Giáo án môn Toán Lớp 4 - Tuần 9 - Đặng Thị Hồng Anh

1. Khởi động:

2. Bài cũ: Hai đường thẳng vuông góc

- Hai đường thẳng vuông góc tạo thành mấy góc vuông?

- Hãy vẽ hai đường thẳng vuông góc.

- GV nhận xét – ghi điểm

3. Bài mới:

GV giới thiệu bài – ghi tựa bài:

Hoạt động1: Giới thiệu hai đường thẳng song song.

- GV vẽ hình chữ nhật ABCD lên bảng. Yêu cầu HS nêu tên các cặp cạnh đối diện nhau.

- Trong hình chữ nhật các cặp cạnh nào bằng nhau.

- GV dùng phấn màu kéo dài về hai phía của hai cạnh đối diện, tô màu hai đường này & cho HS biết: “Hai đường thẳng AB & CD là hai đường thẳng song song với nhau”.

 - Chuẩn bị bài: Vẽ hai đường thẳng vuông góc.

 

doc11 trang | Chia sẻ: thetam29 | Ngày: 25/02/2022 | Lượt xem: 855 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Toán Lớp 4 - Tuần 9 - Đặng Thị Hồng Anh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
quan sát hình & trả lời
+ Đường thẳng AB & đường thẳng CD không cắt nhau cũng không vuông góc với nhau .
Vài HS nêu lại.
HS nêu :đường thẳng AB & CD cùng vuông góc với đường thẳng AD(hoặc BC)
Vài HS nhắc lại
HS liên hệ thực tế tiếp nối nhau nêu.
HS đọc yêu cầu bài và làm bài vào phiếu học tập+ 1HS lên bảng làm bài.
a. Hình chữ nhật ABCD có:
- AB song song với CD; 
 - AD songsong với BC.
b. Hình vuông MNPQ có :
- MN song song với PQ
- MQ song song với NP.
HS đọc yêu cầu bài và lên bảng thi đua làm bài .
Hình tứ giác ABEG; ACDG; BCDE đều là hình chữ nhật.
 Cạnh BE song song với AG và CD.
HS đọc yêu cầu bài và tìm các cặp cạnh song song ghi vào vở.
+ Hình MNPQ có : 
a. MN song song với PQ.
b. MQ vuông góc với MN
 MQ vuông góc với QP.
+ Hình IDEGH có :
a. ID song song với GH.
b. DE vuông góc với EG
 GH vuông góc với HI
 HI vuông góc với ID
HS nhận xét tiết học.
TOÁN
TIẾT 42 : VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
 1.Kiến thức - Kĩ năng: Giúp HS
Biết vẽ một đường thẳng đi qua một điểm & vuông góc với một đường thẳng cho trước (bằng thước kẻ & ê ke)
Biết vẽ đường cao một tam giác.
 2. Thái độ:
- HS thích tìm hiểu về hình học
II.CHUẨN BỊ:
- Thước kẻ & ê ke.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU	
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1’
5’
1’
15’
15’ 
5’ 
Khởi động: 
Bài cũ: Hai đường thẳng song song.
Gọi HS lên bảng sửa bài tập1,2 làm ở nhà.
- Hai đường thẳng song song có cắt nhau không?
GV nhận xét – ghi điểm.
Bài mới: 
GV giới thiệu bài – ghi tựa bài : 
Hoạt động1: Vẽ một đường thẳng đi qua một điểm & vuông góc với một đường thẳng cho trước.
a.Trường hợp điểm E nằm trên đường thẳng AB
Bước 1: Đặt cạnh góc vuông ê ke trùng với đường thẳng AB.
Bước 2: Chuyển dịch ê ke trượt trên đường thẳng AB sao cho cạnh góc vuông thứ 2 của ê ke gặp điểm E. Sau đó vạch đường thẳng theo cạnh đó ta được đường thẳng CD đi qua điểm E & vuông góc với AB. 
b.Trường hợp điểm E nằm ở ngoài đường thẳng.
Bước 1: tương tự trường hợp 1.
Bước 2: chuyển dịch ê ke sao cho cạnh ê ke còn lại trùng với điểm E. Sau đó vạch đường thẳng theo cạnh đó ta được đường thẳng CD đi qua điểm E & vuông góc với AB.
Yêu cầu HS nhắc lại thao tác.
c. Vẽ đường cao hình tam giác.
GV vẽ tam giác ABC lên bảng, nêu bài toán: Hãy vẽ qua A một đường thẳng vuông góc với cạnh BC? (Cách vẽ như vẽ một đường thẳng đi qua một điểm & vuông góc với một đường thẳng cho trước ở phần 1). Đường thẳng đó cắt cạnh BC tại H.
GV tô màu đoạn thẳng AH & cho HS biết: Đoạn AH là đường cao hình tam giác ABC.
Hoạt động 2: Thực hành
Bài tập 1:
GV mời HS đọc yêu cầu của bài tập 
GV cho HS thi đua vẽ trên bảng lớp.
 GV theo dõi, giúp đỡ một số em gặp khó khăn
Bài tập 2:
GV gọi HS đọc yêu cầu của bài tập.
Bài tập yêu cầu chúng ta điều gì?
- Đường cao AH của hình tam giác ABC là đường thẳng đi qua đỉnh nào của hình, vuông góc với cạnh nào của tam giác ABC ?
Yêu cầu HS nêu lại thao tác vẽ đường vuông góc của tam giác và lên bảng vẽ.
Bài tập 3:
GV gọi HS đọc yêu cầu của bài tập
HD HS vẽ hình và ghi tên hình vào vở.
 GV chấm một số vở nhận xét.
Củng cố - Dặn dò: 
Nhận xét tiết học.
Làmlại bài 2 trong SGK
Chuẩn bị bài: Vẽ hai đường thẳng song song.
Hát
2HS lên bảng sửa bài và trả lời câu hỏi.
HS cả lớp theo dõi nhận xét
HS nhắc lại tựa.
HS thực hành vẽ vào VBT
 D
 A E B
 C
 E
 A B
HS quan sát thao tác của GV và nêu cách vẽ.
Ta đặt một cạnh của ê ke trùng với cạnh BC & cạnh còn lại trùng với điểm A. Qua đỉnh A của hình tam giác ABC ta vẽ được đoạn thẳng vuông góc với cạnh BC, cắt BC tại điểm H
Đoạn thẳng AH là đường cao vuông góc của tam giác ABC
HS đọc yêu cầu của bài tập 
 3HS lên bảng vẽ mỗi HS vẽ 1 trường hợp+ cả lớp vẽ vào vở nháp. 
- HS nhận xét bài bạn
HS đọc yêu cầu của bài tập 
+ Vẽ đường cao AH của hình tam giác ABC trong các trường hợp.
+ Đường cao AH của hình tam giác ABC là đường thẳng đi qua đỉnh A của hình, vuông góc với cạnh BC của tam giác ABC 
HS nêu và vẽ vào vở + 3HS lên bảng vẽ
 HS nhận xét bài bạn
HS đọc yêu cầu của bài tập, vẽ hình vào vở và ghi tên hình vào vở.
 A E B
 D G C
- Có ba hình chữ nhật: ABCD; AEGD; EBCG.
HS nhận xét tiết học.
 Ngày soạn:21/10
 Ngày dạy: 2 4/10 TOÁN
TIẾT 43 : VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
1.Kiến thức - Kĩ năng: Giúp HS
Biết vẽ một đường thẳng đi qua một điểm & song song với một đường thẳng cho trước (bằng thước kẻ & ê ke)
2. Thái độ:
- HS thích tìm hiểu về hình học
II.CHUẨN BỊ:
Thước kẻ & ê ke.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1’
5’
1’
15’
15’
5’
1’
.Khởi động: 
.Bài cũ: Vẽ hai đường thẳng vuông góc.
Gọi HS lên bảng vẽ haiđường thẳng vuông góc. 
- Haiđường thẳng vuông góctạo thành mấy góc vuông?
- Gọi HS lên bảng vẽ đường cao của hình tam giác.
GV nhận xét
3. Bài mới: 
GV giới thiệu bài – ghi tựa bài : 
Hoạt động1: Vẽ một đường thẳng CD đi qua điểm E & song song với đường thẳng AB cho trước.
GV nêu yêu cầu & vẽ hình mẫu trên bảng.
GV vừa thao tác vừa hướng dẫn HS vẽ.
Bước 1: Ta vẽ đường thẳng MN đi qua điểm E & vuông góc với đường thẳng AB.
Bước 2: Sau đó ta vẽ 1 đường thẳng CD đi qua điểm E & vuông góc với đường thẳng MN, ta được đường thẳng CD song song với đường thẳng AB.
GV yêu cầu HS nêu lại cách vẽ.
Hoạt động 2: Thực hành
Bài tập 1:
GV gọi HS đọc yêu cầu của bài tập
Yêu cầu HS nhắc lại cách vẽ hai đường thẳng song song, 
GV cùng HS nhận xét
Bài tập 2:
 - GV gọi HS đọc yêu cầu của bài tập
 - Bài tập yêu cầu gì?
GV hướng dẫn vẽ 1 đường, còn lại HS tự làm.
Yêu cầu HS vẽ và làm bài vào vở.
GV chấm một số vở nhận xét.
Bài tập 3:
- GV gọi HS đọc yêu cầu của bài tập
- Cho HS thi đua vẽ nhanh, 
GV cùng HS nhận xét- tuyên dương
Củng cố 
Nêu lại cách vẽ hai đường thẳng song song.
Hai đường thẳng song song có gặp nhau không?
Nhận xét tiết học
Dặn dò: 
Làm lại bài 1, 3 SGKtrang 53,54.
Chuẩn bị bài: Thực hành vẽ hình chữ nhật.
Hát
 2 HS lên bảng vẽ và trả lời câu hỏi.
HS nhận xét
HS nhắc lại tựa.
 C E D
 A B
HS nêu lại cách vẽ và vẽ vào vở
HS đọc yêu cầu của bài tập và làm bài theo hướng dẫn.
- Cả lớp vẽ vào vở nháp, 1 HS lên bảng lớp vẽ.
HS đọc yêu cầu của bài tập
+ Vẽ đường thẳng Ax qua A song song với BC. Đường thẳng By đi qua C song song với AB cắt Ax tại D, nêu tên các cặp cạnh song song có trong hình tứ giácABCD
+ Hình tứ giácABCD có 
AB song song với CD.
AD song song với BC
HS đọc yêu cầu của bài tậpthảo luận theo cặp – trình bày trướùc lớp
2HS thi đua vẽ và dùngê ke kiểm tra góc đỉnh E.
Góc đỉnh E là góc vuông.
HS nêu 
-Hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau.
HS nhận xét tiết học.
TOÁN
TIẾT 44 : THỰC HÀNH VẼ HÌNH CHỮ NHẬT
I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
 1. Kiến thức - Kĩ năng: Giúp HS
Bằng thước đo & ê ke, biết vẽ một hình chữ nhật theo độ dài hai cạnh cho trước.
 3. Thái độ:
- HS thích tìm hiểu về hình học, biết ứng dụng vào thực tế cuộc sống.
II.CHUẨN BỊ:
Thước thẳng & ê ke.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU	
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1’
5’
1’
15’
15’
5’
1’
Khởi động: 
Bài cũ: Vẽ hai đường thẳng song song.
Nêu lại cách vẽ hai đường thẳng song song.
Hai đường thẳng song song có gặp nhau không?
GV nhận xét
Bài mới: 
GV giới thiệu bài – ghi tựa bài 
Hoạt động1: Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 4 cm, chiều rộng 2 cm.
GV nêu đề bài.
GV vừa hướng dẫn, vừa vẽ mẫu lên bảng theo các bước sau:
Bước 1: Vẽ đoạn thẳng AB = 4 cm
Bước 2: Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại A, lấy đoạn thẳng AD = 2 cm.
Bước 3: Vẽ đường thẳng vuông góc 
với AB tại B, lấy đoạn thẳng BC = 2 cm.
Bước 4: Nối D với C. Ta được hình chữ nhật ABCD.
Hoạt động 2: Thực hành
Bài tập 1:
GV gọi HS đọc yêu cầu của bài tập
Cho HS thực hành vẽ hình chữ nhật và dùng ê ke để đo góc.
- Yêu cầu HS vẽ hình chữ nhật đúng độ dài đề bài cho
Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta làm thế nào?
GV chấm một số vở nhận xét.
Bài tập 2:
GV gọi HS đọc yêu cầu của bài tập
- GV cho biết AC, BD là hai đường chéo hình chữ nhật, cho HS đo độ dài hai đoạn thẳng này, ghi kết quả vào ô trống rồi rút ra nhận xét: AC = BD.
Củng cố 
Nhắc lại các bước vẽ hình chữ nhật.
Nhận xét tiết học 
Dặn dò: 
Chuẩn bị bài: Thực hành vẽ hình vuông.
Hát 
HS lên bảng trả lời 
HS nhận xét
HS lặp lại tựa.
2 HS đọc lại đề bài
HS quan sát & vẽ theo GV vào vở nháp.
 HS nhắc lại các thao tác vẽ hình chữ nhật.
HS đọc yêu cầu của bài tập
- HS vẽ hình chữ nhật vào vở và tính chu vi hình đó.
 5cm
 3cm 
Bài giải
 Chu vi của hình chữ nhật đó là:
 ( 5+ 3 )x 2 = 16(cm)
 Đáp số: 16cm
HS đọc yêu cầu của bài tập
 HS thi đua vẽ và đo 
 AC = 5cm; BD = 5cm; 
 AC = BD = 5cm
HS nhận xét tiết học.
TOÁN
TIẾT 45 : THỰC HÀNH VẼ HÌNH VUÔNG
I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
 1. Kiến thức - Kĩ năng: Giúp HS:
Bằng t

File đính kèm:

  • docgiao_an_mon_toan_lop_4_tuan_9_dang_thi_hong_anh.doc
Giáo án liên quan