Giáo án Sinh học Lớp 8 - Tiết 2: Cấu tạo cơ thể người - Năm học 2010-2011

I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: Qua bài học này, học sinh phải:

 1.Kiến thức:

- Liệt kê được các cơ quan trong cơ thể người .

-Xác định được vị trí các cơ quan trong cơ thể người ,so sánh với thú .

-Giải thích được vai trò của hệ thần kinh và hệ nội tiết trong sự điều hoà hoạt động các cơ quan

 2.Kĩ năng:

- Quan sát tranh 2.1 ,2.2 phóng to hay mô hình 2.2 để liệt kê được tên và xác định vị trì các cơ quan trong cơ thể người .

-Quan sát sơ đồ ,giải thích mối liên hệ các hệ cơ quan trong cơ thể .

-Hoạt đông nhóm

 3.Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ cơ thể tránh tác động mạnh vào một số cơ quan quan trọng

II.CHUẨN BỊ:

 1.Giáo viên: Tranh 2.1 ,2.2 phóng to ,mô hình người

 -Phiếu kiểm tra ,phiếu học tập ,bảng phụ ,sơ đồ 2.3

 2.Học sinh: Ôn bài 46 ,47 sách sinh học 7 ,bài 1

-Vở bài tập đã kẻ bảng 2

III.TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: Kiểm tra sỉ số :Lớp 8 A : Lớp 8 B:

 1.Kiểm tra bài cũ: (5)

? Trình bày vị trí của con người trong tự nhiên? Vì sao nói con người thuộc lớp thú ?

?Phương pháp học tốt bộ môn cơ thể người và vệ sinh?(quan sát ,mô tả thí nghiệm ).

?Kể tên các hệ cơ quan trong cơ thể của thỏ ?(hệ cơ xương ,hệ tiêu hóa ,hệ bài tiết ,hệ sinh dục ,hệ thần kinh ,hệ hô hấp ,hệ tuần hoàn ).

 2.Giới thiệu bài: (2)

Trong câu tạo hệ cơ quan của thỏ có chứa những hệ cơ quan mà các em vừa nêu ? Vậy con người cũng thuộc lớp thú như thỏ , trong cơ thể con người có những hê cơ quan nào ? Chức năng của chúng ra sao ? Chúng có mối quan hệ với nhau hay không ? Chúng ta cùng nhau nghiên cứu bài học hôm nay .

 3.Hoạt động dạy và học:

 I/CẤU TẠO

 Hoạt động 1: Tìm hiểu các bộ phận của cơ thể,các hệ cơ quan trong cơ thể người

 *Mục tiêu : -Liệt kê các hệ cơ quan trong cơ thể ,các cơ quan trong hệ cơ quan

 -Chức phận các hệ cơ quan

 *Tiến hành :

 

doc4 trang | Chia sẻ: lethuong715 | Lượt xem: 545 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học Lớp 8 - Tiết 2: Cấu tạo cơ thể người - Năm học 2010-2011, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 1 
Tiết : 2
Chương I : KHÁI QUÁT VỀ CƠ THỂ NGƯỜI 
Bài 2: CẤU TẠO CƠ THỂ NGƯỜI
Ngày soạn: 9/08/2010
Ngày dạy : 11/08/2010
I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: Qua bài học này, học sinh phải:
 1.Kiến thức:
- Liệt kê được các cơ quan trong cơ thể người .
-Xác định được vị trí các cơ quan trong cơ thể người ,so sánh với thú .
-Giải thích được vai trò của hệ thần kinh và hệ nội tiết trong sự điều hoà hoạt động các cơ quan
 2.Kĩ năng:
- Quan sát tranh 2.1 ,2.2 phóng to hay mô hình 2.2 để liệt kê được tên và xác định vị trì các cơ quan trong cơ thể người .
-Quan sát sơ đồ ,giải thích mối liên hệ các hệ cơ quan trong cơ thể .
-Hoạt đông nhóm
 3.Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ cơ thể tránh tác động mạnh vào một số cơ quan quan trọng
II.CHUẨN BỊ:
 1.Giáo viên: Tranh 2.1 ,2.2 phóng to ,mô hình người
 -Phiếu kiểm tra ,phiếu học tập ,bảng phụ ,sơ đồ 2.3 
 2.Học sinh: Ôân bài 46 ,47 sách sinh học 7 ,bài 1 
-Vở bài tập đã kẻ bảng 2 
III.TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: Kiểm tra sỉ số :Lớp 8 A : Lớp 8 B: 
 1.Kiểm tra bài cũ: (5’)
? Trình bày vị trí của con người trong tự nhiên? Vì sao nói con người thuộc lớp thú ? 
?Phương pháp học tốt bộ môn cơ thể người và vệ sinh?(quan sát ,mô tả thí nghiệm ).
?Kể tên các hệ cơ quan trong cơ thể của thỏ ?(hệ cơ xương ,hệ tiêu hóa ,hệ bài tiết ,hệ sinh dục ,hệ thần kinh ,hệ hô hấp ,hệ tuần hoàn ).
 2..Giới thiệu bài: (2’) 
Trong câu tạo hệ cơ quan của thỏ có chứa những hệ cơ quan mà các em vừa nêu ? Vậy con người cũng thuộc lớp thú như thỏ , trong cơ thể con người có những hê cơ quan nào ? Chức năng của chúng ra sao ? Chúng có mối quan hệ với nhau hay không ? Chúng ta cùng nhau nghiên cứu bài học hôm nay . 
 3.Hoạt động dạy và học:
 I/CẤU TẠO 
 Hoạt động 1: Tìm hiểu các bộ phận của cơ thể,các hệ cơ quan trong cơ thể người 
 *Mục tiêu : -Liệt kê các hệ cơ quan trong cơ thể ,các cơ quan trong hệ cơ quan 
 -Chức phận các hệ cơ quan 
 *Tiến hành :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Các phần cơ thể :
-Giáo viên cho học sinh quan sát hình 2.1 ,2.2 đối chiếu với hình phóng to trên bảng .GV hướng dẫn quan sát hình 2.1 mặt trước và mặt sau .H2.2 từ trên xuống dưới ,từ ngoài vào trong –>Gọi HS lên nhận biết và tháo lắp mô hình cơ thể người :cho biết tên,xác định vị trí các cơ quan .
-Yêu cầu HS làm bài tập trang 8:
+Cơ thể người gồm có mấy phần ?
Khoang ngực ngăn cách khoang bụng nhờ cơ quan nào ?
+Những cơ quan nào nằm trong khoang ngực? +Những cơ quan nào nằm trong khoang bụng ?
+Ngoài khoang ngực và khoanh bụng cơ thể còn có khoang nào ?(khoang sọ )
 -Gv nhận xét câu trả lời, kết luận. 
-HS quan sát hình theo hướng dẫn của GV 
-HS lên bảng làm theo yêu cầu của GV ,HS khác bổ sung 
à3 phần :đầu ,thân,tay và chân.
àCơ hoành. 
àChứa tim, phổi .
à Chứa dạ dày ,gan ,ruột ,tuỵ thận, bóng đái,và cơ quan sinh sản
-HS ghi bài
 *Kết luận:
 -Cơ thể con người gồm 3 phần : Đầu, thân và chân tay.
 -Cơ hoành chia khoang thân thành 2 khoang : khoang ngực , khoang bụng.
2.Các hệ cơ quan :
-Quan sát H2.2 từ ngoài vào trong ,nêu câu hỏi :
+Cơ thể chúng ta được bao bọc bằng cơ quan nào ?Chức phận chính của cơ quan này là gì ?
+Dưới da là những cơ quan nào ?Tạo thành hệ cơ quan nào ?
+Thế nào gọi là hệ cơ quan ?
-GV cho HS làm bài tập trang 9-bảng 2 ở cột thứ 2: ghi tên các cơ quan có trong thành phần mỗi hệ thời gian thảo luận là 3 phút ( GV chú ý các nhóm thảo luận )
-GV yêu cầ đại diện nhóm trình bày, các nhóm các bổ sung
? Ngoài các hệ cơ quan trên ,trong cơ thể còn có hệ cơ quan nào nữa ?
-GV chốt lại kiến thức.
-GV phát phiếu học tập cho các nhóm :xác định chức phận của từng hệ cơ quan qua tìm hiểu câu trả lời tương ứng trong bảng thời gian là 2 phút
-HS quan sát hinh theo hướng dẫn của GV , trả lời câu hỏi :
àDa, có chức năng bảo vệ cơ thể .
àCơ xương tạo thành hệ vận động .
àGồm nhiều cơ quan tạo thành .
-HS thảo luận thống nhất ý kiến trong vòng 3 phút : 
-Cử đại diện trình bày ,nhóm khác bổ sung 
àHệ sinh dục ,hê nội tiết các giác quan .
-HS sửa chữa nếu cần .
-HS làm việc theo nhóm .
-Cử dại diện nhóm trả lời các nhóm khác nhận xét bổ sung
Tên các hệ cơ quan 
 1.Hệ vận động .
 2.Hệ tiêu hoá .
 3.Hệ tuần hoàn .
 4.Hệ hô hấp .
 5.Hệ bài tiết .
 6.Hệ sinh dục .
 7 . Hệ thần kinh và hệ nội tiết 
Kết quả: 
1 d; 2e, 3f, 4b, 5a, 6c
7g 
Chức năng 
a.Lọc từ máu những chất thừa và có hại cho cơ thể thải ra ngoài. 
b.đưa ôxy vào phổi vá thải khí CO2 ra môi trường ngoài .
c.Có chức năng sinh đẻ ,bảo tồn nòi giống .
d.Giúp cơ thể di chuyển được trong không gian ,thực hiện được các động tác trong lao động .
e.Làm cho thức ăn biến thành những chất dinh dưỡng cho cơ thể và thải chất bã ra ngoài .
f.Vận chuyển các chất dinh dưỡng,ôxy và các hoocmôn đến từng tế bào và các chất thải để đưa ra ngoài cơ thể .
g.Điều khiển ,điều hoà và phối hợp hoạt động của các cơ quan trong cơ thể 
-Em hãy so sánh các hệ cơ quan của con người và thú,em có nhận xét gì ? 
-Gọi một học sinh lên đọc phần thông tin trang 9.Tóm tắt khái quát về các hệ cơ quan và chức năng
-GV yêu cầu HS kết luận 
à giống về cấu tạo , sự sắp xếp , những nét đại cương và chức năng các hệ
-Học sinh đọc phần thông báo.
- Đại diện HS kết luận 
 *Kết luận: 
 -Bảng kiến thức (bảng 2-SGK trang 9)
 - Cơ thể người có cấu tạo và sự sắp xếp các cơ quan và hệ cơ quan giống với động vật thuộc lơpù thú 
 II/SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN:
 Hoạt động 2:Tìm hiểu sự phối hợp hoạt động giữa các cơ quan
 *Mục tiêu: Giải thích vai trò của hệ thần kinh và hệ nội tiết trong sự điều hoà hoạt động các cơ quan bằng sơ đồ trang 9
 *Tiến hành:
Hoạt động cuả giáo viên
Hoạt động của học sinh
-Giáo viên mời một Học sinh đọc to phần đóng khung trang 11 mời một Học sinh khác phân tích xem Học sinh vừa rồi đã làm gì khi cô yêu cầu ,nhờ đâu bạn ấy làm được như thế ?
-GV treo bảng phụ có sơ đồ 2.3 ,cho Học sinh quan sát và phân tích theo hướng dẫn của Giáo viên
àTừ hệ thần kinh tới các cơ quan 
--->:Các hệ cơ quan hoạt động thể hiên mối liên hệ ngược (chú ý mũi tên 1 chiều ,2 chiều )
-Nêu câu hỏi : Mũi tên từ hệ thần kinh và hệ nội tiết tới các hệ cơ quan nói lên điều gì .
-GV giải thích sự đieuà hoà bằng thần kinh và thể dịch theo thông tin bổ sung .
?Tại sao nói cơ thể người là một khối thống nhất ?
? Sự phối hợp thống nhất giữa các cơ quan nhờ hệ cơ quan nào đảm nhận?
-Học sinh đọc phần đóng khung .
àBạn nghe cô gọi đứng dậy cầm sách đọc thông tin cô yêu cầu ,đó là nhờ sự phối hợp hoạt động giữa các cơ quan: tai (nghe) cơ chân co (đứng lên ), cơ tay co( cầm sách ) , (mắt nhìn ), miệng (đọc) sự phối hợp này thực hiện nhờ cơ chế thàn kinh 
-Học sinh quan sát và phân tích :
+Các mũi tên àtừ hệ thần kinh đến các cơ quan thể hiện vai trrò chỉ đạo,điều hoà của hệ thần kinh .
+Các mũi tên --->Sự hoạt động các hệ cơ quan thể hiện mối liên hệ ngược .
+Các hệ cơ quan và hệ thần kinh liên hệ theo 2 chiều duy hệ bài tiết có 1 chiều (nhiệm vụ là thải chất bã )
-Học sinh lắng nhe và ghi nhận kiến thức .
-Học sinh trả lời :
à Cơ thể người là khối thống nhất về cấu tạo, và cùng thực hiện chức năng sống 
à Nhờ hệ thần kinh và thể dịch 
 *Kết luận:
 -Các cơ quan trong cơ thể người là một khối thống nhất ,có sự phối hợp với nhau ,cùng thực hiện chức năng sống
 -Sự phối hợp đó được thực hiện nhờ cơ chế thần kinh và thể dịch.
 Hoạt động 3: (3’) Củng cố và tóm tắt bài.
Hoạt động cuả giáo viên
Hoạt động của học sinh
GV nêu câu hỏi 
-Bằng 1 ví dụ hãy phân tích vai trò của hệ thần kinh trong sự điều hoà hoạt động các hệ cơ quan trong cơ thể ?
-Gọi 1 Học sinh đọc to phần ghi nhớ trang 10/SGK
Học sinh trả lời .
-Khi lao động ,hoạt động thể dục thể thao hay vận động nhanh cơ thể :
+Cơ cồxương chuyển động àchuyển vận cơ thể 
+Hệ tuần hoàn tăng cường hoạt động mang ôxy và chất dinh dưỡng cho cơ xương hoạt động ,biểu hiện tim đập nhanh .
+Hệ hô hấp tăng cường hoạt động để đưa ôxy vào cơ thể và thải cacbonic ra ngoài , thở gấp 
-Học sinh đọc to phần ghi nhớ 
 4.Kiểm tra đánh giá: (3’) Hãy ghép các thông tin cột B tương ứng với cột A 
Cột A
Cột B
Nối
a.Khoang ngực.
b.Khoang bụng.
1.Ruột non 
2.Ruột già 
3.Tim
4.Khoang bụng 
5.Phổi 
6.Dạ dày 
7.Lưỡi
a
b
5.Nhận xét-Dặn dò:( 2’)
 -Ý thức học tập ,phân công trong nhóm .
 -Học bài trả lời 2 câu hỏi trong sách giáo khoa.
 -Chuẩn bị bài :Tế bào .Tìm hiểu:
 +Các thành phần của tế bào?
 +Cấu tạo và chức năng của từng thành phần.
 +Mối quan hệ giữa 3 thành phần tế bào về chức năng.
 +Giải thích : tế bào là đơn vị cấu tạo và là chức năng của cơ thể.
 -Kẻ bảng 3.2 trang 12.
 -Xem lại bài tế bào thực vật. 

File đính kèm:

  • doctiet 2 MH.doc