Giáo án môn Toán Lớp 4 - Bài: Nhân một số với một tổng

2.Bài cũ: Mét vuông

- GV yêu cầu HS sửa bài làm nhà

- GV nhận xét

3.Dạy bài mới:

a.Giới thiệu bài:

b.Bài mới:

Hoạt động1: làm việc cả lớp

Tính & so sánh giá trị hai biểu thức.

- GV ghi bảng:

 4 x (3 + 5)

 4 x 3 + 4 x 5

- Yêu cầu HS tính giá trị hai biểu thức rồi so sánh giá trị hai biểu thức, từ đó rút ra kết luận: 4 x (3 + 5) = 4 x 3 + 4 x 5.

Nhân một số với một tổng

- GV chỉ vào biểu thức ở bên trái, yêu cầu HS nêu:

 4 x (3 + 5)

Yêu cầu HS rút ra kết luận

- GV viết dưới dạng biểu thức

 a x (b + c) = a x b + a x c

 

docx2 trang | Chia sẻ: thetam29 | Ngày: 02/03/2022 | Lượt xem: 783 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Toán Lớp 4 - Bài: Nhân một số với một tổng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán
PPCT: 56 NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG
I.Mục tiêu:
- Biết thực hiện phép tính nhân một số với một tổng, nhân một tổng với một số. BT cần làm: 1, 2a (1 ý); 2b (1 ý), 3.
- Vận dụng để tính nhanh, tính nhẩm.
- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện các BT.
II.Đồ dùng dạy học:
Bảng phụ ghi BT1
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1.Ổn định lớp: 
2.Bài cũ: Mét vuông
GV yêu cầu HS sửa bài làm nhà
GV nhận xét
3.Dạy bài mới: 
a.Giới thiệu bài: 
b.Bài mới:
Hoạt động1: làm việc cả lớp
Tính & so sánh giá trị hai biểu thức.
GV ghi bảng:
 4 x (3 + 5)
 4 x 3 + 4 x 5
Yêu cầu HS tính giá trị hai biểu thức rồi so sánh giá trị hai biểu thức, từ đó rút ra kết luận: 4 x (3 + 5) = 4 x 3 + 4 x 5.
Nhân một số với một tổng
GV chỉ vào biểu thức ở bên trái, yêu cầu HS nêu:
 4 x (3 + 5)
Yêu cầu HS rút ra kết luận
GV viết dưới dạng biểu thức
 a x (b + c) = a x b + a x c
Hoạt động 2: làm việc cả lớp
Bài tập 1:làm việc cá nhân
GV treo bảng phụ, hướng dẫn HS tính & điền vào bảng.
a
b
c
 a x (b + c)
a x b + a x c
4
5
2
4 x (5 +2) = 28
4 x 5 + 4 x 2 = 28
3
4
5
3 x (4 +5) = 27
3 x 4 + 3 x 5= 27
6
2
3
6 x (2 +3) = 30
6 x 2 + 6 x 3 = 30
- GV nhận xét.
Bài tập 2:làm vào vở
- Gv gọi hs đọc đề bài.
- Cho hs thực hành.
- GV nhân xét.
Bài tập 3:làm miệng
- Yêu cầu HS đọc đề bài.
- GV cho hs so sánh kết quả rôi nêu cách nhân một số với một tổng.
- GV nhận xét.
Bài tập 4: dành cho hs khá giỏi
GV cho Hs thi đua làm trước khi thực hiện cho hs nêu lại mẫu.
- GV nhận xét.
4.Củng cố - Dặn dò: 
- GV nhận xét tiết học
Chuẩn bị bài: Nhân một số với một hiệu.
HS sửa bài
HS nhận xét
HS tính rồi so sánh.
HS nêu
Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng đó, rồi công các kết quả lại.
Vài HS nhắc lại.
HS làm bài
- Lớp nhận xét.
- HS đọc đề bài
a. 36 x (7 + 3) = 360; 36 x 7 + 36 x 3= 360
b. 5 x 8 + 5 x 62 = 40 + 310 =350
Lớp nhận xét.
- HS làm.
( 5+ 3) x 4 =32; 5 x 4 + 3 x 4 =32
- Giá trị 2 biểu thức trên bằng nhau.
Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.
- Lớp nhận xét.
HS nêu lại mẫu
HS thi đua.
36 x 11 = 36 x (10 + 1)
 = 36 x 10 + 36 x 1
 = 360 + 36 = 396
 35 x 101 = 35 x ( 100 + 1)
 = 35 x 100 + 35 x 1
 = 3500 + 35 = 3535
GV nhận xét.

File đính kèm:

  • docxgiao_an_mon_toan_lop_4_bai_nhan_mot_so_voi_mot_tong.docx
Giáo án liên quan