Giáo án Sinh học 8 - Tuần 2, tiết 3

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Học xong bài này HS phải:

 1. Kiến thức:

- Mô tả được thành phần cấu tạo của tế bào phù hợp với chức năng của chúng.

- Xác định rõ tế bào là đơn vị cấu tạo và đơn vị chức năng của cơ thể

2. Kĩ năng: Hình thành kĩ năng quan sát tranh, hình, mô hìnhvà kĩ năng hoạt động nhóm

3.Thái độ: Giáo dục ý thức học tập yêu thích bộ môn

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC:

1. Chuẩn bị của giáo viên: - Tranh vẽ tế bào động vật

2. Chuẩn bị của học sinh: Ôn lại tế bào động vật

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn địnhlớp: 8A1 .

2. Kiểm tra bài cũ: GV hỏi

 

doc2 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 4340 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học 8 - Tuần 2, tiết 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 2	 Ngày soạn 22/08/2014
Tiết 3	 Ngày dạy 25/08/2014
Bài 3: TẾ BÀO
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Học xong bài này HS phải:
 1. Kiến thức:
- Mô tả được thành phần cấu tạo của tế bào phù hợp với chức năng của chúng.
- Xác định rõ tế bào là đơn vị cấu tạo và đơn vị chức năng của cơ thể 
2. Kĩ năng: Hình thành kĩ năng quan sát tranh, hình, mô hìnhvà kĩ năng hoạt động nhóm 
3.Thái độ: Giáo dục ý thức học tập yêu thích bộ môn
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC:
1. Chuẩn bị của giáo viên: - Tranh vẽ tế bào động vật 
2. Chuẩn bị của học sinh: Ôn lại tế bào động vật 
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn địnhlớp: 8A1………………………………………………….
2. Kiểm tra bài cũ: GV hỏi
- Cơ thể người gồm mấy phần là những phần nào?
- Hãy phân tích vai trò của hệ thần kinh trong sự điều hoà hoạt động bằng một ví du? 
3. Bài mới:
* Mở bài: Cơ thể dù đơn giản hay phức tạp đều được cấu tạo từ đơn vị nhỏ nhất là tế bào. Vậy TB có cấu tạo như thế nào bài hôm nay sẽ trả lời được câu hỏi đó.
Họat động 1: CẤU TẠO TẾ BÀO
HỌAT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HỌAT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
- GV hướng dẫn HS quan sát tranh và đọc chú thích hình 3.1 SGK: Cấu tạo tế bào 
+ Tế bào gồm mấy phần ?
+ Màng sinh chất có gì đặc biệt ? 
+ Chất tế bào gồm những bộ phận nào ?
+ Nhân gồm các bộ phận nào ?
- GV gọi đại diện các nhóm trình bày đáp án 
- Treo tranh câm yêu cầu HS gắn tên các thành phần tế bào 
- HS quan sát hình đọc chú thích tìm hiểu cấu tạo tế bào, trả lời câu hỏi: 
+ Gồm 3 phần: Màng, chất tế bào và nhân 
+ Màng sinh chất cho các chất đi qua một cách có chọn lọc 
+ Chất tế bào gồm :Lưới nội chất , ribozom, ti thể, trung thể, bộ máy gongi…
+ Nhân gồm :Nhiễm sắc thể và nhân con 
- Đại diện nhóm trình bày nhóm khác bổ sung 
- Đại diện các nhóm lên gắn tên các thành phần cấu tạo của tế bào nhóm khác bổ sung 
* Tiểu kết: Tế bào gồm 3 phần: - Màng 
 - Tế bào chất: Gồm các bào quan 
 - Nhân: Nhiễm sắc thể và nhân con 
Họat động 2 :CHỨC NĂNG CÁC BỘ PHẬN TRONG TẾ BÀO
HỌAT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HỌAT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu thông tin SGK trả lời câu hỏi :
+ Màng sinh chất có vai trò gì ?
+ Lưới nội chất có vai trò gì trong họat động sống của tế bào ?
+ Năng lượng cần cho các họat động lấy từ đâu ?
+ Tại sao nói nhân là trung tâm của tế bào?
+ Hãy giải thích mối quan hệ thống nhất về chức năng của màng sinh chất chất tế bào và nhân tế bào ?
- GV nhấn mạnh: Như vậy các bào quan trong tế bào có sự phối hợp họat động để tế bào thực hiên chức năng sống .
+ Tại sao nói tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể ?
- GV chốt lại đáp án
- HS tìm hiêu thông tin SGK tìm câu trả lời 
+ Yêu cầu nêu được như bảng 3.1 SGK 
+ Vì nhân điều khiển mọi hoạt động
+ Màng sinh chất thực hiện trao đổi chất để tổng hợp nên những chất riêng của tế bào. Sự phân giải vật chất để tạo năng lượng cần cho mọi họat động sống của tế bào được thực hiện nhờ ti thể .Nhiễm sắc thể trong nhân qui định đặc điểm cấu trúc protein được tổng hợp trong tế bào ở ribozom. 
+ Cơ thể có 4 đặc trưng cơ bản là trao đổi chất, sinh trưởng, sinh sản, di truyền đều được tiến hành ở tế bào 
*Tiểu kết: - Màng sinh chất: Giúp tế bào thực hiện trao đổi chất 
 - Chất tế bào: Thực hiện các họat động sống của tế bào 
 - Nhân: Điều khiển mọi họat động sống của tế bào 
Họat động 3: THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO
HỌAT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HỌAT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu thông tin SGK 
+ Cho biết thành phần hóa học của tế bào ?
- HS đọc thông tin trang 12 SGK 
- HS tiếp nhận thông tin mới
+ Gồm có chất vô cơ và chất hữu cơ 
+ Các chất hóa học có trong tự nhiên 
*Tiểu kết: Tế bào gồm hỗn hợp nhiều chất vô cơ và hữu cơ 
Họat động 4: HỌAT ĐỘNG SỐNG CỦA TẾ BÀO
HỌAT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HỌAT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu sơ đồ 3.2 SGK trả lời câu hỏi :
+ Cơ thể lấy thức ăn từ đâu?
+ Thức ăn được biến đổi và chuyển hóa như thế nào trong cơ thể?
+ Cơ thể lớn lên được là do đâu?
+ Giữa tế bào và cơ thể có mối quan hệ như thế nào?
+ Lấy ví dụ để thấy mối quan hệ giữa chức năng của tế bào với cơ thể và môi trường?
- HS ngiên cứu sơ đồ hình 3.2 trang 12 SGK trao đổi nhóm trả lời câu hỏi 
- Yêu cầu: Họat động sống của cơ thể có ở tế bào 
- Đại diện nhóm trình bày nhóm khác bổ sung 
*Tiểu kết: Trao đổi chất, lớn lên, phân chia, cảm ứng
VI. CŨNG CỐ – DẶN DÒ:
1. Củng cố:- HS đọc kết luận trong SGK 
- Sắp xếp các bào quan tương ứng với các chức năng cho phù hợp 
Chức năng 
Bào quan 
Ghép cột
1.Nơi tổng hợp protein 
2.Vận chuyển các chất trong tế bào 
3.Tham gia họat động hô hấp giải phóng năng lượng 
4.Cấu trúc qui định sự hình thành protein 
5.Thu nhận , tích trữ , phân phối sản phẩm trong họat động sống của tế bào 
a.Lưới nội chất 	
b.Ti thể
c.Ribozom
d.Bộ máy gonghi 
e.Nhiễm sắc thể 
2. Dặn dò:- Học bài trả lời câu hỏi 2SGK .Đọc mục‘’em có biết‘. Ôn tập phần mô ở thực vật 
*Rút kinh nghiệm:

File đính kèm:

  • docSinh 8 - Tiet 3.doc
Giáo án liên quan