Giáo án Mẫu giáo Lớp Lá - Chủ đề: Tìm hiểu một số nghề phổ biến trong xã hội

BẬT LIÊN TỤC VÀO VÒNG

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

 - Phát triển thể lực, phát triển hoàn thiện cơ chân cho trẻ.

 - Trẻ tập đúng các động tác của bài tập phát triển chung, thực hiện tốt vận động bật. trẻ biết bật liên tục vào vòng.

 - Giáo dục trẻ thường xuyên tập thể dục để cơ thể lớn lên và khoẻ mạnh.

II. CHUẨN BỊ

 + Sân tập bằng phẳng, râm mát, trang phục gọn gàng, vòng.

 

doc77 trang | Chia sẻ: thetam29 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 91 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Mẫu giáo Lớp Lá - Chủ đề: Tìm hiểu một số nghề phổ biến trong xã hội, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 boả vệ moi trường trong sạch.
- Hướng trẻ vào bài.
2/ Hoạt động chính
*Hoạt động 1: Hát – vỗ tay: Cháu thương chú bộ đội
- Cô giới thiệu bài hát nhạc và lời : .
+ Cô hát lần 1:
+ Hỏi cô vừa hát bài hát gì? 
- Giảng nội dung bài hát qua tranh : Bài hát nói về tình cảm của một bạn nhỏ đã rất xú động trước công việc khó khăn gian khổ không quản ngại ngày đêm canh giữ nơi biên cương hải đảo để bảo vệ sự bình yên của tổ quốc mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho mọi người mà sẵn sàng hy sinh bản thân mình đấy. Các con thấy các chú bộ đội có dũng cảm không ?
- Giáo dục trẻ biết ơn các chú bộ đội.
- Cho trẻ hát theo lớp 1,2 lần.
- Cô hát và vỗ tay theo nhịp( hoặc theo tiết tấu) :1 lần
- Cho cả lớp hát và vỗ tay theo giai điệu bài hát 2 lần.
- 3 tổ thi đua hát kết hợp vỗ tay theo lời và giai điệu bài hát.
Cô chú ý sửa sai cách vỗ tay cho trẻ
- Trẻ hát vỗ tay theo nhóm, cá nhân
Cô động viên khuyến khích trẻ biểu diễn tự nhiên
* Hoạt động 2: Nghe hát
- Cô giới thiệu bài nghe hát: Màu áo chú bộ đội: Nhạc sĩ..
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1: Giảng qua nội dung bài hát
- Cô hát lần 2: Minh hoạ động tác, khuyến khích trẻ minh hoạ động tác cùng cô.
* Hoạt động 3: Trò chơi âm nhạc
- Cô giới thiệu trò chơi: “Tiếng hát ở đâu”
- Cô phổ biến cách chơi, luật chơi
- Cho trẻ chơi
- Nội dung kết hợp: Cho trẻ đọc bài thơ: Ước mơ của Tí
- Cô hỏi trẻ tên bài thơ vừa đọc.
 - Củng cố - Giáo dục trẻ mạnh dạn tự tin khi biểu diễn
3/ Kết thúc: Cho trẻ xem tranh ảnh về chủ đề
 Hoạt động của trẻ
- Trẻ trò chuyện cùng cô
- Lắng nghe
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ hát
- Trẻ quan sát
- 3 tổ thi đua hát
- Nhóm, cá nhân múa
- Trẻ nghe hát
- Trẻ chơi trò chơi âm nhạc
- Trẻ đọc thơ 
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ xem tranh về chủ đề.
KÕ ho¹ch gi¶ng d¹y
Chñ ®Ò: nghÒ nghiÖp
Chñ ®Ò 2:nghÒ gi¸o viªn
(Thêi gian thùc hiÖn tõ 29/ 11 / 2010 ®Õn 3/12 / 2010 )
Ho¹t ®éng
Thø hai
29/11/2010
Thø ba
30/11/2010
Thø t
1/12/2010
Thø n¨m
2/12/2010
Thø s¸u
 3/12/2010
§ãn trÎ 
ThÓ dôc s¸ng
- C« nhÑ nhµng ®ãn trÎ vµo líp.
- C« trao ®æi nhanh vÒ t×nh h×nh cña mét sè trÎ víi phô huynh.
- Cho trÎ lùa chän ®å ch¬i mµ trÎ thÝch, hưíng dÉn vµ cïng trÎ ch¬i.
-VËn ®éng theo nh¹c bµi "§u quay".
Trß chuyÖn
-Trß chuyÖn víi trÎ vÒ chñ ®Ò "nghÒ nghiÖp"
- Cho trÎ xem tranh ¶nh vÒ chñ ®Ò.
Ho¹t ®éng häc
- LVPTTC : 
+ VĐCB : Chạy nhanh 15m
- LVPTNT :
+Trò chuyện về nghề giáo viên.
- LVPTNT:
+ Ôn số lượng và chữ số trong phạm vi 7
- LVPTNN: 
+Thơ: Ước mơ của tý
- LVPTTM:
+ Vẽ trang trí hình vuông
- LVPTNN:
+ Tập tô chữ i, t, c
- LVPTTM:
+ Hát múa: Lớn lên cháu lái máy cày
Nghe hát: Em đi giữa biển vàng
TC: Tiếng hát của ai 
Ho¹t ®éng gãc
1.Nốt nhạc tuổi thơ: H¸t móa nh÷ng bµi h¸t vÒ chñ ®iÓm nghÒ nghiÖp.
2.Gãc học tập và sách:Xem sách truyện về các nghề
3.BÐ tËp lµm kü s x©y dùng: X©y dùng, l¾p ghÐp trêng MN, bÖnh viÖn
4.BÐ ph©n vai: Gia ®×nh, C« gi¸o, b¸n hµng, b¸c sÜ.
5. BÐ kh¸m ph¸ khoa häc: Ch¨m sãc c©y xanh, tíi níc cho c©y.
Ho¹t ®éng ngoµi trêi
1- HĐCMĐ: QS tranh ảnh và trò chuyện về một số nghề.
2- TCVĐ: Kéo co
3- Ch¬i theo ý thÝch
1- HĐCMĐ: QS thời tiết mùa đông
2- TCVĐ: Chuyền bóng
3- Ch¬i theo ý thÝch
1- HĐCMĐ: QS tranh ảnh và trò chuyện về một số nghề.
2- TCVĐ: Kéo co
3- Ch¬i theo ý thÝch
1- HĐCMĐ: QS thời tiết mùa đông 
2- TCVĐ: Chuyền bóng
3- Ch¬i theo ý thÝch
1- HĐCMĐ: QS tranh ảnh và trò chuyện về một số nghề.
2- TCVĐ: Kéo co
3- Ch¬i theo ý thÝch
Ho¹t ®éng chiÒu
+ Âm nhạc: Cháu yêu cô chú công nhân
+ Ôn KT cũ- Làm quen KT mới.
+ Chơi tự do ở các góc
- Tập tô chữ cái và chữ số
- Xem băng đĩa, nghe nhạc về chủ đề.
- Vệ sinh, văn gnhệ, bình cờ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC TỪNG NGÀY
CHỦ ĐỀ NHÁNH : NGHỀ GIÁO VIÊN
( Thời gian thực hiện từ 29/11/2010 đến 3/12/2010 )
 Thứ 2 ngày 29 tháng 11 năm 2010
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
BÀI: CHẠY NHANH 15M 
 (Chạy nhanh như chú bộ đội) 
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
 - Trẻ biết chạy nhanh và thẳng hướng. Phát triển thể lực, hoàn thiện cơ đùi.
 - Trẻ tập đúng các động tác của bài tập phát triển chung, thực hiện tốt vận động chạy nhanh 15m. Rèn tố chất nhanh nhẹn và định hướng trong không gian.
 - Giáo dục trẻ thường xuyên tập thể dục để cơ thể lớn lên và khoẻ mạnh.
II. CHUẨN BỊ
+ Sân tập bằng phẳng, râm mát, trang phục gọn gàng
+ Lá cờ nhỏ 5- 6 cái, 1 lá cờ xanh, 1lá cờ vàng, 1 lá cờ đỏ.
III. CÁCH TIẾN HÀNH 
Phương pháp của cô
Hoạt động của trẻ
1/ Gây hứng thú
 Cho trẻ trò chuyện cùng cô về chủ đề nghề nghiệp, hướng trẻ vào bài.
2/ Hoạt động chính 
a) HĐ 1: Khởi động:
 Cho trẻ làm đoàn tàu khởi động bằng các kiểu đi bằng gót chân, tay chống hông đi 2m. Đi thường, vỗ tay đi 4m. Đi bằng mũi bàn chân, 2 tay giơ lên cao đi8 2m. 
 - Về điểm số tách hàng. Đội hình 4 hàng ngang đứng so le nhau.
b)HĐ 2: Trọng động:
* Bài tập phát triển chung: Cho trẻ xếp thành hàng ngang tập bài tập phát triển chung:
 - Động tác Tay- vai:
- Động tác bụng lưng: 
- Động tác chân:
( Mỗi động tác 2 lần 8 nhịp).
- Động tác bổ trợ: - Tập động tác chạy tại chỗ, dậm chân 
* Vận động cơ bản:
 - Các con có muốn khỏe mạnh và nhanh nhện như các chú bộ đội không?
Hôm nay cô và các con cùng luyện tập để cơ thể khỏe mạnh và có đôi chân chạy nhanh như các chú bộ đội nhé.
- Cô giới thiệu bài: Chạy nhanh 15m
- Cô làm mẫu 
 + Lần 1: toàn phần
 + Lần 2: Phân tích:
- Đứng trước vạch chuẩn chân trước chân sau, thân người hơi lao về phía trước, mắt nhìn thẳng. Khi có hiệu lệnh lập tức chạy thật nhanh 15m đến lá cờ, sau khi thực hiện xong đi thường về phía cuối hàng.
+ Lần 3: Cô nhắc lại cách vận động chạy nhanh 15m.
- Cô mời 1.2 trẻ khá lên thực hiện vận động “Chạy nhanh 15m ”
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ khắc sâu kiến thức.
- Cho từng trẻ lần lượt lên tập vận động chạy nhanh 15m theo lớp (Cô chú ý bao quát, sửa sai , nhắc nhở trẻ nghiêm túc luyện tập)
- Cô tổ chức thi đua giữa các tổ - nhóm – cá nhân
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ, kết hợp động viên khuyến khích trẻ tập.
 * Giáo dục trẻ thường xuyên tập thể dục cho cơ thể lớn lên và khoẻ mạnh. 
* Trò chơi “Tín hiệu đèn màu”
- Cô nêu cách chơi: Cô có 3 lá cờ xanh, đỏ, vàng cả lớp vừa đi vừa hát khi cô giơ tín hiệu đèn xanh thì được đi, tín hiệu đèn vàng thì chờ đợi và tín hiệu đền đỏ thì dừng lại.
- Luật chơi: Ai đi nhầm tín hiệu đền phạt nhảy lò cò
- Cô tổ chức cho trẻ chơi sôi nổi
- Nhận xét sau khi chơi- củng cố lại bài học.
c) HĐ3: Hồi tĩnh
Cho cả lớp làm đàn chim bay nhẹ nhàng vòng quanh sân tập ( 1- 2 phút)
* Kết thúc: Cho trẻ quan sát tranh về chủ đề
- Trẻ trò chuyện với cô về chủ đề
- Trẻ khởi động cùng cô theo hiệu lệnh
- Trẻ đứng thành 3- 4 hàng để tập bài tập phát triển chung: 
- Tập các động tác cùng cô
- Trẻ quan sát cô tập mẫu và lắng nghe cô phân tích.
- 1,2 trẻ khá lên tập
- Lần lượt từng trẻ tập
- Tổ, nhóm, cá nhân thi đua tập luyện
- Trẻ lắng nghe cô nêu cách chơi và luật chơi
- cùng tham gia chơi sôi nổi
- Cả lớp đi nhẹ nhàng quanh sân tập
 - Trẻ quan sát tranh chủ đề
Tiết 2
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
Kpkh: TRÒ CHUYỆN VỀ NGHỀ GIÁO VIÊN
i. Môc ®Ých - yªu cÇu.
- Trẻ có vốn hiểu biết về nghề giáo viên, biết một số đặc điểm đồ dùng, dụng cụ và các công việc chính của nghề giáo viên. Phát triển lời nói mạch lạc, cách diễn đạt rõ ý, cung cấp vốn từ phong phú và khả năng quan sát có chủ định cho trẻ.
- Rèn luyện kỹ năng quan sát, so sánh, ghi nhớ và trả lời câu hỏi, nói rõ ràng mạch lạc.
- Trẻ biết ơn và yêu quý cô giáo, luôn vâng lời cô chăm học, biết giúp cô những việc vừa sức.
II. CHUẨN BỊ:
- Tranh ảnh về các hoạt động một ngày ở trên lớp của thầy cô giáo. 
- Một số đồ dùng trực quan của nghề giáo viên. Lô tô về cô giáo.
- Một số bài thơ, bài hát về thầy cô giáo.
III. CÁCH TIẾN HÀNH:
Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ
1. Gây hứng thú
Cô cùng trẻ đọc bài thơ “Cô giáo của em” trò chuyện về nội dung bài thơ. Hướng trẻ vào bài.
2. Nội dung chính
a- Hoạt động 1: Giới thiệu bài- giảng bài
- Hôm nay cô cùng các bé sẽ tìm hiểu về nghề giáo viên nhé. Cô treo tranh về hình ảnh thầy cô đang giảng bài và hỏi trẻ.
- Đây là ai? Đang làm gì?
- Bạn nào kể được những công việc các cô giáo trong một ngày ở lớp với các bé? Trong giờ học cô giáo thường dạy các bé làm gì, học cái gì? 
- Cô chốt lại: Buổi sáng cô giáo là người đến sớm nhất để thông thoáng phòng, quét dọn sạch sẽ, sau đó đón các bé đến lớp. Điểm danh, TDS, vào các tiết học chính dạy các bé học.
- Để phục vụ cho việc dạy học các thầy cô cần chuẩn bị những đồ dùng gì?
- Những đồ dùng để phục vụ cho công việc giảng dạy đó là soạn giáo án, 
Buổi sáng các cô đón trẻ, điểm danh, TDS.
Sách vở, phấn, bảng
Giáo án, cặp sách, 
Thứ 3 ngày 2 tháng 11 năm 2010
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
ÔN SỐ LƯỢNG VÀ CHỮ SỐ TRONG PHẠM VI 7
I. Môc ®Ých - yªu cÇu:
 - TrÎ «n luyÖn ®Õm, t×m vµ nhËn biÕt nhãm cã 7 ®èi tîng, ch÷ sè 7vµ ch¬i tèt c¸c trß ch¬i. 
 - RÌn kü n¨ng ®Õm , thªm bít trong ph¹m vi, chia nhãm trong ph¹m vi 7.
- TrÎ høng thó víi giê häc, cã ý thøc thi ®ua trong häc tËp. Giáo dục tính tự tin trong hoạt động và tham gia vào tập thể, biết
Giữ gìn đồ dùng đồ chơi. 
II. ChuÈn bÞ : 
 - 3 ®å dïng cã sè lîng lµ 7, Thẻ số từ 1- 7 ( 7 c¸i ¸o, 7 c¸i quÇn )
- Tranh vÏ, ¶nh hoÆc vËt thËt cã c¸c lo¹i dông cô nghÒ cã sè lîng 7
- 2, 3 ng«i nhµ , c¸c thÎ sè 5,6 ,7
- Mçi trÎ cã 2 - 3 ®å dïng cã sè lîng lµ 7, thÎ sè tõ 1- 7 ( KÝch thíc nhá h¬n cña c«). 
Ho¹t ®éng cña c«
Ho¹t ®éng cña trÎ
1 / G©y høng thó :
- C« cïng trÎ trß chuyÖn vÒ chñ ®iÓm. Híng trÎ vµo bµi
2 / Ho¹t ®éng chÝnh
*H§ 1 : ¤n luyÖn ®Õm ®Õm ®Õn 7 , g¾n sè 7
- Cho trÎ QS dông cô nãi tªn gäi vµ ®Õm mét sè dông cô cña mét sè nghÒ , g¾n sè t¬ng øng
- C« cïng trÎ kiÓm tra l¹i. §éng viªn khen tuyªn d¬ng trÎ.
* H§ 2+ §Õm thªm bít, chia nhãm trong ph¹m vi 7
- C« g¾n 7 c¸i ¸o lªn b¶ng cho trÎ ®Õm g¾n sè 7
- T¹o nhãm cã 6 quÇn cho trÎ so s¸nh t¹o sù b»ng nhau.
- C« Y/c trÎ bít, thªm sè quÇn trong ph¹m vi 7, g¾n sè t¬ng øng (1,2 lÇn). §Õm cÊt sè quÇn.
- Víi sè ¸o c« Y/c trÎ chia sè lîng ¸o ra thµnh 2 phÇn, ®Õm, g¾n sè t¬ng øng mçi nhãm.(Thùc hiÖ

File đính kèm:

  • docgiao_an_mau_giao_lop_la_chu_de_tim_hieu_mot_so_nghe_pho_bien.doc