Giáo án mĩ thuật 1 cả năm theo chuẩn kiến thức kỹ năng

I/ MỤC TIÊU:

 - HS làm quen, tiếp xúc với tranh vẽ của thiếu nhi.

 - Bước đầu biết quan sát, mô tả hình ảnh, màu sắc trong tranh.

 - Biết khi vui chơi phải biết nhường nhịn, không được xô đẩy nhau trong lúc chơi.

 - HS khá, giỏi: Bước đầu cảm nhận được vẻ đẹp của từng bức tranh.

II/ CHUẨN BỊ:

 

doc65 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1529 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án mĩ thuật 1 cả năm theo chuẩn kiến thức kỹ năng, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
vẽ của HS năm trước.
d/ Hoạt động 3: Thực hành:
 - Tổ chức cho HS thực hành. 
 - Theo dõi, giúp đỡ HS.
e/ Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá:
 - Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm.
 - Nêu các yêu cầu cần nhận xét.
 - Cho HS chọn bài vẽ tốt.
 - Kết luận, đánh giá, xếp loại từng sản phẩm.
3/ Củng cố:
 - Cho HS nêu lại cách vẽ cây.
 - Liên hệ, giáo dục.
4/ Nhận xét, dặn dò:
 Nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của HS. Chuẩn bị bài sau. Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập.
- Trưng bày dụng cụ học tập.
- Quan sát, trả lời câu hỏi, nhận xét bổ sung.
- HS Trả lời.
- HS Trả lời.
- HS Trả lời.
- Quan sát, theo dõi
- Quan sát, theo dõi.
- Quan sát, nhận xét.
- Thực hành vẽ.
+ HS khá, giỏi vẽ được cây có hình dáng màu sắc khác nhau.
- Quan sát, theo dõi.
- Nhận xét, góp ý.
- Cá nhân chọn.
- 2 – 3 em nêu.
-Lắng nghe rút kinh nghiệm.
GHI CHÚ
TUẦN 16 
Lớp 1 	 Thứ , ngày tháng năm 201
 Môn: Mỹ thuật. Tiết CT: 16
 Tên bài dạy: VẼ HOẶC XÉ DÁN LỌ HOA
 I/ MỤC TIÊU: 
 - HS cảm nhận được vẻ đẹp của một số lọ hoa.
 - Biết cách vẽ hoặc xé dán lọ hoa và vẽ hoặc xé dán được một lọ hoa đơn giản.
 - Giúp HS biết giữ gìn những đồ vật trong gia đình.
 - HS khá, giỏi: Vẽ hoặc xé dáng được một lọ hoa có hình dáng cân đối, màu sắc phù hợp.
 II/ CHUẨN BỊ:
 - GV: Vật thật, tranh, ảnh một số lọ hoa.
 - HS: Vở tập vẽ,bút chì, tẩy, màu vẽ.
 III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1/ Kiểm tra bài cũ:
 - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
2/ Bài mới:
a/ Giới thiệu bài:
b/Hoạt động 1: Quan sát và nhận xét:
 - Giới thiệu vật thật, tranh, ảnh đã chuẩn bị trước lớp kết hợp đặt câu hỏi: ( các bộ phận, kiểu dáng, màu sắc,…).
 - H×nh d¸ng cđa lä hoa nh­ thÕ nµo ?
 - Lä hoa gåm nh÷ng phÇn nµo ?
 - Cã mµu g× ?
 - Lµm b»ng chÊt liƯu g× ?
 - H·y miªu t¶ c¸c lä hoa kh¸c mµ em biÕt ?
 - Kết luận hoạt động 1. Kết hợp chỉ mẫu.
c/ Hoạt động 2: Cách vẽ:
Giới thiệu tranh qui trình kết hợp thao tác vẽ:
B1: Vẽ miệng 
B2: Vẽ thân và đáy
B3: Vẽ màu theo ý thích
 - Giới thiệu một số bài vẽ của HS năm trước.
d/ Hoạt động 3: Thực hành:
 - Tổ chức cho HS thực hành. 
 - Theo dõi, giúp đỡ HS.
e/ Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá:
 - Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm.
 - Nêu các yêu cầu cần nhận xét.
 - Cho HS chọn bài vẽ tốt.
 - Kết luận, đánh giá, xếp loại từng sản phẩm.
3/ Củng cố:
 - Cho HS nêu lại cách vẽ lọ hoa.
 - Liên hệ, giáo dục.
4/ Nhận xét, dặn dò:
 Nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của HS. Chuẩn bị bài sau. Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập.
- Trưng bày dụng cụ học tập.
- Quan sát, trả lời câu hỏi, nhận xét bổ sung.
- HS Trả lời.
- HS Trả lời.
- HS Trả lời.
- HS Trả lời.
- Quan sát, theo dõi
- Quan sát, theo dõi.
- Quan sát, nhận xét.
- Thực hành vẽ.
+ HS khá, giỏi vẽ hoặc xé dáng được một lọ hoa có hình dáng cân đối, màu sắc phù hợp.
- Quan sát, theo dõi.
- Nhận xét, góp ý.
- Cá nhân chọn.
- 2 – 3 em nêu.
-Lắng nghe rút kinh nghiệm.
GHI CHÚ
TUẦN 17 
Lớp 1	 Thứ , ngày tháng năm 201
 Môn: Mỹ thuật. Tiết CT: 17
 Tên bài dạy: VẼ TRANH NGÔI NHÀ CỦA EM
 I/ MỤC TIÊU: 
 - Biết cách tìm hiểu nội dung đề tài.
 - Biết cách vẽ tranh đề tài ngôi nhà.
 - Tập vẽ bức tranh có hình ngôi nhà.
 - Yêu quý ngôi nhà và có ý thức giữ gìn vệ sinh
 - HS khá, giỏi: Vẽ được bức tranh có ngôi nhà và có cảnh vật xung quanh.
 II/ CHUẨN BỊ:
 - GV: Tranh, ảnh có cây và nhà.
 - HS: Vở tập vẽ,bút chì, tẩy, màu vẽ.
 III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1/ Kiểm tra bài cũ:
 - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
2/ Bài mới:
a/ Giới thiệu bài:
b/Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung đề tài:
 - Giới thiệu tranh, ảnh đã chuẩn bị trước lớp kết hợp đặt câu hỏi: 
 + Bức tranh, ảnh này có những hình ảnh gì?
 + Tả lại hình dáng, màu sắc của ngôi nhà trong tranh, ảnh?
 + Kể tên những phần chính của ngôi nhà?
 + Ngoài ngôi nhà, tranh còn có thêm những gì?
 - Kết luận hoạt động 1. Kết hợp chỉ mẫu.
c/ Hoạt động 2: Cách vẽ:
Giới thiệu tranh qui trình kết hợp thao tác vẽ:
B1: Vẽ các mảng lớn
B2: Vẽ chi tiết
B3: Vẽ màu theo ý thích
- Giới thiệu một số bài vẽ của HS năm trước.
d/ Hoạt động 3: Thực hành:
 - Tổ chức cho HS thực hành. 
 - Theo dõi, giúp đỡ HS.
e/ Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá:
 - Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm.
 - Nêu các yêu cầu cần nhận xét.
 - Cho HS chọn bài vẽ tốt.
 - Kết luận, đánh giá, xếp loại từng sản phẩm.
3/ Củng cố:
 - Cho HS nêu lại cách vẽ tranh ngôi nhà.
 - Liên hệ, giáo dục.
4/ Nhận xét, dặn dò:
 Nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của HS. Chuẩn bị bài sau. Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập.
- Trưng bày dụng cụ học tập.
- Quan sát, trả lời câu hỏi, nhận xét bổ sung.
- HS Trả lời.
- HS Trả lời.
- HS Trả lời.
- HS Trả lời.
- Quan sát, theo dõi
- Quan sát, theo dõi.
- Quan sát, nhận xét.
- Thực hành vẽ.
+ HS khá, giỏi vẽ được bức tranh có ngôi nhà và có cảnh vật xung quanh.
- Quan sát, theo dõi.
- Nhận xét, góp ý.
- Cá nhân chọn.
- 2 – 3 em nêu.
-Lắng nghe rút kinh nghiệm.
GHI CHÚ
TUẦN 18 
Lớp 1	Thứ , ngày tháng năm 201
 Môn: Mỹ thuật. Tiết CT: 18
 Tên bài dạy: VẼ TIẾP HÌNH VÀ VẼ MÀU VÀO HÌNH VUÔNG
 I/ MỤC TIÊU: 
 - HS nhận biết được một vài cách trang trí hình vuông đơn giản.
 - Biết cách vẽ hoạ tiết vào hình vuông, vẽ được hoạ tiết và vẽ màu theo ý thích.
 - HS khá, giỏi: Biết cách vẽ hoạ tiết, vẽ màu vào các hoạ tiết hình vuông. Hình vẽ cân đối, tô màu đều, gọn trong hình.
 II/ CHUẨN BỊ:
 - GV: Đồ vật có trang trí như: Khăn vuông, viên gạch hoa,… Bài vẽ trang trí hình vuông.
 - HS: Vở tập vẽ,bút chì, tẩy, màu vẽ.
 III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1/ Kiểm tra bài cũ:
 - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
2/ Bài mới:
a/ Giới thiệu bài:
b/Hoạt động 1: Quan sát và nhận xét:
 - Giới thiệu đồ vật và bài vẽ đã chuẩn bị trước lớp kết hợp đặt câu hỏi.
 H: Sự khác nhau về cách trang trí ở các hình vuông?
 H: Hoạ tiết dùng trang trí hình vuông?
 H: Hoạ tiết chính, phụ thường nằm ở đâu?
 H: Màu họa tiết như thế nào so với nền?
 - Giới thiệu mẫu hình vuông đã chuẩn bị
 H: Em có nhận xét gì về 2 hình vuông này?
 H: Hình vuông chưa hoàn chỉnh thiếu gì?
 - Kết luận hoạt động 1. Kết hợp chỉ mẫu.
c/ Hoạt động 2: Cách vẽ:
Giới thiệu tranh qui trình kết hợp thao tác vẽ:
B1: Vẽ tiếp hình theo mẫu
B2: Vẽ màu họa tiết
B3: Vẽ màu nền
 - Giới thiệu một số bài vẽ của HS năm trước.
d/ Hoạt động 3: Thực hành:
 - Tổ chức cho HS thực hành. 
 - Theo dõi, giúp đỡ HS.
e/ Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá:
 - Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm.
 - Nêu các yêu cầu cần nhận xét.
 - Cho HS chọn bài vẽ tốt.
 - Kết luận, đánh giá, xếp loại từng sản phẩm.
3/ Củng cố:
 - Cho HS nêu lại cách vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu vào hình vuông.
 - Liên hệ, giáo dục.
4/ Nhận xét, dặn dò:
 Nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của HS. Chuẩn bị bài sau. Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập.
- Trưng bày dụng cụ học tập.
- Quan sát, trả lời câu hỏi, nhận xét bổ sung.
- HS Trả lời.
- HS Trả lời.
- HS Trả lời.
- HS Trả lời.
- HS Trả lời.
- HS Trả lời.
- Quan sát, theo dõi
- Quan sát, theo dõi.
- Quan sát, nhận xét.
- Thực hành vẽ.
+ HS khá, giỏi biết cách vẽ hoạ tiết, vẽ màu vào các hoạ tiết hình vuông. Hình vẽ cân đối, tô màu đều, gọn trong hình.
- Quan sát, theo dõi.
- Nhận xét, góp ý.
- Cá nhân chọn.
- 2 – 3 em nêu.
-Lắng nghe rút kinh nghiệm.
GHI CHÚ
TUẦN 19 
Lớp 1	 Thứ , ngày tháng năm 201
 Môn: Mỹ thuật. Tiết CT: 19
 Tên bài dạy: VẼ GÀ
 I/ MỤC TIÊU: 
 - Nhận biết hình dáng chung, đặc diểm các bộ phận và vẻ đẹp của con gà.
 - Biết cách vẽ con gà.
 - Tập vẽ con gà và vẽ màu theo ý thích.
 - HS khá, giỏi: Vẽ được hình dáng một vài con gà và tô màu theo ý thích.
 II/ CHUẨN BỊ:
 - GV: Tranh, ảnh gà trống, gà mái.
 - HS: Vở tập vẽ,bút chì, tẩy, màu vẽ.
 III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1/ Kiểm tra bài cũ:
 - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
2/ Bài mới:
a/ Giới thiệu bài:
b/Hoạt động 1: Quan sát và nhận xét:
 - Giới thiệu tranh, ảnh đã chuẩn bị trước lớp kết hợp đặt câu hỏi: 
 + Con gà gồm có những bộ phận nào?
 + Đặc điểm, hình dáng, màu sắc của con gà trống như thế nào? 
 + Đặc điểm, hình dáng, màu sắc của con gà mái như thế nào? 
 - Kết luận hoạt động 1. Kết hợp chỉ mẫu.
c/ Hoạt động 2: Cách vẽ:
Giới thiệu tranh qui trình kết hợp thao tác vẽ:
B1: Vẽ đầu và thân
B2: Vẽ chi tiết
B3: Vẽ màu
- Giới thiệu một số bài vẽ của HS năm trước.
d/ Hoạt động 3: Thực hành:
 - Tổ chức cho HS thực hành. 
 - Theo dõi, giúp đỡ HS.
e/ Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá:
 - Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm.
 - Nêu các yêu cầu cần nhận xét.
 - Cho HS chọn bài vẽ tốt.
 - Kết luận, đánh giá, xếp loại từng sản phẩm.
3/ Củng cố:
 - Cho HS nêu lại cách vẽ gà.
 - Liên hệ, giáo dục.
4/ Nhận xét, dặn dò:
 Nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của HS. Chuẩn bị bài sau. Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập.
- Trưng bày dụng cụ học tập.
- Quan sát, trả lời câu hỏi, nhận xét bổ sung.
- HS Trả lời.
- HS Trả lời.
- HS Trả lời.
- Quan sát, theo dõi
- Quan sát, theo dõi.
- Quan sát, nhận xét.
- Thực hành vẽ.
+ HS khá, giỏi vẽ được hình dáng một vài con gà và tô màu theo ý thích.
- Quan sát, theo dõi.
- Nhận xét, góp ý.
- Cá nhân chọn.
- 2 – 3 em nêu.
-Lắng nghe rút kinh nghiệm.
GHI CHÚ
TUẦN 20 
Lớp 1	 Thứ , ngày tháng năm 201
 Môn: Mỹ thuật. Tiết CT: 20
 Tên bài dạy: VẼ HOẶC NẶN QUẢ CHUỐI
 I/ MỤC TIÊU: 
 - HS nhận biết đặc điểm về hình khối, màu sắc, vẻ đẹp của quả chuối.
 - Biết cách vẽ hoặc nặn được quả chuối.
 - Vẽ hoặc được quả chuối.
 - HS khá, giỏi: Vẽ được hình một vài loại quả chuối và vẽ màu theo ý thích.
 II/ CHUẨN BỊ:
 - GV: Vật thật, tranh, ảnh một quả chuối.
 - HS: Vở tập vẽ,bút chì, tẩy, màu vẽ.
 III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1/ Kiểm tra bài cũ:
 - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
2/ Bài mới:
a/ Giới thiệu bài:
b/Hoạt động

File đính kèm:

  • docGiao an Mi thuat 1 co hinh minh hoa.doc
Giáo án liên quan