Giáo án môn Hóa học Lớp 9 - Tiết 2, Bài 1: Tính chất hóa học của oxit khái quát về sự phân loại oxit

1. Mục tiêu

Chương I : CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

Tiết 1:Bài 1 TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT

a- Kiến thức : -HS hiểu được những tính chất hóa học của oxit,bazo, oxit axit và dẫn ra được những PTHH tương ứng với mỗi tính chất .

-HS hiểu được cơ sở để phân loại oxit bazo và oxit axit là dựa vào những tính chất hóa học của chúng

b- Kỹ nĕng : Vận dụng được những hiểu biết về tính chất hóa học của oxit để giải các bài tập định tính và định lượng

c- Thái độ : -HS có thái độ nghiêm túc trong học tập, có lòng yêu thích môn học.

 

docx5 trang | Chia sẻ: thetam29 | Ngày: 07/02/2022 | Lượt xem: 370 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Hóa học Lớp 9 - Tiết 2, Bài 1: Tính chất hóa học của oxit khái quát về sự phân loại oxit, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày giảng:
Hóa
9
A
2
25/08/2011
Hóa
9
B
2
26/08/2011
Hóa
9
C
2
23/08/2011
Hóa
9
D
2
26/08/2011
Hóa
9
E
2
23/08/2011
Ngày soạn:	22/08/2011
Mục tiêu
Chương I : CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ
Tiết 1:Bài 1	TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT
a- Kiến thức : -HS hiểu được những tính chất hóa học của oxit,bazo, oxit axit và dẫn ra được những PTHH tương ứng với mỗi tính chất .
-HS hiểu được cơ sở để phân loại oxit bazo và oxit axit là dựa vào những tính chất hóa học của chúng
Kỹ nĕng : Vận dụng được những hiểu biết về tính chất hóa học của oxit để giải các bài tập định tính và định lượng
Thái độ	: -HS có thái độ nghiêm túc trong học tập, có lòng yêu thích môn học.
Chuẩn bị của GV & HS a- Chuẩn bị của GV
+ Hóa chất : CuO, CaO , nước dd HCl, quǶ tím
+Dụng cụ	: Ống nghiệm, kẹp gỗ, cốc thủy tinh, ống hút
b. Chuẩn bị của HS :
-HS: Ôn tập kƿ bài cǜ + nghiên cứu kƿ bài mới trước khi lên lớp.
Tiến trình bài giảng:
Kiểm tra bài cǜ : ( Xen trong bài)
* Ěặt vấn đề vào bài: Hóa 8 ta đã sơ lược đề cặp đến hai loại oxit chính là oxit axit và oxit bazo. Chúng có tính chất hóa học nào? Bài học hôm nay giúp chúng ta hiểu được các tính chất của oxit và sự phân loại của chúng.
Dạy bài mới :
Hoạt dộng của -GV:
Hoạt động của -HS
Nội dung
Hoạt động 1: (25’)
Giúp -HS nghiên cứu tính chất hóa học của oxit
-?: Oxit được chia làm mấy loại
-?: Oxit bazo là oxit ntn
GV: Ěể tìm hiểu về TCHH của oxit bazơ chúng ta sẽ đi tiến hành
-HS: Oxit chia làm 2 loại oxit axit, oxit bazo
-HS: Oxit bazo là oxit của kim loại và tương ứng với một bazo
-HS: lắng nghe
I/ Tính chất hóa học của oxit
1/ Tính chất hóa học của oxit bazo
một số TN
-GV: Hướng dẫn -HS làm thí nghiệm
+Cho vào ống nghiệm 1
CuO màu đen
+ Cho vào ống nghiệm 2 CaO
+Thêm vào mỗi ống nghiệm 4 ml nước, lắc nhù, dưa mẩu giấy quǶ vào quan sát.
-?: Ở các ống nghiệm xảy ra hiện tượng ntn?
-?: Vậy chất nào tác dụng với nước viết PTHH?
-?: Qua TN trên em rút ra TCHH nào của oxit ?
-GV: Hướng dẫn -HS làm TN
+Cho vào ống nghiệm 1: CuO
+Cho vào ống nghiệm 2:CaO
-Nhỏ vào mỗi ống nghiệm 3ml ddHCl lắc quan sát
-?:Hiện tượng xảy ra ntn? Màu sắc của dd thay đổi ntn
-HS: Làm TN theo nhóm
-HS: Hiện tượng.
+ốngng 1: không có hiện tượng gì xảy ra
+ống 2 vôi sống nhã ra dd thu được làm quǶ tím đổi màu xanh
-HS: +CuO không tác dụng với nước
+CaO tác dụng với nước
-HS:TL
-HS: Làm TN theo nhóm
-HS: Hiện tượng.
+Ống 1: CuO màu đen chuyển thành màu xanh lam
+Ống 2: CaO màu trắng chuyển thành dd trong suốt
a/ Tác dụng với nước
Một số oxit bazo Na2O, K2O, BaO, CaO tác dụng với nước tạo thành dd bazo Vd:CaO+H2O ® Ca(OH)2
-GV: Bằng nhiều TN
nhười ta chứng minh
dược một số oxit bazo: Na2O, K2O, BaO, CaO
tác dụng được với oxit
axit to thành muối
-?: Qua TN trên em rút ra TCHH nào của oxit ?
-GV: giới thiệu tính chất oxit bazơ tác dụng với oxit axit
-?: Oxit axit có tác dụng với nước không tạo ra chất gì?
-GV: Hãy viết PTPƯ
xảy ra?
-?:Khi thổi hơi thở vào bình đựng nước vôi trong hiện tượng xảy ra ntn ?
-?: Vì sao nước vôi trong lại bị vẩn đục?
-?: Theo em san sản phẩm tạo ra là gì ?
-?: Hãy viết PTPƯ xảy ra ?
-HS: nghe và ghi nhận
-HS:TL
-HS: lắng nghe và ghi bài.
-HS: TL
-HS: viết
-HS: Có màng trên
nước vôi trong
-HS:Nước vôi trong bị vẩn đục.( Ěã làm TN ở sinh học 8 )
-HS: CO2 trong hơi thhở đã tác dụng với nước vôi trong
-HS: TL
-HS: viết
b/ Tác dụng với axit
Oxit bazo tác dụng với axit tạo thành muối và nước Vd:CuO+2HCl®CuCl2+H2O
c/ Tác dụng với oxit axit Một số oxit bazo tác dụng với một số oxit axit tạo thành muối
Vd: BaO + CO2 ®	BaCO3
2/ Tính chất hóa học của oxit axit
a/ Tác dụng với nước
-Nhiều oxit axit tác dụng với nước tạo thành dd axit tương ứng
P2O5 +3 H2O ®2 H3PO4
b/ Tác dụng với bazo
Một số oxit axit đã tác dụng với bazo tạo thành muối và
nước
CO2+CaO® CaCO3
c/ Tác dụng với oxit bazo
- Oxit axit tác dụng với dd
bazơ tạo muối và nước
CO2+Ca(OH)2® CaCO3
+H2O
Hoạt động 2: (10’)
Giúp học sinh khái quát về sự phân loại oxit
-GV: Dựa vào tính chất hóa học người ta chia oxit thành 4 loại
-GV: Tính chất hóa học của oxit bazo, oxit axit các em đã được học còn tính chất của oxit lưỡng tính và oxit trung tính ta sẽ học ở cấp THPT
-HS: Nghe giảng và ghi chép
-HS: Nghe giảng và ghi chép
II/ Khái quát về sự phân loại oxit
1/ Oxit bazo
Là những oxit tác dụng được vớidung dịch axit tạo thành muối và nước: : Na2O, K2O, BaO,CaO
2/ Oxit axit
Là những oxit tác dụng được với dung dịch bazo tạo thành muối và nước:SO2,CO2, NO2 3/ Oxit lưỡng tính
Oxit tác dụng được với dung dịch bazo và dung dịch axit tạo thành muối và nước Al2O3,ZnO
4/ Oxit trung tính
Những oxit không tác dụng đượcvới axit,bazo, nước CO,NO
Củng cố - luyện tập : (8’)
-?: Nhắc lại tính chất hóa học của oxit axit, oxit bazo
-?: Cho các oxit sau: K2O, Fe2O3, SO3, P2O5 a/Gọi tên, phân loại các oxit trên
b/ Trong các oxit trên chất nào tác dụng được với
Nước
Dung dịcch HCl Dung dịch NaOH
Viết phương tr2nh phản ứng xảy ra
Hướng dẫn HS tự học ở nhà : (2’)
Về nhà làm bài tập, học bài, đọc trước bài mới
* RÚT KINH NGHIỆM:
- Thời gian giảng toàn bài: 
- Thời gian dành cho từng phần: 
.
- Phương pháp giảng dạy: .
- Nội dung: .

File đính kèm:

  • docxt2.docx