Giáo án Đại số lớp 10 tiết 26- Bài tập phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

I. MỤC TIÊU:

 Kiến thức:

- Củng cố cách giải phương trình, hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn.

 Kĩ năng:

- Sử dụng MTBT thành thạo để giải hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn.

- Biết sử dụng MTBT để giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn.

 Thái độ:

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.

II. CHUẨN BỊ:

 Giáo viên: Giáo án. Hệ thống bài tập.

 Học sinh: SGK, vở ghi. Máy tính bỏ túi.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.

 2. Kiểm tra bài cũ: (Lồng vào quá trình luyện tập)

 

doc2 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 29/01/2015 | Lượt xem: 741 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số lớp 10 tiết 26- Bài tập phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 10/10/2007	Chương III: PHƯƠNG TRÌNH. HỆ PHƯƠNG TRÌNH 
Tiết dạy:	26	Bàøi 3: BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH 
	VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN (tt)
I. MỤC TIÊU:
	Kiến thức: 	
Củng cố cách giải phương trình, hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn.
	Kĩ năng: 
Sử dụng MTBT thành thạo để giải hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn.
Biết sử dụng MTBT để giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn.
	Thái độ: 
Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.
II. CHUẨN BỊ:
	Giáo viên: Giáo án. Hệ thống bài tập.
	Học sinh: SGK, vở ghi. Máy tính bỏ túi.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.
	2. Kiểm tra bài cũ: (Lồng vào quá trình luyện tập)
	H. 
	Đ.
	3. Giảng bài mới:
TL
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Sử dụng MTBT giải hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn
15'
· Chia nhóm sử dụng MTBT để giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. 
· Cho 4 HS giải bằng tay để đối chiếu.
a) –> 
b) –> 
c) –> 
d) –> 
1. Giải các phương trình:
a) 
b) 
c) 
d) 
Hoạt động 2: Sử dụng MTBT giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn
10'
· Chia nhóm sử dụng MTBT để giải hệ phương trình bậc nhất ba ẩn. 
· Cho 2 HS giải bằng tay để đối chiếu. 
a) –> 
b) –> 
2. Giải các phương trình sau:
a) 
b) 
Hoạt động 3: Luyện kỹ năng sử dụng MTBT để giải hệ phương trình 
15'
· Cho HS sử dụng MTBT để giải và báo kết quả.
a) 
b) 
c) 
d) 
3. Giải các hệ phương trình:
a) 
b) 
c) 
d) 
Hoạt động 4: Củng cố
3'
· Nhấn mạnh:
– Khi sử dụng MTBT để giải hệ phương trình, thường chỉ cho nghiệm gần đúng.
– Chú ý thứ tự các hệ số x –> y –> z
	4. BÀI TẬP VỀ NHÀ:
Làm bài tập ôn chương III.
IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:

File đính kèm:

  • docdai10cb26.doc
Giáo án liên quan