Kế hoạch bài dạy lớp 4 - Trường tiểu học Quang Trung - Tuần 6

A. Mục tiêu:

- Phù hợp.

B. Cấu trúc – Nội dung:

- Phù hợp.

1.Chuẩn bị ĐD DH:

GV: SHD

HS: SHD

2. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh

3. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh

4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS:

- HS yếu: Tiếp cận giúp các em đọc yếu luyện đọc thêm từ: Phaàn ủoùc tửứ ngửừ

- HS KG: Tiếp cận giúp các em đọc diễn cảm và hiểu được nội dung bài.

C. Nhận xột chung:

 - GV nhận xột tiết học.

 

 

doc8 trang | Chia sẻ: minhanh03 | Lượt xem: 741 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch bài dạy lớp 4 - Trường tiểu học Quang Trung - Tuần 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 tuần 6
Ngày dạy: Thứ hai, ngày 22 tháng 9 năm 2014
Tiết 1: Chào cờ
Tiết 2: Tiếng việt: 
Bài 6A : DUếNG CAÛM NHAÄN LOÃI (T1)
(HẹCB: 1,2,3,4,5)
A. Mục tiêu: 
- Phù hợp.
B. Cấu trúc – Nội dung: 
- Phù hợp. 
1.Chuẩn bị ĐD DH:
GV: SHD
HS: SHD
2. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh
3. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh
4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS:
HS yếu: Tiếp cận giúp các em đọc yếu luyện đọc thêm từ: Phaàn ủoùc tửứ ngửừ
HS KG: Tiếp cận giúp các em đọc diễn cảm và hiểu được nội dung bài.
C. Nhận xột chung:
 - GV nhận xột tiết học.
Tiết 3: Toán: 
BIEÅU ẹOÀ COÄT (T1)
A. Mục tiêu: 
- Phù hợp.
B. Cấu trúc – Nội dung: 
- Phù hợp. 
 1. Chuẩn bị đồ dùng dạy học: 
GV: SHD
HS: SHD
 2. Điều chỉnh hoạt động: - Không
 3. Điều chỉnh nội dung dạy học: Không.
 4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS:
* Hướng dẫn cho HSY BT3:
- Gụùi yự caựch veừ bieồu ủoà.
- * Bài toán nâng cao cho HSG:
- Cách giải ngắn gọn, nhanh nhất. 
 5. Hướng dẫn phần ứng dụng:- Không.
C. Nhận xột chung:
 - GV nhận xột tiết học.
Tiết 4: TỰ HỌC
----------***---------
Ngày dạy: Thứ ba, ngày 23 tháng 9 năm 2014
Tiết 1: Tiếng việt: 
Bài 6A : DUếNG CAÛM NHAÄN LOÃI (T2)
(HĐCB: 6 , HĐTH:1)
A. Mục tiêu: 
- Phù hợp.
B. Cấu trúc – Nội dung: 
- Phù hợp. 
1.Chuẩn bị ĐD DH:
GV: SHD, BP
HS: SHD
2. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh
3. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh
4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS:
HS yếu: Bài1 
- HS KG: - So sánh phân tích các cặp từ.
C. Nhận xột chung:
 - GV nhận xột tiết học.
Tiết 2: Tiếng việt: 
Bài 6A : DUếNG CAÛM NHAÄN LOÃI (T3)
(HĐTH:2,3,4)
A. Mục tiêu: 
- Phù hợp.
B. Cấu trúc – Nội dung: 
- Phù hợp. 
1.Chuẩn bị ĐD DH:
GV: SHD, Phiếu bài 4a,4b.
HS: SHD
2. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh
3. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh
4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS:
-HS yếu:Bài 3: Tiếp cận giúp các HSY người gửi người nhận vào phong bì thư.
-Bài 4b: Tiếp cận giúp các em HSY chọn điền đúng từ láy có thanh hỏi, thanh ngã 
5. Hoạt động ứng dụng;
Thực hiện theo sách HDH
C. Nhận xột chung:
 - GV nhận xột tiết học.
Tiết 3: HÁT NHẠC
Tiết 4: Toán: 
BIEÅU ẹOÀ COÄT (t2)
A. Mục tiêu: 
- Phù hợp.
B. Cấu trúc – Nội dung: 
- Phù hợp. 
 1. Chuẩn bị đồ dùng dạy học
-GV: SHD, bảng nhóm..
-HS: SHD 
 2. Điều chỉnh hoạt động: 
- Không.
 3. Điều chỉnh nội dung dạy học: Không.
 4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS:
* Hướng dẫn cho HSY :
- Hướng dẫn cho các em BT2: Cách vẽ biểu đồ.
* Bài toán nâng cao cho HSG:
- Không cần thiết.
 5. Hướng dẫn phần ứng dụng:
- Làm theo tài liệu.	
C. Nhận xột chung:
 - GV nhận xột tiết học.
----------***---------
Ngày dạy: Thứ tư, ngày 24 tháng 9 năm 2014
Tiết 1: Tiếng việt: 
Bài 6B : KHễNG NấN NểI DỐI (T1)
(HĐCB:1,2,3,4,5)
A. Mục tiêu: 
- Phù hợp.
B. Cấu trúc – Nội dung: 
- Phù hợp. 
1.Chuẩn bị ĐD DH:
GV: SHD 
HS: SHD
2. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh
3. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh
4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS:
HS yếu: Tiếp cận giúp các em đọc yếu luyện thêm từ: sung sướng, bạn hữu, sống, săn; đọc bài và nắm ND bài.
HS KG: Tiếp cận giúp các em HSKG đọc diền cảm và hiểu được bài.
C. Nhận xột chung:
 - GV nhận xột tiết học.
Tiết 2: Tiếng việt: 
Bài 6B : KHễNG NấN NểI DỐI (T2)
(HĐTH:1,2)
A. Mục tiêu: 
- Phù hợp.
B. Cấu trúc – Nội dung: 
- Phù hợp. 
1.Chuẩn bị ĐD DH:
GV: SHD, phiếu
HS: SHD,vở
2. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh
 3. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh
 4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS:
HS yếu: 
Bài1- HĐTH: Tiếp cận gợi ý các em xem lại phần ghi nhớ ở bài 3C
Bài2- HĐTH: Tiếp cận giúp các em xác định yêu cầu của đề bài
 HS KG: 
Bài4- HĐTH: Chữa lại các lỗi của các bạn mắc phải.
C. Nhận xột chung:
 - GV nhận xột tiết học.
Tiết 3: Toán: 
EM ễN LẠI NHỮNG Gè ĐÃ HỌC (T1)
A. Mục tiêu:
- Phù hợp.
B. Cấu trúc – Nội dung: 
- Phù hợp. 
 1. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- SHD,PHT ghi BT1.
 2. Điều chỉnh hoạt động: 
- Không
 3. Điều chỉnh nội dung dạy học: Không.
 4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS:
* HSY:
- Quan sát và trả lời chính xác các câu hỏi.
* HSG:
- Giúp đỡ HSY trả lời câu hỏi trong BT.
 5. Hướng dẫn phần ứng dụng: 
- Không.
C. Nhận xột chung:
 - GV nhận xột tiết học.
Tiết 4: TỰ HỌC
---------------***--------------
Ngày dạy: Thứ năm, ngày 25 tháng 9 năm 2014.
Tiết 1: Toán: 
EM ễN LẠI NHỮNG Gè ĐÃ HỌC (T2)
 A. Mục tiêu: 
- Phù hợp.
B. Cấu trúc – Nội dung: 
- Phù hợp. 
 1. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
 -GV: SHD, Bảng nhóm.
 - HS: SHD
 2. Điều chỉnh hoạt động: - Không
 3. Điều chỉnh nội dung dạy học: Không.
 4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS:
* HSY:
- Quan sát và trả lời chính xác các câu hỏi.
* HSG:
- Gợi ý cho hs cỏch giải ngắn gọn nhất.
 5. Hướng dẫn phần ứng dụng: 
- Thực hiện theo hướng dẫn.
C. Nhận xột chung:
 - GV nhận xột tiết học.
Tiết 2: Tiếng việt: 
Bài 6B : KHễNG NấN NểI DỐI (T3)
(HĐTH:3,4,5)
A. Mục tiêu: 
- Phù hợp.
B. Cấu trúc – Nội dung: 
- Phù hợp. 
1.Chuẩn bị ĐD DH:
GV: SHD
HS: SHD
2. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh
 3. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh
 4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS:
HS yếu: Tiếp cận giúp các em kể được câu chuyện được nghe, được đọc về một người trung thực
HS KG: Bài 7(HĐTH): Các em kể, hiểu, nêu được ý nghĩa câu chuyện được nghe, được đọc về một người trung thực mà em và các bạn kể trước lớp.
5. Hoạt động ứng dụng;
Thực hiện theo sách HDH.
C. Nhận xột chung:
 - GV nhận xột tiết học.
Tiết 3: Tiếng việt: 
Bài 6C: TRUNG THỰC TỰ TRỌNG. (T1)
(HĐCB:1,2,3,4,5)
A. Mục tiêu: 
- Phù hợp.
B. Cấu trúc – Nội dung: 
- Phù hợp. 
1.Chuẩn bị ĐD DH:
GV: SHD, BP
HS: SHD,vở
2. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh
3. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh
 4.Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS:
HS yếu: 
Bài1 : Tiếp cận giúp các em xác định được các từ chỉ sự vật thích hợp: 
+Từ chỉ người: người
+Từ chỉ con vật: ve, chim cuốc
+Từ chỉ cây cối: sấu, phượng
+Từ chỉ vật: nhà, bản, bếp, suối
+Từ chỉ hiện tượng: gió
Bài2 : Tiếp cận giúp các em tìm được 3 danh từ chỉ người, chỉ vật, chỉ hiện tượng thiên nhiên.
Bài3 : Tiếp cận giúp các em đặt câu có dùng danh từ tìm được ở BT2. 
- HS KG: BT giao thêm
Gạch dưới các danh từ trong mỗi câu sau:
a, Trẻ em là măng non của đất nước.
b, Chúng tôi học tập và lao động tại đó.
c, Học tập là sức mạnh giúp con người vượt qua khó khăn.
d, Chúng ta có quyền tự hào về cha anh của mình. 
C. Nhận xột chung:
 - GV nhận xột tiết học.
Tiết 4: TỰ HỌC
----------***---------
Ngày dạy: Thứ sáu, ngày 26 tháng 9 năm 2014.
Tiết 1: Toán: 
PHẫP CỘNG – PHẫP TRỪ.
 A. Mục tiêu:
- Phù hợp.
B. Cấu trúc – Nội dung: 
- Phù hợp. 
 1. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
GV: SHD
 HS: SHD
 2. Điều chỉnh hoạt động: - Không.
 3. Điều chỉnh nội dung dạy học: Không
 4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS:
* Gợi ý cho HSY: 
- Gợi ý cho HS cỏch giải cỏc bài toỏn khú.
* HSG:
- Gợi ý cho hs cỏch giải ngắn gọn nhất.
 5. Hướng dẫn phần ứng dụng: 
- Không.
C. Nhận xột chung:
 - GV nhận xột tiết học.
Tiết 2: Tiếng việt: 
Bài 6C: TRUNG THỰC TỰ TRỌNG. (T2)
(HĐTH:1,2)
A. Mục tiêu: 
- Phù hợp.
B. Cấu trúc – Nội dung: 
- Phù hợp. 
1.Chuẩn bị ĐD DH:
GV: SHD
HS: SHD,vở
2. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh
3. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh
 4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS:
HS yếu: Bài 4-HĐCB : Tiếp cận giúp các em sắp xếp các sự việc theo đúng trình tự của câu chuyện Những hạt thóc giống. 
Bài 1-HĐTH : Tiếp cận giúp các em sắp xếp các sự việc theo đúng trình tự của câu chuyện Gà Trống và Cáo 
Bài 2-HĐTH : Tiếp cận giúp các em đọc lại đoạn thơ ứng với sự việc mình chọn và kể lại sự việc đó trong câu chuyện Gà Trống và Cáo 
Bài 3-HĐTH : Tiếp cận giúp các em hoàn thiện một đoạn văn trong câu chuyện Gà Trống và Cáo 
-HS KG: Bài 3-HĐTH : Các em hoàn thiện cả 3 đoạn văn trong câu chuyện Gà Trống và Cáo 
5. Hoạt động ứng dụng:
Thực hiện theo sách HDHD
C. Nhận xột chung:
- GV nhận xột tiết học.
Tiết 3: TỰ HỌC
Tiết 4: GD - TT
SINH HOẠT LỚP
----------***---------

File đính kèm:

  • docGA LOP 4 VNEN TUAN 6.doc
Giáo án liên quan