Giáo án lớp ghép 4, 5 - Tuần 28

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Nhận biết được một số tính chất của hình chữ nhật, hình thoi.

- Tính được diện tích hình vuông, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi .

 

doc36 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1390 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án lớp ghép 4, 5 - Tuần 28, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 hoàn thiện 
- GV: Quan sát chung cả lớp và HD thêm cho HS .
- HS : Trưng bày sản phẩm
- GV: Nhận xét sản phẩm của HS 
4. Củng cố. - Nhận xột sự chuẩn bị, tinh thần thỏi độ và kết quả học tập của học sinh.
5. Dặn dũ. - Dặn về nhà chuẩn bị bài sau . 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
*****************************************************
Buổi chiều
Tiết 1: Hoạt động chung
Hướng dẫn hs làm bài tập
************************************
Tiết 2+3: 
NTĐ 4: Toán
ễN: nhân, chia phân số
I- Mục tiêu:
- Giỳp cho Hs yếu rốn kỹ năng thực hiện cỏc phộp tớnh về phõn số.
- Nõng cao cho Hs giỏi những bài toàn cú liờn quan đến phõn số.
II. NộI DUNG.
a. Giới thiệu bài.
b. Hướng dẫn làm bài tập.
* Dành cho Hs yếu
Bài tập 1: Tớnh	 	
a. x 	b. 
 c. x X = d. x X = 
Bài tập 2: Tớnh 
a. x 	b. x	
* Dành cho Hs khá giỏi
Bài tập 1: Tớnh 
 a. x x  ; b. x 12 x 
 c. x x  ; 
d. 2x x 3 x x 4 x x 5 x 
 Bài tập 2: Mỗi ngày Hựng uống hết l sữa. Mỗi chai sữa chứa được l . Hỏi Hựng uống hết bao nhiờu chai sữa trong một tuần ?
- HS đọc bài toỏn - túm tắt bài toỏn
HS giải bài vào vở , 1 em lờn bảng chữa bài
Giải:
C1: Số lớt sữa Hựng uống hết trong một tuần là :
 x 7 = (l)
Số chai sữa Hựng đó uống trong một tuần là:
 : = 3 ( chai)
C2: Số phần chai sữa Hà uống trong một ngày là:
 : = ( chai)
Số chai sữa Hà uống trong một tuần là:
 x 7 = 3(chai)
Đỏp số : 3 chai
- GV: Nhận xột chữa bài
NTĐ 5: Tiếng việt
ễN TẬP VỀ CÁCH TÍNH SỐ ĐO THỜI GIAN
I.MỤC TIấU.
- HS nắm vững cỏch tớnh số đo thời gian
- Vận dụng để giải được bài toỏn liờn quan.
- Rốn kĩ năng trỡnh bày bài.
- Giỳp HS cú ý thức học tốt
II. NỘI DUNG
- GV cho HS đọc kĩ đề bài.
- Cho HS làm bài tập.
- Gọi HS lần lượt lờn chữa bài 
- GV giỳp đỡ HS chậm.
- GV chấm một số bài và nhận xột.
Bài tập 1: Đặt tớnh rồi tớnh:
6 phỳt 43 giõy 5.
4,2 giờ 4 
92 giờ 18 phỳt : 6
31,5 phỳt : 6
Đỏp ỏn:
33 phỳt 35 giõy
16 giờ 48 phỳt
15 giờ 23 phỳt
5 phỳt 15 giõy
Bài tập 2: 
Một người làm từ 8 giờ đến 11 giờ thỡ xong 6 sản phẩm. Hỏi trung bỡnh người đú làm một sản phẩm hết bao nhiờu thời gian? 
Lời giải: 
 Thời gian nhười đú làm 6 sản phẩm là:
 11 giờ - 8 giờ = 3 giờ = 180 phỳt
 Trung bỡnh người đú làm một sản phẩm hết số thời gian là: 
180 phỳt : 6 = 30 phỳt.
 Đỏp số: 30 phỳt.
Bài tập3: (HSKG)
Trờn một cõy cầu, người ta ước tớnh trung bỡnh cứ 50 giõy thỡ cú một ụ tụ chạy qua. Hỏi trong một ngày cú bao nhiờu ụ tụ chạy qua cầu?
Lời giải: 
 1 ngày = 24 giờ; 1 giờ = 60 phỳt
 1 phỳt = 60 giõy
 Trong 1 giờ cú số giõy là:
 60 60 = 3 600 (giõy)
 Trong 1 ngày cú số giõy là:
 3600 24 = 86 400 (giõy)
Trong một ngày cú số ụ tụ chạy qua cầu là:
 86400 : 50 = 1 728 (xe) 
 Đỏp số: 1 728 xe.
- HS: chữa bài 	
III. TỔNG KẾT - Nhận xột tiết học.
	 - Giao bài tập về nhà cho HS.
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
********************************************
Tiết 4: Tiếng việt
Hoạt động chung
LUYỆN ĐỌC
I. MỤC TIấU:
- HS luyện đọc cỏc bài tập đọc trong tuần 26, 27
- Rốn cho hs kĩ năng đọc đỳng, biết ngắt nghỉ sau dấu cõu
II. NỘI DUNG
- GV: Hướng dẫn hs luyện đọc theo nhúm
- HS : luyện đọc theo nhúm đụi
- GV: theo dừi uốn nắn giỳp đỡ hs yếu
- Gọi hs thi đọc trước lớp
- GV nhận xột tuyờn dương
III. TỔNG KẾT
- GV: nhận xột giờ học
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
***************************************
Thứ tư ngày 21 thỏng 03 năm 2012
Ngày sọan: 17/03/2012
Ngày giảng: 21/03/2012 
Tiết 1: Thể dục
NTĐ 4: 
NTĐ 5:
Thể dục : Bài 55
I. Mục đích :
- Bước đầu biết cách thực hiện động tác tâng cầu bằng đùi , đỡ chuyền cầu bằng đùi , đỡ chuyền cầu bằng mu bàn chân 
- Biết cách cầm bóng 150g , tư thế đứng chuẩn bị - ngắm đích - ném bóng ( không có bóng và có bóng )
- Biết cách thực hiện động tác nhảy dây kiểu chân trước chân sau .
II. Địa điểm, phương tiện:
- Địa điểm: Sân trường, vệ sinh, an toàn.
- 1 Hs /1 dây. Bóng 
III. Nội dung, phương pháp:
Thể dục :Bài 55
I . Mục đích :
- Thực hiện được động tác tâng cầu bằng đùi , tâng cầu và phát cầu bằng mu bàn chân (hoặc bất cứ bộ phận nào của cơ thể )
- Thực hiện ném bóng 150 gam trúng đích cố định hoặc di chuyển .
- Biết cách đứng ném bóng vào rổ bằng hai tay .
- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi . Bỏ khăn và Hoàng Anh , Hoàng Yến .
II. Địa điểm , phương tiện.
- Trên sân trường vệ sinh nơi tập. - Cán sự mỗi người một còi, 10-15 quả bóng 
- Khăn 
III. Nội dung ,phương pháp 
Làm việc chung
* Phần mở đầu ( 5’)
- Nhận lớp, phổ biến nội dung , yêu cầu giờ học.
- Đứng tại chỗ, vỗ tay + hát.
- Khởi động các khớp.
- Chạy chậm trên địa hình tự nhiên
- Chơi trò chơi “ Lăn bóng bằng tay ”
* Phần cơ bản: ( 25’)
- GV: HD Thực hiện được động tác tâng cầu bằng đùi đỡ chuyền cầu bằng đùi , đỡ chuyền cầu bằng mu bàn chân
- HS :Thực hiện động tác tâng cầu bằng đùi đỡ chuyền cầu bằng đùi , đỡ chuyền cầu bằng mu bàn chân
- GV: Gọi HS lên tập , nhận xét bổ sung thêm 
HD cầm bóng 150g , tư thế đứng chuẩn bị - ngắm đích - ném bóng ( không có bóng và có bóng )
- HS: Tập nhóm 2 người
- GV: Quan sát chung cả lớp và HD thêm cho HS tập đúng Gọi HS thi đua giữa các tổ. 
- HS: Các tổ lên thi trước lớp và tìm đội thắng cuộc 
- GV: Quan sát chung cả lớp và chỉnh sửa cho HS nhận xét 
- HS: Ôn lại nhảy dây theo cá nhân 
- GV: HD Thực hiện được động tác tâng cầu bằng mu bàn chân (hoặc bất cứ bộ phận nào)Làm mẫu và HD cho HS 
- HS: Luyện tập cá nhân và thực hiện theo nhóm hai người 
- GV: Quan sát chung cả lớp và HD thêm cho HS 
HD Thực hiện ném bóng 150 gam trúng đích cố định hoặc di chuyển 
- HS: Chia tổ tập luyện
 Thi đua giữa các tổ.
- GV: Gọi HS tập trước lớp , nhận xét 
HD Biết cách đứng ném bóng vào rổ bằng hai tay 
- HS : Luyện tập theo nhóm 
GV:Nhận xét bài tập của HS chốt ý đúng 
HD Chơi trò chơi “ Bỏ khăn ”
GV tổ chức cho HS chơi .
- HS: Tham gia chơi trò chơi 
Làm việc chung
* Phần kết thúc.( 5’)
- Đứng tại chỗ thả lỏng tích cực 
-GV cùng học sinh hệ thống bài
-GV nhận xét đánh giá giao bài tập về nhà.
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
******************************************
Tiết 2
NTĐ 4 : Tập đọc
Ôn tập GIữA HọC Kì II (T5)
I. Mục đích YÊU CầU:
- Đọc rành mạch , tương đối lưu loát bài tập đọc đã học ( tốc độ lhoảng 85 tiếng / phút ) bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn , đoạn thơ phù hợp với nội dung đoạn thơ phù hợp với nội dung đoạn .
- Nắm được nội dung chính và nhân vật trong các bài tập đọc là truyện kể thuộc chủ điểm Những người quả cảm .
II. Đồ dùng dạy học:
- Phiếu ghi tên bài tập đọc 
III. hoạt động dạy học:
1. Ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra bài cũ.
3. Bài mới.
- GV: Giới thiệu bài ghi bảng 
Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng 
- HS : Lên bốc thăm chọn bài (sau khi bốc thăm được xem lại bài khoảng 1-2 phút .
HS đọc trong SGK 
- GV: Gọi HS đọc và đặt 1 câu hỏi về đoạn, bài vừa đọc, HS trả lời.
- GV cho điểm theo hướng dẫn của Vụ Giáo dục Tiểu học. HS nào đọc không đạt yêu cầu, GV cho các em về nhà luyện đọc để kiểm tra lại trong tiết học sau. Gọi HS đọc y/c BT2 HD làm 
- HS : Làm bài tập 2.
? Kể tên các bài tập đọc là truyện kể trong chủ điểm?
+ Khuất phục tên cướp biển.
+ Ga-vrốt ngoài chiến luỹ.
+ Dù sao trái đất vẫn quay.
+ Con sẻ.
+ Nêu nội dung chính của từng bài và nhân vật?
- GV: Gọi HS trình bày từng bài trước lớp, nhận xét bổ sung thêm 
NTĐ 5: Toán 
Luyện tập chung
I.Mục đích YÊU CầU: 
- Biết giải các bài toán chuyển động cùng chiều 
- Biết tính vận tốc , quãng đường , thời gain 
II. Đồ dùng dạy học :
- Nội dung bài 
III. hoạt động dạy học:
1. Ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra bài cũ.
- HS : Đổi chéo VBT về nhà kiểm tra bài về nhà của nhau 
3. Bài mới.
- GV : Giới thiệu bài ghi bảng . Gọi HS đọc y/c BT1 HD cho HS làm bài tập 1 ( 145)
+ Có mấy chuyển động đồng thời trong bài toán?
+ Chuyển động cùng chiều hay ngược chiều nhau?
- HS : Làm Bài tập 1 (145):
 Bài giải:
 Khi bắt đầu đi xe máy cách xe đạp số km là:
 12 x 3 = 36 (km)
 Sau mỗi giờ xe máy gần xe đạp là:
 36 – 12 = 24 (km)
 Thời gian để xe máy đuổi kịp xe đạp là:
 36 : 24 = 1,5 (giờ) 
 1,5 giờ = 1 giờ 30 phút.
 Đáp số: 1 giờ 30 phút.
- GV: Mời 1 HS lên bảng chữa bài. Nhận xét bổ sung thêm 
Gọi HS đọc y/c bài tập 2 HD làm bài 
- HS : 1em lên bảng làm bài , lớp làm vào vở 
 Bài giải:
 Quãng đường báo gấm chạy trong 1/25 giờ là:
 120 x 1/ 25 = 4,8 (km)
 Đáp số: 4,8 km.
GV: Chữa bài chốt bài đúng . GV nhận xét giờ học, nhắc HS Vũ ôn các kiến thức vừa luyện tập.
- HS : Nêu lại cách tính vận tốc và quãng đường , thời gian .
4. Củng cố :- HS nờu nội dung của toàn bài. - GV nhận xột giờ học
5 Dặn dũ : - Về học bài và chuẩn bị bài sau.
.......................................................

File đính kèm:

  • docTUẦN 28.doc