Luyện kiểm tra tuần 1 môn Toán lớp 3

Bài 8 :Đúng ghii Đ,sai ghi s?

Tìm một số ,biết tổng của số đó và số nhỏ nhất có ba chữ số là 120

 A.10 B.20 C.30

Bài 9: Cho ba chữ số :1,2,3

a,Hãy viết các số có ba chữ số khác nhau ,mỗi số có đủ ba chữ só đã cho

B,Tính tổng của số lớn nhất và số nhỏ nhất

 

doc73 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 2917 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Luyện kiểm tra tuần 1 môn Toán lớp 3, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
............................................................................... 
 Bài 9 : Tính chu vi hình vuông có: a) Cạnh là 13cm
 b) Cạnh là 7dm 2cm
Bài giải
a)..........................................................................................................................
............................................................................................................................. 
b)......................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Bài 1: Tính giá trị của các biểu thức sau:
a) 2074 – 107 x 8 = ......................................
 = ......................................
b) 4902 + 642 : 3 =......................................
= ......................................
c) 3495 + (696 : 6) =......................................
= ......................................
d) 7621 – 609 x 3 =.......................................
= ......................................
Bài 2: Một hình chữ nhật nếu bớt chiều dài đi 27cm thì được chiều rộng là 35cm. Tính chu vi của hình chữ nhật đó.
Giải 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Bài 3. Tính chu vi hình vuông biết độ dài một cạnh của hình vuông là 1dm 4dm 6mm.
Giải 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Bai 4. Tìm Y
a) 2109 < Y + 1093 < 2112
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
b) Y: 8 < 3
....................................................................
....................................................................
...................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
Bài 1: Đây là lịch tháng 3 năm 2008, xem lịch rồi trả lời câu hỏi
3
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ bảy
Chủ nhật
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
a) Thứ tư đầu tiên của tháng 3 là ngày........................
b) Thứ sáu cuối cùng của tháng 3 là ngày.....................
c) Ngày 26 tháng 3 là thứ........................
d) Ngày đầu tiên của tháng 3 là thứ mấy?......................................
Bài 2: Ngày 27 tháng 7 năm 2008 là chủ nhật thì ngày 1 tháng 8 năm 2008 là thứ mấy?
Trả lời:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Bài 3: Thứ 4 tuần này là ngày 28 tháng 4 thì thứ tuần sau là nagỳ bao nhiêu, tháng mấy?
Giải:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Bài 4: Vẽ hình tròn tâm K đường kính 6cm.
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
1254 : 6
..........................
..........................
...........................
...........................
...........................
8734 : 7
..........................
..........................
...........................
...........................
...........................
2115 : 9
..........................
..........................
...........................
...........................
...........................
2348 : 8
..........................
..........................
...........................
...........................
...........................
Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:
a) 6782 – 1234 : 2 = ........................................
 ........................................
b) 6782 : 2 – 1234 = ........................................
 .........................................
Bài 3: 
Có 3789 quyển sách xếp vào các hộp. Mỗi hộp đựng được 8 quyển sách. Hỏi xếp được nhiều nhất bao nhiêu hộp như vậy và còn thừa mấy quyển sách?
Giải:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 4: Hai lần tích của thương và số chia là 2008. Tìm số bị chia.
Giải:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
a) 8524 : 4
...............................
...............................
................................
...............................
...............................
................................
b) 9547 : 3
...............................
...............................
................................
...............................
...............................
................................
c) 8249 : 8
...............................
...............................
................................
...............................
...............................
................................
d) 1757 : 7
...............................
...............................
................................
...............................
...............................
................................
Bài 2: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 1m 57cm, nếu tăng chiều rộng lên 4dm 5cm thì bằng chiều dài. Tính chu vi hình chữ nhật đó.
Giải
.................................................................................................................................................. ..................................................................................................

File đính kèm:

  • docgiao an toan 3.doc
Giáo án liên quan