Giáo án môn Thể dục Lớp 1 - Tuần 29 đến tuần 35

BÀI: 30 TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG

I.Mục tiêu:

1.Kiến thức: - Chuyền cầu theo nhóm 2 người - Trị chơi “Kéo cưa lừa xẻ”.

2.Kỹ năng: chuyền được cầu qua lại bằng bảng c nhn hoặc vợt gỗ. chơi được trị chơi.

3.Thái độ: Yu thích mơn thể dục, tích cực tập luyện v nng cao thnh tích.

II.Địa điểm, phương tiện:

- Địa điểm: Trên sân trường. Dọn vệ sinh nơi tập.

- Phương tiện: 1 còi, cầu, vợt gỗ.

 

doc7 trang | Chia sẻ: thetam29 | Ngày: 17/02/2022 | Lượt xem: 312 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Thể dục Lớp 1 - Tuần 29 đến tuần 35, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
: TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức: - Chuyền cầu theo nhĩm 2 người - Trị chơi “Kéo cưa lừa xẻ”.
2.Kỹ năng: - chuyền cầu bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ. chơi được trị chơi.
3.Thái độ: Yêu thích mơn thể dục, tích cực tập luyện và nâng cao thành tích.
II.Địa điểm, phương tiện:
- Địa điểm: Trên sân trường. Dọn vệ sinh nơi tập.
- Phương tiện: 1 còi, cầu, vợt gỗ.
III.Nội dung và phương pháp:
1.Phần mở đầu: (5 phút)
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
-GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
-Chạy nhẹ nhàng thành một hàng dọc trên địa hình tự nhiên.
-Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.
2.Phần cơ bản: (25 phút)
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
*Trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ”
-GV nêu tên trò chơi. Cho HS thành nhóm đôi. GV nêu cáh chơi.
-Cho HS đọc vần điệu.Cho 2 HS lên làm mẫu, GV hướng dẫn thêm rồi cho HS chơi.
*Trò chơi “Chuyền cầu theo nhóm 2 người”
-Cho HS tập hợp 2 hàng ngang.
-Cho dàn đội hình từng đôi cách nhau 2m. Trong mỗi hàng, người nọ cách người kia 1m.
-GV chỉ dẫn.Cho 2 HS làm mẫu rồi cho các nhóm tự chơi.
3.Phần kết thúc: (5 phút)
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
-Đứng vỗ tay và hát
-Ôn động tác vươn thở và điều hòa mỗi động tác 2x8 nhịp.
-GV cùng HS hệ thống bài. 
- GV nhận xét giời học, giao bài tập về nhà.
†!
Thứ 3	Tuần 30
NS : 24/03/2014
ND : 25/03/2014
BÀI: 30 TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức: - Chuyền cầu theo nhĩm 2 người - Trị chơi “Kéo cưa lừa xẻ”.
2.Kỹ năng: chuyền được cầu qua lại bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ. chơi được trị chơi.
3.Thái độ: Yêu thích mơn thể dục, tích cực tập luyện và nâng cao thành tích.
II.Địa điểm, phương tiện:
- Địa điểm: Trên sân trường. Dọn vệ sinh nơi tập.
- Phương tiện: 1 còi, cầu, vợt gỗ.
III.Nội dung và phương pháp:
1.Phần mở đầu: (5 phút)
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
-GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
-Chạy nhẹ trên địa hình tự nhiên, đi thường và hít thở sâu.
-Cho HS khởi động các khớp.
2.Phần cơ bản: (25 phút)
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
*Trò chơi “ Kéo cưa lừa xẻ”
-Tập hợp theo đội hình vòng tròn cho HS chơi 1-2 phút để nhớ lại cách chơi.
-Cho HS chơi kết hợp với vần điệu. GV quan sát nhắc nhở HS chơi.
*Chuyền cầu theo nhóm 2 người.
-Cho HS chơi theo đội hình hàng ngang.
3.Phần kết thúc: (5 phút)
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
- Đi thường theo 4 hàng dọc và hát.
- Tập động tác vươn thở và điều hòa của bài thể dục. Mỗi động tác 2x8 nhịp.
- GV cùng HS hệ thống bài, 
- GVnhận xét giời học, giao bài tập về nhà.
†!
Thứ 3	Tuần 31
NS : 30/03/2014
ND : 01/04/2014
BÀI: 31 TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức: - Chuyền cầu theo nhĩm 2 người - Trị chơi “Kéo cưa lừa xẻ”.
2.Kỹ năng: - Biết cách chuyền cầu theo nhĩm 2 người( bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ).
- Biết cách chơi và tham gia được vào trị chơi. (Cĩ kết hợp với vần điệu).
3.Thái độ: Yêu thích mơn thể dục, tích cực tập luyện và nâng cao thành tích.
II.Địa điểm, phương tiện:
- Địa điểm: Trên sân trường. Dọn vệ sinh nơi tập.
- Phương tiện: 1 còi, cầu, vợt gỗ.
III.Nội dung và phương pháp:
1.Phần mở đầu: (5 phút)
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
-GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
-Đứng vỗ tay, hát.
-Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên.
-Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.
2.Phần cơ bản: (25 phút)
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
*Trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ”
-Cho HS ôn lại vần điệu, sau đó cho các em chơi theo lệnh thống nhất 1 hồi còi.
*Chuyền cầu theo nhóm 2 người. Thi tâng cầu theo nhóm 2 người hoặc cá nhân.
3.Phần kết thúc: (5 phút)
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
-Đi thường theo 4 hàng dọc và hát.
-Ôn 2 động tác vưon thở và điều hòa mỗi động tác 2x8 nhịp.
-GV cùng HS hệ thống bài.
-GV nhận xét giời học, giao bài tập về nhà. 
†!
Thứ 3	Tuần 32
NS : 07/04/2014
ND : 08/04/2014
BÀI: 32 BÀI THỂ DỤC –TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức: - Bài thể dục phát triển chung - Tâng cầu hoặc chuyền cầu theo nhĩm 2 người.
2.Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng các động tác của bài TD phát triển chung.
- Biết cách tâng cầu cá nhân hoặc chuyền cầu theo nhĩm 2 người.
3.Thái độ: Yêu thích mơn thể dục, tích cực tập luyện và nâng cao thành tích.
II.Địa điểm, phương tiện:
- Địa điểm: Trên sân trường. Dọn vệ sinh nơi tập.
- Phương tiện: 1 còi, cầu, vợt gỗ.
III.Nội dung và phương pháp:
1.Phần mở đầu: (5 phút)
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
-GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
-Xoay các khớp cổ chân, đầu gối, hông.
-Chạy nhẹ nhàng thành một hàng dọc trên địa hình tự nhiên.
-Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.
2.Phần cơ bản: (25 phút)
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
-Ôn bài thể dục phát triển chung: 2 lần, mỗi động tác 2x8 nhịp theo đội hình hàng ngang.
- Lần đầu GV hoặc cán sự hô nhịp sau đó cho các tổ thi đua với nhau.
-Tâng cầ cá nhân hoặc chuyền cầu theo nhóm 2 người
+Cho HS tập luyện theo tổ.
+GV quan sát, giúp đỡ, uốn nắn cho HS.
3.Phần kết thúc: (5 phút)
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
-Đi thường theo nhịp.
-GV cùng HS hệ thống bài.
-GV nhận xét giời học, giao bài tập về nhà.
†!
Thứ 3	Tuần 33
NS : 13/04/2014
ND : 15/04/2014
BÀI:33 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ –TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG 
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức: - Tập hợp hàng dọc, dĩng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái - Chuyền cầu theo nhĩm 2 người.
2.Kỹ năng: - Biết cách tập hợp hàng dọc, dĩng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái (nhận biết đúng hướng và xoay người theo). 
- Biết cách chuyền cầu theo nhĩm 2 người ( số lần cĩ thể cịn hạn chế ).
3.Thái độ: Yêu thích mơn thể dục, tích cực tập luyện và nâng cao thành tích.
II.Địa điểm, phương tiện:
- Địa điểm: Trên sân trường. Dọn vệ sinh nơi tập.
- Phương tiện: 1 còi, cầu, vợt gỗ.
III.Nội dung và phương pháp:
1.Phần mở đầu: (5 phút)
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
-GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
-Đứng tạy chổ và hát: 2 bài.
-Xoay các khớp cổ chân, đầu gối, hông.
2.Phần cơ bản: (25 phút)
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
-Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái.
+lần 1: do Gv điều khiển.
+lần 2: do cán sự điều khiển. GV quan sát, giúp đỡ thêm.
-Chuyền cầu theo nhóm 2 người.
+Cho HS tập luyện theo tổ, tổ trưởng điều khiển tập luyện.
+GV quan sát uốn nắn cho HS.
3.Phần kết thúc: (5 phút)
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
-Đi thường theo nhịp và hát.
-Trò chơi hồi tỉnh do GV chọn.
-GV cùng HS hệ thống bài. nhận xét giời học, giao bài tập về nhà.
†!
Thứ 3	Tuần 34
NS : 20/04/2014
ND : 22/04/2014
BÀI: 34 TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức: - Bài thể dục phát triển chung - Tâng cầu hoặc chuyền cầu theo nhĩm 2 người.
2.Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng các động tác của bài TD phát triển chung.
- Tâng cầu cá nhân hoặc chuyền cầu theo nhĩm 2 người(bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ).
3.Thái độ: Yêu thích mơn thể dục, tích cực tập luyện và nâng cao thành tích.
II.Địa điểm, phương tiện:
- Địa điểm: Trên sân trường. Dọn vệ sinh nơi tập.
- Phương tiện: 1 còi, cầu, vợt gỗ.
III.Nội dung và phương pháp:
1.Phần mở đầu: (5 phút)
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
-GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
-Xoay các khớp cổ chân, đầu gối, hông, cổ, cánh tay.
-Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên theo một hàng dọc.
2.Phần cơ bản: (25 phút)
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
-Bài thể dục phát triển chung: 2 lần, mỗi động tác 2x8 nhịp.
+Lần 1: GV điều khiển cho cả lớp tập.
+Lần 2; Từng tổ biểu diễn.
-Chuyền cầu theo nhóm 2 người: Chia tổ tập luyện theo sự điều khiển của tổ trưởng.
3.Phần kết thúc: (5 phút)
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
-Đi thường theo nhịp và hát.
-Tập một số động tác hồi tĩnh.
-GV cùng HS hệ thống bài.
-GV nhận xét giời học, giao bài tập về nhà.
†!
Thứ 3	Tuần 35
NS : 27/03/2014
ND : 29/03/2014
BÀI: 35 TỔNG KẾT NĂM HỌC
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức: Tổng kết năm học.
2.Kỹ năng: Yêu cầu HS ghi nhớ được những kiến thức, kĩ năng cơ bản đã học trong năm học.
- Thực hiện đúng những kỷ năng đã học.
3.Thái độ: Yêu thích mơn thể dục, tích cực tập luyện và nâng cao thành tích.
II.Địa điểm, phương tiện:
- Địa điểm: Trong lớp học
- Phương tiện: GV kẻ bảng để chuẩn bị hệ thống các bài đã học.
III.Nội dung và phương pháp:
1.Phần mở đầu: (5 phút)
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Đứng tạy chổ và hát: 2 bài.
2.Phần cơ bản: (25 phút)
- GV cùng HS hệ thống những kiến thức, kĩ năng đã học trong năm học. GV nhận xét nhắc nhở thêm cho HS nhớ.
- Cho vài HS lên minh họa trước lớp.
- GV đánh giá kết quả học tập và tinh thần thái độ của HS so với yêu cầu của chương trình tập luyện.
- Tuyên dương một số cá nhân, tổ học tốt và nhắc nhở một số cá nhân can cố gắng trong năm học tới.
3.Phần kết thúc: (5 phút)
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- GV cùng HS hệ thống bài, dặn HS ôn luyện trong dịp hè.
- Trò chơi: “

File đính kèm:

  • docgiao_an_mon_the_duc_lop_1_tuan_29_den_tuan_35.doc
Giáo án liên quan