khởi nghĩa vào 2/1418.Vậy ông là ai ?

A.Nguyễn Trãi B.Lê Lợi C.Trần Quốc Tuấn D.Lê Lai.

Câu 2.Ai là người cải trang làm Lê Lợi liều chết cứu chủ tướng ?

A.Lê Lai B .Tông Đản C.Thân Cảnh Phúc D.Nguyễn Chích.

Câu 3.Người đã ban hành bộ luật Hồng Đức là

A.Lê Thánh Tông B.Lê Thái Tông C.Lê Anh Tông D.Lê Trang Tông.

Câu 4.Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế vào:

A. 9/1788 B. 10/1788 C.11/1788 D.12/1788.

 

doc3 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 23/11/2015 | Lượt xem: 1482 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ma trận đề kiểm tra lịch sử Lớp 7 Học kì II, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA LỊCH SỬ LỚP 7 KÌ II
Tên chủ đề
 Biết
 Hiểu
 Vận dụng
 Cộng
TNKQ 
 TL
TNKQ
 TL
TNKQ
 TL
Chủ đề 1:
Đại Việt thời Lê sơ(Thế kỉ XV-đầu thế kỉ XVI)
Đại Việt thời Lê sơ(Thế kỉ XV-đầu thế kỉ XVI)
Nhận xét tình hình giaó dục thi cử thời Lê sơ.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
Số câu: 3
Số điểm: 0,75đ
Số câu:1
Số điểm: 2đ
Số câu:4
2,75đ =
27,5%
Chủ đề 2 :
Phong trào nông dân Tây Sơn.
Phong trào nông dân Tây Sơn.
Quang Trung
thống nhất đất nước
Quang Trung đại phá quân Thanh (1789)như thế nào?
Đánh giá phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc?
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
Số câu: 4
Số 
điểm: 1 đ
Số câu:1
Số điểm:1
Số câu:1/2
Số điểm: 1,5đ
Số câu:1/2
Số điểm: 1,5đ
Số câu:6
5 đ =50%
Chủ đề 3 :
Chế độ phong kiến nhà Nguyễn.
.Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền như thế nào?
Dưới thời PK nhà Nguyễn
Cả nước
Chia
Tỉnh
Số câu 
Số điểm
Tỉ lệ
Số câu :1
Số điểm 
2 đ
 Số câu :1
Số điểm 
0,25đ 
Số câu: 2
2,25 đ = 22,5%
Tổng số câu: 12
Tổng số điểm:10
Tỉ lệ :100%
Số câu:7
Số điểm:
1,75 đ
Tỉ lệ :17,5%
Số câu: 1
Số điểm: 2 đ
Tỉ lệ: 20%
Số câu: 2 Số điểm: 1,25 đ
Tỉ lệ: 12,5%
Số câu: 1/2
Số điểm
1,5đ
Tỉ lệ:15%
Số câu:1 + 1/2
Số điểm :
3,5 đ
Tỉ lệ:35%
10 điểm
Trường THCS Lê Hồng Phong
Lớp: 7/.....Phòng thi:...... SBD:........
Họ & tên:........................................
KIỂM TRA HỌC KÌ II
Môn: Lịch sử 7
Ngày kiểm tra: ..../5/2011
Điểm
Chữ kí GT
ĐỀ
 A.TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
 Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng ( Từ câu 1 à câu 7)
Câu 1.Tự xưng là Bình Định Vương và dựng cờ khởi nghĩa vào 2/1418.Vậy ông là ai ?
A.Nguyễn Trãi	B.Lê Lợi	C.Trần Quốc Tuấn	D.Lê Lai.
Câu 2.Ai là người cải trang làm Lê Lợi liều chết cứu chủ tướng ?
A.Lê Lai 	 B .Tông Đản 	C.Thân Cảnh Phúc	D.Nguyễn Chích.
Câu 3.Người đã ban hành bộ luật Hồng Đức là 
A.Lê Thánh Tông	B.Lê Thái Tông	C.Lê Anh Tông	D.Lê Trang Tông. 
Câu 4.Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế vào:
A. 9/1788	 B. 10/1788	C.11/1788	D.12/1788.
Câu 5.Nơi Nguyễn Huệ đã chọn làm trận địa đánh quân xâm lược Xiêm là
A.Sông Bạch Đằng	C.Rạch Gầm-Xoài Mút
B.Sông Như Nguyệt D.Chi Lăng –Xương Giang.
Câu 6.Trong 5 ngày đêm ,Quang Trung đã quét sạch quân Thanh.
A. 26 vạn 	B. 27 vạn	C. 28 vạn 	D. 29 vạn.
Câu 7. Năm 1815,nhà Nguyễn đã ban hành luật 
A.Hồng Đức 	B.Gia Long C.Hình luật 	D.Hình thư	
Câu 8. Điền vào chỗ chấm:
Dưới thời Nguyễn ,nước ta chia làm .
A. 30 tỉnh và 1 phủ trực thuộc.	 C. 31 tỉnh và 1 phủ trực thuộc.
B. 32 tỉnh và một phủ trực thuộc.	 D.33 tỉnh và 1 phủ trực thuộc.
Câu 9: Nối thời gian cột A với sự kiện cột B sao cho phù hợp. 
A . Thời gian
B . Sự kiện
a. 1777
1. Hạ thành Quy Nhơn
b. 1773
2. Lật đỗ chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng Trong
c. 1789
3. Đánh tan quân xâm lược Xiêm
d. 1785
4. Đánh tan quân xâm lược Thanh
a à. ; b à  ; c à  ; d à 
B.TỰ LUẬN : (7điểm)
Câu 1.Em có nhận xét gì về tình hình giáo dục ,thi cử thời Lê sơ? (2điểm).
Câu 2. Vua Quang Trung đã đại phá quân Thanh (năm 1789) như thế nào?Hãy đánh giá phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc?(3điểm)
Câu 3. Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền như thế nào? (2điểm)
ĐÁP ÁN KIỂM TRA KÌ II – LỊCH SỬ 7
A.TRẮC NGHIỆM: (3đ)
I/ Khoanh tròn câu trả lời đúng – (Khoanh đúng mỗi câu 0,25đ)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
Đ/án
B
A
A
D
C
D
B
Câu 8: A. 30 tỉnh và 1 phủ trực thuộc.(0,25đ)
Câu 9: a à2; 	b à 1 ; 	 c à 4 	; d à 3 (Nối đúng mỗi cột 0,25 đ)
B/ Tự luận: (7đ)
1/ Nhận xét gì về tình hình giáo dục ,thi cử thời Lê sơ: (2đ)
Nhà nước quan tâm đến giáo dục, đến việc đào tạo nhân tài.
Nhà nước lấy giáo dục, khoa cử làm phương thức chủ yếu tuyển dụng quan lại.
Nhà nước có nhiều hình thức khuyến khích, động viên mọi người học tập, thi cử như: ai học đều được thi, lập bia, khắc tên những người đỗ tiến sĩ vào bia đá, những người đỗ cao đều được tuyển dụng vào làm quan.
à Nhờ có những chính sách trên mà tình hình giáo dục ,thi cử thời Lê sơ phát triển mạnh hơn so với các thời kì trước đó.
2/ Vua Quang Trung đã đại phá quân Thanh (năm 1789): (1,5đ) 
- Năm 1788, Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung, lập tức tiến quân ra Bắc.
	- Đến Nghệ An, Quang Trung tuyển thêm quân và mở cuộc duyệt binh lớn.
	- Đến Thanh Hóa, Quang Trung tiếp tục tuyển quân và làm lễ tuyên thệ.
	- Từ Tam Điệp, Quang Trung chia làm 5 đạo tiến quân ra Bắc.
	- Đêm 30 Tết, quân ta tiêu diệt toàn bộ quân địch ở đồn tiền tiêu.
	- Đêm mùng 3 Tết, quân ta tấn công đồn Hà Hồi, quân giặc hạ khí giới.
	- Mờ sáng mùng 5 Tết, quân ta đánh đồn Ngọc Hồi, quân Thanh đại bại. 
	- Trưa mùng 5 Tết, vua Quang Trung tiến vào Thăng Long.
Đánh giá phong trào Tây sơn đối với lịch sử dân tộc: (1,5đ)
 	- Lật đổ các triều đại phong kiến thối nát Lê, Trịnh, Nguyễn và thống nhất đất nước
- Đánh đuổi xâm lược Xiêm – Thanh giữ vững độc lập và lãnh thỗ của Tổ quốc.
- Cũng cố - ổn định kinh tế, chính trị, văn hoá
Câu 3. Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền: (2đ)
	- Năm 1802, Nguyễn Ánh đặt niên hiệu là Gia Long, chọn Phú Xuân làm kinh đô.
	- Năm 1806, Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế.
	- Năm 1815, Nhà Nguyễn ban hành bộ Hoàng triều luật lệ (luật Gia Long).
	- Năm 1831-1832, nhà Nguyễn chia nước ta làm 30 tỉnh và một phủ trực thuộc.
	- Nhà Nguyễn cho xây dựng thành trì vững chắc, lập hệ thống trạm ngựa từ Nam Quan đến Cà Mau để củng cố quân đội.
	- Ngoại giao: Nhà Nguyễn thần phục nhà Thanh, khước từ mọi tiếp xúc của các nước phương Tây.

File đính kèm:

  • docDE THI SU 7 KI 2ma tran moi.doc