Giáo án lớp ghép 4, 5 - Tuần 4, tiết 2, 3, 4

Bước đầu hiểu thế nào là từ trái nghĩa, tác dụng của từ trái nghĩa khi đặt cạnh nhau ( ND ghi nhớ )

- Nhận biết được cặp từ trái nghĩa trong các thành ngữ, tục ngữ ( BT 1 )biết tìm từ trái nghĩa với các từ cho trước

- Bảng phụ

 

doc20 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1407 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp ghép 4, 5 - Tuần 4, tiết 2, 3, 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
*****************************************************************
Thứ tư ngày tháng 9 năm 2011
Tiết 1
TOÁN : YẾN TẠ TẤN
I. Mục đích yêu cầu : 
- Bước đầu nhận biết về độ lớn của yến tạ tấn mối quan hệ của tấn tạ với kg
- Biết chuyển đổi đơn vị đo giữa tạ và kg
- Biết thực hiện phép tính giữa các số đo tấn tạ
II. Đồ dùng dạy học : 
TẬP ĐỌC :
BÀI CA VỀ TRÁI ĐẤT
- Bước đầu biết đọc diễn cảm bài thơ với giọng vui tự hào
- Hiểu nội dung ý nghĩa : Mọi người hãy sống vì hoà bình chống chiến tranh bảo vệ quyền bình đẳng của các dân tộc 
- Học thuộc ít nhất một khổ thơ
- Tranh minh hoạ
III. Các hoạt động dạy học : 
TG
HĐ
1
2
3
Ổn định tổ chức : 
Kiểm tra bài cũ : 
- HS : Tìm số tự nhiên : 
x<5 2<x<5
- GV: Nhẫn xét
Bài mới : ( Giới thiệu bài - ghi bảng )
- HS : Nêu các đơn vị đo khối lượng 
- GV : Nhận xét 10 kg = 1 yến
10 yến = 1 tạ 10 tạ = 1 tấn
1 yến = 10 kg 1 tạ = 100 kg
1 tấn = 1000kg 1 tạ = 10 yến
1 tấn = 10 tạ
- HS : Nhắc lại
- GV : Nhận xét 
Luyện tập : 
Bài 1 : Hướng dẫn
- HS : a. 2 tạ b. 2 kg c. 2 tấn
- GV : Nhận xét 
Bài 2 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm
- H S : a. 1 yến = 10 kg
5 yến = 50 kg
b. 1 tạ = 10 yến 4 tạ = 40 yến
c. 1 tấn = 10 tạ 3 tấn = 30 tạ
- GV: Nhận xét 
Bài 3 : Tính 
- HS : 135 tạ x 4 = 540 tạ
512 tấn : 8 = 64 tấn
- GV : Nhận xét 
- GV : Nghe đọc : Những con sếu bằng giấy TLCHND
- Nhận xét – nội dung 
* Bài mới : ( Giới thiệu bài - ghi bảng ) 
- HS : 1 em đọc – chia đoạn – nối tiếp đọc – ghạch chân từ khó
- GV : Nhận xét hướng dẫn phát âm, hướng dẫn đọc 
- HS : Đọc theo cặp – Thi đọc
- GV : Nhận xét – Đọc mẫu
* TÌm hiểu bài : 
- HS : Hình ảnh trái đất có gì đẹp ? Ý nói lên điều gì 
- GV : Nghe ® Ca ngợi vẻ đẹp của đất nước
- HS : Hai câu thơ cuối nói lên điều gì ? Cần làm gì để giữ cho đất nước bình yên
- GV : Nghe ? Ý nói lên điều gì ? Nội dung bài ( Mọi người … dân tộc )
* Luyện đọc diễn cảm :
- Đọc mẫu – hướng dẫn
- HS : Thi đọc - HTL
- GV : Nhẫn xét tuyên dương
- HS : Ghi nội dung
4
5
Củng cố : - Nhắc nội dung 
Dặn dò : - Nhận xét giờ học - Dặn dò
**********************************************
Tiết 2
TẬP ĐỌC : 
TRE VIỆT NAM
I. Mục đích yêu cầu : 
- Bước đầu biết đọc diễn cảm một đoạn thơ lục bát với giọng tình cảm 
- Hiểu nội dung hình tượng cây tre tác giả ca ngợi những phẩm chất cao đẹp của con người Việt Nam giàu tình yêu thương ngay thẳng chính trực thuộc khaỏng 8 dòng thơ
II. Đồ dùng dạy học : 
- Tranh minh hoạ
TOÁN : ÔN TẬP VÀ BỔ
SUNG VỀ GIẢI TOÁN
- Biết một dạng quan hệ tỉ lệ ( đại lượng này gấp lên bao nhiêu lần thì đại lượng kia tương ứng giảm đi bấy nhiêu lần ) . Biết giải bài toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ này bằng một trong hai cách rút về đơn vị hoặc tìm tỉ số 
III. Các hoạt động dạy học : 
TG
HĐ
1
2
Ổn định tổ chức : 
Kiểm tra bài cũ : 
- GV : Nghe đọc Một người chính trực TLCHNDB
- Nhận xét
Bài mới : ( Giới thiệu bài - ghi bảng )
- HS : 1 em đọc – chia đoạn – nối tiếp – ghạch chân từ khó
- GV : Nhận xét – hướng dẫn phát âm – hướng dẫn đọc 
- HS : Đọc nhóm – Thi đọc
- GV : Nhận xét – Đọc mẫu
* Tìm hiểu bài :
- HS : ? Tìm những hình ảnh của tre gợi lên phẩm chất của ngưòi Việt Nam. (ở đâu … bạc màu; rễ siêng … cần cù; thương nhau … người)
- GV : Nghe ? Ý ( Đức tính tốt của con người Việt Nam)
- HS : Em thích những hình ảnh nào cảu cây tre … ? Vì sao 
- GV : Nhận xét ? Ý ? Nội dung bài 
* Luyện đọc diễn cảm :
- Đọc mẫu – hướng dẫn
- HS : Đọc – Thi đọc – Học thuộc lòng
- GV : Nhận xét – Nội dung 
- HS : Ghi nội dung
- HS : Giải bài 3
Một xe chở được là : 
120 : 3 = 40
Số xe cần trở 160 HS là : 
160 : 40 = 4 xe
- GV : Nhận xét 
* Bài mới : ( Giới thiệu bài - ghi bảng ) 
Ví dụ a : HS đọc – Nhận xét 
- GV : Nhận xét 
Bài toán : 
- HS : Đọc – Tóm tắt
2 ngày : 12 người 
4 ngày : ? người
- GV : Nhận xét hướng dẫn giải
Muốn … 12 x 2 = 24 ( người )
Muốn … 24 : 4 = 6 ( người )
- HS : Giải cách 2 
4 ngày gấp 2 ngày 4 : 2 = 2 (lần)
Muốn … 12 : 2 = 6 ( người )
- GV : Nhận xét 
* Luyện tập : 
Bài 1 : Hướng dẫn 
- HS : Giải
Trong 1 ngày :
Trong 5 ngày 70 : 5 = 14(người)
- GV : Nhận xét 
Bài 2 : Nêu yêu cầu hướng dẫn 
- HS : Giải 
Số gạo ăn trong một ngày : 120 x 20 = 2400( ngày)
Số gạo … 2400 : 150 = 16(ngày)
- GV : Nhận xét hướng dẫn giải bài 3
4
5
Củng cố : - Nhắc nội dung 
Dặn dò : - Nhận xét giờ học - Dặn dò
********************************************
	Tiết 3
TẬP LÀM VĂN : 
CỐT TRUYỆN
I. Mục đích yêu cầu : 
- Hiểu thế nào là cốt truyện và 3 phần cơ bản của cốt truyện : Mở đầu diễn biến kết thúc ( ND ghi nhớ )
- Bước đầu biết sắp xếp các sự việc chính cho trước thành cốt truyện Cây khế và luyện tập kể lại truyện đó
II. Đồ dùng dạy học : 
KĨ THUẬT : 
THÊU DẤU NHÂN
- Biết cách thêu dấu nhân thêu được mũi thêu dấu nhân. Các mũi thêu tương đối đồng đều nhau. Thêu được ít nhất 5 dấu nhân. Đường thêu có thể bị giúm
- Bộ thêu lớp 5
III. Các hoạt động dạy học : 
TG
HĐ
1
2
Ổn định tổ chức : 
Kiểm tra bài cũ : 
- GV : ? Người ta viết thư để làm gì ? bài văn viết thư gồm mấy phần 
- Nhận xét - ND
Bài mới : ( Giới thiệu bài - ghi bảng )
Nhận xét : 
- HS : Đọc bài Dế Mèn bênh vực kẻ yếu ghi lại sự việc chính trong truyện 
- GV : Nghe nhận xét chuỗi sự việc trên gọi là cốt truyện ? Thế nào là cốt truyện 
- HS : Cốt truyện gồm những phần nào ? Tác dụng của từng phần 
- GV : Nhận xét ® ND SGK
* Luyện tập : 
- GV : Nêu cốt truyện cây khế 
- HS : Nối tiếp đọc 
- GV : Nghe ? Gồm những phần nào 
- HS : Kể chuyện Cây khế
- GV : Nghe - Nhận xét 
- HS : Nhắc cách thêu dấu nhân
- GV : Nhận xét 
* Bài mới : ( Giới thiệu bài - ghi bảng ) 
- HS : Nhắc cách thêu gồm mấy bước 
- GV : Nhận xét 
- HS : Thực hành 
- GV : Quan sát uốn nắn
- HS : tiếp tục thực hành
- GV : Yêu cầu trưng bày sản phẩm bình chọn – đánh giá
- HS : Ghi bài
4
5
Củng cố : - Nhắc nội dung 
Dặn dò : - Nhận xét giờ học - Dặn dò
*****************************************
	Tiết 4
KHOA HỌC : TẠI SAO CẦN PHỐI HỢP ĐẠM ĐỘNG VẬT VÀ ĐẠM THỰC VẬT
I. Mục đích yêu cầu : 
- Biết được cần phối hợp đạm động vật và thực vật để cung cấp đầy đủ chất cho cơ thể .
- Nêu ích lợi của việc ăn cá đạm của cá dễ tiêu hơn đạm gia súc gia cầm
II. Đồ dùng dạy học : Hình SGK
KHOA HỌC : VỆ SINH TUỔI DẬY THÌ
- Nêu được những việc nên và không nên làm đẻ giữ vệ sinh, bảo vệ sức khoẻ ở tuổi dậy thì 
- Thực hiện vệ sinh cá nhân ở tuổi dậy thì 
- Giáo dục áp dụng kiến thức vào cuộc sống
- Hình SGK
III. Các hoạt động dạy học : 
TG
HĐ
1
2
Ổn định tổ chức : 
Kiểm tra bài cũ : 
- HS : Nối tiếp đọc bài học 
Bài mới : ( Giới thiệu bài - ghi bảng )
* Hoạt động 1 : Nhóm thức ăn chứa nhiều chất đạm 
- HS : ? Kể nhóm thức ăn chứa nhiều chất đạm ?
- GV : Nhận xét 
* Hoạt động 2 : Lý do cần ăn phối hợp đạm thực vật
- HS : ? Kể tên món ăn chứa nhiều chất đạm động vật và thực vật
- G V: Nhận xét ? Tại sao nên ăn phối hợp đạm động vật và thực vật 
- HS : Nhắc nội dung bài
- GV : ? Nêu đặc điểm nổi bật ở tuổi vị thành niên tuổi trưởng thành 
- Nhận xét – nội dung 
* Bài mới : ( Giới thiệu bài - ghi bảng ) 
* Hoạt động 1 : Động não
- HS : ? Ở tuổi dậy thì ta nên làm gì để có cơ thể thơm tho sạch sẽ và tránh mụn trứng cá
- GV : Nhận xét ® Tất cả việc làm trên ở tuổi dậy thì … sạch sẽ
* Hoạt động 2 : Vệ sinh cơ quan sinh dục nữ và nam
- HS : ? Ở tuổi dậy thì vệ sinh ntn
- GV : Nhận xét ® Nội dung
* Hoạt động 3 : 
- HS : Quan sát hình 5;6;7 nêu việc nên làm và không nên làm
- GV : Nhận xét ® Bài học 
- HS : Đọc
4
5
Củng cố : - Nhắc nội dung 
Dặn dò : - Nhận xét giờ học - Dặn dò
********************************************************************
Ngày soạn : 
Ngày giảng : Thứ 5 ngày tháng 9 năm 2011
Tiết 1
TOÁN : BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG
I. Mục đích yêu cầu : 
- Nhận biết được tên gọi kí hiệu độ lớn của dag, hg quan hệ giữa hg – dag và g 
- Biết chuyển đổi đơn vị đo khối lượng 
- Biết thực hiện phép tính với số đo khối lượng 
II. Đồ dùng dạy học : Bảng phụ
LUYỆN TỪ VÀ CÂU :
LUYỆN TẬP VỀ TỪ TRÁI NGHĨA
- Tìm được từ trái nghĩa theo yêu cầu bài tập 1;2;3
- Biết tìm những từ trái nghĩa để miêu tả theo yêu cầu bài 4 ( chọn 2 hoặc 3 trong số 4 ý a,b,c,d) đặt một câu để phân biệt một cặp từ trái nghĩa tìm được ở bài 4, 5
- Bảng phụ
III. Các hoạt động dạy học : 
TG
HĐ
1
2
Ổn định tổ chức : 
Kiểm tra bài cũ : 
- HS : 1 yên = … tạ
1 tạ = … yến 1 tạ = … kg
10 tạ = … tấn 1 tấn = … kg
- GV: Nhận xét – nội dung
Bài mới : ( Giới thiệu bài - ghi bảng )
- HS : Quan sát các quả cân đọc
- GV: Nghe 1dag = 10 g
1hg = 100g
* Bảng đơn vị đo khối lượng :
- HS : Điền
- GV: ? Mỗi đơn vị đo liền nhau gấp nhau bao nhiêu lần
* Luyện tập : 
Bài 1 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm
- HS : 1 dag = 10 g 10 g = 1dag
4dag = 40 g 2kg300g = 2300g
- GV : Nhận xét 
Bài 2 : Tính
- HS : 380g + 195g = …
452kgx3 = …
928dag – 274dag = …
768kg : 6 = …
- GV : Nhận xét 
- GV : ? Thế nào là từ trái nghĩa lấy ví dụ 
- Nhận xét 
* Bài mới : ( Giới thiệu bài - ghi bảng ) 
Bài 1 : Hướng dẫn 
- HS : Đọc tìm từ trái nghĩa 
a. it – nhiều
b. chìm – nổi
c. trưa – tối ; nắng – mưa
d. già – trẻ
- GV : Nhận xét 
Bài 2 : Điền vào chỗ chấm từ trái nghĩa
- HS : Đọc xuy nghĩ 
a. lớn
b. già
c. dưới
d. sống
- GV : Nhận xét 
Bài 3 : Tìm từ trái nghĩa 
- HS : a. nhớ b. lành c. khuya
- GV : Nhận xét 
Bài 4 : TÌm từ trái nghĩa với nhau
- HS : Thi tìm a, b
- GV : Nhận xét 
Bài 5 : Đặt một câu làm mẫu
- HS : nối tiếp đọc 
4
5
Củng cố : - Nhắc nội dung 
Dặn dò : - Nhận xét giờ học - Dặn dò
**************************************************
Tiết 2
LUYỆN TỪ VÀ CÂU : LUYỆN TẬP VỀ TỪ GHÉP VÀ TỪ LÁY
I. Mục đích yêu cầu : 
- Qua luyện tập bước đầu nắm được hai loại từ ghép (có nghĩa tổng hợp có nghĩa phân loại )
- Bước đầu nắm được ba nhóm từ láy (giống nhau ở âm đầu vần cả âm và vần) bài 3
II. Đồ dùng dạy học : Bảng phụ
TOÁN : LUYỆN TẬP
- Biết giải bài toán liên quan đến tỉ lệ bằng một trong hai cách rút về đơn vị hoặc tìm tỉ số 
III. Các hoạt động dạy học : 

File đính kèm:

  • docGi£o £n lớp gh←p 4+5 từ tiết hai tuần 4..doc