Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp chủ điểm tháng 9: truyền thống nhà trường hoạt động 1 lớp 6 trường trung học cơ sở minh tân

A. Mục tiêu bài dạy:

Giúp học sinh

- Hiểu được truyền thống của lớp, của trường trong năm học đầu tiên học tập và rèn luyện dưới mái trường THCS Minh Tân

- Biết trân trọng những truyền thống đó

- Biết xây dựng kế hoạch phấn đấu của cá nhân của lớp để phát huy truyền thống tốt đẹp của lớp của trường.

B. Chuẩn bị :

1. Chuẩn bị về phương tiện hoạt động

 * Những tư liệu về truyền thống nhà trường mà học sinh cần học tập, giữ gìn và phát huy.

- Tư liệu về truyền thống học tập như:những tấm gương học sinh giỏi toàn diện trong cả cấp học, gương học sinh vượt khó khăn vươn lên học tập tốt, học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, những học sinh nhà trường ra đời thành đạt trong xã hội, những gương học tập tốt của lớp.

- Tư liệu về những truyền thống tốt đẹp khác như: đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng tập thể lớp vững mạnh, rèn luyện đạo đức, tôn sư trọng đạo.

- Những truyền thống trong các lĩnh vực hoạt động giáo dục của trường, của lớp như:truyền thống văn nghệ, thể dục thể thao, những thành tích những học sinh đạt giải.

A .Câu hỏi thảo luận

Câu 1: Bạn hãy nêu các truyền thống tốt đẹp của nhà trường mà bạn thấy cần phải học tập, giữ gìn và phát huy ?

 

doc2 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 01/12/2014 | Lượt xem: 4051 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp chủ điểm tháng 9: truyền thống nhà trường hoạt động 1 lớp 6 trường trung học cơ sở minh tân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chủ điểm tháng 9: Truyền thống nhà trường
Hoạt động 1
 Ngày soạn : 24/8/2013
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG 
CỦA TRƯỜNG - LỚP
A. Mục tiêu bài dạy:
Giúp học sinh
- Hiểu được truyền thống của lớp, của trường trong năm học đầu tiên học tập và rèn luyện dưới mái trường THCS Minh Tân
- Biết trân trọng những truyền thống đó
- Biết xây dựng kế hoạch phấn đấu của cá nhân của lớp để phát huy truyền thống tốt đẹp của lớp của trường.
B. Chuẩn bị :
1. Chuẩn bị về phương tiện hoạt động
 * Những tư liệu về truyền thống nhà trường mà học sinh cần học tập, giữ gìn và phát huy.
Tư liệu về truyền thống học tập như:những tấm gương học sinh giỏi toàn diện trong cả cấp học, gương học sinh vượt khó khăn vươn lên học tập tốt, học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, những học sinh nhà trường ra đời thành đạt trong xã hội, những gương học tập tốt của lớp.
Tư liệu về những truyền thống tốt đẹp khác như: đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng tập thể lớp vững mạnh, rèn luyện đạo đức, tôn sư trọng đạo.
Những truyền thống trong các lĩnh vực hoạt động giáo dục của trường, của lớp như:truyền thống văn nghệ, thể dục thể thao, những thành tích những học sinh đạt giải...
A .Câu hỏi thảo luận
Câu 1: Bạn hãy nêu các truyền thống tốt đẹp của nhà trường mà bạn thấy cần phải học tập, giữ gìn và phát huy ?
Câu 2: Theo bạn do đâu mà trường ta có được những truyền thống tốt đẹp đó?
Câu 3:Bạn hãy nêu truyền thống tốt đẹp của trường ta sau 46 năm thành lập ? 
Câu 4: Bạn hãy kể những tấm gương tiêu biểu mà bạn biết về những học sinh hoặc thầy cô giáo đã có công xây dựng truyền thống nhà trường trong 46 năm qua?
B .Chuẩn bị: các bản kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để phát huy truyền thống của trường, lớp gồm có:
Kế hoạch cá nhân
Kế hoạch của tổ
Kế hoạch của lớp
Trong mỗi bản kế hoạch cần ghi rõ các biện pháp nhằm phát huy các truyền thống tốt đẹp của trường của lớp.
Hát về mái trường thân yêu và vẽ đẹp của tuổi học trò
2. Chuẩn bị về tổ chức
GVCN :
 -Thông báo nội dung hoạt động cho cả lớp, yêu cầu mỗi học sinh xây dựng một bản kế hoạch cá nhân phấn đấu, rèn luyện để phát huy truyền thống tốt đẹp của trường, lớp.
- Chuẩn bị đáp án cho các câu hỏi , yêu cầu học sinh tìm hiểu về truyền thống nhà trường trong 46 năm qua
- Hội ý với cán bộ lớp phân công chuẩn bị cho hoạt động:
+ Chuẩn bị chương trình điều khiển hoạt động
+ Cử người điều khiển
+ Chuẩn bị một bản kế hoạch hành động của lớp phát huy các truyền thống tốt đẹp.
+ Chuẩn bị vài tiết mục văn nghệ xen kẻ trong hoạt động
C. Các hoạt động trên lớp:
Hoạt động mở đầu: Người điều khiển
Nêu lý do hoạt động
Giới thiệu chương trình hoạt động
HĐ 1:Thảo luận chung cả lớp
- Người điều khiển lần lượt nêu các câu hỏi yêu cầu cả lớp thảo luận
- Lớp phát biểu ý kiến
- Thư ký lớp ghi biên bản thảo luận của lớp
- Người điều khiển chốt lại các ý kiến phát biểu
- Sau cùng người điều khiển kết luận tóm tắt kết quả thảo luận, nêu bật các truyền thống tốt đẹp của trường của lớp mà chúng ta cần giữ gìn, bảo vệ và phát huy
HĐ 2 :Xây dựng kế hoạch phát huy truyền thống của lớp, của trường.
- Người điều khiển yêu cầu các tổ bàn bạc thảo luận xây dựng kế hoạch phấn đấu của tổ
- Các tổ tổ chức thảo luận đề ra được bản kế hoạch của tổ
- Các tổ cử đại diện trình bày kế hoạch phấn đấu của tổ để xây dựng kế hoạch phát huy các truyền thống tốt đẹp.
- Người điều khiển mời lớp trưởng lên trình bày kế hoạch phấn đấu của lớp.
- Sau báo cáo của lớp trưởng, lớp thảo luận bổ sung hoàn thiện kế hoạch của lớp.
3. Hoạt động cuối cùng
GVCN phát biểu ý kiến, động viên cả lớp ra sức học tập, rèn luỵện thật tốt xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của lớp, của trường.
Người điều khiển nhận xét kết quả hoạt động
Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………..........……………………
……………………………………………………………………………………................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docT 9HD1 .doc
Giáo án liên quan