Giáo án Lớp Mầm - Chủ đề: Thế giới thực vật-Tết và mùa xuân

I.PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT:

* Dinh dưỡng sức khỏe

- Trẻ có cảm giác sảng khoái và rễ chụi khi được tiếp xúc với môi trường thiên nhiên

- Biết rau xanh , và quả là một trong 4 nhóm thức ăn cần thiết cho cơ thể, ăn đa dạng thức ăn

- LàM MỘT SỐ CỤNG VIỆC đơN GIẢN VỀ GIỮ GỠN VỆ SINH CỎ NHÕN

* Vận động cơ bản

- Rèn luyện và phát triển một số vận động cơ bản : Ném xa- Ném trúng đích - Đi trên đường hẹp- Bò- Bật

- Phát triển sự vận động các giác quan.

- Phát triển các tố chất thể lực: Nhanh, mạnh ,khéo.

2 - PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

- Trẻ có những kiến thức sơ đẳng về thế giới thực vật: Biết tên gọi ,ích lợi ,một số đặc điểm riêng nổi bật của một số loại cây xanh, một số loại rau, hoa, quả, và những yếu tố cần thiết cho sự phát triển của chúng.

- TRẺ BIẾT ý nghĩa, hoạt động, món ăn . trong ngàY TẾT

- Phát triển óc quan sát , sử dụng ngôn ngữ để mô tả các loại cây xanh,rau,hoa ,quả. Có khả năng phán đoán và nhận xét hiện tượng xung quanh .

 

doc4 trang | Chia sẻ: thetam29 | Ngày: 09/02/2022 | Lượt xem: 361 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp Mầm - Chủ đề: Thế giới thực vật-Tết và mùa xuân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mục tiêu 5 MẶT GIÁO DỤC
Chủ đề : Thế giới thực vật - Tết và mựa xuõn
I.Phát triển THỂ CHẤT:
* Dinh dưỡng sức khỏe 
Trẻ có cảm giác sảng khoái và rễ chụi khi được tiếp xúc với môi trường thiên nhiên
Biết rau xanh , và quả là một trong 4 nhóm thức ăn cần thiết cho cơ thể, ăn đa dạng thức ăn
Làm một số cụng việc đơn giản về giữ gỡn vệ sinh cỏ nhõn 
* Vận động cơ bản 
Rèn luyện và phát triển một số vận động cơ bản : Ném xa- Ném trúng đích - Đi trên đường hẹp- Bò- Bật
Phát triển sự vận động các giác quan.
Phát triển các tố chất thể lực: Nhanh, mạnh ,khéo.
2 - Phát triển nhận thức
Trẻ có những kiến thức sơ đẳng về thế giới thực vật: Biết tên gọi ,ích lợi ,một số đặc điểm riêng nổi bật của một số loại cây xanh, một số loại rau, hoa, quả, và những yếu tố cần thiết cho sự phát triển của chúng.
Trẻ biết ý nghĩa, hoạt động, mún ăn ... trong ngày tết 
Phát triển óc quan sát , sử dụng ngôn ngữ để mô tả các loại cây xanh,rau,hoa ,quả. Có khả năng phán đoán và nhận xét hiện tượng xung quanh .
3 - Phát triển ngôn ngữ
Trẻ biết sử dụng các từ chỉ tên gọi,các bộ phận và một số đặc điểm nổi bật của cây cối ,hoa ,quả gần gũi.
Tập sử dụng một số tính từ chỉ mầu sắc để mô tả về cây, hoa ,lá.
Trẻ đọc được những bài thơ,đồng dao,kể chuyện về các loại cây ,hoa ,củ ,quả.
4 .Phát triển tình cảm , QUAN HỆ xã hội :
Trẻ yêu thiên nhiên,có hành động cụ thể phù hợp độ tuổi để bảo vệ môi trường xanh ,sạch ,đẹp.
5 –.Phát triển thẩm mỹ
Thích ngắm nhìn vẻ đẹp của các loài cây xanh,cây cảnh,và các loài hoa.
Thích tạo ra những sản phẩm đẹp về thế giới thực vật. Biết nâng nưu và gữi gìn các sản phẩn nghệ thuật.
.Chuẩn bị
. Giáo viên
Chuẩn bị một số tranh ảnh về một chủ đề thế giúi thực vật như: một số loại cay xanh, củ, quả, rau, hoa ....
Một số hỡnh ảnh phim có chủ đề về thế giới thực vật
Chuẩn bị một số loại hoa, quả, rau thật cho trẻ quan sỏt.
Sưu tầm nhiều đĩa nhạc những bài hát nói về cõy cối, hoa quả, rau xanh....
 - Một số sách báo, bìa cũ, đồ dùng có liên quan đến chủ điểm : “Thế giới thực vật - Tết và mựa xuõn”
THẾ GIỚI THỰC VẬT
TẾT ĐẾN RỒI
-Khụng khớ chuẩn bị đún Tết
-í nghĩa ngày Tết
-Mún ăn ngày Tết
-Bỏnh chưng, mứt kẹo, bỏnh...
-Cỏc hoạt động trong ngày Tết
QUẢ NGON TẶNG Bẫ
-Tờn gọi, đặc điểm của 1 số loại quả
-Màu sắc, hỡnh dỏng, mựi vị
-Cỏc mún ăn từ quả
-Cỏch sử dung, cach bảo quản
-Giỏ trị dinh dưỡng đối với con người
RAU XANH XUNG QUANH Bẫ
-Tờn gọi, đặc điểm 1 số loại rau- củ
-Cỏc mún ăn từ rau củ
-Cỏch sử dụng và bảo quản chỳng
-lợi ớch của rau củ đối với sức khoẻ
-Cỏch chăm súc rau, củ
LOÀI HOA Bẫ YấU
-Tờn gọi đặc điểm một số loài hoa
-Màu sắc- hỡnh dỏng- mựi vị..
-Phõn biệt hoa cỏnh dài, hoa cỏnh trũn
-Cỏch sử dụng, cỏch bảo quản
-Lợi ớch đối với mụi trường xung quanh
Bẫ YấU CÂY XANH
-Tờn gọi, cỏc bộ phận một số loài cõy
-Sự giống nhau và khỏc nhau
-Lợi ớch, nơi sống của một số loại cõy đối với mụi trường sống
-Cỏch chăm súc và bảo vệ cõy
MẠNG NỘI DUNG
MẠNG HOẠT ĐỘNG
PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
-Đếm đến 3- nhận biết cỏc nhúm cú 3 đối tượng, xỏc định vị trớ cỏc hướng
-*TH KPKH-XH
-Quan sỏt và tỡm hiểu về tờn gọi, đặc điểm, tỏc dụng, cỏch bảo quản, ớch lợi của cõy xanh, rau xanh, hoa, quả...
-Quan sỏt, tỡm hiểu quỏ trỡnh sinh trưởng của cõy.
PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
-*Dinh dưỡng sức khoẻ
-Biết tỏc dụng của cỏc loạicủ, quả, lỏ cõy..rất tốt cho cơ thể, rất nhiều chất dinh dưỡng giỳp cho cơ thể khoẻ mạnh
-*Vận động cơ bản:
-Tập thể dục sỏng
-Tập BTPTC
-Chạy nhanh 10m, bật xa 35cm, nộm xa
THẾ GIỚI THỰC VẬT
PHÁT TRIỂN NGễN NGỮ
-Tỡm hiểu về đặc điểm, tỏc dụng, cỏch bảo quản, lợi ớch.của một số loại hoa, quả, rau, cõy xanh
-Tập làm cõu đố
-Thơ hoa kết trỏi
-Kể chuyện chỳ đỗ con
PHÁT TRIỂN TC-XH
-Đúng vai: Trũ chuyện về sự hiểu biết của trẻ về thế giới thực vật
-Trũ chơi đúng vai: người làm vườn, bỏc nụng dõn, cụng nhõn xõy dựng.
-Thực hành chăm súc cõy, giao hạt..
PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
*Âm nhạc;
-Hỏt và vận động bài: Sắp đến tết rồi, Lýcõy xanh, Hoa trong vườn, Hoa trường em..
Nghe hỏt: Lý cõy bụng, hoa thơm bướm lượn, quả gỡ..
-*TH:-Vẽ cõy, hoa, 1 số loại quả
-Nặn 1 số loại rau, củ , quả, vẽ, cắt , xộ dỏn về thế giới thực vật
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG LỚP NHỠ
Chủ đề: Thế giới thực vật - Tết và mựaxuõn
( Thực hiện từ ngày 26 thỏng 12 đến ngày 3 thỏng 2 năm 2012 )
THỨ
TUẦN I
Bộ yờu cõy xanh
TUẦN II
Quả ngon tặng bộ
TUẦN III
Loài hoa bộ yờu
TUÂN IV
Tết đến rồi
TUẦN V
Rau xanh xung quanh bộ
2
PTTC
Nộm xa bằng 2 tay
KPKH
Bộ tỡm hiểu về quả cam
KPKH
Một số loại hoa bộ yờu
KPKH
Bộ vui dún Tết
KPKH
Rau trong bữa ăn hằng ngày
3
KPKH
Quỏ trỡnh lớn lờn của cõy
PTNN
Thơ;
" Hoa kết trỏi"
PTTM
Vẽ quả em yờu
PTTM
Xộ dỏn hoa đào ngày tết
PTTM
Nặn quả
4
PTTM
Dỏn cõy xanh
PTNT
Dạy trẻ xỏc định vị trớ cỏc hướng cơ bản
PTNT
Đếm đến 3, Nhận biết cỏc nhúm cú 3 đối tượng
PTNT
So sỏnh chiều dài của 3 đối tượng
PTNN
Thơ " Cõy bắp cải"
5
PTNN
Chuyện kể " Chỳ đỗ con"
PTTC
Bật qua vật cản 10- 15cm
PTTC
Trườn sấp và chui qua cổng
PTNN
Thơ "Cõy đào"
PTTC
Bật tiến về phớa trước
6
PTTM
Hỏt và vận động " Em yờu cõy xanh"
PTNN
"Chuyện kể
nhổ củ cải"
PTTM
Hỏt vận động bài " Hoa trường em"
PTTM
Hỏt vỗ tay theo nhịp " Sắp đến tết rồi"
PTTM
Hỏt vận động "bài đố quả"

File đính kèm:

  • docgiao_an_lop_mam_chu_de_the_gioi_thuc_vat_tet_va_mua_xuan.doc