Giáo án môn Khoa học Lớp 4 - Tuần 18 - Bài: Không khí cần cho sự cháy

KHÔNG KHÍ CẦN CHO SỰ CHÁY

I. Mục tiêu

- Làm thí nghiệm chứng minh:

+ Càng có nhiều không khí thì càng có nhiều ô-xi được duy trì sự cháy được lâu hơn.

+ Muốn sự cháy diễn ra liên tục, không khí phải được lưu thông.

- Nói về vai trò của khí ni-tơ đối với sự cháy diễn ra trong không khí: tuy không duy trì sự cháy nhưng nó giữ cho sự cháy xảy ra không quá mạnh, quá nhanh.

- Nêu ứng dụng thực tế liên quan đến vai trò của không khí đối với sự cháy.

- Gd hs giữ gìn môi trường xung quanh trường .lớp và nhà ở.

II. Đồ dùng dạy - học.

- Hai lọ thủy tinh không bằng nhau, một lọ thủy tinh không đáy

- Bốn cây nến, lửa.

 

doc2 trang | Chia sẻ: thetam29 | Ngày: 02/03/2022 | Lượt xem: 308 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Khoa học Lớp 4 - Tuần 18 - Bài: Không khí cần cho sự cháy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khoa học
không khí cần cho sự cháy
I. Mục tiêu
- Làm thí nghiệm chứng minh:
+ Càng có nhiều không khí thì càng có nhiều ô-xi được duy trì sự cháy được lâu hơn.
+ Muốn sự cháy diễn ra liên tục, không khí phải được lưu thông.
- Nói về vai trò của khí ni-tơ đối với sự cháy diễn ra trong không khí: tuy không duy trì sự cháy nhưng nó giữ cho sự cháy xảy ra không quá mạnh, quá nhanh.
- Nêu ứng dụng thực tế liên quan đến vai trò của không khí đối với sự cháy.
- Gd hs giữ gìn môi trường xung quanh trường .lớp và nhà ở.
II. Đồ dùng dạy - học.
Hai lọ thủy tinh không bằng nhau, một lọ thủy tinh không đáy
Bốn cây nến, lửa.
III. Các hoạt động dạy- học
Cỏc bước
Hoạt động hỗ trợ của thầy
Hoạt động của trũ
Bước 1: 
Tỡnh huống xuất phỏt và cõu hỏi nờu vấn đề
Khi nấu bếp củi nếu bếp chỏy nhỏ người ta dựng quạt hoặc thổi hơi vào bếp sẽ chỏy to trở lại.Em cú suy nghĩ gỡ về hiện tượng này ?
Hs nghe và suy nghĩ
Bước 2: Bộc lộ quan niệm ban đầu của học sinh
-Đẩy một lượng khụng khớ lớn vào bếp nờn lửa chỏy to.
- Trong khụng khớ cú ụ-xi mà ụ-xi cần cho sự chỏy
Bước 3: Đề xuất cõu hỏi hay giả thuyết và thiết kế phương ỏn thực nghiệm
Trước những nhận định của cỏc bạn thỡ cỏc em cú những cõu hỏi băn khoăn gỡ khụng ?
- GV giỳp đỡ HS gặp khú khăn
-HS viết ra phiếu đề xuất cõu hỏi( cỏ nhõn)
+ Cú phải ụ-xi cần cho sự chỏy khụng ?
+ Cú phải càng cung cấp nhiều khụng khớ thỡ sự chỏy diễn ra lõu hơn khụng ?
+ Cú phải ngừng cung cấp khụng khớ thỡ sự chỏy kết thỳc ?
-Thống kờ cõu hỏi vào phiếu lớn, gắn lờn bảng
-HS thống kờ những cõu hỏi giống và khỏc nhau của cỏc nhúm
Bước 4: Tiến hành thớ nghiệm tỡm tũi - nghiờn cứu
- Nờu rừ yờu cầu, mục đớch thớ nghiệm sau đú mới phỏt cỏc dụng cụ và vật liệu thớ nghiệm
- GV bao quỏt và nhắc nhở cỏc nhúm chưa thực hiện, hoặc thực hiện sai
*HS Thực hành theo nhóm
Châm cháy 2 cây nến rồi úp 2 lọ thủy tinh không bằng nhau vào.
- HS ghi lại nhận xét ( cây nến ở lọ to sẽ cháy lâu hơn)
- Các nhóm trình bày kết quả
- HS nêu vai trò của khí ô- xi.
* HS Thực hành theo hướng dẫn của GV
Dùng lọ thủy tinh không đáy úp vào cây nến đang cháy
- HS nhận xét hiện tượng : Sau thời gian ngắn ngọn nến tự tắt.
- HS tiếp tục thay đế gắn cây nến( để hở ở dưới đáy)
- HS rút ra nhận xét., giải thích nguyên nhân làm cho ngọn lửa cháy liên tục sau khi lọ thuỷ tinh không có đáy được kê lên đế không kín.
Bước 5: Kết luận và hợp thức hoỏ kiến thức
- GV cho HS đối chiếu với giả thuyết mà HS đưa ra, nếu đỳng thỡ động viờn khen ngợi.
- GV túm tắt và hệ thống lại
- GV cho HS liên hệ đến việc làm thế nào để ngọn lửa ở bếp than và bếp củi không bị tắt ?
HS kiểm tra lại tớnh hợp lý của cỏc giả thuyết mà mỡnh đưa ra
Kết luận: 
 Càng có nhiều không khí thì càng có nhiều ô-xi duy trì sự cháy được lâu hơn.
Muốn sự cháy diễn ra liên tục, không khí phải được lưu thông.
- HS liên hệ thực tế ở gia đình khi bố, mẹ nấu cơm bằng bếp củi ( khơi bếp, thổi, quạt với mục đích là cung cấp ô-xi)

File đính kèm:

  • docgiao_an_mon_khoa_hoc_lop_4_tuan_18_bai_khong_khi_can_cho_su.doc
Giáo án liên quan