Giáo án Công nghệ 7 - Tiết 28: Kiểm tra học kỳ I

Câu 3. ( 1,0 đ ) Mỗi ý 0,5 điểm.

 - Sâu, bệnh ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng, phát triển của cây trồng.

- Làm giảm năng suất, chất lượng nông sản.

Câu 4. ( 1,5 đ ) Mỗi ý 0,5 điểm.

- Luân canh làm cho đất tăng độ phì nhiêu, điều hoà dinh dưỡng và giảm sâu bệnh.

- Xen canh sử dụng hợp lí đất đai, ánh sáng và độ ẩm.

- Tăng vụ góp phần tăng thêm sản phẩm thu hoạch.

Câu 5. ( 1,5 đ ) Mỗi ý 0,5 điểm.

- Yêu cầu thu hoạch: Phải tiến hành đúng lúc chín, nhanh gọn và cẩn thận.

- Các phương pháp thu hoạch: Hái, đào, cắt, nhổ bằng tay.

- Ví dụ: + Phương pháp hái như hái rau, hái quả .

 + Phương pháp nhổ như nhổ sắn, rau, lạc .

 + Phương pháp đào như đào khoai .

 + Phương pháp cắt như cắt lúa, hoa .

 

doc5 trang | Chia sẻ: lethuong715 | Ngày: 25/12/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ 7 - Tiết 28: Kiểm tra học kỳ I, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 14 - 12 - 13.
Ngày giảng:	 7A1. 16 - 12 - 13.
 7A2. 16 - 12 - 13.
Tiết 28.
KIỂM TRA HỌC KÌ I.
I. Mục tiêu. 
- KT: GV đánh giá được kết quả học tập của HS về kiến thức, kĩ năng và vận dụng.
- KN: Qua kết quả kiểm tra, HS rút kinh nghiệm cải tiến phương pháp học tập.
- TĐ: Qua kết quả kiểm tra GV cải tiến phương pháp giảng dạy tốt hơn, gây được sự hứng thú học tập ở học sinh.
II. Đồ dùng dạy học.
- GV: Đề bài, đáp áp + biểu điểm.
- HS: Ôn tập trước ở nhà, chuẩn bị giấy kiểm tra, đồ dùng học tập.
III. Phương pháp.
- Trực quan, tích cực
IV. Tổ chức giờ dạy.
1. ÔĐTC. 
2. Khởi động. 
- Kiểm tra bài cũ: Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
* Ma trận.
3. Đề bài. 
Giáo viên phát đề cho học sinh.
4. Đáp án - thang điểm.
A. Trắc nghiệm khách quan. ( 2,0 điểm )
Câu 1. ( 1,0 đ ) Mỗi ý đúng được 0,25 điểm.
1. C	2. B 	3. A 	4. C	
Câu 2. ( 1,0 đ ) Mỗi ý đúng được 0,25 điểm.
	1. cây hoang dại.
	2. cây bị sâu bệnh.
	3. cây yếu.
	4. đất tơi xốp
B. Tự luận. ( 8,0 điểm )
Câu 3. ( 1,0 đ ) Mỗi ý 0,5 điểm.
	- Sâu, bệnh ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng, phát triển của cây trồng.
- Làm giảm năng suất, chất lượng nông sản.
Câu 4. ( 1,5 đ ) Mỗi ý 0,5 điểm.
- Luân canh làm cho đất tăng độ phì nhiêu, điều hoà dinh dưỡng và giảm sâu bệnh.
- Xen canh sử dụng hợp lí đất đai, ánh sáng và độ ẩm. 
- Tăng vụ góp phần tăng thêm sản phẩm thu hoạch.
Câu 5. ( 1,5 đ ) Mỗi ý 0,5 điểm.
- Yêu cầu thu hoạch: Phải tiến hành đúng lúc chín, nhanh gọn và cẩn thận.
- Các phương pháp thu hoạch: Hái, đào, cắt, nhổ bằng tay.
- Ví dụ: + Phương pháp hái như hái rau, hái quả ...
	 + Phương pháp nhổ như nhổ sắn, rau, lạc ...
	 + Phương pháp đào như đào khoai ...
	 + Phương pháp cắt như cắt lúa, hoa ...
Câu 6. ( 2,0 đ ) 
- Bảo vệ môi trường: Điều hoà tỉ lệ O2 và CO2, làm sạch không khí, điều tiết nước chảy và độ ẩm của đất, chống rửa trôi, xói mòn, giảm tốc độ gió, chống cát bay.
- Phát triển kinh tế: Cung cấp nguyên liệu lâm sản phục vụ đời sống, dùng để xuất khẩu.
- Phục vụ nhu cầu văn hoá xã hội: nghiên cứu, du lịch, giải trí.
Câu 7. ( 2,0 đ ) 
Làm trong sạch không khí.
Giảm tiếng ồn
Ngăn gió, bụi 
5. Củng cố - dặn dò. (3’)
- Giáo viên thu bài kiểm tra về nhà chấm.
- Nhận xét ý thức, thái độ làm bài của học sinh.
- Đọc và tìm trước nội dung bài 28 SGK.
_____________________________________________
Họ và tên : .....................................
Lớp: 7A ......
Kiểm tra Học kỳ I.
Môn : Công nghệ 7.
Thời gian 45 phút.
A. Trắc nghiệm khách quan. ( 2,0 điểm )
Câu 1. Hãy chọn một câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
1. Đất nào giữ nước tốt nhất?
A. Đất cát.	B. Đất pha cát.	C. Đất sét.	D. Đất thịt.
2. Loại phân nào dễ tan trong nước?
A. Phân hữu cơ.	B. Phân đạm.	C. Phân lân.	D. Phân vi sinh.
3. Công việc của làm đất là?
A. Cày, bừa và đập đất.	B. Tưới nước.	C. Tỉa, dặm cây.	D. Bón phân thúc.
4. Biện pháp phòng trừ sâu, bệnh có hại cho con người và các sinh vật khác?
A. Thủ công.	B. Sinh học.	C. Hóa học.	D. Canh tác.
Câu 2. Hãy chọn cụm từ đã cho trong ngoặc dưới đây để điền vào chỗ trống của các câu sau để được câu trả lời đúng. (cây hoang dại; đất tơi xốp ; cây bị sâu bệnh; cây yếu; cây con ; )
1. Phát quang nhằm chặt bỏ ................................................................
2. Làm cỏ để dọn cỏ ở gốc cây, loại bỏ ...............................................
3. Tỉa dặm cây để loại bỏ ....................................... và bổ sung chỗ thiếu cây.
4. Xới đất, vun gốc làm cho .............................. 
B. Tự luận. ( 8,0 điểm )
Câu 3. Nêu tác hại của sâu bệnh đối với cây trồng?
Câu 4. Hãy nêu tác dụng của việc luân canh, xen canh, tăng vụ trong sản xuất trồng trọt?
Câu 5. Trình bày yêu cầu, các phương pháp thu hoạch nông sản và lấy ví dụ nông sản cho từng phương pháp thu hoạch?
Câu 6. Em hãy cho biết rừng có vai trò gì trong đời sống và sản xuất của xã hội? 
Câu 7. Tại sao phải trồng cây rừng ở thành phố, khu công nghiệp?
------------------------------- HẾT ---------------------------
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - MÔN CÔNG NGHỆ 7
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Phần trồng trọt
14 tiết
1.1. Biết so sánh được khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất.
1.2. Biết được phân loại những loại phân bón thông thường.
1.3. Biết được các công việc của làm đất.
1.4. Biết được các biện pháp cơ bản phòng trừ sâu, bệnh.
3. Nêu được những tác hại do sâu, bệnh hại gây ra cho cây trồng.
4. Xác định được lợi ích của của luân canh, xen canh và tăng vụ.
5. Trình bày được yêu cầu, phương pháp thu hoạch nông sản.
Số câu hỏi
4
3
7
Số điểm
1,0
4,0
5,0
Phần Lâm nghiệp
6 tiết
2.(1,2,3,4) Biêt được các công việc chăm sóc rừng sau khi trồng.
6. Xác định được các vai trò của rừng đối với đời sống, kinh tế, sản xuất và môi trường 
7. Liên hệ giải thích được tại sao phải trồng rừng.
Số câu hỏi
4
1
1
6
Số điểm
1,0
2,0
2,0
5,0
TS câu hỏi
2
4
1
7
TS điểm
2,0
5,0
3,0
10

File đính kèm:

  • docTiet 28. KTHK I..doc