Bài giảng Tiết 68: Tổng kết chương trình toàn cấp

. MỤC TIÊU:

Học song bài này học sinh cần.

 - HS hệ thống được kiến thức sinh học về các nhóm sinh vật, đặc điẻm của nhóm thực vật và các nhóm động vật.

 -HS nắm được sự tiến hoá của giới động vật, sự phát minh phát triển của thực vật.

 - HS hệ thống hoá được kiến thức về sinh học cá thể và sinh học tế bào học sinh biết vận dụng kiến thức vào thực tế.

 

doc4 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 24/12/2015 | Lượt xem: 301 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiết 68: Tổng kết chương trình toàn cấp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 28/04/2012
Ngày dạy: 02/05/2012
 Tiết 67
KIỂM TRA HỌC KỲ II.
(Sở GD$ĐT ra đờ̀ + Đáp án)
Ngày soạn: 28/04/2012
Ngày dạy: 02/05/2012
 Tiết 68
Tổng kết chương trình toàn cấp
I. Mục tiêu: 
Học song bài này học sinh cần.
 - HS hệ thống được kiến thức sinh học về các nhóm sinh vật, đặc điẻm của nhóm thực vật và các nhóm động vật.
 -HS nắm được sự tiến hoá của giới động vật, sự phát minh phát triển của thực vật.
 - HS hệ thống hoá được kiến thức về sinh học cá thể và sinh học tế bào học sinh biết vận dụng kiến thức vào thực tế.
II. Đồ dùng
 - Bảng phụ có nội dung tổng kết .
 -Phiếu học tập có nội dung các bảng từ 64.1 - 64.6.
III.Hoạt động dạy học
 GV: hướng dẫn học sinh hoàn thành các bảng co nội dung sau
I. Đa dạng sinh học :
Bảng 64.1: Đặc điểm chung vai trò của các nhóm sinh vật
Các nhóm sinh vât
Đặc điểm chung
Vai trò
Vi rut
Vi khuẩn
Nấm 
Thực vật
động vật
Bảng 64.2: Đặc điểm của các nhóm thực vật
Các nhóm thực vật
Đặc điểm
Tảo
Rêu 
Quyết
Hạt trần
Hạt
hạt kín 
Bảng 64.3: Đặc điểm của cây một lá mầm và cây hai lá mầm
Đặc điểm
Cây một lá mầm
Cây hai lá mầm
Bảng 64.4: Đặc điểm của các nghành động vật
Ngành
Đặc điểm
Động vật nguyên sinh
Ruột khoang
Giun dẹp
Giun tròn
Giun đốt
Thân mềm
Chân khớp
Đông vật có xương sống
Bảng 64.5: Đặc điểm của các lớp động vật có xương sống
Lớp
Đặc điểm
Cá
Lưỡng cư
Bò sát
Chim
Thú
II.Tiến hoá của thực vật và động vật .
Bảng 64.6: Trật tự tiến hoá của giới động vật
Các nghành động vật
Trật tự tiến hoá
Giun dẹp 
Ruột khoang
Giun đốt 
Động vật nguyên sinh
Giun tròn
Chân khớp
Động vật có xương sống
Thân mềm
4.Củng cố - dặn dò: 
 a.Củng cụ́
Học sinh tự kiểm tra lại kiến thức .
 b.Dặn dò :
Tiếp tục ôn tập để chuẩn bị cho giờ sau ôn tập tiếp .
---------------------------------------------
Ngày soạn: 28/04/2012
Ngày dạy: 04/05/2012
 Tiết 69 
Bài 65
Tổng kết chương trình toàn cấp(Tiết2)
I. Mục tiêu: 
Học song bài này học sinh cần.
 - HS hệ thống được kiến thức sinh học về các nhóm sinh vật, đặc điẻm của nhóm thực vật và các nhóm động vật.
 -HS nắm được sự tiến hoá của giới động vật, sự phát minh phát triển của thực vật.
 - HS hệ thống hoá được kiến thức về sinh học cá thể và sinh học tế bào học sinh biết vận dụng kiến thức vào thực tế.
II. Đồ dùng
 - Bảng phụ có nội dung tổng kết .
 -Phiếu học tập có nội dung các bảng từ 65.1 - 65.5.
III.Hoạt động dạy học
 GV: hướng dẫn học sinh hoàn thành các bảng cú nội dung sau
III.Sinh học cơ thể .
Bảng 65.1: Chức năng của các cơ quan ở cây có hoa
Rễ
Thân 
Lá
Hoa
Quả
Hạt
Bảng 65.2: Chức năng của các cơ quan và hệ cơ quan ở cơ thể người
Các cơ quan và hệ cơ quan
chức năng
Vận động
Tuần hoàn
Hụ hấp 
Tiêu hoá
Bài tiết
Da
Thần kinh và giác quan
Tuyến nội tiết
Sinh sản
IV. Sinh học tế bào .
Bảng 65.3:Chức năng các bộ phận ở tế bào .
Các bộ phận
Chức năng
Thành tế bào 
Màng tế bào
Chất té bào 
Ti thể
Lục lạp
Riboxom
Không bào
Nhân
Bảng 65.4: các hoạt động sống của tê bào
Các quá trình
Vai trò
Quang hợp
Hô hấp 
Tổng hợp protein
4.Củng cố - dặn dò: 
 a.Củng cụ́
	Cho học sinh thống kê lại toàn bộ chương trình đã ôn tập 
 b.Dặn dò :
Học sinh tiếp tục ôn tập để giờ sau ôn tập tiếp .

File đính kèm:

  • docSINH 9.doc
Giáo án liên quan