Giáo án tổng hợp các môn học lớp 1 - Tuần 29

I.MụC TIÊU

- HS hiểu cần chào hỏi khi gặp gỡ, tạm biệt khi chia tay

- Nắm được cách chào hỏi, tạm biệt, ý nghĩa của lời chào hỏi, tạm biệt

- Quyền được tôn trọng, không bị phân biệt đối sử của trẻ em

- HS biết quý trọng những bạn biết chào hỏi, tạm biệt đúng

II. TàI LIệU Và PHƯƠNG TIệN

- Vở BT đạo đức 1, trang phục sắm vai

- Tranh minh hoạ bài học Tình huống sắm vai

III. CáC HOạT ĐộNG DạY HọC

 

doc37 trang | Chia sẻ: minhanh03 | Lượt xem: 697 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án tổng hợp các môn học lớp 1 - Tuần 29, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- Cho HS đọc lại toàn bài 
- Dặn HS về đọc lại bài ở nhà 
Chuẩn bị bài “ Người bạn tốt”
Nhận xét tiết học, khen những HS có tiến bộ
* Mèo con đi học
- 2-3 em đọc
HS lắng nghe nhận xét.
- Nghe về nhà thực hiện.
 --------------------------------------------------------
TOáN
Bài: LUYệN TậP ( tiếp )
I. MụC TIÊU 
HS luyện tập làm tính cộng ( không nhớ ) trong phạm vi 100 
Tập tính nhẩm với phép cộng đơn giản 
Củng cố về cộng các số đo độ dài đơn vị là xăngtimet
II. Đồ DùNG
SGK, bảng phụ, phấn màu
III. HOạT ĐộNG DạY HọC
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của HS
1/ Bài cũ
3-5’
* Gọi HS lên bảng làm bài
Đặt tính rồi tính:	
a) 46 + 31 	 b) 97 + 2
 20 + 56 	 54 + 13
- Yêu cầu HS nhận xét bài của bạn
- GV nhận xét cho điểm
* HS dưới lớp làm ra nháp
 46 97 20 54
+ + + +
 31 2 56 13
 77 99 76 67
- Nhận xét bài trên bảng
- Lắng nghe
2/ Bài mới
Giới thiệu bài
1-2’ 
Hoạt động 1:
 Bài 1 
Làm bảng con
6-7’
Hoạt động 2:
 Bài 2
Làm miệng
Hoạt động 3:
 Bài 3
Phiếu bài tập
Hoạt động 4:
 Bài 4
Làm vở-
GV giới thiệu bài “ Luyện tập ” tiếp theo
GV HD HS làm bài tập trong sgk
* Cho HS nêu yêu cầu bài 1
- Cho HS nêu cách làm bài
- Đọc từng phép tính cho học sinh làm bài.
- Hướng dẫn chữa bài trên bảng.
* 1 HS nêu yêu cầu bài 2
- GV hướng dẫn HS tính nhẩm sau đó điền kết quả có kèm đơn vị xăngti mét
- Chữa bài
* cho HS nêu yêu cầu bài 3
- HD HS làm kết quả ra nháp sau đó nối phép tính với kết quả đúng vào 
phiếu bài tập
- Chữa bài ,gọi một học sinh lên nối trên bảng
* Cho HS đọc đề bài
Viết tóm tắt ra nháp rồi làm bài
- HD HS làm bài và sửa bài
* Tính 
- 1 HS nêu
- HS làm bài bảng con ,4 học sinh lên bảng làm bài
 53 35 55 44 
+ + + +
 14 22 23 33
 67 57 78 77
- Theo dõi sửa bài
 * Tính 
- HS làm bài theo nhóm 2 người thảo luận hỏi đáp nêu kết quả
- Từng nhóm đứng lên nêu kết quả nhóm khác the dõi bổ sung.
20cm +10cm =30cm
30cm +40cm =70cm
14cm +5cm =19 cm
* Nối theo mẫu
- Làm bài nối từ phép tính đến các số 
- Đổi chéo phiếu chấm điểm
* HS đọc đề, tìm hiểu đề, viết tóm tắt và giải
- 1HS lên bảng giải,cả lớp làm vở đổi vở sửa bài
Con sên bò được số cm
15+14= 29 ( cm )
Đáp số : 29 cm
3/ Củng cố dặn dò
3-5’ 
* Hôm nay học bài gì?
- GV cho HS thi tính nhẩm nhanh
GV đưa ra phép tính, HS nhẩm nhanh và đọc kết quả
- HD HS học bài, làm bài ở nhà
Chuẩn bị bài sau
* Luyện tập
- HS chơi trò chơi thi nhẩm nhanh
Xem ai nhẩm nhanh kết quả nhất
-Lắng nghe thực hiện
Thứ năm ngày 6 tháng 4 năm 2006
CHíNH Tả
Bài : MèO CON ĐI HọC
I. MụC TIÊU
HS chép lại đúng và đẹp 8 dòng thơ đầu bài: “ Mèo con đi học”. 
Làm đúng các bài tập chính tả: Điền đúng vần iên hoặc in. Điền d, r hoặc gi
Viết đúng cự li, tốc độ, các chữ đều và đẹp
II. Đồ DùNG DạY – HọC
GV: bảng phụ chép sẵn bài : Mèo con đi học và bài tập
HS: vở, bộ chữ HVTH
III. CáC HOạT ĐộNG DạY – HọC 
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1/Bài cũ
3-5’
* Cho HS lên bảng viết các từ mà tiết trước các em viết sai: 
- Chấm vở của một số em phải viết lại bài của tiết trước
Nhận xét cho điểm
* HS lên bảng viết , dưới lớp theo dõi nhận xét bạn
- Những học sinh chưa được chấm bài.
- Lắng nghe.
Bài mới
-Giới thiệu bài 1-2’
Hoạt động 1
HD HS tập chép
6-7’
Hoạt động 2
Viết bài vào vở
10-15’
Hoạt động 3
HD HS làm bài tập chính tả
8-10’
* Giới thiệu bài viết : “ Mèo con đi học ”
* GV treo bảng phụ viết sẵn bài: Mèo con đi học
- Cho HS đọc thầm bài viết
- Cho HS tìm tiếng khó viết 
- Viết bảng con chữ khó viết
- GV kiểm tra lỗi, sửa lỗi
* GV đọc cho HS viết bài vào vở chính tả
- Khi viết ta cần ngồi như thế nào?
- GV hướng dẫn HS cách viết bài: 
- GV đọc lại bài cho HS soát lỗi
- GV thu vở chấm, nhận xét
- Cho 1 HS nêu yêu cầu bài tập 2a
- GV treo bảng phụ viết sẵn bài tập
HS thi đua làm nhanh bài
- 1 HS nêu yêu cầu bài 2b
- Cách làm như bài 2a
* Lắng nghe.
- HS đọc thầm bài và nêu các chữ khó viết
- buồn bực,trường,kiếm ,cừu,toáng,đuôi,
- HS phân tích và viết bảng
- Sửa lại trên bảng con.
* HS viết bài vào vở
- Khi viết ta cần ngồi ngay ngắn.
- Viết bài vào trong vở
- HS đổi vở dùng bút chì sửa bài
- 2/3 số học sinh của lớp.
* Điền ươi hay ưu
- HS làm vào vở bài tập
- Điền c hay k
HS làm bài vào vở
3/ Củng cố dặn dò
3-5’
- Khen một số em viết đẹp, ít lỗi, có tiến bộ
Dặn HS nhớ các quy tắc chính tả vừa viết
- Về nhà chép lại bài viết
Ai viết sai nhiều lỗi về nhà viết lại, chú ý sửa lỗi sai
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- k +i,e,ê
 C; v ới các nguyên âm còn lại.
- HS lắng nghe cô dặn dò
	-------------------------------------------
Tập viết
Bài : TÔ CHữ HOA : P
I. MụC TIÊU
HS tô đúng và đẹp các chữ hoa: P
Viết đúng và đẹp các vần ,ưu, ươu; các từ ngữ: con cừu, ốc bươu
Viết theo chữ thường, cỡ vừa, đúng cỡ chữ và đều nét. Đưa bút theo đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu trong vở tập viết
II. Đồ DùNG DạY - HọC
Bảng phụ viết sẵn trong khung chữ chữ hoa :O, Ô, Ơ
Các vần uôt, uôc; các từ : chải chuốt, thuộc bài theo mẫu
III. CáC HOạT ĐộNG DạY – HọC
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1/Mở đầu
3-5’
* 4 HS lên bảng viết: chải chuốt, cuộc thi, rét buốt, thuộc bài
- GV chấm bài ở nhà của một số HS. 
- Nhận xét, cho điểm
* HS lên bảng viết. Các bạn khác theo dõi
- Bài viết ở nhà.
- Lắng nghe
2/Bài mới
Giới thiệu bài
1’
Hoạt động 1
HD tô chữ hoa P
5-7’
Hoạt động 2
HD HS viết vần và từ ứng dụng
5-7’
Hoạt động 3
HD HS viết bài vào vở
10-15’
* GV giới thiệu bài tập tô chữ P
và vần ưu, ươu và các từ : con cừu, ốc bươu
* GV giới thiệu chữ hoa mẫu và hỏi
- Chữ hoa P gồm những nét nào?
- GV vừa viết chữ hoa P vừa giảng quy trình viết 
- Cho nhắc lại quy trình
- Cho HS viết chữ P, vào bảng con, 
- GV uốn nắn sửa sai cho HS
* GV treo bảng phụ viết sẵn các từ ứng dụng 
- Phân tích tiếng có vần ưu, ươu
- GV cho HS nhắc lại cách nối nét giữa các chữ cái trong một chữ
- Cho HS viết bảng con
* Cho một HS nhắc lại tư thế ngồi viết 
- Quan sát HS viết và uốn nắn HS sai
- GV thu vở chấm bài
* Lắng nghe 
* HS quan sát chữ mẫu và nhận xét
- nét lượn thẳng và nét cong phải
- Chú ý lắng nghe để nắm quy trình viết chữ hoa P
- 3 – 5 HS nhắc lại cách viết
- HS viết vào không trung chữ P
HS viết vào bảng con chữ p
 - Sửa lại. 
* HS đọc các vần và từ ứng dụng trên bảng phụ
-3-4 em phân tích trước lớp.
- 3-4 em 
- Cả lớp viết bảng con.
* Ngồi viết ngay ngắn.
- HS viết bài vào vở
Tô chữ hoa
Viết vần và từ ứng dụng
- 2/3 số học sinh.
3/Củng cố dặn dò
3-5’
* Khen một số em viết đẹp và tiến bộ
- Dặn các em tìm thêm tiếng có vần ưu, ươu và viết vào vở
HD HS viết phần B ở nhà
* Nghe rút kinh nghiệm.
- HS lắng nghe để về nhà viết bài
MÔN:HáT NHạC
BàI HáT: Đi tới trường 
I-Mục tiêu:
-Hát đúng giai điệu và lời ca của bài hát.Biết bài hát của nhạc sỹ Đức Bằng
-Học sinh hát đồng đều,rõ lời.
- Có thói quen yêu thích âm nhạc,thích được học hát.
II-Chuẩn bị.
-Hát chuẩn bài hát,thanh phách ,song loan,trống nhỏ,lá cờ hoà bình
-Sách hát nhạc.
III-Các hoạt động dạy học.
ND/thời lượng
HĐ/Giáo viên
H Đ/Học sinh
Hoạt động 1
Dạy bài hát:Bài quả
( 10-12 ph )
Hoạt động 2
Gõ theo phách và theo tiết tấu lời ca.
( 8-10 ph )
Hoạt động 3
Biểu diễn
( 8-10 ph )
Hoạt động 4
( 3-5 ph )
* Giới thiêu nhanh.
-Treo bảng phụ,hát mẫu.
*Dạy đọc theo tiết tấu.
* Dạy hát
-Chia bài hát làm 5 câu. Dạy hát theo móc xích theo lời 1.
-Bốn nhịp cuối bài vỗ tay .Gõ nhịp hoặc vỗ tay theo tiết tấu trên bảng phụ
Từ nhà sàn xinh xắn đó 
 x x x x
Chúng em đi tới trường nào
X x	 x x
-Cho học sinh hát,chú ý không ngân dài mà nghỉ phách ở câu cuối. 
* Yêu cầu học sinh thực hành.
-Lần 1 bắt nhịp,đánh nhịp cho HS hát.
-Gọi cac nhóm biểu diễn trước lớp.
* Cho hát cá nhân.
-Cho hát trước lớp.
-Dặn hát cho thuộc.
* Lắng nghe.
-Quan sát lắng nghe.
*Đọc theo từng câu
Cả lớp đọc lại lần 2
* Học hát từng câu
- Học câu 1,chuyển sang câu 2.
- Hát câu 1 + 2, chuyển sang câu 3, hát câu 1,2,3.Học hát câu 4,câu 4+ câu 5 và hát từ câu 1- câu 5
 hát cả bài 1 lần ,Hát theo 2 dãy.
-Quan sát lắng nghe.
* Hát cả lớp.
-Lần 1 hát theo nhịp của GV
-Lần 2 hát kết hợp gõ phách.
-Lần 3 hát kết hợp gõ tiết tấu.
-Các nhóm khác theo dõi.
* 4 -5 HS vừa hát vừa nhún chân nhịp nhàng.
-1-2 em hát hết cả bài.
------------------------------------------------------
TOáN
Bài: PHéP TRừ TRONG PHạM VI 100
( TRừ KHÔNG NHớ )
I. MụC TIÊU 
HS bước đầu biết đặt tính rồi làm tính trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 100 
 ( dạng 57 – 23 )
Củng cố giải toán có lời văn 
Giáo dục cho học sinh ý thức tự học tập,tích cực tham gia vào học hoạt động học.
II. Đồ DùNG
SGK, bảng phụ, que tính
III. HOạT ĐộNG DạY HọC
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của HS
 1.Bài cũ
3-5’
* GV cho HS lên bảng làm bài
Tính :
 a) 27 + 11 = b) 64 + 5
 33 cm + 14 cm = 
 9 cm + 30 cm =
- Yêu cầu HS nhận xét bài của bạn
- GV nhận xét cho điểm
* HS dưới lớp làm ra nháp
 27 64
+ +
 11	 5
 38 69
 33 cm + 14 cm = 47 cm 
 9 cm + 30 cm = 39cm
- Nhận xét bài bạn làm trên bảng
- Lắng nghe
2/ Bài mới
Hoạt động 1
Giới thiệu cách làm tính trừ không nhớ
8-10’
Luyện tập
Hoạt động 1:
 Bài 1
Làm bảng con
Hoạt động 2:
 Bài 2
Làm phiếu bài tập
Hoạt động 3:
 Bài 3
Làm vở
* GV giới thiệu bài phép trừ không nhớ trong phạm vi 100 9 dạng 57 – 23 )
Trường hợp phép cộng có dạng 35 + 24
* Bước 1: Thao tác trên que tính
HS lấy 57 que tính ( gồm 5 chục và 7 que rời) đặt lên bàn và hỏi: Ta vừa lấy bao nhiêu que tính?
- Cho HS tách 2 bó và 3 que rời và hỏi: Chúng ta vừa tách ra bao nhiêu que?
- Vậy sau khi tách thì còn lại bao nhiêu que? Vì sao em biết?
- Bạn nào nêu được phép trừ đó
Bước 2: hướng dẫn cách đặt tính và làm tính trừ
 57	7 trừ 3 bằng 4 viết 4
+ 
 23	5 trừ 2 bằng 3 viết 3
 34
* Gọi 1 HS nêu bài 1
-Cho học sinh làm bài theo mỗi dãy một phép tính
- Gọi 4 học sinh lên bảng làm
- Hướng dẫn sửa bài
* 1 HS nêu yêu cầu bài 2
- Muốn biết phép tính đúng hay sai, chúng ta phải kiểm 

File đính kèm:

  • docTuan29.doc
Giáo án liên quan