Giáo án Sinh học 10 - Bài 4: Carbohydrate, lipid và protein

-Trình bày được cấu trúc, vai trò của carbohydrate, lipid và protein.

-Nêu được một vài loại protein trong tế bào người và cho biết chức năng của chúng.

-Khái quát được nội dung cơ bản của bài.

-Xây dựng được mối liên hệ giữa các khái niệm cũ và mới.

-Áp dụng những điều được học và trong cuộc sống.

 

doc2 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 2834 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học 10 - Bài 4: Carbohydrate, lipid và protein, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 / / 20 
Tiết thứ: 4
Bài 4: CARBOHYDRATE, LIPID VÀ PROTEIN
Carbohydrate, lipid and protein
I.Mục tiêu:
 Trước, trong và sau khi học xong bài này, học sinh phải:
THỜI ĐIỂM
TRƯỚC
TRONG
SAU
1.Kiến thức
-Sau khi học xong bài trước.
-Hiểu được những khái niệm, những nội dung mới.
-Trình bày được cấu trúc, vai trò của carbohydrate, lipid và protein.
-Nêu được một vài loại protein trong tế bào người và cho biết chức năng của chúng.
2.Kỹ năng
-Nghiên cứu, xử lý tài liệu độc lập.
-Truy vấn bạn bè những điều chưa hiểu.
-Xử lý tài liệu theo sự định hướng của giáo viên.
-Năng lực làm việc theo nhóm.
-Truy vấn giáo viên những điều chưa hiểu.
-Khái quát được nội dung cơ bản của bài. 
-Xây dựng được mối liên hệ giữa các khái niệm cũ và mới.
3.Thái độ
-Góp phần hình thành, củng cố năng lực tự học tập suốt đời.
-Hứng thú với những nội dung kiến thức mới và một số vận dụng của nội dung đó trong cuộc sống.
-Áp dụng những điều được học và trong cuộc sống.
II.Kiến thức trọng tâm, khái niệm mới:
-Kiến thức trọng tâm: Lipid, carbohydrate, protein.
-Khái niệm mới: Lipid, carbohydrate, protein
III.Phương pháp, phương tiện tổ chức dạy học chính:
 1.Phương pháp:
 Hỏi đáp- tìm tòi bộ phận.
 2.Phương tiện:
- Tranh vẽ phóng to hình SGK
IV.Tiến trình tổ chức học bài mới:
 1.Kiểm tra bài cũ:
Câu hỏi: - Nêu công thức cấu tạo của nước từ đó quyết định tính chất, vai trò của nước với cơ thể sống?
 2.Tổ chức học bài mới:
 GV (Đặt vấn đề): Cơ thể được cấu tạo chủ yếu từ các loại phân tử hữu cơ chính nào?
TG
HOẠT ĐỘNG THẦY - TRÒ
NỘI DUNG
GV: Carbohyrate có đặc điểm cấu trúc như thế nào?
GV: Có các loại carbohydrate nào?
GV: Carbohyrate có chức năng gì?
GV: Lipid có đặc điểm gì?
GV: Nếu mộ số loại lipid chính và đặc điểm của mỗi loại?
GV: Nêu cấu tạo của protein? Nó đặc điểm gì?
GV: Trình bày đặc điểm các bậc cấu trúc protein?
I. CARBONHYDRATE
1. Đặc điểm chung:
- Chứa 3 loại nguyên tố C, H, O
- Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.
2. Cấu trúc:
-Đường đơn: Glucose, fructose, galactose
-Đường đôi: Glucose + Fructose = Sucrose
 Glucose + Galactose = Lactose
-Đường đa: Glicogen, tinh bột, cellulose, chitin.
3. Vai trò:
- Vai trò cấu trúc: Cấu tạo nên tế bào và các bộ phân cơ thể.
- Vai trò chức năng: Nguồn năng lượng dự trữ, cung cấp cho tế bào và cơ thể.
II.LIPID
1.Đặc điểm chung:
-Kỵ nước.
-Không cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.
-Có thành phần hoá học đa dạng.
2.Một số loại lipid chính:
a.Mỡ
b.Phospholipid
c.Steroid
d.Sắc tố và vitamine
III.PROTEIN
1.Đặc điểm chung:
 Có đơn phân là acid amine. Mỗi acid amine gồm 3 thành phần gốc R, nhóm amine và nhóm carboxyl.
2.Cấu trúc:
- Bậc 1
- Bậc 2: Gồm 2 loại xoắn beta và anpha
- Bậc 3
- Bậc 4: Gồm nhiều chuỗi polypeptide cuộn xoắn, liên kết với nhau.
 3.Củng cố, kiểm tra đánh giá:
- Phân biệt lipid, carbohydrate và protein?
 4.BTVN:
-Hydrophobic tails inside: Đuôi kị nước
Hydrophilic heads outside: Đầu nưa nước
V.Rút kinh nghiệm:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ngày … tháng … năm 200…
Tổ trưởng:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

File đính kèm:

  • doc10-4-Lesson 4 & 5-Carbohydrate, lipid and protein.doc
Giáo án liên quan