Kế hoạch giảng dạy bộ môn tiếng Anh lớp 8

Ôn tập, kiểm tra

Leson 1:Getting started, Listen and read Băng, đài

Leson 2:Speak &Listen Băng, đài

Leson 3:Read Băng, đài

Leson 4:Write Bảng phụ

Leson 5:Language forcus Bảng phụ

 

doc5 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 7115 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch giảng dạy bộ môn tiếng Anh lớp 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÂM THAO
Trường THCS Tiên Kiên
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BỘ MÔN TIẾNG ANH LỚP 8
Tổng số tiết: 105 tiết (Học kỳ I: 54 tiết, Học kỳ II: 51 tiết)
Tuần
Tiết
Tên bài dạy
Chia tiết
Đồ dùng dạy học
Ghi chú
1
Ôn tập, kiểm tra
Unit 1:
My friends
Leson 1:Getting started, Listen and read
Băng, đài
Leson 2:Speak &Listen
Băng, đài
2
Leson 3:Read
Băng, đài
Leson 4:Write
Bảng phụ
Leson 5:Language forcus
Bảng phụ
3
Unit 2:
Making arrangements
Leson 1:Getting started, Listen and read
Băng, đài, đồ vật thật( điện thoại…)
Leson 2:Speak &Listen
Băng, đài,bảng phụ
Leson 3:Read
Băng, đài
4
Leson 4:Write
Phần 3/ 24 không dạy
Leson 5:Language forcus
Bảng phụ
Unit 3:
At home
Leson 1:Getting started, Listen and read
Băng, đài
5
Leson 2:Speak 
Bảng phụ, tranh ảnh
Leson 3: Listen 
Băng, đài
Leson 4: Read 
Băng, đài
6
Leson 5: 
Bảng phụ
Write Language forcus
Revision
Bảng phụ
7
Written test 1
Unit 4:
Our past
Leson 1:Getting started, Listen and read
Băng, đài
Leson 2:Speak ,Listen
Băng, đài
8
Leson 3:Read
Băng, đài
Test correction
Leson 4:Write
Bảng phụ
9
Leson 5:Language forcus
Bảng phụ
Unit 5:
Study habits
Leson 1:Getting started, Listen and read
Băng, đài
Leson 2:Speak &Listen
Băng, đài
10
Leson 3:Read(1)
Băng, đài
Phần read dạy 2 tiết
Leson 4:Read(2)
Băng, đài
Leson 5:Write
Bảng phụ
11
Leson 6:Language forcus
Bảng phụ
Giảm tải mục 2
Unit 6:
The young pioneers club
Leson 1:Getting started, Listen and read
Băng, đài
Leson 2:Speak &Listen
Băng, đài
12
Leson 3:Read
Băng, đài
Read theo sách mới
Leson 4:Write
Bảng phụ
Leson 5:Language forcus
Bảng phụ
13
Revision
Bảng phụ
Written test 2
Unit 7:
My neighborhood
Leson 1:Getting started, Listen and read
Băng, đài
14
Leson 2:Speak &Listen
Băng, đài
Leson 3:Read
Băng, đài
Test correction
15
Leson 4:Write
Bảng phụ
Leson 5:Language forcus
Bảng phụ
Unit 8:
Country life and city life
Leson 1:Getting started, Listen and read
Băng, đài
16
Leson 2:Speak &Listen
Băng, đài
Leson 3:Read
Băng, đài
Leson 4:Write
Bảng phụ
17
Leson 5:Language forcus
Bảng phụ
Revision
Test for the first term
18
Revision
Revision
Test correction
19
Unit 9:
A first- aid course
Leson 1:Getting started, Listen and read
Băng, đài
Leson 2:Speak &Listen
Băng, đài
Leson 3:Read
Băng, đài
20
Leson 4:Write
Bảng phụ
Leson 5:Language forcus
Bảng phụ
Unit 10:
Recycling
Leson 1:Getting started, Listen and read
Băng, đài
21
Leson 2:Speak &Listen
Băng, đài
Leson 3:Read
Băng, đài
Leson 4:Write
Bảng phụ
22
Leson 5:Language forcus
Bảng phụ
Unit 11:
Travelling around Viet Nam
Leson 1:Getting started, Listen and read
Băng, đài
Leson 2:Speak &Listen
Băng, đài
23
Leson 3:Read
Băng, đài
Leson 4:Write
Bảng phụ
Leson 5:Language forcus
Bảng phụ
24
Revision
Written test 3
Unit 12:
A vacation abroad
Leson 1:Getting started, Listen and read
Băng, đài
25
Leson 2:Speak &Listen
Băng, đài
Leson 3:Read
Băng, đài
Test correction
26
Leson 4:Write
Bảng phụ
Leson 5:Language forcus
Bảng phụ
Unit 13:
Festival
Leson 1:Getting started, Listen and read
Băng, đài
27
Leson 2:Speak &Listen
Băng, đài
Leson 3:Read
Băng, đài
Leson 4:Write
Bảng phụ
28
Leson 5:Language forcus
Bảng phụ
Unit 14: Wonders of the world
Leson 1:Getting started, Listen and read
Băng, đài
Leson 2:Speak &Listen
Băng, đài
29
Leson 3:Read
Băng, đài
Leson 4:Write
Bảng phụ
Leson 5:Language forcus
Bảng phụ
30
Revision
Written test 4
Unit 15:
Computers
Leson 1:Getting started, Listen and read
Băng, đài
Thay phần Listen bài 15 bằng phần listen bài 16
Trang 145- Dòng 1↑Thay Delhi thành New Delhi. Thủ đô của Ấn Độ
Dòng 6↑Thay từ “To” thành From
31
Leson 2:Speak &Listen
Băng, đài
Leson 3:Read
Băng, đài
Test correction
32
Leson 4:Write
Bảng phụ
Leson 5:Language forcus
Bảng phụ
Revision
Cả bài 16 giảm tải thay bằng ôn tập
33
Revision
Revision
Revision
34
Revision
Revision
Revision
35
The second semester test
Revision
Test correction
Tiên Kiên, ngày 15 tháng 8 năm 2014
 Duyệt của nhà trường	Tổ trưởng	Người lập kế hoạch

File đính kèm:

  • docke hoach bo mon anh 8.doc
Giáo án liên quan