Giáo án Sinh học 10 - Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống

1. Nêu các cấp độ tổ chức của thế giới sống? Mối quan hệ giữa các cấp dộ tổ chức sống?

2. Trong các cấp độ tổ chức sống, cấp độ tổ chức sống nào cơ bản nhất? Tại sao?

GV:Trong chương trình sinh học THPT chúng ta đề cập tới những nội dung sau:

 (Giáo viên nêu sơ qua các phần học trong chương trình sinh học THPT)

GV: Những dấu hiệu nào để phân biệt vật sống với vật không sống ? Cho VD ?

Phần một: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG

Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống

 

doc2 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 2093 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học 10 - Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 1: CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG
(Levels of organization)
1. Nêu các cấp độ tổ chức của thế giới sống? Mối quan hệ giữa các cấp dộ tổ chức sống?
2. Trong các cấp độ tổ chức sống, cấp độ tổ chức sống nào cơ bản nhất? Tại sao?
GV:Trong chương trình sinh học THPT chúng ta đề cập tới những nội dung sau:
 (Giáo viên nêu sơ qua các phần học trong chương trình sinh học THPT)
GV: Những dấu hiệu nào để phân biệt vật sống với vật không sống ? Cho VD ?
Phần một: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG
Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống
II. ĐẶC ĐIỂM CHUNG	
Đặc điểm 
Bản chất
Ý nghĩa
VD
1.Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc
2.Là hệ thống mở, tự điều chỉnh
3.Liên tục tiến hoá
III. Ý NGHĨA KHOA HỌC:
Nghiên cứu các đặc điểm của cơ thể sống, đó là khả năng duy trì và thực hiện các chức năng của cơ thể.
-Sinh vật đơn bào: Nghiên cứu từ mức độ tế bào trở xuống.
-Sinh vật đa bào: Nghiên cứu tất cả các cấp độ.
 3. Củng cố:
Nghiên cứu trả lời câu hỏi trắc nghiệm 4 trang 9 SGK ?
 4. BTVN:
- Soạn bài.
- Học bài trả lời câu hỏi cưôi bài	
V. Rút kinh nghiệm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

File đính kèm:

  • doc10-1-Lesson 1- Levels of organization - Copy.doc
Giáo án liên quan