Ma trận đề kiểm tra 1 tiết (tiết 15) môn Giải tích 12

IV. BẢNG MÔ TẢ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN CÂU HỎI, BÀI TẬP

Câu 1. Biết xác định các đường tiệm cận của đồ thị hàm số bậc hai trên bậc nhất.

Câu 2a. Hiểu cách khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc ba.

Câu 2b. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số.

Câu 3. Tìm điều kiện để đồ thị hàm số trùng phương có 3 điểm cực trị thỏa mãn điều kiện cho trước.

 

doc2 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 06/04/2019 | Lượt xem: 92 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ma trận đề kiểm tra 1 tiết (tiết 15) môn Giải tích 12, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (TIẾT 15)
MÔN GIẢI TÍCH 12
I. Mục đích yêu cầu kiểm tra:
 Đánh giá kết quả của học sinh sau khi học xong phần đầu của chương 1
II. MA TRẬN NHẬN THỨC
Chủ đề hoặc mạch kiến thức, kĩ năng
Tầm quan trọng
(Mức cơ bản trọng tâm của KTKN)
Trọng số
(Mức độ nhận thức của Chuẩn KTKN)
Tổng điểm
Điểm
Đường tiệm cận của đồ thị hàm số
30
1
30
3
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
30
2
60
3
Tiếp tuyến của đồ thị hàm số
20
3
60
2
Cực trị của hàm số
20
4
80
2
Tổng
100%
230
10
III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Chủ đề - Mạch kiến thức, kĩ năng
Mức nhận thức
Cộng
1
2
3
4
Đường tiệm cận của đồ thị hàm số
1
 3
1
 3
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
1
 3
1
 3
Tiếp tuyến của đồ thị hàm số
1
 2
1
 2
Cực trị của hàm số
1
 2
1
 2
Tổng
1
 3
1
 3
1
 2
1
 2
4
 10
IV. BẢNG MÔ TẢ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN CÂU HỎI, BÀI TẬP
Câu 1. Biết xác định các đường tiệm cận của đồ thị hàm số bậc hai trên bậc nhất.
Câu 2a. Hiểu cách khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc ba.
Câu 2b. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số.
Câu 3. Tìm điều kiện để đồ thị hàm số trùng phương có 3 điểm cực trị thỏa mãn điều kiện cho trước.

File đính kèm:

  • docMA TRAN DE KIEM TRA 12.doc
Giáo án liên quan