Bài ôn tập Kiểm tra học kỳ II môn Hóa học 10 nâng cao - Nguyễn Văn Thiện

 Bài 1: Trong phản ứng: NO2 + H¬2O  HNO3 + NO

 Thì chất NO2 đống vai trò:

 a. Là chất khử b. Là chất Oxi hoá, đồng thời cũng là chất khử.

 c. Là chất Oxi hoá d. Không là chất Oxi hoá và cũng không phải là chất khử.

 Bài 2: Cho phản ứng: Na + Cl2  NaCl

 Trong phản ứng này nguyên tử Na.

 a. Bị Oxi hoá. c. Không bị Oxi hoá, không bị khử

 b. Bị khử d. Vừa bị Oxi hoá vừa bị khử.

Bài 3: Hãy cho biết dấu hiệu nhận biết một phản ứng Oxi hoá khử.

 a. Tạo ra chất khí. c. Có sự thay đổi số oxi hoá của một nguyên tố.

 b. Tạo ra chất kết tủa. d. Có sự thay đổi màu sắc của các chất.

 

doc6 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 14/11/2015 | Lượt xem: 576 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài ôn tập Kiểm tra học kỳ II môn Hóa học 10 nâng cao - Nguyễn Văn Thiện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
của mỗi kim loại trong hỗn hợp. Biết các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.
Bài làm:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docTuON va KT hoa 10 nang cao.doc
Giáo án liên quan