Ma trân và Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học Lớp 7

Câu 2.(0,5đ) Thú mỏ vịt được xếp vào lớp thú vì?

 a. Cấu tạo thích nghi với đời sống ở nước

 b. Có bộ lông dày giữ nhiệt

 c. Nuôi con bằng sữa

Câu 3.(0,5đ) Con non của Kanguru phải nuôi trong túi ấp là do?

 a. Thú mẹ có đời sống chạy nhảy

 b. Con non rất nhỏ

 c. Con non chưa biết bú sữa.

Câu 4.(0,5đ) Cách cất cánh của Dơi là?

 a. Nhún mình lấy đà từ mặt đất

 b. Chân rời vật bám buông mình từ trên cao

 c. Chạy lấy đà rồi cất cánh

Câu 5.(0,5) Đặc điểm nào của cá Voi thích nghi với đời sống ở nước?

 a. Cơ thể hình thoi cổ ngắn

 b. Vậy lưng to giữ thăng bằng

 c. Mình có vẩy trơn

 d. Lớp mỡ dưới da dày.

Câu 6.(0,5đ) Máu đi nuôi cơ thể của chim là?

 a. Máu đỏ thẫm. b. Máu đỏ tươi

 c. Máu pha. d. Cả a, b, c đều đúng

Câu 7.(0,5đ) Vì sao bộ não của thú có bán cầu đại não và tiểu não rất phát triển?

 a. Vì tai Thỏ rất thính

 b. Mắt Thỏ rất tinh

 c. Thú có hệ tuần hoàn hoàn thiện

 d.Vì thú có nhiều hoạt động phức tạp

 

II. Phần tự luận. ( 6đ)

Câu 1.(2đ) Nêu những đặc điểm ngoài của Thằn Lằn thích nghi với môi trường trên cạn?

Câu 2.(2đ) Hệ tuần hoàn của chim Bồ Câu có gì khác so với bò sát

Câu 3.(2đ) Theo em. Chúng ta phải làm gì để bảo vệ và giúp những loài thú đang bị tuyệt chủng tồn tại và phát triển?

 

 

doc2 trang | Chia sẻ: lethuong715 | Lượt xem: 424 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ma trân và Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học Lớp 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Lớp bò sát
1
 1
1
 2
2
 3
Lớp chim
1
 0,5
1
 2
2
 2,5
Lớp thú
2
 1
2
 1
1
 0,5
1
 2
6
 4,5
Tổng
4
 3,5
4
 4
2
 2,5
10
 10
Đề bài
I/ Trắc nghiệm ( 4điểm )
Câu 1.(1đ)/ Hãy ghép đôi thông tin ở cột A với thông tin ở cột B cho phù hợp
A
Kết quả
B
1.Da co vảy sừng bao bọc
2. Đầu có cổ dài
3. Màng nhĩ nằm ở hốc
4. Mắt có mí cử động
1:..........
2:.........
3:..........
4:.........
a. bảo vệ mắt, có nước mắt để mắt không bị khô
b.Ngăn sự thoát hơi nước
c.Phát huy được giác quan tạo điều kiện bắt mồi dễ dàng
d.Bảo vệ màng nhĩ, hướng âm thanh vào màng nhĩ
Câu 2.(0,5đ) Thú mỏ vịt được xếp vào lớp thú vì?
	a. Cấu tạo thích nghi với đời sống ở nước
	b. Có bộ lông dày giữ nhiệt
	c. Nuôi con bằng sữa
Câu 3.(0,5đ) Con non của Kanguru phải nuôi trong túi ấp là do?
	a. Thú mẹ có đời sống chạy nhảy
	b. Con non rất nhỏ
	c. Con non chưa biết bú sữa.
Câu 4.(0,5đ) Cách cất cánh của Dơi là?
	a. Nhún mình lấy đà từ mặt đất
	b. Chân rời vật bám buông mình từ trên cao
	c. Chạy lấy đà rồi cất cánh
Câu 5.(0,5) Đặc điểm nào của cá Voi thích nghi với đời sống ở nước?
	a. Cơ thể hình thoi cổ ngắn
	b. Vậy lưng to giữ thăng bằng
	c. Mình có vẩy trơn
	d. Lớp mỡ dưới da dày.
Câu 6.(0,5đ) Máu đi nuôi cơ thể của chim là?
	a. Máu đỏ thẫm.	b. Máu đỏ tươi
	c. Máu pha.	d. Cả a, b, c đều đúng
Câu 7.(0,5đ) Vì sao bộ não của thú có bán cầu đại não và tiểu não rất phát triển?
	a. Vì tai Thỏ rất thính
	b. Mắt Thỏ rất tinh
	c. Thú có hệ tuần hoàn hoàn thiện
	d.Vì thú có nhiều hoạt động phức tạp
II. Phần tự luận. ( 6đ)
Câu 1.(2đ) Nêu những đặc điểm ngoài của Thằn Lằn thích nghi với môi trường trên cạn?
Câu 2.(2đ) Hệ tuần hoàn của chim Bồ Câu có gì khác so với bò sát
Câu 3.(2đ) Theo em. Chúng ta phải làm gì để bảo vệ và giúp những loài thú đang bị tuyệt chủng tồn tại và phát triển?
Đáp án chấm
I/ Phần trắc nghiệm. ( 4 điểm )
Câu 1.(1đ): 1- b; 	2 - c;	3 - d;	4 - a
Câu 2.(0,5đ): c	Câu 3.(0,5đ): c	 Câu 4.(0,5đ): b	 Câu 5.(0,5đ): a
Câu 6.(0,5đ): b	 Câu 7.(0,5đ): d
II/ Phần tự luận (6 điểm )
Câu 1.(2đ). 
Bò sát: Tim 3 ngăn và 1 vách ngăn hụt, máu đi nuôi cơ thể là máu pha.(1 đ)
Chim: Tim 4 ngăn, máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi. (1 đ).
Câu 2.(2đ).
Đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn thích nghi với lối sống ở môi trường trên cạn là:
+Da khô, có vảy sừng bao bọc.
+ Cổ dài.
+ Mắt có mi cử động được, có nước mắt.
+ Thân dài đuôi rất dài.
+ Chân có vuốt.
Câu 3.(2đ)
	- Nhà nước ban hành luật bảo vệ động vật hoang dã, cấm sắt bắt trái phép
	- Báo cáo với chính quyền địa phương khi nhìn thấy người vào rừng săn bắn
	- Xây dựng khu nuôi để bảo tồn

File đính kèm:

  • docMa tran KT 1 tiet sinh 7.doc