Giáo án Ngữ văn 9 - Tiết 12

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

1. Mục tiêu chung

 - Nhận biết được tầm quan trọng của vấn đê quyền sống, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em và trách nhiệm của cộng đồng quốc tế về vấn đề này.

 - Hiểu được đặc điểm hình thức của văn bản.

 - Có ý thức về quyền và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện quyền được bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

2.Trọng tâm kiến thức, kĩ năng

a.Kiến thức

- Thực trạng cuộc sống trẻ em hiện nay, những thách thức, cơ hội và nhiệm vụ của chúng ta.

- Những thể hiện của quan điểmvề vấn đề quyền sống, quyền được bảo v ệ và phát triển của trẻ em ở Việt Nam.

b. Kĩ năng

- Nâng cao một bước kĩ năng đọc- hiểu một văn bản nhật dụng.

- Học tập phương pháp tìm hiểu, phân tích trong tạo lập văn bản nhật dụng.

- Tìm hiểu và biết được quan điểm của Đảng và nhà nước ta về vấn đề được nêu trong văn bản.

 

doc4 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1350 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ngữ văn 9 - Tiết 12, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 09/ 9/ 2013
Ngày giảng: 11/ 9/ 2013
Bài 3
Tiết 12. Văn bản: tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ Và phát triển của trẻ em
( tiếp theo)
I. mục tiêu cần đạt
1. Mục tiêu chung
	- Nhận biết được tầm quan trọng của vấn đê quyền sống, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em và trách nhiệm của cộng đồng quốc tế về vấn đề này.
	- Hiểu được đặc điểm hình thức của văn bản.
	- Có ý thức về quyền và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện quyền được bảo vệ và chăm sóc trẻ em.
2.Trọng tâm kiến thức, kĩ năng
a.Kiến thức
- Thực trạng cuộc sống trẻ em hiện nay, những thách thức, cơ hội và nhiệm vụ của chúng ta.
- Những thể hiện của quan điểmvề vấn đề quyền sống, quyền được bảo v ệ và phát triển của trẻ em ở Việt Nam.
b. Kĩ năng
- Nâng cao một bước kĩ năng đọc- hiểu một văn bản nhật dụng.
- Học tập phương pháp tìm hiểu, phân tích trong tạo lập văn bản nhật dụng.
- Tìm hiểu và biết được quan điểm của Đảng và nhà nước ta về vấn đề được nêu trong văn bản.
II. Kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài
1. Kĩ năng tư duy sáng tạo
2. Kĩ năng giao tiếp
3. Kĩ năng tự nhận thức
4. Kĩ năng giải quyết vấn đề
5. Kĩ năng lắng nghe tích cực
III. Chuẩn bị
1. Giáo viên: 
 2. Học sinh: Trả lời các câu hỏi sgk
IV. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học
 Đọc sáng tạo( giao nhiệm vụ); Phân tích và bình giảng, nêu vấn đề, thảo luận nhóm ( đặt câu hỏi, động não, chia nhóm)
V. Các bước lên lớp
1. ổn định lớp( 1’) 
2. Kiểm tra ( 5’)
H. Em có nhận xét gì về cách lập luận của tác giả ở phần 1 và cho biết nội dung của phần đó?
Trả lời
 Cách trình bày ngắn gọn nhưng nó đã nêu lên khá đầy đủ, cụ thể tình trạng bị rơi vào hiểm họa, cuộc sống khổ cực về nhiều mặt của em trên thế giới hiện nay.
3.Tiến trình tổ chức các hoạt động
HĐ 1. Khởi động (1’)
GV khái quát lại tiết 1 và chuyển vào bài mới.
Hoạt động của thầy và trò 
T/g
Nội dung
HĐ 2. HDHS tìm hiểu văn bản
* Mục tiêu
- Thực trạng cuộc sống trẻ em hiện naycơ hội và nhiệm vụ của chúng ta.
- Những thể hiện của quan điểm về vấn đề quyền sống, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em ở Việt Nam.
* Cách tiến hành
- GV cho hs đọc lại hai phần còn lại của văn bản.
H*.Em hãy tóm tắt lại những điều kiện thuận lợi cơ bản để cộng đồng quốc tế hiện nay có thể đẩy mạnh việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em?
 HS trả lời → GV chốt nội dung
- Sự liên kết lại của các quốc gia cùng ý thức cao của cộng đồng quốc tế.
- Đã có công ước về quyền trẻ em làm cơ sở.
- Sự hợp tác và đoàn kết quốc tế ngày càng cao và có hiệu qủa trên nhiều lĩnh vực: Giải trừ quân bị để chuyển sang mục tiêu kinh tế, tăng cường phúc lợi xã hội.
H. Em hãy trình bày suy nghĩ của mình về điều kiện đất nước ta hiện nay đối với quyền bảo vệ và chăm sóc trẻ em?
- GV cho hS thảo luận nhóm( 7’)
- HS thảo luận →các nhóm trình bày 
- GV nhận xét→ bổ sung.
+Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước
+Nhận thức và tham gia của nhiều tổ chức xã hội.
+ý thức của toàn dân về việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em.
→ GV liên hệ với học sinh về tình hình thực tế ở địa phương.Trên cơ sở tình trạng thực tế cuộc sống trẻ em trên thế giới hiện nay.
H*.Em có nhận xét gì về cách trình bày của phần này và tác dụng?
H. Bản tuyên bố đã nêu lên nhiệm vụ cụ thể như thế nào?
- Tăng cường sức khỏe và chế độ dinh dưỡng cho trẻ em.
- Phát triểm giáo dục cho trẻ em, đối tượng được quan tâm hàng đầu là trẻ em khuyết tật , trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt…
- Đảm bảo các quyền bình đẳng cho trẻ em nam, nữ.
- Khuyến khích cho các em tham gia các hoạt động xã hội.
- Bảo đảm sự tăng trưởng kinh tế.
- Bảo vệ bà mẹ trẻ em và vấn đề dân số kế hoạch hóa gia đình.
H*. Em có nhận xét gì về lời văn, cách lập luận của tác giả ở phần này? Và tác dụng?
H. Trình bày những nhận thức về tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ và chăm sóc trẻ em,về sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề này?
- Bảo vệ chăm sóc trẻ em là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của từng quốc gia và của cộng đồng quốc tế vì đây là vấn đề trực tiếp liên quan đến vấn đề của mỗi quốc gia.
- Chính sách của mỗi quốc gia về vấn đề này…
H. Để xứng đáng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các tổ chức xã hội bản thân em có suy nghĩ và tự nhận thấy mình phải làm gì?
HĐ3. HDHS rút ra ghi nhớ 
* Mục tiêu
- Hiểu và trình bày được nội dung và nghệ thuật của văn bản.
- Hiểu được ý nghĩa của văn bản
* Cách tiến hành
H. Qua tìm hiểu văn bản em có suy nghĩ gì nội dung và nghệ thuật của văn bản?
- 1HS đọc ghi nhớ
H. Hãy nêu ý nghĩa của văn bản?
Nhận thức đúng đắn và hành động phải làm gì vì quyền sống, quyền được bảo vệ…
HĐ4. Luyện tập
* Mục tiêu
 Phát biểu ý kiến của em về sự chăm sóc của chính quyền và các tổ chức xã hội ở địa phương 
* Cách tiến hành
- GV hướng dẫn học sinh phát biểu theo những suy nghĩ của bản thân
- HS trình bày→ HS nhận xét
- GV bổ sung.
I. Đọc và thảo luận chú thích
II. Bố cục
III.Tìm hiểu văn bản ( tiếp)
1.Sự thách thức
2. Những cơ hội
 Bằng việc sử dụng phương pháp nêu số liệu và đưa ra các phân tích khoa học tác giả cho thấy trẻ em có quyền sống và quyền được bảo vệ và phát triển. Những thuận lợi lớn để cải thiện tình hình, bảo đảm quyền của trẻ em.
3. Nhiệm vụ.
 Lời văn dứt khoát, mạch lạc, rõ ràng khẳng định và cam kết thực hiện nhiệm vụ có tính toàn diện về sự sống còn, phát triểm của trẻ em.
IV. Ghi nhớ(sgk)
- NT.
- ND.
V. Luyện tập.
 Phát biểu ý kiến của em về sự chăm sóc của chính quyền và các tổ chức xã hội ở địa phương em?
4. Củng cố(1’)
 GV hệ thống lại bài theo nội dung học trên lớp
5. Huớng dẫn học tập( 1’)
 - Về nhà học bài theo nội dung đã ghi trên lớp.
 - Chuẩn bị bài: Các phương châm hội thoại ( tiếp theo)
 * Yêu cầu : đọc và trả lời các câu hỏi sgk

File đính kèm:

  • doctiet12.doc