Giáo án môn Têngs Việt - Tuần 6

I. Mục tiêu :

- Đọc trôi chảy toàn bài, đọc đúng các từ phiên âm tiếng nước ngoài, các số liệu thống kê trong bài.

- Hiểu ND: Chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi và cuộc đấu tranh đòi bình đẳng của những người da màu. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK).

II. Đồ dùng : Tranh minh họa, bảng phụ.

III. Các hoạt động DH chủ yếu.

 

doc9 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1337 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Têngs Việt - Tuần 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 hợp và biết xếp các nhóm thích hợp theo yêu cầu của BT1, BT2. Biết đặt câu với 1 từ, 1 thành ngữ theo yêu cầu BT3, BT4.
II. Các hoạt động dạy học chủ yếu.
 HĐ của GV
HĐ của HS
A. Bài cũ : - Lấy VD về từ đồng âm và đặt câu với từ đó.
- 2 HS đặt câu.
- GV nhận xét, ghi điểm.
- Lớp nhận xét.
B. Bài mới : *GV giới thiệu bài.
- HS lắng nghe.
*HĐ1 : GV giao BT
*HĐ2 : HD HS làm bài tập
- HS làm từng BT.
Bài 1 : Gọi HS đọc y/c và ND.
- 2HS nêu lại y/c.
- Tổ chức cho HS làm bài theo nhóm.
- Chia lớp làm 2 nhóm tổ chức cho HS thi tiếp sức.
Mỗi nhóm cử 8 em ra thi, mỗi em chỉ được viết 1 từ. Nhóm nào làm xong trước và đúng sẽ thắng cuộc.
- 2 nhóm cùng thảo luận.
- HS thi, kết quả đúng là :
a. hữu nghị, chiến hữu, thân hữu, hữu hảo, bằng hữu, bạn hữu.
b. hữu ích, hữu hiệu, hữu tình, hữu dụng.
-Tổng kết, tuyên dương tổ thắng cuộc.
Bài 2: Gọi HS nêu y/c.
- 2HS nêu lại y/c.
- Tổ choc cho HS làm tương tự như BT2
- HS tham gia chơi.
- GV nhận xét chốt lại kq’ đúng.
Kết quả đúng là :
a. hợp tác, hợp nhất, hợp lực.
b. hợp tình, phù hợp, hợp thời, hợp lệ, hợp pháp, hợp lí, thích hợp.
Bài 3 : Gọi HS nêu y/c của BT.
- 2HS nêu lại y/c.
- Y/ính nối tiếp nhau đặt câu.
+ Bố em và bác ấy là chiến hữu.
+ Nhân dân ta luô xây đắp tình hữu nghị với các nước tren thế giới…
- Nhận xét, sửa chữa.
Bài 4 : Gọi HS đọc y/c.
- 2HS nêu lại y/c.
- GV giúp HS hiểu nghĩa 3 câu thành ngữ : Bốn biển một nhà; Kề vai sát cánh 
Chung lưng đấu cật.
 - GVnhận xét, sửa sai cho HS.
- HS nối tiếp nhau đặt câu :
+ Anh em bốn biển một nhà cùng nhau bảo vệ hòa bình .
+ Chúng ta luôn kề vai sát cánh bên nhau trong mọi công việc.
+ Bố mẹ tôi luôn chung lưng đấu cật để xây dựng gia đình.
C. Củng cố, dặn dò:
- HS về nhà học các câu thành ngữ.
- HS về thực hiện
Chính tả
Nhớ - viết: Ê mi li, con
I. Mục tiêu
 - Nhụự -ứ vieỏt ủuựng bài “EÂ-mi-li con...”; trỡnh baứy ủuựng hình thức thơ tự do.
 - Nhận biết được các tiếng coự chứa ửụ/ ửa và cách ghi daỏu thanh theo YC của BT2; tìm được tieỏng chứa ửụ/ ửa thích hợp trong 2,3 câu thành ngữ, tục ngữ ở BT3.. 
 - Giaựo duùc hoùc sinh yự thửực reứn chửừ, giửừ vụỷ.
II. Chuẩn bị. HS: Vụỷ, SGK
III. Các hoạt động dạy học:
HĐ của GV
HĐ của HS
A. Baứi cuừ: 
- GV ủoùc cho HS vieỏt: soõng suoỏi, ruoọng ủoàng, buoồi hoaứng hoõn, tuoồi thụ, ủuứa vui, ngaứy muứa, luựa chớn, daỷi luùa.
- 2 HS vieỏt baỷng
- Lụựp vieỏt nhaựp
- HS nhaọn xeựt caựch ghi daỏu thanh 
- GV nhaọn xeựt
B.Baứi mụựi:*GV giụựi thieọu baứi mụựi.
- HS nghe.
* HĐ1: HD chính tả 
- HS ủoùc moọt laàn baứi thụ
- 1HS đọc, cả lớp nghe
- HDHS trao đổi về nd đoạn thơ: Chú Mo- ri- xơn nói với con điều gì khi từ biệt.
- GV HDHS viết từ khó 
- …nói với mẹ rằng: “Cha đi vui xin mẹ đừng buồn”
-HS viết các từ: Ê -mi- li sáng bừng ngọn lửa, nói giùm, Oa- sinh- tơn, hoàng hôn, sáng loà 
*hđ2: HD viết chính tả
-Nhớ viết chính tả; GV nhaộc nhụỷ HS veà caựch trỡnh baứy baứi thụ nhử heỏt moọt khoồ thụ thỡ phaỷi bieỏt caựch doứng.
- HS nghe và viết chính tả
*hđ3: HD làm bài tập chính tả
 Baứi 2: Yeõu caàu HS ủoùc baứi 2
- 2 HS ủoùc - lụựp ủoùc thaàm 
-Y/c HS laứm baứi taọp vào VBT
- HS làm và quan saựt nhaọn xeựt caựch ủaựnh daỏu thanh. 
- Y/c HS sửỷa baứi taọp
- HS sửỷa baứi
Baứi 3: Gọi HS nêu y/c
- 2HS ủoùc yeõu caàu 
- HS laứm baứi - sửỷa baứi 
- Lụựp nhaọn xeựt 
- 1HS ủoùc laùi caực thaứnh ngửừ, tuùc ngửừ. 
C. Củng cố - daởn dòứ: 
- HTL caực thaứnh ngửừ, tuùc ngửừ ụỷ baứi 4. 
- HS nghe.
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc
 Thứ năm ngày tháng năm 2012
Tập làm văn
LUYEÄN TAÄP LAỉM ẹễN
I. Mục tiêu:
 -HS biết viết một lá đơn ủuựng quy ủũnh về thể thức, đủ nội dung cần thiết, trình bày lí do, nguyện vọng rõ ràng.
II. Đồ dung dạy học : - Mẫu đơn.
III. các hoạt động dạy học:
HĐ của GV
HĐ của HS
A. Baứi cuừ: 
- HS nêu các bước khi viết một lá đơn.
- 2HS nêu.
- GV nhaọn xeựt
B. Bài mới : *GV giới thiệu bài
- HS nghe.
*hđ1: Xaõy dửùng maóu ủụn 
- GV giụựi thieọu tranh, aỷnh veà thaỷm hoùa do chaỏt ủoọc maứu da cam gaõy ra, hoaùt ủoọng cuỷa Hoọi Chửừ thaọp ủoỷ , ….
- HS quan sát
- Dửùa vaứo caực maóu ủụn ủaừ hoùc (STV 3/ taọp 1) neõu caựch trỡnh baứy 1 laự ủụn theo maóu ủụn
- 2HS neõu
*hđ2: Hửụựng daón HS taọp vieỏt ủụn 
-GV: Phaàn lớ do vieỏt ủụn laứ phaàn troùng taõm, cuừng laứ phaàn khoự vieỏt nhaỏt, caàn neõu roừ:
- Lụựp lắng nghe
+ Baỷn thaõn em ủoàng tỡnh vụựi noọi dung hoaùt ủoọng cuỷa ẹoọi Tỡnh nguyeọn, xem ủoự laứ nhửừng hoaùt ủoọng nhaõn ủaùo raỏt caàn thieỏt.
+ Baứy toỷ nguyeọn voùng cuỷa em muoỏn tham gia vaứo t.chửực naứy ủeồ ủửụùc goựp phaàn giuựp ủụừ caực naùn nhaõn bũ a.hửụỷng chaỏt ủoọc maứu da cam.
- Phaựt maóu ủụn	
- HS ủieàn vaứo
- HS noỏi tieỏp nhau ủoùc
- GV gụùi ý: Lớ do, nguyeọn voùng coự ủuựng vaứ giaứu sửực thuyeỏt phuùc khoõng?
- Lụựp NX theo caực ủieồm GVgụùi yự 
- Chaỏm 1soỏ baứi. Nhaọn xeựt kyừ naờng vieỏt ủụn
C. Toồng keỏt - daởn doứ. 
- Nhaọn xeựt chung veà tinh thaàn laứm vieọc cuỷa lụựp, khen thửụỷng HS vieỏt ủuựng yeõu caàu
- HS lắng nghe
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc .
Kể chuyện 
Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
I. Mục tiêu : 
- HS kể được một câu chuyện (được chứng kiến, tham gia hoặc đã nghe, đã đọc) về tình hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước hoặc nói về một nước được biết qua truyền hình, phim ảnh.
II. Các HĐ dạy học chủ yếu
HĐ của GV
HĐ của HS
A.Bài cũ : 
+ Kể câu chuyện em đã được nghe hoặc được đọc ca ngợi hoà bình chống chiến tranh.
- Gv n/x, ghi điểm.
- 2HS kể chuyện.
- Lớp n/x.
B.Bài mới : *GV giới thiệu bài.
- HS lắng nghe.
*HĐ1: HDHS tìm hiểu đề bài.
-GV ghi đề bài lên bảng, gọi HS đọc lại.
- 2HS đọc lại.
+ Đề bài y/c gì ?
GVgạch chân các từ : đã chứng kiến, đã làm, tình hữu nghị, một nước, truyền hình, phim ảnh.
- Kể lại một câu chuyện ... phim ảnh.
*HĐ2: HDHS kể chuyện.
- Gọi HS đọc 2 gợi ý đề 1 và dề 2 trong SGK.
- 4HS đọc, lớp theo dõi.
+ Em chọn đề nào để kể ? Hãy giới thiệu cho các bạn cùng nghe.
- HS nối tiếp nhau giới thiệu:
*HĐ3: Kể chuyện.
a) Kể chuyện trong nhóm.
- GVchia lớp làm 4 nhóm, các thành viên trong nhóm lần lượt kể câu chuyện của mình cho các bạn trong nhóm nghe, sau đó trao đổi về ND, ý nghĩa câu chuyện
- GV đi giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn..
-HS kể chuyện theo nhóm.
-HS trao đổi về ý nghĩa việc làm hoặc suy nghĩ của mình về đất nước đó.
Câu hỏi gợi ý :
+ Việc làm nào của n/v khiến bạn khâm phục nhất ?
+ Chi tiết nào trong chuyện làm bạn thích nhất ? ...
b) Kể trước lớp.
- GVtổ chức cho HS thi kể.
- 4 tham gia thi kể.
- Khi HS, kể GV ghi nhanh tên HS, tên câu chuyện, việc làm của n/v…
- Gọi HS n/x bạn kể theo tiêu chí đã nêu.
- HS dưới lớp lắng nghe để hỏi bạn về ND, ý nghĩa câu chuyện.
- HS n/x, bình chon bạn kể câu chuyện hay nhất, bạn kể chuyện hay nhất...
-GVnhận xét, cho điểm.
C. Củng cố, dặn dò.
- Nhận xét tiết học.
- HS nhge.
- VN kể lại cho mọi người nghe.
- HS về thực hiện.
 Thứ sáu ngày tháng 9 năm 2012 
Tập làm văn	 
Luyện tập tả cảnh
I. mục tiêu : 
- Nhận biết được cách quan sát khi tả cảnh trong 2 đoạn trích (BT1).
 - Bieỏt laọp daứn yự cho baứi vaờn mieõu taỷ caỷnh soõng nửụực (BT2). 
II. các hoạt động dạy học:
HĐ của GV
HĐ của HS
A. Baứi cuừ: - YC HS nêu dàn ý của một bài văn tả cảnh
- 2HS nêu
B.Baứi mụựi: *GTB: “Luyeọn taọp taỷ caỷnh”
-HS nghe
*hđ1: HDHS trỡnh baứy k.quaỷ quan saựt. 
- Hoaùt ủoọng lụựp, nhoựm ủoõi
 Baứi 1: -y/c lụựp quan saựt tranh minh hoùa
- 2HS trỡnh baứy keỏt quaỷ quan saựt. 
ẹoaùn a: - ẹoaùn vaờn taỷ đ.đ gỡ cuỷa bieồn?
- 2HS ủoùc ủoaùn a
- Caõu naứo noựi roừ ủaởc ủieồm ủoự?
-TLCH.
- ẹeồ taỷ ủaởc ủieồm ủoự, taực giaỷ ủaừ quan saựt nhửừng gỡ vaứ vaứo nhửừng thụứi ủieồm naứo? 
- Khi quan saựt bieồn, Tác giả ủaừ coự nhửừng lieõn tửụỷng thuự vũ nhử theỏ naứo? 
ẹoaùn b: +Con keõnh ủửụùc quan saựt vaứo nhửừng thụứi ủieồm naứo trong ngaứy ?
- 2HS ủoùc ủoaùn a
+ Taực giaỷ nhaọn ra ủaởc ủieồm cuỷa con keõnh chuỷ yeỏu baống giaực quan naứo ?
-TLCH.
+ Neõu taực duùng cuỷa nhửừng lieõn tửụỷng khi quan saựt vaứ mieõu taỷ con keõnh? 
* hđ2: Laọp daứn yự. 
- Giaựo vieõn chaỏm ủieồm, ủaựnh giaự cao nhửừng baứi coự daứn yự. 
- 2 hoùc sinh ủoùc yeõu caàu 
- HS laứm vieọc caự nhaõn treõn nhaựp. 
- Nhieàu hoùc sinh trỡnh baứy daứn yự 
- Lụựp nhaọn xeựt 
- GV nhận xét, đánh giá.
C. Toồng keỏt - daởn dò: 
- Hoaứn chổnh daứn yự, vieỏt vaứo vụỷ 
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc
- HS lắng nghe.
- Chuaồn bũ bài mới
- Về nhà thực hiện.
 Tập đọc
TAÙC PHAÅM CUÛA SI-LE VAỉ TEÂN PHAÙT XÍT 
I. Mục tiêu:
- ẹoùc ủuựng các tên người nước ngoài trong bài; bước đầu đọc diễn cảm được bài văn
- Hiểu ý nghĩa: Cụ già người Pháp đã dạy cho tên sĩ quan Đức hống hách một bài học sâu sắc. (Trả lời được các câu hỏi 1,2,3).
I. Chuẩn bị: - Tranh minh hoùa, bảng phụ.
III. Các hoạt động dạy học:
HĐ của GV
HĐ của HS
A. Baứi cuừ : Gọi HS đọc bài“Sửù suùp ủoồ cuỷa cheỏ ủoọ A-paực-thai”, nêu ND bài
- 2HS đọc, lớp theo dõi n/x
- GV nhaọn xeựt, ghi điểm
B. Dạy bài mới : *GV giới thiệu bài
- HS laộng nghe 
*HĐ1: HDHS luyeọn đọc
- GV gọi HS đọc toaứn baứi 
- 1HS ủoùc toaứn baứi 
- Y/C HS ủoùc ủuựng caực tửứ ngửừ phiên âm 
- 3HS luyện ủoùc.
- Y/C HS ủoùc caõu vaờn coự theồ hieọn caựch ngaột nghổ hụi. 
-HS nêu
- Y/C HS nêu cách chia đoạn? 
- 3 ủoaùn 
- Y/C HS ủoùc noỏi tieỏp theo tửứng ủoaùn. 
 + Y/c HS đọc chú giải.
+ Y/c HS luyện đọc theo cặp .
- Gọi 1 cặp đọc lại bài .
- GV đọc cả bài 
- 1HS đọc chú giải.
- HS luyện đọc theo cặp.
- 2 HS đọc bài.
- HS lắng nghe .
*HĐ2: Tỡm hieồu baứi 
- Nêu các câu hỏi SGK, y/c HS thảo luận để trả lời.
- HS đọc thầm bài trả lời câu hỏi.
-Y/C HS rút ra nội dung chính của bài.
* HĐ3: HD HS ủoùc diễn cảm
- Gọi HS nối tiếp đọc bài.
-3 HS đọc, lớp theo dõi.
- GVHD HS luyện đọc đoạn ‘Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên… Những tên cướp’
- HS nghe.
- GV đọc mẫu, HDHS
- Y/C HS đọc theo nhóm đôi.
-Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm
- 1HS ủoùc lại 
- 2 em ngồi cùng bàn l/đ.
- 2HS tham gia thi đọc, lớp theo dõi n/x bình chọn bạn đọc hay nhất.
- GV nhaọn xeựt, tuyeõn dửụng 
C. Củng cố- daởn doứ 

File đính kèm:

  • docTIENG VIET.doc
Giáo án liên quan