Giáo án Sinh học Lớp 7 - Tiết 30: Đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp - Năm học 2010-2011

I. Mục Tiêu:

1.Kiến thức : Học xong hs sẽ:

 - Trình bày được đặc điểm chung của ngành chân khớp: Bộ xương ngoài; chân phân đốt khớp động; sinh trưởng qua lột xác

 - Giải thích được sự đa dạng của ngành chân khớp

 - Nêu được vai trò thực tiễn của chân khớp

2.Kĩ năng : - Rèn kĩ năng phân tích tranh

 - Rèn kĩ năng hoạt động nhóm

3.Thái độ : - Có ý thức bảo vệ các loài động vật có ích

II. Chuẩn Bị :

1.Giáo viên : - Tranh phóng to các hình trong bài

2.Học sinh : - Kẻ sẵn bảng 1,2,3 SGK trang 96, 97 vào vở bài tập

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Kiểm tra bài cũ: Ngành chân khớp gồm những lớp nào?. Nêu đặc điểm chung để nhận biết sâu bọ?

2. Bài mới: Các đại diện của ngành chân khớp gặp ở khắp nơi trên hành tinh :Dưới nước , trên cạn, ao, hồ, sông hay biển khơi , ở trong lòng đất hay trên không trung , ở sa mạc hay vùng cực. Chúng sống tự do hay kí sinh .Chân khớp tuy rất đa dạng nhưng chúng đều mang những đặc điểm chung nhất của toàn ngành và có vai trò nhất định đối với đời sống con người .

3.Phát triển bài :

Hoạt động 1: ĐẶC ĐIỂM CHUNG

Mục tiêu : Thông qua hình vẽ và đặc điểm các đại diện ngành chân khớp rút ra được đặc điểm chung của ngành .

Tiến hành :

 

doc2 trang | Chia sẻ: lethuong715 | Lượt xem: 358 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học Lớp 7 - Tiết 30: Đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp - Năm học 2010-2011, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN: 15
 Ngày soạn : 14/11/2010
TIẾT : 30
 Ngày giảng: 17/11/2010
Bài 29 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP
I. Mục Tiêu:
1.Kiến thức : Học xong hs sẽ:
 	- Trình bày được đặc điểm chung của ngành chân khớp: Bộ xương ngoài; chân phân đốt khớp động; sinh trưởng qua lột xác
	- Giải thích được sự đa dạng của ngành chân khớp 
	- Nêu được vai trò thực tiễn của chân khớp
2.Kĩ năng : - Rèn kĩ năng phân tích tranh 
	- Rèn kĩ năng hoạt động nhóm 
3.Thái độ : - Có ý thức bảo vệ các loài động vật có ích 
II. Chuẩn Bị :
1.Giáo viên : - Tranh phóng to các hình trong bài
2.Học sinh : - Kẻ sẵn bảng 1,2,3 SGK trang 96, 97 vào vở bài tập 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Kiểm tra bài cũ: Ngành chân khớp gồm những lớp nào?. Nêu đặc điểm chung để nhận biết sâu bọ?
2. Bài mới: Các đại diện của ngành chân khớp gặp ở khắp nơi trên hành tinh :Dưới nước , trên cạn, ao, hồ, sông hay biển khơi , ở trong lòng đất hay trên không trung , ở sa mạc hay vùng cực. Chúng sống tự do hay kí sinh .Chân khớp tuy rất đa dạng nhưng chúng đều mang những đặc điểm chung nhất của toàn ngành và có vai trò nhất định đối với đời sống con người .
3.Phát triển bài :
Hoạt động 1: ĐẶC ĐIỂM CHUNG
Mục tiêu : Thông qua hình vẽ và đặc điểm các đại diện ngành chân khớp rút ra được đặc điểm chung của ngành .
Tiến hành :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
-GV yêucầu HS quan sát hình 29 từ 1 đến 6 SGK Đọc kĩ các đặc điểm dưới hình lựa chọn đặc điểm chung của ngành chân khớp 
-GV chốt lại bằng đáp án đúng 
-HS làm việc độc lập với SGK
-Thảo luận nhóm Đánh dấu vào ô trống những đặc điểm lựa chọn 
-Đại diện nhóm phát biểu các nhóm khác nhận xét bổ sung .
Tiểu kết 1: 1/ Đặc điểm chung :
- Có vỏ kitin che chở bên ngoài và làm chỗ bám cho cơ .
- Phần phụ phân đốt các đốt khớp động với nhau 
- Sự phát triển và tăng trưởng gắn liền với sự lột xác .
Hoạt động 2 : SỰ ĐA DẠNG Ở CHÂN KHỚP 
Mục tiêu :Tìm hiểu sự đa dạng cấu tạo môi trường sống và tập tính của sâu bọ 
Tiến hành :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Đa dạng về cấu tạo và môi trường sống 
-GV yêu cầu HS hoàn thành bảng 1 trang 96 
-GV kẻ bảng gọi HS lên thực hiện hoàn thành bảng .
-GV chốt lại bằng bảng kiến thức chuẩn 
-HS vận dụng kiến thức trong ngành để đánh dấu và điền bảng 1 
-Một vài HS lên điền bảng lớp nhận xét bổ sung .
Tên đại diện 
Môi trường sống 
Các phần cơ thể 
Râu 
Số đôi chân ngực 
Cánh 
Nước 
Nơi ẩm 
Cạn 
Số lượng
Không 
Không 
Có 
Giáp xác
x
2
2đôi
5
x
Hình nhện 
x
2
x
4
x
Sâu bọ 
x
3
1đôi
3
x
- GV cho HS thảo luận hoàn thành bảng 2 trang 97 . GV kẻ nhanh bảng 2 và gọi HS lên điền bảng 
- GV chốt lại kiến thức đúng 
+Vì sao chân khớp đa dạng về tập tính ?
-HS thảo luận hoàn thành bảng 2 
Lưu ý :Một đại diện có thể có nhiều tập tính .
-Một vài HS hoàn thành bảng các HS khác nhận xét bổ sung 
 Tiểu kết 2:II/ SỰ ĐA DẠNG Ở CHÂN KHỚP
- Nhờ sự thích nghi với điều kiện sống và môi trường khác nhau mà chân khớp rất đa dạng về cấu tạo môi trường sống và tập tính .
Hoạt động 3: VAI TRÒ THỰC TIỄN 
Mục tiêu :Tìm hiểu những ích lợi và tác hại của ngành chân khớp
Tiến hành:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- GV yêu cầu HS :dựa vào kiến thức đã học liên hệ thực tế để hoàn thành bảng 3 trang 97 SGK
- GV tiếp tục cho HS thảo luận 
+ Nêu vai trò của chân khớp đối với tự nhiên và đời sống con người ?
- GV chốt lại kiến thức đúng.
- HS dựa vào kiến thức của ngành và hiểu biết của bản thân lựa chọn những đại diện có ở dịa phương điền vào bảng 3 .
- Một vài HS báo cáo kết quả 
- HS thảo luận nhóm nêu được lợi ích và tác hại của chân khớp 
Tiểu kết 3: III/ VAI TRÒ THỰC TIỄN 
- Ích lợi :+ Cung c ấp thực phẩm cho con người. Làm thức ăn của động vật khác 
 + Làm thuốc chữa bệnh. Thụ phấn cho cây trồng . Làm sạch môi trường 
- Tác hại : Làm hại cây trồng, làm hại cho nông nghiệp, hại đồ gỗ tàu thuyền, là vật trung gian truyền bệnh.
4. Kiểm tra đánh giá: a. Đặc điểm nào giúp chân khớp phân bố rộng rãi ?
	 b. Đặc điểm đặc trưng để nhận biết chân khớp ?
	 c. Lớp nào trong ngành chân khớp có giá trị thực phẩm lớn nhất ?
5. Dặn dò : - Học bài trả lời câu hỏi trong SGK - Ôn tập toàn bộ động vật không xương sống 
	 - Kẻ bảng 1,2,3 bài 30 vào vỏ bài tập .
* Rút kinh nghiệm: 

File đính kèm:

  • doctuan 15 tiet 30.doc