Giáo án lớp 5 - Tuần 27

I.MỤC TIÊU :

-Đọc đúng các tên riêng nước ngoài;biết đọc với giọng kể chậm rãi ,bước đầu bộc lộ được thái độ ca ngợi hai nhà bác học dũng cảm.

-Hiểu nội dung :Ca ngợi những nhà khoa học chân chính đã dũng cảm, kiên trì bảo vệ chân lí khoa học.(trả lời được câu hỏi SGK).

-Giáo dục Hs lòng dũng cảm bảo vệ chân lí, bảo vệ lẽ phải.

 II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV : Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

-HS : SGK. Chân dung Cô-péc-ních, ga-li-lê,

 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

1.Khởi động :1 Hát

2. Bài cũ: 4 Ga-vơ-rốt ngoài chiến lũy.

-GV kiểm tra 3 Hs.

-GV nhận xét – đánh giá.

 

doc36 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1333 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án lớp 5 - Tuần 27, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ài
*Mục tiêu: HS biết tự sửa được các lổi đã mắc trong bài viết theo sự hướng dẫn của GV. 
?HS khá,giỏi biết nhận xét và sửa lổi để câu văn tả cây cối sinh động.
* Cách tiến hành :
- GV phát phiếu học tập cho từng HS. Mỗi em viết vào phiếu học tập các lỗi trong bài làm theo từng loại và sữa lỗi.
- GV theo dõi, kiểm tra HS làm việc
- GV đọc những đoạn văn, bài văn hay của một số HS trong lớp.
Hoạt động cá nhân
- HS chú ý lắng nghe.
Hoạt động cá nhân,nhóm
- Một, hai HS lên bảng chữa từng lỗi. Cả lớp tự chữa trên nháp.
- HS chép bài chữa vào vở.
-HS trao đổi, thảo luận để tìm ra cái hay, cái đáng học của đoạn văn, bài văn , từ đó rút kinh nghiệm cho mình.
-Vài HS (K-G) nhận xét và sửa lổi cho bài văn
4/ Củng cố: 4’ 
- GV khen ngợi những HS làm việc tốt , yêu cầu một số HS viết không đạt, hoặc đạt số điểm thấp về nhà viết lại bài văn nộp lại chấm điểm tốt hơn.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: 1’
-Nhận xét tiết học
- Dặn HS về nhà luyện đọc các bài tập đọc HTL, 
-Chuẩn bị cho tiết sau: Ôn tập Kiểm tra GHK2
*RÚT KINH NGHIỆM:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
Ngày soạn: KẾ HOẠCH BÀI HỌC
Ngày dạy : Môn: Toán (TIẾT 131 )
 TUẦN 27 LUYỆN TẬP CHUNG 
I-MỤC TIÊU:
Giúp HS:
-Rút gọn được phân số;nhận biết được phân số bằng nhau.
-Biết giải các bài toán co ùlời văn liên quan đến phân số.
?HS khá,giỏi thực hiện BT4/SGK
-Giáo dục tính đúng,chính xác,cẩn thận và khoa học.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-GV:Bảng phụ,SGK,phấn màu
-HS:Bảng nhóm,SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Khởi động:1’ Hát
2. Kiểm bài cũ : 4’Luyện tập chung
- Cho HS lên bảng thực hiện phép tính:
+ Rút gọn phân số: `
- GV nhận xét .
3.Bài mới:25’
a-Giới thiệu bài :1’ LUYỆN TẬP CHUNG(TT)
 b-Các hoạt động: 24’
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
 10’
14’
Hoạt động 1: ôn tập
*Mục tiêu:Rút gọn được phân số;nhận biết được phân số bằng nhau.
Cách tiến hành:
* Bài 1: 
-GV cho HS đọc yêu cầu bài tập
- Cho HS thực hiện rút gọn phân số rồi so sánh các phân số bằng nhau.
- GV nhận xét chung.
* Bài 2: Hướng dẫn HS lập phân số rồi tìm phân số của một số.
-Cho HS tự trình bày vào vở
-Nhận xét,chữa bài cho HS
Hoạt động 2: ôn tập
*Mục tiêu: Biết giải các bài toán có lời văn liên quan đến phân số.
?HS khá,giỏi thực hiện BT4/SGK
Cách tiến hành:
* Bài 3: 
-GV gọi HS đọc đề toán
- GV hướng dẫn tính: 
+ Tìm độ dài đoạn đường đã đi.
+ Tìm độ dài đoạn đường còn lại.
* Bài 4: (dành cho K-G)
-GV nêu các bước giải;
- Tìm số xăng lấy ra lần sau.
- Tìm số xăng lấy ra cả hai lần.
- Tìm số xăng lúc đầu có trong kho.
- GV nhận xét,chữa bài cho HS
 Hoạt động cá nhân
-HS đọc yêu cầu
-HS tự trình bày vào vở
-Nhận xét lớp 
- HS nêu yêu cầu bài tập
- Cả lớp giải vào vở. Một em lên bảng giải.
 Bài giải
a/ Phân số chỉ ba tổ HS là 
b/ Số HS của ba tổ là:
 32x ( bạn )
 Đáp số: a) b) 24 bạn
- HS đọc đề toán
-Một em tóm tắt đề; một em giải bảng
 Giải
Anh Hải đã đi được một đoạn đường dài là: 15x ( km )
Anh Hải còn phải đi tiếp một đoạn đường nữa dài là: 15- 10 = 5 ( km )
 Đáp số: 5 km 
- HS đọc đề
- Cả lớp giải vào vở
 Giải
Lần sau lấy ra số lít xăng là:
 32850 : 3 = 10950 ( lít )
Cả hai lần lấu ra số lít xăng là:
 32850 + 10950 = 43800 ( lít )
Lúc đầu trong kho có số lít xăng là:
 56200 + 43800 = 100.000 ( lít )
 Đáp số: 100000 lít
4-Củng cố:4’
-Gọi vài HS nhận xét bài làm HS
-Vài HS nêu cách tìm phân số bằng nhau, rút gọnphân số?
IV.HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:1’
- GV nhận xét tiết học.
-Dặn HS hoàn thành BT,Chuẩn bị tiết sau: “ kiểm tra”
*RÚT KINH NGHIỆM:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..
Ngày soạn : KẾ HOẠCH BÀI HỌC
Ngày dạy : TOÁN
Tiết :132	 BÀI KIỂM TRA SỐ 1. (KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HK 2 )
I.MỤC TIÊU :
Kiểm tra tập trung vào các nội dung sau:
-Nhận biết khái niệm ban đầu về phân số,tính chất cơ bản của phân số,phân số bằng nhau,rút gọn,so sánh phân số;viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn và ngược lại. Cộng,trừ,nhân ,chia hai phân số;cộng trừ nhân phân số với số tự nhiên;chia phân số cho số tự nhiên khác 0.
-Tính giá trị của biểu thức;chuyển đổi,thực hiện các phép tính;Nhận biết hình bình hành;tính chu vi ,diện tích hình chữ nhật ,hình bình hành,….
- Giáo dục Hs tính trung thực, cẩn thận.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-GV : Đề kiểm tra
-Hs : Giấy kiểm tra.
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Khởi động :1’ Hát vui
2. Kiểm tra bài cũ:2’’ Luyện tập chung 
-Kiểm tra sự chuẩn bị của Hs
3. Bài mới : 31’
a-Giới thiệu bài :1’ Bài kiểm tra số 1.
b-Các hoạt động :30’
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
 30’
Hoạt động 1: Hướng dẫn chung- Làm bài kiểm tra
MT: Nhận biết khái niệm ban đầu về phân số,tính chất cơ bản của phân số,phân số bằng nhau,rút gọn,so sánh phân số;viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn và ngược lại. Cộng,trừ,nhân ,chia hai phân số;cộng trừ nhân phân số với số tự nhiên;chia phân số cho số tự nhiên khác 0.Tính giá trị của biểu thức;chuyển đổi,thực hiện các phép tính;Nhận biết hình bình hành;tính chu vi ,diện tích hình chữ nhật ,hình bình hành,….
Cách tiến hành:Hỏi – đáp.
 ĐỀ KIỂM TRA SỐ 1
Phần 1: Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
1. Chữ số thích hợp cần viết vào ô trống ở 23..1 để được số chia hếtcho 9 là:
A. 1 B. 2
C. 3 D. 4
2. Phân số bằng phân số nào dưới đây?
A. B. 
 C. D. 
3. Đã tô màu hình tròn nào?
 A. B. C. D.
4. Dãy số được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: 
A. , , B., , 
C. , , D. , , 
Phần 2: 
1. Rút gọn phân số: a) , b) 
2.Quy đồng mẫu số các phân số:
a) và b) và
Điền dấu: , >, =
 a) b) c) 
3-Một hình bình hành có chiều cao 5 cm, độ dài đáy hơn chiều cao là 2 cm. Tính diện tích hình bình hành?
 Hoạt động cá nhân.
ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM
Phần 1: 4 điểm.
Bài 1: Khoanh câu C (1đ).
Bài 2: Khoanh câu C (1đ)
Bài 3: Khoanh câu A (1đ)
Bài 4: Khoanh câu B (1đ)
Phần 2: 
Bài 1: HScó thể rút gọn nhiều cách.
a/ Kết quả (0,5đ)
b/ Kết quả (0,5đ)
Bài 2:
a/ Kết quả và (1đ)
b/ Kết quả và (1đ)
(HS có thể có kết quả quy đồng khác nhưng đúng vẫn cho điểm)
Bài 3: Kết quả so sánh như sau:
 ( 0,5đ ) (0,5đ)
 0,5đ
Bài 4:
a/ HS tính độ dài đáy trước: 0,5đ
	5 + 2 = 7 (cm) 
b/ Diện tích hình bình hành: 0,5đ
 7 ´ 5 = 35 (cm)
	Đáp số: 35 cm
4.Củng cố 3’
-Nhân xét thái độ làm bài của Hs-Thu bài kiểm tra
IV.HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:1’
- Nhận xét tiết học.
-Chuẩn bị bài: “ Hình thoi” 
*RÚT KINH NGHIỆM
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 
Ngày soạn : KẾ HOẠCH BÀI HỌC
Ngày dạy : Toán ( Tiết 133 )
 HÌNH THOI 
I/ MỤC TIÊU:
Giúp HS:
-Nhận biết được hình thoi và một số đặc điểm của nó.
-Biết vẽ và gấp hình để nhận dạng hình thoi và thể hiện một số đặc điểm của hình thoi.
?HS khá,giỏi thực hiện BT3/SGK
-Giáo dục tính đúng,chính xác,cẩn thận và khoa học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-GV: bảng phụ; 4 thanh gỗ mỏng dài khoảng 30 cm, ở hai đầu có khoét lỗ.
- HS: giấy kẻ ô vuông; 4 thanh nhựa.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC
1/ Khởi động:1’Hát vui
2/ Kiểm tra: 4’
 -Nhận xét bài kiểm tra chất lượng giữa HK2
3. Bài mới: 25’
a- Giới thiệu bài :1’ HÌNH THOI 
b- Các hoạt động :24’
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
 9’
 15’
Hoạt động 1: Hình thành kiến thức mới
*Mục tiêu: Nhận biết được hình thoi và một số đặc điểm của nó.
Cách tiến hành:
a) Hình thành biểu tượng về hình thoi
-GV và HS cùng lắp ghép mô hình hình vuông lên bảng và lên giấy, vở.
-GV “ xô” lệch hình vuông nói trên để được một hình mới và dùng mô hình mới và dùng mô hình này để vẽ hình mới lên bảng. HS làm theo mẫu.
-GV giới thiệu hình mới gọi là hình thoi.
b) Nhận biết một số đặc điểm của hình thoi
- GV yêu cầu HS quan sát mô hình lắp ghép của hình thoi và đặt các câu hỏi để HS tự phát hiện các đặc điểm của hình thoi.GV giúp HS thấy được: Bốn cạnh của hình thoi đều bằng nhau.
Hoạt động 2: Thực hành
*Mục tiêu: Biết vẽ và gấp hình để nhận dạng hình thoi và thể hiện một số đặc điểm của hình thoi.
?HS khá,giỏi thực hiện BT3/SGK
Cách tiến hành:
* Bài 1: Nhằm củng cố biểu tượng hình thoi. -HS nhận dạng hình rồi trả lời câu hỏi trong SGK.
* Bài 2: 
-HS tự xác định các đường chéo của hình thoi, dùng ê kê kiểm tra đặc tính vuông góc của hai đường chéo.
- GV gọi HS phát biểu. 
* Bài 3: (dành cho K-G)
-GV yêu cầu HS xem các hình vẽ trong SGK, gọi 1 HS lên bảng trình bày các thao tác trước cả lớp. GV theo dõi và uốn nắn những thiếu sót và làm mẫu cho HS thấy.
 Hoạt động cá nhân.
-HS quan sát nhận xét
-HS quan sát và làm theo, nhận xét.
-HS quan sát hình vẽ trang 

File đính kèm:

  • docTUAN 27 -PHI LAN.DOC