Giáo án môn Hóa học Lớp 9 - Tiết 3, Bài 2: Một số oxit quan trọng

-GV: Yêu cầu -HS làm

TN như hướng dẫn Sgk

-?: Hiện tượng xảy ra ntn?

-?: Theo em chất tạo ra là chất nào

-?: Hãy viết PTPƯ tạo ra?

-GV: Giải thích hiện

tượng tạo ra vối sữa khi

hoà tan CaO vào nước.

-GV: Trong cuộc sống hằng ngày nhười ta dùng phản ứng này để tôi vôi và CaO có tính hút ẩm nên

được dùng làm khô nhiều chất

-GV: Yêu cầu -HS làm TN CaO với axit HCl và thông báo kết quả.

 

-?: Hiện tượng của TN xảy ra ntn?

 

-?: Em rút ra kết luận gì về sản phẩm tạo ra của phản ứng? và viết PTPƯ xảy ra?

 

docx4 trang | Chia sẻ: thetam29 | Ngày: 07/02/2022 | Lượt xem: 493 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Hóa học Lớp 9 - Tiết 3, Bài 2: Một số oxit quan trọng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày giảng:
Hóa
9
A
3
1/09/2011
Hóa
9
B
3
2/09/2011
Hóa
9
C
3
30/08/2011
Hóa
9
D
3
2/09/2011
Hóa
9
E
3
30/08/2011
Ngày soạn:	29/08/2011
MỤC TIÊU:
Kiến thức
Tiết 3:Bài 2:	MỘT SỐ OXIT QUAN TRỌNG
-HS hiểu được tình chất hoá học của can xi oxit (CaO).
-Hiểu được các ứng dụng của canxi oxit.
-Hiểu được các phương pháp điều chế CaO trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.
Kƿ nĕng
-Rèn luyện kƿ nĕng viết các phương trình phản ứng CaO và khả nĕng làm các bài tập hoá học.
c. Thái độ
Có thái độ nghiêm túc trong học tập, có lòng yêu thích môn học.
CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:
Chuẩn bị của GV.
-Hoá chất: CaO, dung dịch HCl, dung dịch H2SO4 loãng, CaCO3, dd Ca(OH)2
-Dụng cụ: Ống nghiệm, cốc thuỷ tinh, đǜa thuỷ tinh, tranh ảnh lò nung vôi trong công nghiệp và thủ công.
Chuẩn bị của HS
Ôn tập kỹ bài trước khi lên lớp+ Nghiên cứu bài mới trước khi lên lớp
Tiến trình bài học
Kiểm tra bài cǜ : (10’)
Câu hỏi
Ěáp án
-HS1: Kể tên 3 chất là oxit bazo, nêu tính chất hóa học của oxit bazo .Viết PTHH
+ 3 oxit bazơ CaO, BaO, CuO
+Tính chất hoá học của oxit bazơ
Tác dụng với nước
Một số oxit bazo Na2O, K2O, BaO, CaO tác dụng với nước tạo thành dd bazo Vd:CaO+H2O ® Ca(OH)2
Tác dụng với axit
Oxit bazo tác dụng với axit tạo thành muối và nước Vd:CuO+2HCl®CuCl2+H2O
Tác dụng với oxit axit
Một số oxit bazo tác dụng với một số oxit axit tạo thành muối
Vd: BaO + CO2 ®	BaCO3
-HS2: Kể tên 3 chất là oxit axit, nêu tính chất hóa học của oxit axit .Viết PTPU
+ 3 oxit axit: SO2, SO3, CO2
+ Tính chất hoá học của oxit axit
Tác dụng với nước
-Nhiều oxit axit tác dụng với nước tạo
thành dd axit tương ứng P2O5 +3 H2O ®2 H3PO4
Tác dụng với bazo
Một số oxit axit đã tác dụng với bazo tạo thành muối và nước
CO2+CaO® CaCO3
Tác dụng với oxit bazo
- Oxit axit tác dụng với dd bazơ tạo muối
và nước
CO2+Ca(OH)2® CaCO3 +H2O
* Ěặt vấn đề vào bài : Canxioxit có tính chất hóa học ntn? Nó thuộc loại oxit nào? Chúng có ứng dụng gì trong đời sống và sản xuất? Bài học hôm nay sẽ giúp các em trả lời các thắc mắc trên ?
Dạy bài mới :
Hoạt động của GV:
Hoạt động của HS
Nội dung
Hoạt động 1: Giúp -HS nghiên cứu tính chất của canxioxit (18’)
-GV: Phát cho mỗi nhóm một mẫu CaO
-GV: Yêu cầu HS các nhóm quan sát CaO
-?: CaO thuộc loại hợp chất gì? Có tính chất vật lý gì ?
-?: Ngoài ra CaO còn có các tính chất vật lǶ nào khác nữa ?
-?: Vậy CaO có các tính chất vật lý nào?
-GV: CaO có các tính chất
-HS: Các nhóm quan sát trạng thái màu sắc của CaO ?
-HS: Nó thuộc loại oxit bazo. CaO là chất rắn có màu trắng
-HS:TL
-HS: TL Ō
I/ Tính chất của canxioxit 1/ Tính chất vật lý (5’)
-Canxioxit là chất rắn, màu trắng nóng chảy ở nhiệt độ rất cao là 25850C
hoá học nào chúng ta sang nghiên cứu phần 2
-GV: Yêu cầu -HS làm
TN như hướng dẫn Sgk
-?: Hiện tượng xảy ra ntn?
-?: Theo em chất tạo ra là chất nào?
-?: Hãy viết PTPƯ tạo ra?
-GV: Giải thích hiện
tượng tạo ra vối sữa khi
hoà tan CaO vào nước.
-GV: Trong cuộc sống hằng ngày nhười ta dùng phản ứng này để tôi vôi và CaO có tính hút ẩm nên
được dùng làm khô nhiều chất
-GV: Yêu cầu -HS làm TN CaO với axit HCl và thông báo kết quả.
-?: Hiện tượng của TN xảy ra ntn?
-?: Em rút ra kết luận gì về sản phẩm tạo ra của phản ứng? và viết	PTPƯ xảy ra?
-?: Hãy viết PTPƯ tạo ra?
-HS: Làm TN theo nhóm
-HS: Phản ứng tỏa nhiệt tạo thành chất nhão màu trắng ít tan trong nước
-HS: Dựa vào tính chất hoá học của H2O đã học ở lớp 8 để trả lời.( Ca(OH)2
-HS: viết PTPƯ tạo ra ?
-HS: lắng nghe và ghi nhớ
-HS: lắng nghe và gi nhớ
-HS: Hoạt động nhóm để
hoàn thành TN
-HS: Phản ứng tỏa nhiều nhiệt, dd sau phản ứng trong suốt
-HS: trả lời và viết PTPƯ
xảy ra.
2/Tính chất hóa học (13’) a/ Tác dụng với nước
®Canxihdroxit
CaO + H2O®Ca(OH)2
Ca(OH)2 tan rất ít trong
nước phần tan tạo thành dd bazo
b/ Tác dụng với axit
®canxi clorua + nước CaO+2HCl®CaCl2+ H2O
c/ Tác dụng với oxit axit
CaO+ CO2 ®CaCO3
Kết luận: Canxioxit là oxit bazo
Hoạt động 2: HS tìm hiểu ứng dụng của canxioxit (2’)
-?: Các em hãy nêu ứng dụng của canxit trong đời sống?
-?: Trong sản xuất CaO có
ứng dụng gì ?
-HS: Xây nhà, khử chua
đất, khử trùng.
-HS: Luyện kim, xây dựng
II/ ứng dụng của canxi oxit (Sgk)
Hoạt động 3: Giúp -HS tìm hiểu cách sản xuất canxi oxit (5’)
-GV: Trong thực tế người ta sản xuất CaO từ nguyên liệu nào?
-GV: Thuyết trình về các phản ứng hóa học xảy ra
-?: Các em hãy viết PTPƯ
xảy ra?
-GV: Goi 1 -HS đọc phần em có biết
-HS: Nguyên liệu để sản xuất là đá vôi
-HS: Viết PTPU
-HS: Ěọc bài.
III/ Sản xuất canxi oxit 1/ Nguyên liệu: CaCO3 , than đá , củi dầu
2/ Các phản ứng hóa học
xảy ra
+ Ěôt than tạo nhiệt lượng cao
C + O2 ®CO2
+ Nhiệt phân CaCO3 ở nhiệt độ cao CaCO3®CaO + CO2
Củng cố luyện tập. (7’)
Hoàn thành bài tập 1 – SGK trang 9 Gợi ý :
Hoà tan 2 chất vào nước dựa vào các dấu hiệu để nhận biết.
Dựa vào tính chất khác biệt của CO2 và O2
d. Hướng dẫn học bài ở nhà (3’)
Học kƿ bài cǜ ở nhà + làm các bài tập SGK + Nghiên cứu bài mới trước khi lên lớp
* RÚT KINH NGHIỆM:
- Thời gian giảng toàn bài: 
- Thời gian dành cho từng phần: 
.
- Phương pháp giảng dạy: .
- Nội dung: .

File đính kèm:

  • docxt3.docx
Giáo án liên quan