Kế hoạch môn Công nghệ 7 chuẩn

Chương 1: Đại cương về kĩ thuật trồng trọt

Bài 1,2: Vai trò nhiệm vụ của trồng trọt,khái niệm về đất trồng và thành phần của đất Vai trò , nhiệm vụ của trồng trọt

 + Trồng trọt có vai trò gì đối với nền kinh tế

 + Nhiệm vụ của trồng trọt và một số biện pháp thực hiện .

Bài 3: Một số tính chất chính của đất trồng Khái niệm về đất trồng và thành phần cơ giới của đất .

 + Đất trồng là gì . Vai trò của đất đối với cây trồng

 + Đất gồm những thành phần gì

 

doc10 trang | Chia sẻ: namphuong90 | Lượt xem: 1112 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch môn Công nghệ 7 chuẩn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thuốc, tên thuốc.
- Cĩ ý thức bảo đảm an tồn khi sử dụng và bảo vệ mơi trường.
.
+ Vật liệu: nhãn các thuốc thuộc 3 nhĩm độc, 7 dạng thuốc khác nhau. 7 lọ được ghi số từ 1-7 cĩ dung tích 1 lít.
Chú ý: các lọ đều cĩ nút kín bảo đảm an tồn.
Hs: 2 xơ nước 10 lít
12
Thực hành: Nhận biết một số loại thuốc Và nhãn hiệu của thuốc trừ sâu bệnh hại
- Biết được nhãn hiệu của thuốc, độ độc của thuốc, tên thuốc.
- Cĩ ý thức bảo đảm an tồn khi sử dụng và bảo vệ mơi trường.
.
+ Vật liệu: nhãn các thuốc thuộc 3 nhĩm độc, 7 dạng thuốc khác nhau. 7 lọ được ghi số từ 1-7 cĩ dung tích 1 lít.
Chú ý: các lọ đều cĩ nút kín bảo đảm an tồn.
Hs: 2 xơ nước 10 lít
13
Bai15 Làm đất và bĩn phân lĩt
Bài16 Gieo trồng cây nơng nghiệp 
Làm đất và bón phân lót 
 + Mục đích của làm đất 
 + Các công việc làm đất 
-Khái niệm về thời vụ và những căn cứ để xác định thời vụ gieo trờng.
-Mục đích của việc kiểm tra ,xủ lý hạt giớng trước khi gieo trờng
Trực quan, vấn đáp gợi mở, đặt vấn đề, thảo luận nhĩm
- Tranh về công việc làm đất 
Tranh ảnh về các phương pháp gieo trờng
Đọc trước sách giáo khoa
14
Bài 17.18 Thực hành Xử lý hạt giống bằng nước ấm, xác định scs nảy mầm và tỷ lệ nảy mầm của hạt
Biết cách xử lí hạt giống( lúa, ngơ ) bằng nước ấm theo đúng quy trình.
Làm được các thao tác trong quy trình xử lí, biết sử dụng nhiệt kế đo nhiệt độ của nước.
Rèn ý thức cẩn thận, chính xác, đảm bảo an toan trong lao động.
Phương pháp chủ đạo: quan sát, thực hành, vấn đáp
Cần đặt vấn đề hợp lý, sử dụng nhiều vấn đáp gợi mở .
Nhiệt kế. Tranh vẽ nếu cĩ.
Chậu, rổ, giống hạt bắp, lúa( mỗi loại1kg)
15
Bài 19: Các biện pháp chăm sóc cây trồng
Các biện pháp chăm sóc cây trồng
 + Kỹ thuật làm cỏ , vun xới , tỉa , dặm cây
 + Kỹ thuật tưới nước và bón thúc phân
Trực quan, vấn đáp gợi mở, đặt vấn đề, thảo luận nhĩm
Tranh về chăm sóc cây trồng 
Đọc trước sách giáo khoa
16
Bai20 Thu hoạch , bảo quản và chế biến nông sản
Các phương pháp thu hoạch,bảo quản,chế biến nơng sản
Trực quan, vấn đáp gợi mở, đặt vấn đề, thảo luận nhĩm
Phóng to hình 31 , 32 sgk
Đọc trước sách giáo khoa
17
Bài 21:Luân canh,xen canh ,tăng vụ
-Khái niêm về luân canh, xen canh ,tăng vụ
-tác dụng của luân canh,xen canh ,tăng vụ
Trực quan, vấn đáp gợi mở, đặt vấn đề, thảo luận nhĩm
 Tranh về trồng xen canh
Phiếu học tập
Đọc trước sách giáo khoa
18
Ôn tập phần I
19
Kiểm tra 
 Kiểm tra kiến thức nội dung trồng trọt : Đất trồng,phương pháp chọn tạo giống cây trồng,
Đề kiểm tra
20
Phần 2: Lâm nghiệp 
Chương 1: 
Bài 22: Vai trò củà rừng và nhiệm vụ của trồng rừng
Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng 
 + Vai trò to lớn của rừng đối với cuộc sống và toàn xã hội 
 + Nhiệm vụ của trồng rừng 
Trực quan, vấn đáp gợi mở, đặt vấn đề, thảo luận nhĩm
Phóng to hình 34 , 35 SGK 
Đọc trước sách giáo khoa
21
Bài 23: Làm đất gieo ươm cây rừng 
Bài 24: Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng
Làm đất gieo ươm cây rừng 
 + Các công việc cơ bản trong làm đất hoang 
 + Cách tạo nền đất để gieo ươm cây 
Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng 
Trực quan, vấn đáp gợi mở, đặt vấn đề, thảo luận nhĩm
Tranh về chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng 
Đọc trước sách giáo khoa
22
 Thực hành: Gieo hạt và cấy cây vào bầu đất
Sau bài này, gv phải làm cho hs
-làm được các thao tác kỹ thuật gieo hạt và cấy cây vào bầu đất.
-.Rèn luyện ý thức cẩn thận ,chính xác về lịng hăng say lao động.
- đất tơi xốp( nhỏ) đất thịt hoặc cát pha 50 kg/cả lớp.
 Phân
chuồng ủ hoại,5 kg cảlớp.
- lân: 0,5- 1kg/lớp.
- cây giống 1 cây/1 hs.
- xẻng 2 chiếc ,dao cấy cây 1 con.
- bình tưới nhỏ 1
23
 Bài 26: Trồng cây rừng
Bài:27 Chăm sóc rừng sau khi trồng 
Trồng cây rừng 
 + Thời vụ trồng rừng 
 + Cách đào hố trồng cây rừng 
 + Trồng cây gây rừng bằng cây con
Chăm sóc rừng sau khi trồng 
 + Thời gian và số lần chăm sóc sau khi trồng 
 + Các công việc chăm sóc rừng sau khi trồng 
Trực quan, vấn đáp gợi mở, đặt vấn đề, thảo luận nhĩm
Phóng to hình 41 , 42, sgk
Tranh về các công việc chăm sóc rừng 
Đọc trước sách giáo khoa
24
Bài 28: Khai thác rừng 
Khai thác rừng 
 + Các loại khai thác rừng 
 + Các biện pháp phục hồi rừng sau khi khai thác 
Trực quan, vấn đáp gợi mở, đặt vấn đề, thảo luận nhĩm
Tranh về chọn cây khai thác 
Phiếu học tập 
Đọc trước sách giáo khoa
25
Bài 29: Bảo vệ và khoanh nuôi rừng 
Bảo vệ và khoanh nuôi rừng
 + Ý nghĩa của bảo vệ và khoanh nuôi rừng 
 + Biện pháp bảo vệ và khoanh nuôi rừng 
Trực quan, vấn đáp gợi mở, đặt vấn đề, thảo luận nhĩm
Phóng to hình 48 ,49 
 Sgk 
Đọc trước sách giáo khoa
26
Ôn tập : Phần II
Thơng qua giờ ơn tập giúp hs củng cố kiến thức và khắc sâu kiến thức đã học.
Trực quan, vấn đáp gợi mở, đặt vấn đề, thảo luận nhĩm
bảng tóm tắt phần thuỷ sản 
Đọc trước sách giáo khoa
27
 Kiểm tra học kỳ I
Kiểm tra lại các kiến thứctrọng tâm đã học trong học kì II thơng qua kiểm tra
Đề kiểm tra,đáp án
28
Phần 3: chăn nuôi
Chương 1: Đại cương
 về kĩ thuật chăn nuôi 
Bài 30: Vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi.
Vai trò và nhiệm vụ của phát triển chăn nuôi 
Trực quan, vấn đáp gợi mở, đặt vấn đề, thảo luận nhĩm
Tranh , ảnh các loại vật nuôi 
Hình 50 sgk
Sơ đồ 7 sgk 
Đọc trước sách giáo khoa
29
Bài 31:
Giống vật nuôi 
Giống vật nuôi 
+ Vai trò của giống vật nuôi 
Trực quan, vấn đáp gợi mở, đặt vấn đề, thảo luận nhĩm
Tranh ảnh các giống vật nuôi 
Phiếu học tập
Đọc trước sách giáo khoa
31
Bài 33: 
Một số phương pháp chọn lọc và quản lí giống vật nuôi
-Khái niệm về chọn giớng vật nuơi
-Khái niệm về phương pháp chọn giớng vật nuơi ở nước ta
-Vai trò và các biện pháp quản lí giớng vật nuơi
Trực quan, vấn đáp gợi mở, đặt vấn đề, thảo luận nhĩm
Tranh 
Sơ đồ 
Đọc trước sách giáo khoa
32
Bài 34: nhân giống vật nuôi 
Nhân giống vật nuôi 
Trực quan, vấn đáp gợi mở, đặt vấn đề, thảo luận nhĩm
Phiếu học tập 
Đọc trước sách giáo khoa
33
Bài 35:Thực hành nhận biết và chọn một số giống gà qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều
 Học sinh được thực hành nhận biết và chọn một số giống gà qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều
Trực quan, vấn đáp gợi mở, đặt vấn đề, thảo luận nhĩm
 Giống gà
Đọc trước sách giáo khoa
34
Bài 36:Thực hành nhận biết một số giống lợn ( Heo)ø qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều
Học sinh được thực hành nhận biết và chọn một số giống lợn ( Heo) qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều
Trực quan, vấn đáp gợi mở, đặt vấn đề, thảo luận nhĩm
Giống lợn
Đọc trước sách giáo khoa
35
Bài 37: thức ăn vật nuôi
Bài 38:vai trò của thức ăn đối với vật nuôi 
Thức ăn vật nuôi
Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi 
Trực quan, vấn đáp gợi mở, đặt vấn đề, thảo luận nhĩm
Bảng thành phần hoá học của các loại thức ăn 
Phiếu học tập 
Đọc trước sách giáo khoa
36
Bài 39: Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi 
Bài 40: Sản xuất thức ăn vật nuôi
Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi 
 + Mục đích của chế biến và dự trữ thức ăn 
 + Các phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn 
 Sản xuất thức ăn vật nuôi 
 + Một số phương pháp sx thức ăn giàu prôtein , giàu gluxit và thô xanh 
Trực quan, vấn đáp gợi mở, đặt vấn đề, thảo luận nhĩm
Hình 66 , 67 sgk 
Phiếu học tập 
Hình 68 sgk
Phiếu học tập 
Đọc trước sách giáo khoa
37
Thực Hành: Bài 41,42 Chế biến thức ăn họ đậu bằng nhiệt 
Chế biến thức ăn giàu gluxit bằng men
Chế biến thức ăn họ đậu bằng nhiệt 
Chế biến thức ăn giàu gluxit bằng men 
Trực quan, vấn đáp gợi mở, đặt vấn đề, thảo luận nhĩm
Dụng cụ thực hành 
Đọc trước sách giáo khoa
38
Ơn tập chương I
-Phần trồng trọt Chăn nuơi Lâm nghiệp
Trực quan, vấn đáp gợi mở, đặt vấn đề, thảo luận nhĩm
 Đoc trước sách giáo khoa
39
Kiểm tra 
Phần trồng trọt Chăn nuơi Lâm nghiệp
Trực quan, vấn đáp gợi mở, đặt vấn đề, thảo luận nhĩm
Đề kiểm tra
Đọc trước sách giáo khoa
40
Bài 44: Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi 
Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi 
 + Những yếu tố cần có để chuồng nuôi hợp vệ sinh 
 + Vai trò của phòng bệnh trong chăn nuôi 
Trực quan, vấn đáp gợi mở, đặt vấn đề, thảo luận nhĩm
Hình 69 , 70
Sgk 
Sơ đồ 10 sgk
Đọc trước sách giáo khoa
41
Bài 45: Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi 
Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi
Trực quan, vấn đáp gợi mở, đặt vấn đề, thảo luận nhĩm
Sơ đồ 12, 13 sgk 
Đọc trước sách giáo khoa
42
Bài 46: Phòng trị bệnh thông thường cho vật nuôi 
Bài 47: Vacxin
phòng bệnh cho vật nuôi 
Phòng trị bệnh thông thường cho vật nuôi 
 + Nguyên nhân gây bệnh cho vật nuôi 
 + Những biện pháp chủ yếu để phòng trị bệnh cho vật nuôi 
Vacxin phòng bệnh cho vật nuôi 
 + Tác dụng của vacxin 
 + Cách sử dụng vacxin để phòng bệnh cho vật nuôi 
Trực quan, vấn đáp gợi mở, đặt vấn đề, thảo luận nhĩm
Tranh ảnh có liên quan bài dạy 
Sơ đồ 14
Phiếu học tập 
Hình 74 sgk 
Đọc trước sách giáo khoa
43
Thực hành: Nhận biết một số loại Vacxin
phòng bệnh cho gia cầmvà phương pháp sử dụng vac xin niu cátxơn phịng bệnh cho gà.
HS Nhận biết một số vac xin.
+ Phương pháp sử dụng vacxin để phòng bệnh cho gà.
Trực quan, vấn đáp gợi mở, đặt vấn đề, thảo luận nhĩm
Một số Vacxin phòng bệnh cho vật nuôi 
Đọc trước sách g

File đính kèm:

  • docCONG NGHE 7.doc