Giáo án Bám sát Hình học 11 Nâng cao tiết 4: Ôn tập về phép quay

Bài soạn: ÔN TẬP VỀ PHÉP QUAY

Tiết thứ: 4 Ngày soạn: 13 - 10 - 2010

 Chương trình Nâng cao Dạy lớp 11B1, Ngày dạy: .

I - MỤC TIÊU BÀI HỌC

Học sinh cần nắm được:

1. Về mặt kiến thức

- Định nghĩa và tính chất của phép quay

- Cách xác định ảnh của điểm, đường thẳng, đường tròn, tam giác qua phép quay

- Các ứng dụng của phép quay.

2. Về kĩ năng

- Xác định được ảnh của đường thẳng, đường tròn, tam giác qua phép quay

- Hệ thống hoá được kiến thức.

 

doc4 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 96 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Bám sát Hình học 11 Nâng cao tiết 4: Ôn tập về phép quay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài soạn: ôn tập về phép quay
Tiết thứ: 4 Ngày soạn: 13 - 10 - 2010
 Chương trình Nâng cao Dạy lớp 11B1, Ngày dạy:..
I - Mục tiêu bài học
Học sinh cần nắm được:
1. Về mặt kiến thức
- Định nghĩa và tính chất của phép quay 
- Cách xác định ảnh của điểm, đường thẳng, đường tròn, tam giác qua phép quay 
- Các ứng dụng của phép quay. 
2. Về kĩ năng
- Xác định được ảnh của đường thẳng, đường tròn, tam giác qua phép quay 
- Hệ thống hoá được kiến thức.
3. Về tư duy, thái độ
- Phát triển tư duy trừu tượng, óc suy luận, phán đoán
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác
II - Chuẩn bị, phương tiện, phương pháp dạy học
Phương pháp: Gợi mở, vấn đáp
 Phương tiện: Thước kẻ, máy tính bỏ túi
 Chuẩn bị: Tài liệu tham khảo
III – Tiến trình dạy học
1. Kiểm tra bài cũ
Nêu định nghĩa và tính chất của phép quay
2. Dạy bài mới
Đặt vấn đề: Phép quay là một khái niệm khó nhưng lại quan trọng trong đời sống. Bài học hôm nay giúp ta ôn tập và luyện tập những bài tập về phép quay.
Hoạt động 1: Hệ thống hoá kiến thức
Thời gian: 10 phút
Mục tiêu: Nắm được một số kiến thức cơ bản
Hình thức tiến hành: Sử dụng câu hỏi
Đặt vấn đề: Những kiến thức trọng tâm của bài học?
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Ghi bảng - Trình chiếu
HĐTP 1: Dẫn dắt
Giới thiệu bài
HĐTP 2:Hệ thống hoá kiến thức
Nhắc lại những kiến thức liên quan
Hướng dẫn HS mối liên hêh các mạch kiến thức
HĐTP3: Củng cố kiến thức
Lấy ví dụ
Lắng nghe
Thực hiện theo yêu cầu GV
Tìm hiểu vấn đề
PHẫP QUAY
Định nghĩa : 
 và gúc lượng giỏc 
 được gọi là phộp quay tõm O gúc 
 Ký hiệu : 
 Tớnh chất : + 
 + : 
Hoạt động 2: Tìm ảnh của đường thẳng 
Thời gian: 10 phút
Mục tiêu: Biết xác định ảnh của đường thẳng qua phép quay
Hình thức tiến hành: Hướng dẫn HS giải
Đặt vấn đề: Làm thế nào để xác định ảnh của một đường thẳng qua phép quay?
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Ghi bảng - Trình chiếu
HĐTP 1: Dẫn dắt
Ghi đề
Phân tích
HĐTP 2: Thực hiện giải
Gọi HS lên bảng
Nhận xét bài làm 
Chính xác hoá
HĐTP3: Củng cố bài giải
Lưu ý khi giải bài toán
Mở rộng, tổng quát hoá bài toán
Tìm hiểu
Lên bảng giải
HS khác nhận xét
Ghi nhận
Bài 1: 
Trong mp Oxy cho đường thẳng d cú phương
 trỡnh x + y – 2 = 0. Hóy viết phương trỡnh của đường thẳng d’ là ảnh của d qua phộp quay
 tõm O gúc quay 450.
HD:
d’: 
Hoạt động 3 : Tìm ảnh của đường tròn 
Thời gian: 10 phút
Mục tiêu: Xác định được ảnh của đường tròn
Hình thức tiến hành: Gọi HS lên bảng giải
Đặt vấn đề: Cách tìm ảnh của đường tròn qua phép quay.
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Ghi bảng - Trình chiếu
HĐTP 1: Dẫn dắt
Tim hiểu đề, phân tích
HĐTP 2: Thực hiện giải
Gọi HS lên bảng
Nhận xét bài làm 
Chính xác hoá
HĐTP3: Củng cố bài giải
Lưu ý khi giải bài toán
Mở rộng, tổng quát hoá bài toán
Suy nghĩ tìm lời giải
Thực hiện theo yêu cầu GV
HS khác nhận xét
Ghi nhận
Bài 2: 
 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường
 trũn cú phương trỡnh : 
 . Viết phương
 trỡnh đường trũn là ảnh của đường 
 trũn đó cho qua phộp quay tõm O
 gúc quay .
 HD:
Hoạt động 4: Tìm ảnh của tam giác 
Thời gian: 10 phút
Mục tiêu: Xác định được ảnh của tam giác
Hình thức tiến hành: Gọi HS lên bảng giải
Đặt vấn đề: Cách tìm ảnh củaấtm giác qua phép quay.
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Ghi bảng - Trình chiếu
HĐTP 1: Dẫn dắt
Đọc đề và hướng dẫn
HĐTP 2: Thực hiện giải
Gọi HS lên bảng
Nhận xét bài làm 
Chính xác hoá
HĐTP3: Củng cố bài giải
Lưu ý khi giải bài toán
Mở rộng, tổng quát hoá bài toán
Phân tích cách làm
Lên bảng giải
HS khác nhận xét
Ghi nhận
Bài 3: 
Cho tam giỏc ABC. Trọng tõm G.
 a) Tỡm ảnh của điểm B qua phộp quay tõm A gúc quay .
 b) Tỡm ảnh của đường thẳng BC qua phộp quay tõm A gúc quay .
 c) Tỡm ảnh của tam giỏc ABC qua phộp quay tõm G gúc quay .
HD:
Kẻ . Khi đó ảnh của B là B’.
Kẻ . Khi đó ảnh của đường thẳng BC là đường thẳng B’C’.
Dựng A’, B’, C’ sao cho .
Khi đó, ảnh của tam giác ABC là tam giác A’B’C’.
3. Luyện tập củng cố, hướng dẫn về nhà
Hoạt động 5: Củng cố toàn bài
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Ghi bảng - Trình chiếu
Nêu câu hỏi củng cố bài
Tìm hiểu những kĩ năng cơ bản, kiến thức trọng tâm
Qua tiết này các, em cần nắm được gì? Kiến thức nào là trọng tâm?
Hướng dẫn HS làm bài ở nhà 
Ghi nhớ
Bài tập về nhà (gv tự ra thêm)

File đính kèm:

  • docminh giao an Bam sat 11 NC ve On tap Phep quay.doc