Ôn tập kì 1 khối 12

Câu1 : viết CTCT các đồng phân và gọi tên ?

a, este có CTPT là : C4H802 , C5H1002

b, amin có CTPT Là : C3H9N , C4H11N , C7H9N , C8H11N,

c, aminoaxit có CTPT : C3H902N , C4H1102

doc1 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 838 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ôn tập kì 1 khối 12, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Biên soạn đỗ hảo
 Trường thcs-thpt nguyễn bình
ôn tập kì I _ khối 12
A, Lí thuyết :
Câu1 : viết CTCT các đồng phân và gọi tên ?
a, este có CTPT là : C4H802 , C5H1002
b, amin có CTPT Là : C3H9N , C4H11N , C7H9N , C8H11N,
c, aminoaxit có CTPT : C3H902N , C4H1102
Câu2 : nhận biết các chất riêng biệt sau :
a, 6 dung dịch : glucozơ , axitfomic , axitaxetic , anđehit axetic , etylenglicol , rượu etylic
b, etylamin , anilin , glucozơ , glixerol
c, glixerol , anbumin , nước hồ tinh bột, sáccarozơ
d, Metylamin , glixerol , aminoaxetat , anbumin
e, anilin , alanin , đimetylamin ,anbumin
f, lòng trắng trứng , glixerol , glucozơ , hồ tinh bột
g, H2N-[CH2]2-CH(NH2)C00H , H2NCH2C00H , H00C[CH2]3CH(NH2)C00H
Câu3 : bằng phương pháp hoá học hãy tách các chất lỏng sau ra khỏi nhau :
Benzen , anilin , phenol
Câu4 : Một hợp chất hữu cơ A mạch thẳng có CTPT : C3H1002N2 . A tác dụng với kiềm tạo NH3 . mặt khác A tác dụng với dung dịch HCl tạo muối amin bậc 1
a, xác định CTCT của A 
b, viết các PTPư khi cho A tác dụng với Ba(0H)2 , H2S04
Câu5 : cho các hợp chất hữu cơ : glixin , etylenglicol , axitacrylic , phênol , etanal , terephtalic (H00C-C6H4-C00H ) , etanol
a, những chất nào tham gia pư trùng hợp
b, những chất nào tham gia pư trùng ngưng
Viết các PTPƯ xảy ra
Câu6 : so sánh tính bazơ của các hợp chất sau :
a, C6H5NH2(1) , CH3NH2(2) , (CH3)2NH(3) , Na0H(4) , NH3(5)
b, CH3NH2 , (CH3)3N , (CH3)2NH , C6H5NH2 , (C6H5)3N , (C6H5)2NH , NH3 
c, NH3 , CH3NH2 , C6H5NH2 , C2H5NH2
Câu7 : hãy chứng minh rằng aminoaxit là hợp chất lưỡng tính
Câu8 : tại sao aminoaxit là những chất rắn ở nhiệt độ thường , có nhiệt độ nóng chảy cao , tan nhiều trong nước
Câu9 : khi trùng hợp buta-1,3-đien ngoài sản phẩm chính là cao su buna còn thu được sản phẩm phụ là một polime vẫn còn liên kết đôi trong phân tử . viết PTPƯ tạo ra sản phẩm
Câu10 : cho các este sau : CH3C00CH3 , HC00CH(CH3)2 , CH3C00CH=CH2 , C6H5C00CH3 , CH3C00CH2CH200CCH3 , CH2Cl-CH2-C00CH2-CH2-00C-CH2Cl
Hãy viết PTPƯ thuỷ phân các este đó trong môi trường bazơ
B, Bài Tập :
Câu1 : khi cho 13,8 g glixerol (A) tác dụng với axit cácboyxlic đơn chức (B) thì thu được chất hữu cơ E có khối lượng bằng 1,18 lần khối lượng chất A ban đầu . xác định CTCT của B và E . biết hiệu suất Pư là 73,35%
Câu2 : Hợp chất hữu cơ A chỉ chứa 2 loại nhóm chức là amino và cacboxyl . cho 100ml dung dịch A nồng độ 0,3M PƯ vừa đủ với 48ml dung dịch Na0H 1,25M . sau Pư cô cạn dung dịch được 5,31g muối khan 
a, Xác định CTPT của A
b, Viết CTCT của A có mạch không phân nhánh và nhóm amino ở vị trí anpha
Câu3 : cho ancol A tác dụng với axit B thu được este X . làm bay hơi 8,8g este X thu được thể tích hơi bằng thể tích của 3,2g khí oxi (đo ở cùng đk, nhiệt độ , ap suất ) tìm CTPT CTCT của A, B và X . viết tên của X , biết từ A có thể chuyển hoá thành B chỉ bằng 1 PƯ 
Câu4 : cho glucozơ lên men thành ancol etylic , toàn bộ khí cacbonic sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(0H)2 dư , tạo ra 40g kết tủa . Hãy tính khối lượng glucozơ ban đầu , biết hiệu suất của quá trình lên men đạt 75%

File đính kèm:

  • docon tap ki 1 lop 12.doc