Giáo án Ngữ văn 7 - Tiết 126

I/.Mức độ cần đạt:

Hệ thống hóa kiến thức đó học về cỏc dấu cõu, cỏc kiểu cõu đơn.

II/. Trọng tâm kiến thức kĩ năng

1Kiến thức :

Các dấu câu .Các kiểu câu đơn .

2Kĩ năng :

 Lập sơ đồ hệ thống húa kiến thức

III-Chuẩn bị của thầy trò.

-Thày: SGK . + SGV + giỏo ỏn. sơ đồ các kiểu câu, dấu câu

-Trũ: SGK+ Vở ghi.

 

doc3 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1554 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ngữ văn 7 - Tiết 126, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 
Ngày dạy: 
Lớp:7C3
Tiết126: ễN TẬP TIẾNG VIỆT
I/.Mức độ cần đạt:
Hệ thống húa kiến thức đó học về cỏc dấu cõu, cỏc kiểu cõu đơn.
II/. Trọng tâm kiến thức kĩ năng
1Kiến thức :
Cỏc dấu cõu .Cỏc kiểu cõu đơn .
2Kĩ năng :
 Lập sơ đồ hệ thống húa kiến thức
III-Chuẩn bị của thầy trò. 
-Thày: SGK . + SGV + giỏo ỏn. sơ đồ cỏc kiểu cõu, dấu cõu
-Trũ: SGK+ Vở ghi.
IV . Tiến trỡnh lờn lớp 
 Bước 1. Ổn định lớp : 1 phỳt 
Bước 2. Kiểm tra bài cũ :5p 
? Cho biết cụng dụng của dấu gạch ngang? Cho VD. Cỏch phõn biệt dấu gạch nối và dấu gạch ngang.
Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới
 -Phương phỏp: thuyết trỡnh
 -Thời gian: 1p
GV nờu mục tiờu của tiết học 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trũ
KT cần đạt
Ghi chỳ
Hoạt động1
? Cỏc kiểu cõu đơn được phõn loại theo những phương diện nào?
- Theo MĐ núi
- Theo cấu tạo
I- Cỏc kiểu cõu đơn
 1. Phõn loại theo mục đớch núi
? Phõn loại theo mục đớch núi cú cỏc kiểu cõu nào?- Nghi vấn
- Trần thuật
- Cầu khiến
- Cảm thỏn
? Cõu nghi vấn dựng để làm gỡ?
 a) Cõu nghi vấn
- Cụng dụng: dựng để hỏi
? Cõu nghi vấn thường chứa những từ nào? Cần chỳ ý điều gỡ khi viết?- -Cỏc từ nghi vấn: Ai, bao giờ, ở đõu, bằng cỏch nào, để làm gỡ...
? Cho VD về cõu nghi vấn.
- VD: Lớp 7C3 cú bao nhiờu học sinh
? Cõu trần thuật cú cụng dụng gỡ? Cho VD
 b) Cõu trần thuật
- Cụng dụng: nờu 1 nhận định cú thể đỏnh giỏ theo 1 tiờu chuẩn đỳng hay sai.
- VD: Lớp 7C3 cú 35 học sinh.
? Cõu trần thuật cần chỳ ý điều gỡ khi viết?
- Dấu chấm ở cuối cõu
? Cõu cầu khiến dựng để làm gỡ? 
 c) Cõu cầu khiến
- Cụng dụng: dựng để đề nghị, yờu cầu
? Cõu cầu khiến thường chứa những từ nào? Cho VD.
- Từ cú ý nghĩa cầu khiến: hóy, đừng, chớ, nờn...
- VD: Đừng mất trật tự trong giờ tự học.
? Khi núi và viết chỳng ta cần chỳ ý điều gỡ ?
- Núi: nhấn giọng vào từ ngữ thể hiện ý cầu khiến
- Viết: Dấu (!) ở cuối cõu
? Cho bết cụng dụng của của cõu cảm thỏn.
 d) Cõu cảm thỏn
- Cụng dụng: dựng để bộc lộ cảm xỳc
? Cõu cảm thỏn thường chứa những từ nào?
- Cỏc từ bộc lộ cảm xỳc: eo ụi, ụi, trời ơi...
? Khi núi và viết cõu cảm thỏn chỳng ta cần chỳ ý điều gỡ? Cho VD.
- Núi: nhấn giọng vào từ ngữ thể hiện cảm xỳc
- Viết: dấu (!) cuối cõu
- VD: Eo ụi! Phũng này bẩn quỏ!
? Theo cấu tạo cú những kiểu cõu nào?
 2. Phõn loại theo cấu tạo
 a) Cõu bỡnh thường 
- Cấu tạo: theo mụ hỡnh C-V
? Cõu bỡnh thường cú cấu tạo ntn? Cho VD.
- VD: Lớp 7C3 cú 35 học sinh.
? Cõu đặc biệt cú cấu tạo ntn?
 b) Cõu đặc biệt
- Cấu tạo: khụng theo mụ hỡnh C-V
? Cõu đặc biệt thường được dựng trong những tỡnh huống nào? Cho VD.
- Cụng dụng: 
+ Nờu thời gian, nơi chốn
VD: Buổi sỏng. Đờm hố.
+ Liệt kờ sự vật, hiện tượng
VD: Chỏy. Tiếng thột. Chạy rầm rầm.
+ Bộc lộ cảm xỳc.
VD: Trời ơi! Ái chà chà!
+ Gọi đỏp
VD: Sơn ơi! Đợi đó!
Hoạt động 2
GV: Y/c HS thảo luận nhúm
II- Dấu cõu
- Cho biết cụng dụng của cỏc dấu cõu. Cho VD
 1. Dấu chấm
 2. Dấu phẩy
 3. Dấu chấm phẩy
 4. Dấu chấm lửng
 5. Dấu gạch ngang
 Bước 3 Giao bài và hướng dẫn học bài, chuẩn bị bài ở nhà (3’)
 a.Hướng dẫn HS học bài
 - Học ghi nhớ và nắm chắc nội dung.
 - Làm cỏc bài tập cũn lại.
 Nờu cỏc vớ dụ tương ứng với từng dấu cõu?
 b. Hướng dẫn HS chuẩn bị bài:
 - Soạnbài mới “ễn tập tập làm văn”
 + Đọc lại cỏc văn bản biểu cảm và nghị luận.
 + Trả lời cỏc cõu hỏi ụn tập trong sgk.

File đính kèm:

  • docT126van7 12.doc
Giáo án liên quan