Giáo án môn Hóa học Lớp 9 - Tiết 11, Bài 7: Tính chất hóa học của bazo

 

-?: Nhắc lại tính chất hóa học của axit ?

-?: Bazo có tác dụng với axit tạo ra sản phẩm thuộc loại hợp chất gì?

-GV: Tất cả các bazo đều tác dụng với axit

-?: Hãy viết PTPƯ minh hoạ?

-?: Phản ứng giữa axit với bazo gọi là phản ứng gì

 

docx4 trang | Chia sẻ: thetam29 | Ngày: 07/02/2022 | Lượt xem: 482 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Hóa học Lớp 9 - Tiết 11, Bài 7: Tính chất hóa học của bazo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày giảng:
Hóa
9
A
11
29/09/2011
Hóa
9
B
11
30/09/2011
Hóa
9
C
11
27/09/2011
Hóa
9
D
11
30/09/2011
Hóa
9
E
11
27/09/2011
Ngày soạn:	26/09/2011
Mục tiêu :
Kiến thức:
Tiết 11 Bài 7: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZO
- Học sinh hiểu được các tính chất hóa học của bazơ và viết phương trình phản ứng hóa học tương ứng cho mỗi tính chất.
Kỹ nĕng:
- Ěể giải thích những hiện tượng gặp trong đời sống và sản xuất, vận dụng được những tính chất của bazơ để làm các bài tập định tính và định lượng.
c. Thái độ: Hứng thú học tập bộ môn.
Chuẩn bị của GV & HS:
GV: Hóa cụ: ống nghiệm, ống nhỏ giọt, cốc thủy tinh, kẹp sắt, đèn cồn. Hóa chất: dd CuSO4, NaOH, quì tím, dd PP.
HS :Nghiên cứu kƿ bài mới trước khi lên lớp+ Xem lại TCHH của axit, bazơ, oxit
axit
Tiến trình bài học:
Kiểm tra bài cǜ: (6’)
Câu hỏi
Ěáp án
Có những oxit sau: Na2O, CuO, K2O, CaO, Fe2O3.Viết
và cân bằng PT khi cho các O xit tác dụng với nước?
Hãy nhận xét các sản phẩm của PTHH trên thuộc loại hợp chất gì
Na2O + H2O Ō 2NaOH K2O + H2O Ō 2KOH CaO + H2O Ō Ca(OH)2
- Sản phẩm tạo ra thuộc loại bazơ
Giảng bài mới:
* Ěặt vấn đề vào bài mới: Vậy bazơ có những tính chất hóa học nào? Chúng
được chia làm mấy loại?. Chúng ta cùng tìm hiểu trong tiết học hôm nay.
Hoạt động của -GV:
Hoạt động của -HS
Nội dung
Hoạt động 1: Giúp -HS tìm hiểu tác dụng của bazo với chất chỉ thị (9’)
-GV: Hướng dẫn -HS làm TN
+Nhỏ 1 giọt dd NaOH lên mẫu giấy quǶ, quan sát
-HS: Làm TN theo nhóm
1/ Tác dụng của dd bazo với chất chỉ thị màu
+Nhỏ1giọt dd phenoltalein vào ống nghiệm có sẵn 2 ml dd NaOH, quan sát
-? Hiện tượng xảy ra ntn ?
-? Các dd bazơ tác dụng với các chất chỉ thị màu ntn?
- Ěại diện một nhóm báo cáo nhóm khác nhận xét bổ sung hoàn thiện.
+Giầy quǶ tím đổi thành màu xanh
+Phenoltalein không màu trở thành màu đỏ
-HS: TL
Các dd bazo làm đổi màu chất chỉ thị:
-QuǶ tím thành xanh
-Dd phenoltalein không
màu thành màu đỏ
Hoạt động 2: Giúp -HS tìm hiểu tác dụng của dd bazo với oxit axit (7’)
-?: Oxit axit có tác dụng với dd bazo tạo ra sản phẩm gì? cho ví dụ và viết PTPƯ minh hoạ cho TCHH trên?
-HS: 1 HS đứng tại chỗ trả lời sau đó lên bảng viết PTPƯ các HS khác tự viết vào vở
2/ Tác dụng của dd bazo với oxit axit
-Dung dịch bazo tác dụng với oxit axit tạo thành muối và
nước SO2+Ca(OH)2®CaSO3+H2O
Hoạt động 3: Giúp -HS tìm hiểu tác dụng của bazo với axit (7’)
-?: Nhắc lại tính chất hóa học của axit ?
-?: Bazo có tác dụng với axit tạo ra sản phẩm thuộc loại hợp chất gì?
-GV: Tất cả các bazo đều tác dụng với axit
-?: Hãy viết PTPƯ minh hoạ?
-?: Phản ứng giữa axit với bazo gọi là phản ứng gì
-HS: Trả lời câu hỏi (nhắc lại TCHH của axit)
-HS:TL Tạo ra muối và
nước
-HS: Phản ứng giữa axit với bazo gọi là phản ứng trung hòa
-HS: Viết
-HS:TL
3/ Tác dụng của bazo với axit
- Bazo tan hay không tan đều tác dụng với axit tạo thành muối và nước NaOH+HCl®NaCl+H2O Cu(OH)2+2HCl®CuCl2+H2O
-PTPƯ hoá học giữa axit và bazơ gọi là phản ứng trung hoà
Hoạt động 4: Giúp -HS tìm hiểu bazo không tan bị nhiệt phân hủy (12’)
4/ Bazo không tan bị nhiệt
-GV:Hướng dẫn -HS làm TN
+Tạo Cu (OH)2bằng cách cho dd CuSO4 tác dụng với dd NaOH
+Ěun nóng ống nghiệm chứa Cu (OH)2 trên ngọn lửa đèn cồn nhận xét hiện tượng
-?: Hiện tượng xảy ra ntn?
-?: Chất tạo ra là chất nào?
-GV: Ngoài Cu (OH)2 còn có 1 số bazo không tan nữa bị nhiệt phân hủy
-?: Em rút ra kết luận gì về sản phẩm của phản ứng nhiệt phân bazơ không tan? Hãy viết PTPƯ của PƯ trên?
-GV: Ngoài ra bazo còn tác dụng với muối ta sẽ học ở tiết sau
-HS: Làm TN theo nhóm
-HS: Chất rắn ban đầu có màu xanh lam sau khi đun chất rắn có màu đen và có hơi nước tạo thành
-HS: CuO
-HS: Lắng nghe và ghi nhớ
-HS:TL
phân hủy
-Bazo không tan bị nhiệt phân hủy tạo oxit và nước Cu(OH)2®CuO + H2O
5/ Bazo tác dụng với muối
( Học sau)
Củng cố - luyện tập : (3’)
-?: Nêu tính chất hóa học của bazo
-?: Có 3 lọ mất nh4n đựng dd các chất sau H2SO4,Ba(OH)2, HCl .Em hãy trình bày cách phân biệt các lọ dd đự
Hướng dẫn HS tự học ở nhà : (1’)
-HS về nhà làm bài tập, học bài
-HS xem trước bài mới
* RÚT KINH NGHIỆM:
- Thời gian giảng toàn bài: 
- Thời gian dành cho từng phần: 
.
- Phương pháp giảng dạy: .
- Nội dung: .

File đính kèm:

  • docxt11.docx