Giáo án Công nghệ 7 - Tiết 35: Nhân giống vật nuôi

? Làm thế nào để phát hiện được con giống tốt.

? Sau khi chọn được con đực và con cái người chăn nuôi phải tiếp tục làm gì để tăng số lượng vật nuôi.

- GV chốt lại thế nào là chon phối và lấy ví dụ.

- GV yêu cầu hs đọc thông tin và trả lời câu hỏi sau.

? Khi đã có một giống vật nuôi tốt, làm thế nào để tăng số lượng cá thể của giống vật nuôi đó lên? Em hãy lấy ví dụ.

? Để tạo giống mới, người chăn nuôi thường lai với vật nuôi nhập ngoại có năng suất cao gọi là gì? Tìm ví dụ minh hoạ.

- GV chốt lại các phương pháp chọn phối

 

doc3 trang | Chia sẻ: lethuong715 | Ngày: 25/12/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ 7 - Tiết 35: Nhân giống vật nuôi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 05 - 02 - 14.
Ngày giảng:	 7A1.	07 - 02 - 14.
 7A2. 07 - 02 - 14.
Tiết 35 - Bài 34. 
NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI.
I. Mục tiêu. 
- KT: Xác định được dấu hiệu bản chất của khái niệm chọn phối. Phân biệt được chọn phối và chọn giống vật nuôi. Nhân giống vật nuôi và chọn giống vật nuôi. Phân biệt chọn phối cùng giống và chọn phối khác giống về mục đích và về phương pháp. Lấy được ví dụ minh họa. Xác định được dấu hiệu bản chất của khái niệm nhân giống thuần chủng, phân biệt nhân giống thuần chủng và chọn phối cùng giống. Nêu được các điều kiện để nhân giống thuần chủng đạt kết quả.
- TĐ: Có ý thức bảo vệ giữ gìn giống vật nuôi.
II. Đồ dùng dạy học.
- GV: Bảng phụ, phiếu học tập.
- HS: Đọc và tìm hiểu trước nội dung của bài.
III. Phương pháp.
- Trực quan, vấn đáp
IV. Tổ chức giờ dạy.
1. ÔĐTC. (1’)
2. Khởi động. (3’)
- Kiểm tra bài cũ:
? Thế nào là chọn giống vật nuôi? Nêu các phương pháp chọn giống vật nuôi ở Việt Nam?
- Bài mới: Trong chăn nuôi muốn duy trì và phát huy đặc điểm tốt cũng như số lượng các giống vật nuôi, người chăn nuôi phải chọn những con vật nuôi đực tốt cho lai với những con cái tốt có thể cùng giống hoặc khác giống, sử dụng con lai để chăn nuôi lấy sản phẩm hoặc tiếp tục tạo giống mới gọi là nhân giống vật nuôi. Bài học hôm nay . 
3. Các hoạt động dạy và học.
HĐ1: Tìm hiểu về chọn phối. (19’)
- MT: Xác định được dấu hiệu bản chất của khái niệm chọn phối. Phân biệt được chọn phối và chọn giống vật nuôi. Nhân giống vật nuôi và chọn giống vật nuôi. Phân biệt chọn phối cùng giống và chọn phối khác giống về mục đích và về phương pháp. Lấy được ví dụ minh họa.
- ĐDDH:
- Cách tiến hành:
HĐ của GV.
HĐ của HS.
Nội dung.
- GV giới thiệu yc hs đọc thông tin mục 1 và trả lời câu hỏi.
? Muốn đàn vật nuôi con có những đặc điểm tốt của giống thì vật nuôi bố, mẹ phải thế nào.
? Làm thế nào để phát hiện được con giống tốt.
? Sau khi chọn được con đực và con cái người chăn nuôi phải tiếp tục làm gì để tăng số lượng vật nuôi.
- GV chốt lại thế nào là chon phối và lấy ví dụ.
- GV yêu cầu hs đọc thông tin và trả lời câu hỏi sau.
? Khi đã có một giống vật nuôi tốt, làm thế nào để tăng số lượng cá thể của giống vật nuôi đó lên? Em hãy lấy ví dụ.
? Để tạo giống mới, người chăn nuôi thường lai với vật nuôi nhập ngoại có năng suất cao gọi là gì? Tìm ví dụ minh hoạ.
- GV chốt lại các phương pháp chọn phối.
- Nghe - quan sát - đọc thông tin và trả lời câu hỏi.
- Vật nuôi bố, mẹ phải tốt.
- Phải chon lọc.
- Ghép đôi cho sinh sản.
- Nghe - quan sát - ghi.
- Đọc thông tin và trả lời câu hỏi.
- Cho con đực và con cái giống vật nuôi đó giao phối để sinh sản. HS lấy ví dụ.
- Chọn phối khác giống, hs lấy ví dụ.
- Nghe - ghi - quan sát.
I. Chọn phối.
1. Thế nào là chọn phối.
Người chăn nuôi chọn con đực tốt ghép đôi với con cái tốt cho sinh sản gọi là chọn phối.
2. Các phương pháp chọn phối.
- Chọn phối cùng giống là chọn và ghép đôi con đực với con cái cùng giống đó, cho sinh sản nhằm mục đích tăng số lượng cá thể của giống đó lên.
- Chọn phối khác giống nhằm mục đích tạo ra giống mới mang đặc điểm của cả hai giống khác nhau.
HĐ2: Tìm hiểu nhân giống thuần chủng. (19’)
- MT: Xác định được dấu hiệu bản chất của khái niệm nhân giống thuần chủng, phân biệt nhân giống thuần chủng và chọn phối cùng giống. Nêu được các điều kiện để nhân giống thuần chủng đạt kết quả.
- ĐDDH: Bảng phụ, phiếu học tập.
- Cách tiến hành:
HĐ của GV.
HĐ của HS.
Nội dung.
- GV yêu cầu HS đọc nội dung mục 1 phần II SGK.
? Nhân giống thuần chủng là gì.
? Mục đích của nhân giống thuần chủng là gì.
? Phương pháp nhân giống thuần chủng như thế nào.
? Kết quả nhân giống thuần chủng là gì.
- Từ các ý trên GV kết luận cho HS tiếp thu.
- GV cho HS làm bài tập trong SGK (dùng bảng phụ hoặc phiếu học tập).
- GV yêu cầu HS đọc mục 2 SGK.
- GV giải thích thêm nội dung SGK.
- HS đọc nội dung mục 1 phần II.
- HS : Là hình thức chọn phối cùng giống.
- HS: Tăng số lượng cá thể và củng cố đặc điểm của giống tốt.
- HS: Chọn cá thể đực, cái tốt của giống cho giao phối để sinh con và chọn con tốt trong đàn để làm giống và tiếp tục như vậy.
- HS: Tăng số lượng cá thể, củng cố chất lượng giống.
- HS lắng nghe, tiếp thu, ghi chép.
- HS hoạt động theo nhóm hoàn thành bài tập.
- HS đọc và tìm hiểu, tiếp thu.
- HS lắng nghe, tiếp thu.
II. Nhân giống thuần chủng.
1. Nhân giống thuần chủng là gì?
+ Mục đích: Tăng số lượng cá thể và củng cố đặc điểm của giống tốt.
+ Phương pháp: Chọn cá thể đực, cái tốt của giống cho giao phối để sinh con và chọn con tốt trong đàn để làm giống
* Nhân giống thuần chủng là hình thức chọn phối cùng giống nhằm tăng số lượng và củng cố đặc điểm, chất lượng của giống.
2. Làm thế nào để nhân giống thuần chủng đạt kết quả.
(SGK - 92)
4. Củng cố - dặn dò. (3’)
- GV gọi HS đọc ghi nhớ.
- Qua bài học em hãy cho biết chọn phối là gì? 
- Mục đích và phương pháp nhân giống thuần chủng là gì?
- Chuẩn bị mẫu thực hành như SGK/Tr. 96.
_____________________________________________

File đính kèm:

  • docTiet 35+..doc